Home ေဆာင္းပါး ေလညာရပ္ဝန္းက စုိးရိမ္သံ

ေလညာရပ္ဝန္းက စုိးရိမ္သံ

826
“ေတာင္တန္းေဒသမွ သႏၱာေက်ာက္တန္းဆီသုိ႔ ” သဘာဝ သစ္ေတာ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ စီမံကိန္း ထဲပါဝင္တဲ့ ေနရာတစ္ေနရာ -Photo _KIC

စအုိင္ဆူး
ဇူလုိင္ ၂၃ ရက္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္။

“ဒီစီမံကိန္းတကယ္ျဖစ္လာၿပီဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ေနထုိင္လုပ္ကုိင္စားေသာက္ဖုိ႔၊ စုိက္စားပ်ဳိးစားဖုိ႔အတြက္ မရွိေတာ့မွာကုိ စိတ္ပူမိတယ္။ အေရးႀကီးဆုံးက က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ထားခဲ့သမွ်ေတြကုိ ရယူသြားမွာကုိ အစုိးရိမ္ဆုံးပဲ ။ ဘယ္ေန႔ ဒီကေနအ ေမာင္းထုတ္ခံရမလဲမသိဘူး” လို႔ ဆုိကာ ဟင္းလႈိင္းေဒသခံ ဌာေနတုိင္းရင္းသား ေစာစုိးျမက ေန႔စဥ္နဲ႔ အမွ်ေသာက မ်ားေနရ ပါတယ္။

ေစာစုိးျမေနထုိင္ေနတဲ့ ဟင္းလႈိင္းေက်းရြာကေလးဟာ တနသၤာရီတုိင္း၊ ၿမိတ္ခ႐ုိင္၊ ဘုတ္ျပင္ၿမဳိ႕နယ္၊ ျပည္ႀကီး မ႑ိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ျပည္ႀကီးမ႑ိဳင္ၿမဳိ႕နဲ႔ မနီးမေဝးမွာရွိတဲ့ ေလညာေခ်ာင္းကေလး နံေဘးက ေတာင္ေျခရြာ ကေလးတစ္ ရြာျဖစ္ၿပီး အိမ္ေျခေပါင္း ၇၂ လုံးခန္႔ရွိကာ လူဦးေရ ၃၉၄ ဦးေနထုိင္ၾကပါတယ္။
အစုိးရစစ္တပ္နဲ႔ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးအၾကားျဖစ္ပြားတဲ့ စစ္ေရးပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ ေတာထဲေတာင္ ထဲ ေျပးလႊာတိမ္းေရွာင္ေနရင္း ေဒသမတူတဲ့ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားေတြဟာ စစ္ေရးပဋိပကၡကင္း လြတ္ႏုိင္တဲ့ လက္ရွိဟင္း လႈိင္းေတာင္ေျခေက်းရြာကေလးမွာ ၁၉၉၈ေလာက္ကစလုိ႔ ျပန္လည္စုေဝးေနထုိင္ လာခဲ့ၾကတာ အခုဆုိရင္ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ခုေလာက္ရွိေနခဲ့ပါၿပီ။

