Home ေဆာင္းပါး လူ႔အခြင့္အေရးကို ဦးတည္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ဖက္ဒရယ္ေရးရာ ေဆာင္းပါးအမွတ္စဥ္ (၄) အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္နွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း

လူ႔အခြင့္အေရးကို ဦးတည္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ဖက္ဒရယ္ေရးရာ ေဆာင္းပါးအမွတ္စဥ္ (၄) အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္နွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း

708

No Taxation Without Representation ငါတို႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြ မရွိတဲ့အတြက္ အခြန္အေကာက္ေပးစရာ မလိုရယ္လို႔ ေႂကြး ေၾကာ္၊ အဂၤလန္နိုင္ငံဘုရင္ကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲၿပီး ၁၇၇၆ ဇူလိုင္လ (၄)ရက္ေန႔မွာ လြတ္လပ္ေရး ေၾကျငာခဲ့တယ္။ အဲသည္ေနာက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရယ္လုိ႔ စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ ကိုလိုနီေဟာင္းမ်ားက ျပည္ နယ္အစိုးရမ်ားအျဖစ္နဲ႔ တည္ေထာင္လာခဲ့ၾကတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ၁၃ျပည္ေထာင္နဲ႔ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာပါ။ ျပည္ ေထာင္လို႔ သံုးရတဲ့သေဘာက ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းရာမွာ ပါ၀င္တဲ့ အဲဒီယူနစ္ေတြမွာသာ အဓိက အခြင့္အာဏာ ရွိခဲ့ၾကလို႔ပါပဲ။ ၁၇၈၁ခုႏွစ္မွာ Confederation ျပည္ေထာင္ေပါင္းစု ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳခဲ့ၾကတယ္။

