လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

အေမရိကန္ရွိ ကရင္မ်ား အာဇာနည္ေန႔၊ လက္ခ်ည္ပြဲႏွင့္ ဒံုးအကၿပိဳင္ပြဲ တၿပိဳင္တည္း က်င္းပမည္

ၾသဂုတ္ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာရွား

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ကရင္ယဥ္ေက်းမႈအသင္း -Karen Culture Organization in USA (KCOUSA)မွ ဦးေဆာင္၍ အေမရိကန္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကရင္႐ိုးရာ ဒံုးအကၿပိဳင္ပြဲႏွင့္အတူ ကရင္အာဇာနည္ေန႔၊ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႔ အခမ္းအနားတို႔ကုိ တစ္ေနရာတည္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း KCOUSA ထံမွ သိရသည္။

(Texas) တကၠဆက္ျပည္နယ္၊ Amarillo ၿမိဳ႕၌ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္မွ ၁၂ ရက္ေန႔အထိ ၃ ရက္တာ ျပဳလုပ္မည့္ အဆိုပါ အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ KOUSA ဒု-အတြင္းေရးမႉး ေစာဖိုးထူးက ̏ ျပည္ပကို ေရာက္ရွိေနေပမဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈေတြကုိ မေမ့ေပ်ာက္ပဲ ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္သြားဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။˝ဟု ၾသဂုတ္ ၈ ရက္(ယေန႔)တြင္ ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲပံုစံ ပြဲႀကီးမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈဒံုးတြင္ စိတ္ဝင္စားမႈ ပိုမ်ားလာသည့္အျပင္ အာဇာနည္ေန႔ႏွင့္ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႕အခမ္းအနားမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္လည္း ပံ့ပုိး ပူးေပါင္းကူညီသူ ပုိမ်ားလာေၾကာင္းလည္း ေစာဖိုးထူးက ဆက္ေျပာသည္။

ဒံုးအကၿပိဳင္ပြဲတြင္ အေမရိကန္ ျပည္နယ္ ၉ ျပည္နယ္မွ ကုိယ္စားျပဳ ဒံုးအဖြဲ႕ ၉ ဖြဲ႔ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စာရင္းေပးထားၿပီး ၃ ရက္တာအတြင္း ကရင္ ဘာသာျဖင့္ အုပ္စုသီခ်င္း၊ က်ပန္းစကားေျပာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း KCOUSA တာဝန္ရွိက ေျပာသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကရင္႐ိုးရာ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႔ႏွင့္ ဒံုးအကၿပိဳင္ပြဲအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ မီနီဆိုးတား ျပည္နယ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တကၠဆက္ျပည္နယ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ၌ နီဘရာ စကာျပည္နယ္တို႔တြင္လည္းေကာင္း က်င္းပခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။

ကရင္စာေပႏွင့္ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ကရင္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႔ (KCO) ေပါင္း ၁၂ ဖြဲ႔မွ စုေပါင္းကာ Karen Culture Organization in USA (KCOUSA)ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ကရင္လူဦးေရ ၆၄,ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းမွျဖစ္ၾကကာ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး၏ တတိယႏုိင္ငံ သြားေရာက္ခိုလံႈေနထိုင္ေရး အစီအစဥ္ျဖင့္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္က စတင္ေရာက္ရွိေနသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။