လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ စုေပါင္းလက္ခ်ည္ပြဲ ႏွစ္ ၂ဝ အတြင္း ပထမဆုံး ျပန္လည္က်င္းပမည္

ၾသဂုတ္ ၇ ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ

ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ႐ိုးရာအစဥ္အလာတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဝါေခါင္လ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႔မဂၤလာပြဲကို ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္လံုး ကၽြတ္ စုေပါင္းၿပီး ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ မက်င္းပႏိုင္ခဲ့ရာမွ လာမည့္ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေကာ့ ကရိတ္ၿမိဳ႕ ၌ ခမ္းနားစြာျပန္လည္က်င္းပျပဳလုပ္မည္ဟု ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ မန္းေအာင္ႀကိဳင္ က ေျပာသည္။

“တစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုး စုေပါင္းမလုပ္တာၾကာၿပီး ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတာကေတာ့ ရပ္ကြက္အလိုက္ စုေပါင္းၿပီး လက္ခ်ည္ပြဲ က်င္းပတာပဲရွိတယ္။ စုေပါင္းမလုပ္ျဖစ္တာၾကာၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ အခုလိုျပန္လည္က်င္းပမွာကလည္း တို႔ၿမိဳ႕အ တိုင္းအတာနဲ႔ တို႔ကရင္လူမ်ိဳးေတြ ႏိုးႏိုးၾကားၾကား ရွိလာေအာင္ စုစည္းတဲ့အေနနဲ႔ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ျပန္လည္ က်င္းပမွာျဖစ္တယ္” ဟု ေကအိုင္စီသို႔ေျပာသည္။

အဆိုပါ လက္ခ်ည္ပြဲကို ကရင္လူထုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စာယဥ္အဖြဲ႔မ်ား ပူးေပါင္းက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအလိုက္ ကရင္လူထုမ်ားအျပင္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားသည့္ ကရင္တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ပါ၀င္တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ အခမ္းအနားကို ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ ေဒါနခန္းမ၌ က်င္ပရန္စီစဥ္ထားၿပီး ယင္းေနရာတြင္ က်င္းပ ခြင့္ရေရး သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ အာဏာပိုင္မ်ားထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း လက္ခ်ည္ပြဲ ျဖစ္ ေျမာက္ေရးေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

လိပ္ျပာေခၚ ကရင္႐ိုးရာ ကရင္ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႔မဂၤလာပြဲကို ႏွစ္စဥ္ဝါေခါင္လ တစ္လလံုး ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားရွိရာ ေနရာ ေဒသအသီးသီးတြင္ လက္ခ်ည္ပြဲ က်င္းပေလ့ရွိၾကၿပီး အမ်ားႏွင့္စုေပါင္း၍ ျပဳလုပ္သည့္ လက္ခ်ည္ပြဲမ်ားရွိ သလုိ အခ်ိဳ႕မွာ မိသားစုအလိုက္ေနအိမ္၌သာ ျပဳလုပ္သည့္ အေလ့အထမ်ားမွာလည္း ယေန႔ထိရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။