ေလညာေခ်ာင္းကေလးကုိအမွီသဟဲျပဳရင္း ေခ်ာင္းမွာဆို ငါးဖမ္း ေတာင္ေပၚမွာဆို ယာလုပ္ရင္း ဝမ္းစာစုေဆာင္းၾကသလုိ ဥယ်ာဥ္ၿခံထြက္ ကြမ္းသီးပင္ေတြနဲ႔ ကုန္ကူးဖလွယ္ၾကၿပီး သဘာဝအေလ်ာက္ ေတာင္ေပၚ ေတာထြက္ သစ္ဥသစ္ဖုေတြ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြနဲ႔ စားေသာက္ေနထုိင္လာခဲ့ၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။
သုိ႔ေသာ္ ဆယ္စုႏွစ္ၾကာ သစ္ေတာျမစ္ေခ်ာင္းေတြအေပၚ မွီခုိရင္း အပူအပင္မရွိ ေအးခ်မ္းစြာေနထုိင္ စားေသာက္ ေနႏုိင္လာခဲ့ၾကေပမဲ့ အခုအခါမွာေတာ့ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရရဲ႕ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမစီမံကိန္း ႀကဳိးပမ္းမႈလာမႈထဲမွာ ဟင္းလႈိင္းေက်းရြာလည္းပါဝင္တာေၾကာင့္ ေစာစုိးျမအပါအဝင္ ဟင္းလႈိင္းေဒသခံေတြမွာ စုိးရိမ္မႈေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနၾကရတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ အစုိးရနဲ႔ Global Environment Facility (GEF) တုိ႔ပူေပါင္းၿပီး ၿမိတ္နဲ႔ ေကာ့ေသာင္းခ႐ုိင္တြင္းက ေျမဧရိယာ ၁ ဒသမ ၄၅၂ ဟက္တာ(တုိင္းေဒသ၏ သုံးပုံတစ္ပုံ)အက်ယ္အဝန္းရွိတဲ့ “ေတာင္တန္းေဒသမွ သႏၱာေက်ာက္တန္းဆီသုိ႔ ”ဆုိတဲ့ သဘာဝ သစ္ေတာ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ စီမံကိန္းကုိ အခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၂၃ ခုႏွစ္အတြင္း (၆)ႏွစ္တာစီမံကိန္းနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ စီမံခ်က္ ေရးဆြဲၿပီးႀကဳိးပမ္းေနၾကပါတယ္။

GEFရဲ႕ အဓိကေထာက္ပံ့မႈနဲ႔အတူ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၁)သန္းသုံးစြဲၿပီး ကုလသ မဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ (UNDP)ကေန ဦးေဆာင္၍ တုိင္းသစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ သယံဇာတနွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ငါးလုပ္ငန္းဦး စီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး Fauna and Flora International( FFI) ၊ Smithsonian Institution စတဲ့ INGOအဖြဲ႔ေတြ ပူးေပါင္းၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမဲ့ စီမံကိန္း လည္းျဖစ္ပါတယ္။

“ဒီစီမံကိန္းက ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ တစ္မ်ဳိးသားလုံး ေကာင္းဖုိ႔အတြက္ကုိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ အေရး တႀကီး ထိန္းသိမ္းဖုိ႔လုပ္ထားတဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္။ ဒီတနသၤာရီတုိင္းထဲမွာ ရွားပါးတဲ့ ဇီဝမ်ဳိးကြဲေတြ သစ္ပင္ေတြ မ်ဳိးတုံးေပ်ာက္ ကြယ္မဲ့အႏၱရာယ္ကရွိေနတယ္။ ဒါကုိ ဥပေဒေၾကာင္းအရထိန္းသိမ္းမႈမျပဳထားဘူးဆုိရင္ ေနာက္လာမဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕မ်ဳိး ဆက္ေတြကုိဘယ္လုိျပေပးရမလဲ။ ဒါက ဘယ္ျပည္ သူလူထုကုိမွ ဒုကၡေရာက္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔တုိ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ေနရင္း ေဒသေတြကုိ ေပ်ာက္ပ်က္သြားၿပီး ဖယ္ရွားေအာင္လုပ္ဖုိ႔ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွ မပါဘူး။ အခုက ကနဦး လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနတုန္းပဲရွိတယ္။ ဘာမွေတာင္မလုပ္ရေသးဘူး”လုိ႔ ဇူလုိင္လ ၁၅ရက္ေန႔က တုိင္းသစ္ေတာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာပါတယ္။
ထုိသုိ႔ေျပာဆုိထားေပမဲ့ စီမံကိန္းကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းတဲ့ေနရာမွာ ပါဝင္ပတ္သက္သူေတြဟာ စီမံကိန္းဧရိယာမွာပါဝင္ေနတဲ့ ေဒသခံ ဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြအေပၚ ႀကဳိတင္အသိေပးၿပီး သေဘာထားရယူမႈေတြမရွိ တာေၾကာင့္ ေဒသခံေတြမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ မူလေနထုိင္စားေသာက္မႈအေပၚ တစ္စုံတစ္ရာ ထိခုိက္ လာမွာကုိ စုိးရိမ္မႈေတြရွိေနခဲ့ တာပါ။

ဒီလုိေဒသခံဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြကုိလြတ္လပ္တဲ့့ႀကဳိတင္အသိေပးသေဘာထားရယူမႈေတြမရွိတာ၊ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံအရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပေဆြးေႏြးျခင္းမရွိတာဟာ ဌာေန တုိင္းရင္းသားေတြအေပၚ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္တယ္လုိ႔လည္း ေဒသခံအရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း ေတြ က သတိေပးေျပာဆုိထားပါတယ္။

တနသၤာရီထိန္းသိမ္းေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႔(Conservation Alliance Tanawthari–CAT)ရဲ႕ ညႇိႏႈိင္းေရးမႉး ေနာ္အယ္ထီးဝါးက “ဒီစီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်မတုိ႔ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းခ်ျပထားတာမရွိဘူး။ စီမံကိန္း နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အ လက္ေတြကို ေတာင္းယူေတာ့လည္း ျငင္းဆုိၾကတယ္။ ေနာက္ၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ ႀကဳိတင္အသိေပးမႈနဲ႔ လူထုသေဘာထား ရယူျခင္းဆုိတဲ့ (FPIC)မေတြ႔ရဘူး။ ဒါက ေဒသခံဌာေန တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႔ GEFရဲ႕လူထုလုံၿခဳံေရးမူဝါဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ေနတာျဖစ္တယ္”လုိ႔ ဇူလုိင္လ ၁၆ရက္ ေန႔က ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ ကရင္ႏွစ္ျခင္း ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာပဲ စီမံကိန္းကုိေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္မဲ့ UNDP ရဲ႕ စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ ဦးမင္းေဇာ္က ေတာ့ စီမံကိန္း တည္ေနရာအတည္ျပဳတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာႀကိဳတင္အသိေပး သေဘာထားရယူ ျခင္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းသေဘာထား ရယူျခင္းကုိ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေတြ အမွန္တကယ္အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရင္ ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ လက္ရွိ စီမံကိန္း ေရးဆြဲတဲ့ကာလမွာ ေက်းရြာေပါင္း(၁၉)ရြာနဲ႔ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ ေျမထဲမွာပါတဲ့ KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးနဲ႔ (၃)ႀကိမ္တုိင္ေတြ႔ၿပီးသြားၿပီးလုိ႔ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

ဒီလုိျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာဆုိခဲ့ေပမဲ့ KNU ဗဟုိ၊ ေကာ္သူးေလသစ္ေတာဌာန(KFD)ကေန ဇူလုိင္လ ၁၆ရက္ေန႔က စီမံ ကိန္းကုိ အဓိကပံ့ပုိးေပးတဲ့ GEFအဖြဲ႔ရဲ႕ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးေကာ္မရွင္နာဆီကုိ UNDP အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္မဲ႔ အဲဒီစီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ အႀကံျပဳခ်က္ကုိေပး ပုိ႔ခဲ့ပါတယ္။

ေပးပုိ႔လုိက္တဲ့ သေဘာထားနဲ႔ အႀကံျပဳခ်က္ထဲေတြမွာ KNUရဲ႕ သစ္ေတာဌာနအေနနဲ႔ ဌာေနတုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရး၊ ကရင့္႐ုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းအေပၚအေျခခံထားတဲ့ သစ္ေတာဥပေဒနဲ႔မူဝါဒကုိ အတည္ျပဳထားၿပီးသား ျဖစ္ေၾကာင္း ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းမဆုိ KNUနယ္ေျမအတြင္းထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေတြအေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ဆုိရင္ KNUနဲ႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္သလုိ ၎တုိ႔ရဲ႕ မူဝါဒကုိ လုိက္နာရမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ UNDPအေနနဲ႔ ဒီစီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံလူထု၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔၊ စစ္ေျပးေရွာင္ IDPsန႔ဲ ဒုကၡသည္ေတြျပန္လာၿပီးတဲ့တုိင္ ဒီစီမံကိန္းကုိ ေရွ႕ဆက္ မလုပ္ေဆာင္ ေသးဖုိ႔၊ ဒီစီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ဆုိရင္ KNUနဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းဖုိ႔နဲ႔ အပစ္ရပ္အေျခအေနသာရွိေသးတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈၾကားကာလမွာ KNU နယ္ေျမအတြင္းေဖာ္ေဆာင္မဲ့ အစုိးရရဲ႕ စီမံကိန္းေတြကုိ တုိက္႐ုိက္(ဒါမွမဟုတ္) သြယ္ဝုိက္ေသာနည္းနဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မကူညီသင့္ေၾကာင္းလည္း GEFကုိ အႀကဳံျပဳထားပါတယ္။

