Home ေဆာင္းပါး ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝးအေပၚ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာၾကည့္ျခင္း

၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝးအေပၚ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာၾကည့္ျခင္း

1559

မန္းေအာင္ျပည္စုိး

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၁၁)ရက္ေန႔မွ (၁၆)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစုပင္လုံ၏ တတိယအစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ စီစစ္ေဝဖန္သုံးသပ္ေထာက္ျပသံမ်ား ေသာေသာညံခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးသုေတသီမ်ား၊ အသိ ပညာရွင္မ်ား၊ စာေရးဆရာႀကီးမ်ားႏွင့္ လူမႈမီဒီယာ အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်သံ၊ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳသံတုိ႔ျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစုံ၊ ရႈေထာင့္မ်ဳိးစုံမွ ေရးသားေဝဖန္သုံးသပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၏ တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္ အဆုိပါၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသုိ႔ တရားဝင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့ေသာ စာေရးသူ၏ ရင္ထဲ၌လည္း ဖြင့္ဟ အန္ခ်ခ်င္ေသာ အေၾကာင္းခ်င္းရာ ေျမာက္ျမားစြာရွိေနသည့္အထဲမွ အခ်ဳိ႕ကုိ တင္ျပပါရလွ်င္-
အစည္းအေဝး၏ ပထမဖြင့္ပြဲေန႔ (၁၁.၇.၂၀၁၈)နံနက္ပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔ကလည္းေကာင္း၊ KNU ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူေစးဖုိးကလည္းေကာင္း၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဒုတိယ ဥကၠဌ ေဒၚေအး ႏုစိန္ကလည္းေကာင္း အသီးသီး အမွာစကားေျပာ မိန္႔ခြန္းေႁခြသြားၾကပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားအနက္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကုိ တင္ျပလုိပါသည္။
“ပုိမုိ ကြဲလြဲႏုိင္တာကုိ သတိျပဳေရွာင္ရွားၿပီး ပုိမုိဆုံဆည္း၊ ပုိမုိစုစည္းေစႏုိင္မဲ့ အေျခအေနေတြကုိ ဦးတည္ၿပီးေတာ့ အားလုံးလက္ ခံႏုိင္တဲ့ အေျဖတစ္ခုကုိ ဝုိင္းဝန္းႀကိဳးစား ရွာေဖြေပးၾကဖုိ႔”ဆုိၿပီး တုိက္တြန္းေျပာၾကားသြားသည့္ စကား၏ ရွင္းလင္းေသာ အဓိပၸါယ္မွာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ၿပီး ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ စည္းလုံးညီညြတ္၊ စုစည္းညီညာၾကရန္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု နားလည္ ရပါသည္။

ထုိထက္ ပုိမုိရွင္းလင္းျပတ္သား နားလည္ရလြယ္သည့္ ၎၏ဖခင္ မိန္႔မွာခဲ့ေသာစကားမူကား “တုိင္းရင္းသားေတြကုိ မကြဲထြက္ ေစခ်င္ရင္ တုိင္းရင္းသားေတြ မခြဲထြက္ခ်င္ေအာင္ မိမိတုိ႔ စီမံဖန္တီးေပးရမယ္” ဟူသတည္း။
တုိင္းရင္းသားေတြ လုိလားေတာင့္တေနသည္ကား အဘယ္နည္း… ရက္၊ လ၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသည္းႏွလုံးကုိ ဖြင့္ဟလွစ္ျပ သြားခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ တုိင္းရင္းသားတုိ႔ ၏ လုိလားခ်က္တုိ႔ မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ လုိက္ေလ်ာ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သနည္း… “ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး” ဟူသည္ကုိ တုိင္းရင္းသားတုိ႔ လက္ခံသေဘာတူၿပီး ျဖစ္ေသာ္ လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္တြင္ “ခြဲမထြက္ရ” ဟူသည့္အခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းေနရေသးသ နည္း။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးကုိ တမင္ပိတ္ဆု႔ိခ်င္ေန၍ေလာ…

ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားအနက္ အမွတ္ရဖြယ္ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဘယ္သူေတြက ပုိမုိလုိ လားၾကသလဲဆုိတာ မၾကာမီ အေျဖေပၚလာပါလိမ့္မယ္”ဟူ၍ ….

