လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ေကအဲန္ယူ ၏ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္း စတင္ဖြင့္လွစ္

ဇူလုိင္ ၁၀ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

KNU -ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး ဗဟိုမွ ဦးေဆာင္ဖြင့္လွစ္သည့္ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေခါင္း ေဆာင္ မႈ သင္တန္းေက်ာင္း(NGLP)ကုိ ေကအဲန္ယူနယ္ေျမ ဖားအံခ႐ုိင္၊ လႈိင္းဘြဲၿမဳိ႕နယ္၊ ေသေဘာထာေနရာ၌ ယမန္ ေန႔ (ဇူလုိင္ ၉ရက္) နံနက္(၉)နာရီတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္လုိက္သည္။

ယခုႏွစ္ ဖြင့္လွစ္သည့္ သင္တန္းတြင္ ေကအဲန္ယူ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ခ႐ိုင္ႏွင့္ တပ္မဟာ ၇ ခုရွိ လူငယ္မ်ား၊ ေက အဲန္ယူဗဟုိ လက္ေအာက္ခံ ဌာနဆုိင္ရာရွိ လူငယ္မ်ားမွ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသား (၃၅)ဦး တက္ေရာက္ ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေကအဲန္ယူ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး(၂) ပဒုိေစာ လွထြန္းက “လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးပဲျဖစ္ျဖစ္ သူ႔လူမ်ဳိးကုိ အနာဂတ္မွာ ဦးေဆာင္ႏုိင္မဲ့ အမ်ဳိးသားေခါင္း ေဆာင္ေတြ ေပၚလာဖုိ႔ အတြက္ လုပ္ေပးရမွာျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ကုိယ့္ႏုိင္ငံကုိ ဦးေဆာင္ႏုိင္မဲ့ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ ေတြကုိ ေပၚထြန္းလာဖုိ႔ နဲ႔ေကာင္းမြန္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြေပၚထြန္းလာဖုိ႔အတြက္ျဖစ္တယ္”ဟု ေကအုိင္စီ သုိ႔ ေျပာသည္။

အဆုိပါ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္း၊ ျမန္မာႏွင့္ကမၻာ့သမုိင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေကအဲန္ယူမူဝါဒႏွင့္ လမ္းစဥ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပုံ၊ အေျခခံစစ္ သင္တန္းႏွင့္ အေထြေထြဗဟုသုတမ်ားကုိ တစ္ႏွစ္ခြဲၾကာ စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔သင္ၾကားေပးမည္ဟု သိရသည္။

မ်ဳိးဆက္သစ္ ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းေက်ာင္းကုိ ကြယ္လြန္သူ ယခင္ KNU အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးေဟာင္း ပဒုိမန္းရွာလားဖန္းမွ ႀကီးမႉးကာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သင္တန္းေက်ာင္းကို စာသင္ ႏွစ္ (၄) ႀကိမ္ေျမာက္မွ စတင္၍ (၂)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္လာခဲ့သည္မွာ ယခုအခ်ိန္အထိ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။