KNUအေနနဲ႔ ၎တုိ႔ရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမေတြမွာ ဇီဝမ်ဳိးကြဲ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ လက္ေတြ႔ပူး ေပါင္းေဆာင္ ရြက္ျခင္းနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ(MoU)ကုိ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာသဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ရံပုံေငြအဖြဲ႔ (WWF)နဲ႔ၿပီးခဲ့တဲ့၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၈ရက္ေန႔က လက္မွတ္ေရးထုိးထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိမွာလည္း KNU နဲ႔ အစုိးရအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္မွာ အပစ္ရပ္ၾကားကာလ အေျခ အေနမွာသာရွိေနေသးသလုိ အပစ္ရပ္ထားတဲ့တုိင္ စစ္ေရးတင္းမာမႈအခ်ိဳ႕ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ၿပီး တစ္စုံတစ္ရာ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ရရွိထားျခင္း မရွိေသးတာေၾကာင့္ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ စီမံကိန္းနဲ႔ လိုက္ပါျဖစ္ေပၚႏုိင္တဲ့ ပဋိပကၡအက်ဳိးဆက္ေတြအေပၚမွာလည္း စုိးရိမ္မႈေတြရွိေနၾကပါတယ္။

“က်ေနာ္တုိ႔ေနတဲ႔ေနရာက KNUရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမထဲမွာပါသလုိ ၾကားနယ္ေျမလည္းျဖစ္တယ္။ တကယ္လုိ႔ ဒီစီမံကိန္းဝင္လာတဲ့အခါ KNUက လက္မခံဘူးဆုိရင္ တုိက္ပြဲေတြျပန္ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္မုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြက အမ်ားႀကီးစုိးရိမ္ေနပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြမွာ အရင္ကတည္း က ပထမအႀကိမ္ဒုကၡသည္ျဖစ္ဖူးၿပီးၿပီ ဒီစီမံကိန္းေၾကာင့္ တုိက္ပြဲျပန္ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဒုကၡသည္ ေတြအေနနဲ႔ျပန္ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔မွာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းက ဥယ်ာဥ္ၿခံေတြပဲရွိတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ထပ္ၿပီး ေျပးလႊာေရွာင္ေျပးေနရအုံးမယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ဘာမွလုပ္လုိ႔မရေတာ့ဘူး” လုိ႔ ဟင္းလႈိင္းရြာက ေစာေမာင္ခ်စ္ ကေျပာပါတယ္။

စီမံကိန္ ဧရိယာထဲမွာ ကရင္အျပင္ မြန္ကဲ၊ ဗမာစတဲ့ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားေတြ ရွိေနသလုိ ကရင္ေက်းရြာေပါင္း (၅၀)ေက်ာ္ခန္႔ပါဝင္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းေျပာဆုိထားေပမဲ့ ဒီစီမံကိန္း ဧရိယာထဲမွာ ပါဝင္ေနတဲ့ေက်းရြာအခ်ဳိ႕ကုိ အစုိးရက ေက်းရြာအေနနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳထားတာမရွိသလုိ အဆုိပါ ေဒသခံေတြရဲ႕ ေတာင္ယာခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္းမႈနဲ႔ ဥယ်ာဥ္ၿခံေတြခ်ဲ႕ထြင္စုိက္ပ်ဳိးမႈေတြေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေတြျဖစ္ေပၚေနရတယ္လုိ႔ အစုိးရဘက္ က ေျပာဆုိမႈေတြရွိေနခဲ့တာပါ။

ဒါေပမဲ့ ေဒသခံဌာေနကရင္တုိင္းရင္းသားေတြမွာလည္း သူတုိ႔ရဲ႕ မိ႐ုိးဖလာယုံၾကည္မႈဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့တဲ့ သစ္ေတာ၊ ျမစ္ေခ်ာင္း၊ အင္းအုိင္ေတြရိွေနသလုိ လက္ရွိမွာလည္း သူတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ သစ္ေတာနဲ႔ျမစ္ေခ်ာင္းေတြကုိ ထိန္းသိမ္းစီမံထားမႈေတြရွိေနေၾကာင္းကုိ ထားဝယ္ၿမိဳ႕မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ႐ုပ္ပုံျပကြက္ေတြနဲ႔အတူ ရွင္းလင္ေျပာဆုိျပခဲ့ပါတယ္။