မိမိတုိ႔မသိပါ။ မိမိတုိ႔နားမလည္ႏုိင္ေသးပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လုိခ်င္ၾက၍ အစည္းအေဝးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တက္ေရာက္ေနၾကျခင္း မဟုတ္ေလာ ဟူ၍ ႐ုိးသားစြာပင္ ေတြးထင္မိပါသည္။ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိခြင့္ရသည့္တုိင္ ေျမာက္ပုိင္းအဖြဲ႔မ်ား လာေရာက္ေလ့လာ ေနၾကၿပီ မဟုတ္ေလာ… သုိ႔ႏွယ္ျဖစ္ေနခ်ိန္၌ ထင္ေယာင္ထင္မွား သံသ ယမ်ားေစႏုိင္သည့္စကားအတြက္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ၾကား သုိ႔ေလာ သုိ႔ေလာ ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ မၿငိမ္းခ်မ္းသည့္အတြက္ အခံရဆုံးသူမ်ားမွာ တုိင္းရင္းသားလယ္သမား၊ အလုပ္သ မား၊ ဆင္းရဲသားမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပုိမုိလုိလားသူ မည္သူျဖစ္မည္ဆုိသည္မွာ ေမးျမန္းစရာပင္ လုိမည္ မဟုတ္ဟု ထင္ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး တင္ျပလုိပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္၏ မိန႔္ခြန္းမွာ အတန္ငယ္ရွည္လ်ားသျဖင့္ တပ္ခ်ဳပ္၏ မိန္႔ခြန္း ေျပာသည့္အလွည့္ ေရာက္ေသာအခါ ငုိက္စုိက္စုိက္ျဖစ္ခ်င္လာသည္။ ၾကားတစ္ခ်က္၊ မၾကားတစ္ခ်က္ျဖစ္ေနခ်ိန္ အသံရွင္းရွင္း ေအာင္ေအာင္ႏွင့္ ေျပာလုိက္သည့္ စကားစုတစ္ရပ္အေပၚလုံးဝ အိပ္ခ်င္စိတ္ေျပသြားၿပီး ရွည္ေဝးလွေသာ အေတြးသံသရာနယ္ ထဲသုိ႔ နက္႐ႈိင္းစြာ ေရာက္ရွိသြားသည္။

“ဒီေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္က တက္ႂကြစြာ ဦးေဆာင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းဟာ က်ေနာ္တုိ႔ မွာ အင္အားခ်ိနဲ႔ေနလုိ႔ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ သတိခ်ပ္ေစလုိပါတယ္” အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူႏုိင္သည့္ စကားရပ္ျဖစ္ပါ သည္။ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က ၿငိမ္္းခ်မ္းေရး တက္ႂကြစြာ လုပ္ေဆာင္ေနတာ အင္အားခ်ိနဲ႔ေနလုိ႔မဟုတ္ရင္ တုိင္းရင္းသားေတြ က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လုပ္ေနရတာ အင္အားခ်ိနဲ႔ေနလုိ႔ အညံ့ခံ အရႈံးေပးေဆြးေႏြးေနသည့္သေဘာဟု ယူဆႏုိင္သလုိ တပ္ခ်ဳပ္က “မင္းတုိ႔ကုိ ငါမလုပ္ခ်င္လုိ႔ ငါလုပ္ရင္ ပြဲၿပီးတာၾကာၿပီး”ဟုလည္း အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူႏုိင္ပါသည္။ မွန္ပါသည္။

