Home သတင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၌ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္လည္သုံးသပ္မည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု KNU ထုတ္ျပန္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၌ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္လည္သုံးသပ္မည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု KNU ထုတ္ျပန္

1961

ၾသဂုတ္ ၂၇ရက္၊ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္။ ေစာသိန္းျမင့္

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္-NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ျပန္လည္သုံးသပ္မည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြတစ္ရပ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ထဲထဲ၀င္၀င္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ ေဆာင္သြားမည္ဟု KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးက ၎တို႔၏ ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္အၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ဗဟုိအၿမဲ တမ္းေကာ္မတီ အစည္းအေဝးအၿပီး ၾသဂုတ္လ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၆ရက္မွ ၂၄ရက္ေန႔အထိ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ မွန္ကန္ ေကာင္းမြန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ေကအဲန္ယူအဖဲြ႔တြင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း ပါဝင္လာခဲ့ေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ သေဘာထားရပ္တည္မႈမ်ား စုစည္းရယူႏုိင္ရန္ NCA ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္သုံး သပ္မည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြကို ယခုလကုန္ပုိင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ သေဘာတူလုိက္သည္ဟု KNU ၏ အေထြေထြ အတြင္း ေရးမႉး ပဒုိေစာတာဒုိမူးက ေျပာသည္။

ပဒိုေစာတာဒိုမူးက “ဒီကိစၥက ကရင္အမ်ဳိးသားအေရးျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ Process (ျဖစ္စဥ္) ထဲမွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ ေတြကိုလည္း ဖိတ္ေခၚသြားမွာေပါ့ေနာ္။ သုံးသပ္မႈနဲ႔အတူ အေျခအေနမွန္ကို သေဘာေပါက္နားလည္ၿပီးေတာ့ အားလုံး တစ္ စိတ္ထဲ တစ္ဝမ္းထဲ ေရွ႕ဆက္သြားႏုိင္ေအာင္ဆုိတာပါပဲ။ တိမ္းေခ်ာ္တာရွိရင္ ဘယ္လုိတည့္မတ္ေအာင္ လုပ္မလဲဆုိတဲ့ဟာေပါ့ ေနာ္။ အဲဒါကို အကုန္လုံး တစ္ခုထဲ ျဖစ္သြားမယ္။ အတူတကြလည္း သြားႏုိင္တဲ့ ဆုိတဲ့ပုံစံမ်ဳိး ရည္ရြယ္တာေပါ့ေနာ္။”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္လ်ာထားသည့္ ၎ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ျပန္လည္သုံးသပ္ေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပါဝင္ခဲ့သည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားအျပင္ ျပည္ပေရာက္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း လက္ခံႀကိဳဆုိသြားမည္ဟုလည္း ပဒိုေစာတာဒိုမူးက ျဖည့္စြက္ ေျပာဆုိသည္။

KNU ၏ ၎အစည္းအေ၀းတြင္ ဗဟုိအၿမဲတမ္းေကာ္မတီဝင္ (၅၅)ဦးအနက္ (၄၆)ဦးႏွင့္ အထူးဖိတ္ၾကားသူ (၆)ဦး တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကၿပီး လက္ရွိ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ UPDJC (The Union Peace Dialogue Joint Committee) ႏွင့္ JMC (Joint Cease-fire Monitoring Committee)ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ၾကားကာလဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အေျခအေနမ်ား၏ အား နည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးသုံးသပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ရာစု ပင္လုံအစည္းအေဝးမ်ားမွတဆင့္ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြရလဒ္မ်ား ရရွိႏုိင္ရန္၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ပုိမုိခုိင္မာလာေစရန္ JMC ၏ ပူးတဲြပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအား NCA သေဘာတူညီခ်က္အေပၚ အခုိင္အမာ ရပ္တည္ကာ ေဆြးေႏြးဖက္မ်ားအၾကား မတူကဲြျပားမႈမ်ားကို အေက်အ လည္ ညႇိႏႈိင္းၿပီး အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ေလးစားတန္ဘုိးထားမႈ၊ စာနာနားလည္မႈအျပည့္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုလည္း KNU က ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယခင္ ဇူလုိင္လ (၁၁)ရက္မွ (၁၆)ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစု ပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝးတြင္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ ကာကြယ္ျခင္းဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ က်ား/မဆုိင္ရာ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရား႐ုံးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ စသည့္အခ်က္ မ်ားကုိသာ ေဆြးေႏြးသြားႏုိင္ၿပီး တုိင္းရင္းသားမ်ား ေဆြးေႏြးလုိသည့္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ မေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ သျဖင့္ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအၾကား ေထာက္ျပေဝဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