“သစ္ေတာဆုိတာက က်ေနာ္တုိ႔ ဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြ အသက္ရွင္ရပ္တည္ဖုိ႔ အေရးႀကီးတဲ့ အသက္ေသြး ေၾကာတစ္ခုပါပဲ။ သစ္ေတာမရွိရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ အသက္ရွင္ရပ္တည္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး”လုိ႔ ေစာစုိးျမက ေျပာပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက အစုိးရကေန တနသၤာရီတုိင္းေဒသထဲမွာ အဆုိျပဳအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ အေနနဲ႔ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းကုိ စတင္ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္လာခဲ့ေပမ့ဲ့ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡအေျခ အေန ေတြေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ေပၚမႈ အစီအစဥ္ ရပ္စဲထားခဲ့ရပါတယ္။ အစုိးရနဲ႔ KNUအၾကားအပစ္ရပ္စဲမႈ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးတဲ့ ၂၀၁၅ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ အစုိးရအေနနဲ႔ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္မဝင္ေရာက္ႏုိင္တဲ့ အေျခ အေနမွာ INGOအဖြ႔ဲအစည္းေတြနဲ႔ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာလက္မွတ္ေတြေရးထုိးၿပီးစီမံကိန္းကုိ ဆက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ပါတယ္။
အလားတူ ယခင္က အစုိးရအေနနဲ႔ကခ်င္ျပည္နယ္က ခါရာပုိရာဇီ ေတာင္တန္း ေဒသနဲ႔ သွ်မ္း(ရွမ္း) ျပည္နယ္ က အင္းေလးကန္လုိ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အထင္ကရေဒသေတြကုိ ထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္းအေနနဲ႔ INGOအဖြ႕ဲ အစည္းေတြရဲ႕ အကူအညီရယူၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့စဥ္က ထိခုိက္နစ္နာမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဝဖန္မႈေတြရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီအေပၚမွာ ေဒသခံ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြက စုိးရိမ္မႈေတြလည္း ျမႇင့္တက္လ်က္ရွိ ေနပါတယ္။

ေတာင္တန္းေဒသမွ သႏၱာေက်ာက္တန္းမ်ားဆီသုိ႔ ဆုိတဲ့ ထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္းကုိ ၆ႏွစ္တာ ကာလစီမံကိန္း အေနနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ စီမံခ်က္ေတြ ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္သလုိ လုိအပ္တဲ့ သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြကုိ လည္း စုေဆာင္းထားမႈေတြျပဳထားတာေၾကာင့္ ၎စီမံကိန္မွာ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အလားအလာရွိေန ပါတယ္။

ဒီစီမံကိန္းအေပၚ စုိးရိမ္မႈျမႇင္တက္ေနတဲ့ ေဒသခံဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြထဲက ေစာစုိးျမကေတာ့ “ရြာ တစ္ရြာပ်က္စီးသြား တာနဲ႕ ဒီရြာမွာရွိတဲ့ ဓေလ့ထုံးတမ္းေတြ ယဥ္ေက်းမႈေတြလည္း အကုန္လုံးလုိက္ပါ ပ်က္စီးသြားတာပဲ။ ေနာက္ထပ္ေျပာင္း ရေရႊ႕ရ ေျပးရလႊားရမဲ့အေျခအေနမ်ဳိးကိုေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ေတြ ထပ္မလုိလားေတာ့ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔က ပညာလည္းမတတ္ ပါဘူး။ ဒီေတာဒီေတာင္ထဲမွာပဲ စုိက္ပ်ဳိးစားေသာက္ၿပီး ရွင္သန္ ရပ္တည္ေနၾကရတာ။ ဒါကုိမွ လုပ္ပုိင္ခြင့္မရွိႏုိင္ေတာ့ဘူး ဆုိရင္ အစုိးရအေနနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ ဘာအာမခံ ခ်က္ေတြေပးႏုိင္မလဲဆုိတာပဲ ေမးခ်င္ပါတယ္”လုိ႔ ေျပာဆုိလုိက္ပါ တယ္။