လက္ေတြ႔အေျခအေနအရ တပ္မေတာ္၏ စစ္လက္နက္ႏွင့္ လူအင္အား လြန္စြာေတာင့္တင္းၿပီး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အင္အားႏွင့္ မႏႈိင္းယွဥ္သာပါ။ သုိ႔ရာတြင္ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ခံစားမႈအပုိင္း၊ စိတ္ဓါတ္ေရးရာအပုိင္းတုိ႔ကုိ ေစ့ေစ့ငုငု ေလ့လာသုံးသပ္မိလွ်င္ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးသည္ ထုိစကားေျပာျဖစ္ခ်င္မွ ေျပာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ႏွစ္ ၇၀နီးပါးျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေသာ ျပည္တြင္းစစ္သံသရာတြင္ မည္သူမွ်မႏုိင္၊ မည္သူမွ် မ႐ႈံးေသးသည့္ အေျခအေနက ရွိၿပီးသားျဖစ္ေနသျဖင့္ ငိုက္မ်ဥ္းေနရာမွ တပ္ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းကုိ ၾကားရေသာအခါ အလန္႔တၾကား ႏုိးထလာမိျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး၏ ေနာက္စကားတစ္ခြန္းမွာ “တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ၅၂သန္းေသာ တုိင္းရင္းသားျပည္ သူလူထုတစ္ရပ္လုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳျခင္း မဟုတ္သကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္လည္း ၎တုိ႔ကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားကုိသာ ကုိယ္ စားျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတုိ႔တပ္မေတာ္သည္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုက ေပါက္ဖြားလာသည့္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္ ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုကုိယ္စားျပဳေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေၾကာင္း” ထပ္မံ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိစကားကုိ NLD ပါတီမွ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ခ်က္ခ်င္းပယ္ခ်ေၾကာင္း သိရသည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း လက္ခံသည္။ မ်ဳိးႏြယ္စုေပါင္းစုံႏွင့္ ေနရပ္ေဒသ ကြဲျပားစြာရွိေနေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ျပည္သူအားလုံးကုိ မည္သုိ႔ လႊမ္းၿခံဳေနႏုိင္အံ့နည္း။ မိမိႏွင့္ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ အရပ္ေဒသ၊ လူမ်ဳိးအစုအဖြဲ႕မ်ားေလာက္ကိုသာ ဆက္စပ္လႊမ္းၿခံဳေနႏုိင္ မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပါတီတစ္ရပ္သည္ မိမိကုိ မဲေပးခဲ့သူကုိသာ ကုိယ္စားျပဳသည္ဆုိပါလွ်င္ တစ္ပါတီတည္းက အစုိးရဖြဲ႔ႏုိင္သည္ပဲ ျဖစ္ေစ၊ ပါတီမ်ားစုေပါင္း၍ အစုိးရဖြဲ႔ၿပီး တုိင္းျပည္ကုိအုပ္ခ်ဳပ္လွ်င္ျဖစ္ေစ ထုိသုိ႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းကုိ မည္သုိ႔သတ္မွတ္မည္နည္း။ မိမိကုိေထာက္ခံသူမ်ားကုိသာ အုပ္ခ်ဳပ္သည္ဟုဆုိမည္ေလာ… တပ္ခ်ဳပ္၏ သုံးသပ္ခ်က္သည္ ျဖစ္ရပ္မွန္ႏွင့္ အနည္းငယ္ လြဲ ေခ်ာ္ေနသည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

တပ္မေတာ္ထဲတြင္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ပါဝင္ေန႐ုံႏွင့္ ျပည္သူလူထုကုိ မည္သုိ႔မည္ပုံ ကုိယ္စားျပဳေနသနည္း. တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖစ္ေစ၊ တပ္မေတာ္ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုကုိ ကုိယ္စားျပဳ/မျပဳ စိစစ္သုံးသပ္ရာ၌ ေထာက္ခံမဲရရွိမႈ / မရွိမႈ၊ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံပါဝင္မႈ/ မပါဝင္မႈ စသည္မ်ားထက္ ထုိအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုကုိ မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ အက်ဳိးျပဳ သယ္ပုိးေဆာင္ရြက္ေနပါသနည္း…