၎ညီလာခံအၿပီးတြင္လည္း ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စသည့္က႑မ်ားမွ အေျခခံမူ သေဘာတူညီခ်က္ စုစုေပါင္း(၁၄)ခ်က္ကုိ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပုိင္း(၂)အျဖစ္ အစုအဖြဲ႔အသီးသီး၏ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ အသိသက္ေသမ်ားမွ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈအတြင္း ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ပဒုိေစာတာဒုိမူးက “အဓိက State Holder ျဖစ္ေနတဲ့ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ EAOs ၾကားမွာ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စံတန္ဘုိးေတြ အမ်ားႀကီး ကြာဟမႈေတြ ရွိတယ္ဆုိတာက က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႔ေနရတယ္။ ဘုံဆုိင္ရာ အနာဂတ္ဘုံႀကီးကို ရည္မွန္းတဲ့ Vision မွာ အစုအဖဲြ႔ သုံးခုက သုံးမ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါကို က်ေနာ္တုိ႔ ဘုံဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ကို ရွာလုိ႔ရမွပဲ ေရွာေရွာ႐ွဴ႐ွဴ ဆက္သြား ႏုိင္မယ္။ အခုက အဲဒီဘုံဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ မရွိဘဲနဲ႔ စားပဲြေပၚေရာက္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ သူလည္း သူ႔ရဲ႕ Position သူ ရပ္တည္တယ္။ ကိုယ္လည္း ကိုယ့္ Position ကုိယ္ရပ္တည္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေဆြးေႏြးရမဲ့ Issue ေတြ က ခုနကေျပာတဲ့ စံတန္ဘုိးေတြ မတူညီတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးလုိ႔မရဘဲနဲ႔ ေက်ာ္သြားလုိက္ရတာ ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။”ဟု ေျပာသည္။

KNU ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ယခင္ႏွစ္က ၾသဂုတ္လက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခုိင္ျပည္အေရးအခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားေပးမႈကို ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝနီးပါး ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္ မဟာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒႏွင့္ အာဏာရွင္စနစ္တုိ႔မွ ျမစ္ဖ်ားခံေပါက္ဖြားလာသည့္ ေနာက္ဆက္တဲြ ဆုိးက်ဳိးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းရခုိင္ျပည္အေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အားျဖင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ကာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ထူ ေထာင္ျခင္းျဖင့္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံသည့္ အစုိးရစနစ္ထူေထာင္ျခင္းျဖင့္ သက္ေသျပရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း လည္း ယင္းဗဟုိအၿမဲတမ္းေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတက္လာသည့္ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႐ႈျမင္ၾကသည္။

၎အျပင္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား (IDPs)အေရးကိစၥ ပတ္သက္၍လည္း ႏုိင္ငံေရး အာမခံခ်က္ မရရွိေသးခင္ကာလအတြင္း အတင္းအဓမၼ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔အေပၚ ႏုိင္ငံတကာမွ ေပးအပ္ ေနသည့္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားသည့္ အကူအညီမ်ား ဆက္လက္ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟုလည္း ေကအဲန္ ယူက ေျပာသည္။

KNU သည္ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ရက္ေန႔က တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)ကုိ ယခင္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကို ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္လာသည့္ သုံးႏွစ္ေက်ာ္ကာလအထိ တိက်ခုိင္မာေသာ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ မရရွိေသးသလုိ ၎တုိ႔နယ္ေျမအခ်ဳိ႕တြင္ ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ကရင္ျပည္သူမ်ားမွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရ သည္။

လက္ရွိသြားေနသည့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ သြားေနရျခင္းေၾကာင့္ ေဆြး ေႏြးမႈမ်ားမွာ အကန္႔အသတ္မ်ားစြာရွိျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္ တပ္မေတာ္၏ ၾသဇာအာ ဏာလႊမ္းမုိးမႈ ပုိမ်ားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေဆြးေႏြးမႈခရီးမွာ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း ကရင္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ယက္-KPSN က ဇူလုိင္လ ၅ရက္ေန႔တြင္ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ကာ ေထာက္ျပေျပာဆုိခဲ့သည္။

အလားတူ ႏုိင္ငံတကာကရင္အဖြဲ႔အစည္း-IKO ကလည္း ၾသဂုတ္လ ၈ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္တစ္ခုထုတ္ျပန္ရာ ျမန္မာအစုိး ရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအၾကား လက္ရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကရင္တစ္မ်ဳိးသားလုံး ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ပန္းတုိင္ကို မေရာက္ရွိႏုိင္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ျပန္ လည္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္တည့္မတ္သြားႏိုင္ေရးအတြက္ KNU မွ အေရးေပၚကြန္ဂရက္ေခၚယူရန္ တုိက္တြန္းေျပာဆုိခဲ့ေသးသည္။