လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ျပည္နယ္တြင္းရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္း ၃၇ ေက်ာင္းတြင္ ႐ိုးရာဂ်ပ္ခုတ္ပညာ ထည့္သြင္းသင္ၾကားမည္

ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ နန္႔ဘြားခလိန္

ကရင္ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၇ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္း ၃၇ ေက်ာင္းတြင္ အိမ္တြင္းမႈ သက္ေမြး လုပ္ငန္းပညာျဖစ္ေသာ ႐ိုးရာဂ်ပ္ခုတ္ပညာကို ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း ထည့္သြင္းသင္ၾကား ေပးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္နယ္ ပညာေရးမႉး႐ံုး တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ထိုသို႔သင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဖားအံၿမိဳ႕ ရက္ကန္းႏွင့္ အသက္ေမြးပညာ သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အိမ္တြင္းမႈ သက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာ သင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္တန္းဆင္း ၃၇ ဦးကို ဧၿပီလႏွင့္ ဇြန္လမ်ားတြင္ ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း ဂ်ပ္ခုတ္ပညာ သင္ၾကားေပးရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားၿပီးလည္းျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္ ပညာေရးမႉးရံုး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေမာင္ထြန္းက “ ကိုယ့္ေဒသရဲ႕ ဂ်ပ္ခုတ္ပညာကိုလည္း တတ္သြားမယ္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာတစ္ခု တတ္ထားမယ္ဆိုရင္ ေက်ာင္းထြက္သြားရင္လည္း ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ႏိုင္မယ္ေပါ့။ အဲ့လို ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္တာေပါ့ေနာ္ ” ဟုေျပာ သည္။

ယခုပညာသင္ႏွစ္အတြင္း အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဂ်ပ္ခုတ္ပညာကို ေက်ာင္းတြင္း ဖြံၿဖိဳးေရး အခ်ိန္မ်ားတြင္ သင္ၾကားေပးသြားရန္ရွိေသာ္လည္း သင္ ေထာက္ ကူပစၥည္းမ်ား လိုအပ္ေနေသးသည့္အတြက္ ဂ်ပ္ခုတ္စင္အပါအဝင္ ခ်ည္မ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာမ်ားထံ တင္ျပေတာင္းခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးေမာင္ထြန္းက ဆက္ေျပာသည္။

႐ိုးရာဂ်ပ္ခုတ္ပညာ သင္ၾကားရာတြင္ သီအိုရီပိုင္းအပါအဝင္ စာေတြ႕ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ လက္ေတြ႔ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပ္ခုတ္ သင္ၾကားမည္ဆိုလွ်င္ ခ်ည္ ၊ ဝါးလံုး ၊ သစ္သားေခ်ာင္း၊ ဒီဇိုင္းစာအုပ္မ်ားစသည့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရသည္။

ဖားအံၿမိဳ႕ရက္ကန္းႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာသင္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚဧကရီေအာင္ေအာင္က “ ဂ်ပ္ခုတ္ဆိုတာကလည္း ႐ိုးရာတစ္ခုပဲ။ ကရင္႐ိုးရာ ဂ်ပ္ခုတ္တို႔၊ ကခ်င္ရ၏႐ိုးရာ ဂ်ပ္ခုတ္တို႔၊ ရခိုင္႐ိုးရာ ဂ်ပ္ခုတ္တို႔ ရွိတယ္ေလ။ ဂ်ပ္ခုတ္ပညာကို ေက်ာင္းေတြမွာ သင္ေပးလိုက္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ ႐ိုးရာအေမြအႏွစ္ကို တိုင္းရင္းသားေတြက မေပ်ာက္မပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းလို႔ ရေအာင္လို႔။ ေက်ာင္းမွာဆိုေတာ့ မျဖစ္မေန သင္ရေတာ့ ႐ိုးရာကိုလည္း ထိန္းသိမ္းၿပီးသား ျဖစ္သြားမယ္။ မထိန္းသိမ္းရင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာပဲေလ ” ဟုေျပာသည္။

ထို႔အတူ တိုင္းရင္းသားစာေပကို သင္ၾကားသကဲ့သို႔ ဂ်ပ္ခုတ္ပညာ သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ဂ်ပ္ခုတ္အေျခခံပညာကို တတ္ေျမာက္သြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ မိမိတို႔၏ ႐ုိးရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ သေဘာေပါက္လာၿပီး ႐ုိးရာအေမြအႏွစ္မ်ားကို မေပ်ာက္ကြယ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း၎က ဆက္ေျပာသည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း ႐ိုးရာဂ်ပ္ခုတ္ပညာ သင္ၾကားေပးမႈမ်ားကို ယခုစာသင္ႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ စတင္ကာ ထည့္သြင္းသင္ၾကား ေပးျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။