ျပည္သူလူထုအတြက္ မည္သည့္အနစ္နာခံ၊ အပင္ပမ္းခံ ေဆာင္ရြက္မႈ ရွိေနပါသနည္း.. ဟူသည့္ ေပတံျဖင့္သာ တုိင္းတာရမည္ ထင္ပါသည္။ တုိင္းရင္းသားတုိ႔အဖုိ႔ တပ္မေတာ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရခါစႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစ အခါသမယမ်ား၌ တစ္စုံတစ္ခု ေသာ အတုိင္းအတာအထိ ေနရာရခဲ့ၾကၿပီး တုိင္းရင္းသားတပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႔မ်ား တည္ရွိခဲ့သည္ဟူသည့္ သမုိင္းျဖစ္ရပ္မွန္ကုိ မေမ့ သင့္ပါ။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပုိင္း တပ္မေတာ္၏ ပထမဦးဆုံး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ကရင္တုိင္းရင္းသား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာစမစ္ဒြန္း ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၅၀ခုႏွစ္မွ ယခုကာလအထိႏွစ္ေပါင္း (၇၀)နီးပါးရွိလာခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္၏ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ မည္သည့္တုိင္းရင္းသားျဖစ္ေနသနည္း… ထုိအခ်က္သည္လည္း တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ားအား ကုိယ္စား ျပဳမႈအပုိင္း၌ ညီမွွ်မႈ၊ တန္းတူမႈ၊ နားလည္ အေလးထားမႈ ရွိေနသင့္သည့္သေဘာ မီးေမာင္းထုိးျပေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ၂၁ရာစုပင္လုံတတိယအစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္မ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအဖုိ႔ ဟတ္(heart)ထိေသာစကား၊ အသဲႏွလုံးၾကားသုိ႔ စူးနစ္ဝင္ေရာက္သြားေသာ စကားမ်ားဟု တုိင္းရင္းသားမ်ား ေျပာဆုိေဝဖန္ ေထာက္ျပသံမ်ားကုိ ၾကားသိရပါသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့ရတဲ့၊ ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္တဲ့ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားရျခင္းရဲ႕ မူလအရင္းခံဇစ္ျမစ္ကုိ ေလ့ လာၾကည့္ရင္ ကိုလုိနီေခတ္ ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔ လက္ထက္ကတည္းက က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေၾကာင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အယူဝါဒ၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး ကြဲျပားျခားနားမႈေတြေၾကာင့္ဆုိတာ ေတြ႔ရမွာျဖစ္တယ္။ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အ စည္းမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ရဲ႕အၾကားမွာ ျပႆနာႀကီးငယ္ တစ္စုံတစ္ရာမရွိဘဲ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အ စည္းမ်ားအၾကားမွာသာ မေက်နပ္ခ်က္ေတြ၊ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရမွာျဖစ္တယ္။”
သည္စကားက်ေတာ့လည္း တစ္မ်ဳိးနားလည္ရခက္ပါသည္။

တည့္တည့္ဆုိလွ်င္ “လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡျဖစ္ရတာ တပ္နဲ႔မဆုိင္ဘူး၊ အစုိးရနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတြနဲ႔ပဲ ဆုိင္တယ္” ဟူ၍ ေျပာရမလုိျဖစ္ေနပါသည္။ အစုိးရတစ္ရပ္တြင္ တပ္မေတာ္ဟူသည့္ အင္စတီက်ဴးရွႈင္း (Institution)တစ္ရပ္ ပူးတြဲပါရွိရ မည္ဟူ၍ နားလည္ထားပါသည္။ ယေန႔ကမၻာမွာ တပ္မေတာ္မရွိသည့္ႏုိင္ငံ မရွိဟု သိရပါသည္။ တစ္ႏုိင္ငံမရွိဘူးဟု ၾကားဘူး သည္။ ဘယ္လ္ဂ်ီယံလား၊ ဆြစ္ဇာလန္လားပဲ၊ မည္သုိ႔ဆုိေစ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ဆုိသည္မွာ တစ္သားတည္း ျဖစ္ေနရမွာ ျဖစ္ သည္။

သုိ႔ေၾကာင့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ေပၚလာၿပီဆုိလွ်င္ ထုိႏွစ္ခုလုံးႏွင့္ဆုိင္သည္ဟု နားလည္ထားရပါမည္။ အလြယ္ဆုံး ဥပမာ ေျပာရ လွ်င္ ယေန႔ ႏုိင္ငံေျမာက္ဘက္အျခမ္းမွ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တုိက္ပြဲတြင္ “ဒါ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔နဲ႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျဖစ္ ေနတဲ့ တုိက္ပြဲပဲ” “ငါတုိ႔အစုိးရႏွင့္ မဆုိင္ဘူး”ဟူ၍ ေျပာ၍မရပါ။ အရွင္းဆုံးသာဓကပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အနည္းငယ္ ထပ္မံ တင္ျပလုိသည္မွာ စာေရးသူအေနျဖင့္ ၂၁ရာစုပင္လုံတတိယအစည္းအေဝးသုိ႔ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ KNU ၏ တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္ တရားဝင္ တက္ေရာက္ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးခြင့္ရခဲ့ ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ပါဝင္ရသည့္က႑မွာ ႏုိင္ငံေရးက႑ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးက႑တြင္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းရမည့္ ေခါင္းစဥ္မွာ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်ေရးဟူသည့္ Gender Equality ျဖစ္သည္။

စာေရးသူနည္းနည္းေတာ့ အံ့ၾသမိသည္။ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ က်ား၊မ တန္းတူေရး အဘယ္သုိ႔ ဆက္စပ္ေနသနည္း။ လူမႈေရးက႑ဆုိ လွ်င္ ဟုတ္ေသးေပါ့။ ႏုိင္ငံေရးက႑တြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအဖုိ႔ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္တုိ႔၊ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးတုိ႔ စသည့္ေခါင္း စဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးသင့္ပါလွ်က္ ထုိအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား မပါဝင္ပါ။ ေနာက္မွသိရသည္မွာ တုိင္းရင္းသားမ်ားက ေဆြးေႏြးရန္ တင္ျပေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ပယ္ခ်ျခင္းခံရသည္ဟု သိရပါသည္။ ရွိေစေတာ့…

က်ား၊မ တန္းတူေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ UPDJC က ေအာက္ပါအခ်က္(၄)ခ်က္ကုိ ေဆြးေႏြးရန္ ခ်ျပေပးထားပါသည္-
(၁) ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု၏ မည္သည့္ႏုိင္ငံသား ကုိမွ် က်ား၊မ ဆုိင္ရာ လိင္ကြဲျပားမႈကုိ အေျခခံေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိေစေရးႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိေစေရးအတြက္ မူဝါဒ ခ်မွတ္ရမည္။
(၂) က႑အသီးသီးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အနည္းဆုံး (၃၀)ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ေရးကုိ အားေပးရန္
(၃) ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုသည္ က်ား၊မေရး ရာ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ႏုိင္သည့္ မူဝါဒမ်ားကုိ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္
(၄) က်ား၊မ ဆုိင္ရာ တန္းတူညီမွ်မႈကုိ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ တုိးျမႇင့္ေပးရမည္။ အမ်ဳိး သမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကုိ ႏွိမ့္ခ်လုိ၍ မဟုတ္ပါ။ ႏုိင္ငံေရးက႑တြင္ ထုိသည္မ်ားထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားရွိပါလ်က္ သိမ္ေမြ႔ႏူးညံ့နက္နဲၿပီး ညႇိႏႈိင္းရန္ ခက္ခဲႏုိင္သည္ ဟူသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ အေရးႀကီး အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွ် ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

ေဖာ္ျပပါႏုိင္ငံေရး က႑အခ်က္(၄)ခ်က္ စာေရးသူတုိ႔ကုိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အစုအဖြဲ႔က (၁၂-၇-၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးေထာက္ျပ ေဝဖန္သုံးသပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္(၁၃-၇-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ အျခားအစုအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည့္ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းေသာအခါ အခ်ဳပ္တင္ျပရပါက အစုအဖြဲ႔(၅)ဖြဲ႔အနက္ အစုအဖြဲ႔(၄)ဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းရင္းသား၊လက္နက္ကိုင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႔မ်ားက ေဖၚျပပါအခ်က္(၄) ခ်က္ကုိ သေဘာတူညီခဲ့ၾကေသာ္လည္း တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႔က သေဘာမတူညီခဲ့ပါ။

သေဘာမတူညီသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ အမွတ္စဥ္(၁)ႏွင့္ (၃)တုိ႔တြင္ “ျပည္ေထာင္စု၏” ဟူသည့္စကားရပ္ထဲ၌ “ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏” ဟူသည္ကုိ ျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းလုိျခင္းျဖစ္သည္။ အစုအဖြဲ႔ (၅)ဖြဲ႔အနက္ (၄)ဖြဲ႔က သေဘာတူေသာ္လည္း တစ္ဖြဲ႔က သေဘာမတူလွ်င္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မခ်ႏုိင္သည့္ကိစၥတြင္ ဒီမုိကေရစီ၏ သေဘာသဘာဝ သက္ေရာက္မႈရွိ/ မရွိ ေမးခြန္း ထုတ္စရာ ျဖစ္လာသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ PPST ၏ လမ္းညႊန္သေဘာတူညီမႈျဖင့္ “ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏” ဟူေသာစကားရပ္ကုိ ထည့္သြင္းသေဘာတူခဲ့ၾကပါ သည္။

ဆုိလုိသည္မွာ ကုိယ္စားလွယ္(၇၀၀)ေက်ာ္အနက္ အမ်ားစု၏ သေဘာထားထက္ အနည္းစုျဖစ္ေသာ PPST, UPDJC တုိ႔၏ သေဘာထားမ်ားျဖင့္သာ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အစိတ္အပုိင္း (၂)အျဖစ္ အခ်က္(၁၄)ခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾက ပါသည္။ ကုိယ္စားလွယ္ (၇၀၀)အျပင္ အထူးဖိတ္ၾကားထားသူ (၂၉)ဦး၊ ေလ့လာသူ (၂၀၄)ဦး၊ အက်ဳိးေဆာင္ (၂၇)ဦးႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ (၁၅၂)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၁၁၂)ဦးအတြက္ အစည္းအေဝး ေျခာက္ရက္တာ သြားလာေနထုိင္စားေသာက္ႏွင့္ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ားျဖင့္ ရရွိေသာ ရလဒ္မွာ မွ်တပါရဲ႕လားဟူသည္မွာ စဥ္းစားစရာျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔အျပင္အမ်ားစု၏ ေဆြး ေႏြး အႀကံေပး ေထာက္ျပမႈမ်ားထက္ အနည္းစု၏ အစီအစဥ္အတုိင္း သြားေနေလသလား ဟူသည့္ သံသယစိတ္လည္း ဝင္မိပါ သည္။

KNU ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖုိး၏ ညီလာခံဖြင့္ရက္ အမွာစကားအရ ဆုိလွ်င္ “တုိင္းရင္း သား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးသည္သာ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခားအာဏာ တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေရးတုိ႔ကုိ ထိန္းသိမ္းကာ ကြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကုိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအၾကား လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ တရားမွ်တမႈ အေျခခံတရားမ်ားျဖင့္သာ တည္ေဆာက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟူ၍ တင္ျပသြားသည့္အေပၚ စာေရးသူက လႈိက္လွဲ စြာ ႀကိဳဆုိေထာက္ခံပါသည္။ ကရင္တုိုင္းရင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္မူဘဲ က်န္အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားကလည္း လက္ခံႀကိဳဆုိလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က “၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံအစည္းအေဝးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးျပတ္ေစေရး ေဆာင္ရြက္သြားရန္” အေလးထား တုိက္တြန္းခဲ့ ေသးသည္ကုိလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ ၂၀၁၈ခုတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၉ခုတြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပရန္ လ်ာထားခဲ့ေပရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ လ်ာထားခ်က္အတုိင္း ျဖစ္ေပၚလာေရးႏွင့္ ေလးနက္ခုိင္မာသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ပါဝင္ေရး လုိအပ္ ေနေပသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အားလုံးက အျမန္ရရွိလုိၾကသကဲ့သုိ႔ ခ်က္ခ်င္းတည္ေဆာက္၍ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းကုိလည္း နား လည္သေဘာေပါက္ၾကပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖုိ႔အတြက္ အခ်ိန္ကာလ တုိေတာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ၾကာေညာင္းသည္ျဖစ္ေစ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ထက္ပုိ၍ အေရးႀကီးသည္က ရရွိလာမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္မာ ၿမဲၿမံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ ဖုိ႔ လုိအပ္ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္။