James Q. Wilson and John Dilulio. Jr ဆိုတဲ့ပညာရွင္ႏွစ္ဦးက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ေအာက္ပါအ တိုင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါတယ္။
(၁) တူညီတဲ့ နယ္ေျမနွင့္ နိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ တခ်ိန္တည္းမွာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မည့္ အစိုးရတဆင့္ထက္ပိုၿပီး ရွိသင့္။
(၂) အစိုးရတစ္ခုခ်င္းစီတိုင္းမွာ သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ပယ္နွင့္ အခြင့္အာဏာမ်ားရွိရမယ္။
(၃) အစိုးရတစ္ရပ္က အျခားအစိုးရတစ္ရပ္၏ တည္ရွိမႈကို မဖ်က္သိမ္းရ။
တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ကို အဓိကက်င့္သံုးတဲ့ အဂၤလန္ႏိုင္ငံက အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးေတြကပဲ အေမရိကတိုက္ကို သြားေရာက္ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ ထူးျခားခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ႏိုင္ငံသားေတြ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အေျခခံအခြင့္အေရးေတြကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ အတိအလင္း ထည့္သြင္းျပဌာန္းေပးျခင္း ပါပဲ။ အဲဒီ အေျခခံအခြင့္အေရးေတြကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကေရာ ျပည္နယ္အစိုးရေတြကပါ ခ်ိဳးေဖာက္ခြင့္ မရွိပါဘူး။
သာဓကအားျဖင့္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ လူ႔အခြင့္အေရးမွာ အေျခခံအက်ဆံုးေတြ အနက္တစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ကန္႔သတ္ဟန္႔တားတဲ့ မည္သည့္ဥပေဒမွ ျပဳခြင့္မရွိဆိုၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ (၁) ကို ၁၇၉၁ခုနွစ္မွာ စတင္ ျပဌာန္းက်င့္သံုးခဲ့တယ္။ ဆိုလိုတာက လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳ႐ံုသာမက ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ကြန္ဂရက္အေနနဲ႔ အဲဒါကို ကန္႔ သတ္ဟန္႔တားရာေရာက္မယ့္ ဥပေဒတစ္ခုခုကိုေတာင္ ျပဌာန္းခြင့္မျပဳပါဘူး။ သာဓက မႈခင္းတစ္ခုကို ေျပာပါမယ္။ ဗီယက္နမ္စစ္ ပြဲအတြင္းမွာ အေမရိကန္ေတြရဲ႕ က်ဴးလြန္မႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ထားတဲ့ ပင္တာဂြန္ စာရြက္စာတမ္းကို ၁၉၇၁ခုနွစ္မွာ ဖြင့္ခ်ေပးခဲ့ တဲ့ နယူးေယာ့ခ္တိုင္းမ္ သတင္းစာႀကီးကို အေမရိကန္အစိုးရက တရားစြဲခဲ့တယ္။ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပ ေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ (၁)ကို ကိုးကားၿပီး နယူးေယာ့ခ္တိုင္းမ္သတင္းစာႀကီးကို အႏိုင္ေပးခဲ့တယ္။
ဖက္ဒရယ္ စနစ္အေျခခံကို တည္ေဆာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ
စုေ၀းခြင့္ စတဲ့ အေျခခံလြတ္လပ္မႈဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္ကို ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ ရွင္းလင္းစြာ ျပဌာန္းေပးဘို႔လိုေၾကာင္း အေမရိကန္ ျပည္ ေထာင္စုရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳကေန သခၤန္းစာယူသင့္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၄အရ လြတ္ လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစည္း႐ံုးခြင့္၊ စုေ၀းခြင့္ေတြ ေပးထားသေယာင္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ “ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး”ဆိုတဲ့ ႁခြင္းခ်က္ ျပဌာန္းခ်က္ ထည့္သြင္းၿပီး ကန္႔သတ္ထားတာပါ။ အဲဒီႁခြင္းခ်က္ကို ကိုးကားၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြမွာ ဆက္ လက္ အက်ယ္ခ်ဲ ့ကန္႔သတ္၊ အဲဒီ ဥပေဒေတြကိုကိုင္ၿပီး အမႈေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု စြဲဆိုေတာ့တာပါပဲ။
လက္ေတြ႔အရ ဘာျဖစ္လာသလဲဆိုေတာ့ သတင္းမီဒီယာသမားေတြကိုယ္တိုင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရဲျခင္း မရွိၾကေတာ့ပါဘူး။ Self-censorship လို႔ေခၚတဲ့ ကိုယ့္ဖာသာကို ပိတ္ပင္၊ ႏုတ္ဆိတ္ထားရတဲ့ဘ၀ကို ေရာက္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီေရးတက္ၾကြ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသူေတြဟာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စည္း႐ံုးခြင့္နဲ႔ စုေ၀းခြင့္ ေတြအတြက္ ဆက္လက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကေၾကာင္း သိသိသာသာ မေတြ႔ရေတာ့တာဟာ စိတ္မေကာင္းစရာပါ။ အဲဒါအျပင္ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံကေန ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရေအာင္ ေတာင္းဆိုမယ္လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ေနၾကသူ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ အေနနဲ႔လည္း ဒီအေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးေတြအေပၚမွာ အေလးအနက္ လႈပ္ရွားေတာင္းဆိုတာ မေတြ႔ရသေလာက္ပါပဲ။ တဦးခ်င္း အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးေတြ ရရွိေရးကို ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္နဲ႔ မဆိုင္သလိုမ်ိဳး သေဘာထားေနသလားလို႔ စိုးရိမ္မိပါတယ္။
၁၉၅၅ခုနွစ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံကေန ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ဆိုတာဟာ လူထုေတြ နဲ႔ တိုင္း ျပည္ေတြ က ပိုင္ဆိုင္တဲ့ စုေပါင္းအခြင့္အေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္ပို္င္ျပဌာန္းခြင့္ဟာ လူတဦးခ်င္းအခြင့္အေရးနဲ႔ လြတ္လပ္မႈေတြ ရရွိဘို႔ ေရွ႕ဦးလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ေတာင္းတယ္ဆိုတာဟာ လူတစ္ ဦးခ်င္း အခြင့္အေရးနဲ႔ လြတ္လပ္မႈရရွိဘို႔ ဦးတည္ခ်က္နဲ႔ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခံယူဘို႔ လိုမွာပါ။
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္မရမျခင္း ေတာင္းဆိုသြားမယ္ ဆိုတဲ့ အသံမ်ိဳး တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ေတြဆီကေန ထြက္ေပၚလာတာ သတိထားမိပါတယ္။ ဒါကို အသိအမွတ္ျပဳရမွာပါ။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အေျခခံကေန ဘာကိုေတာင္း ဆိုမွာလဲ ဆိုတာ မရွင္းပါ။ ခုိင္ခိုင္မာမာေျပာသံေတြလည္း မၾကားရေသးပါ။ လူထုကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ်ျပဳမႈ၊ ညႇိႏိုင္းတိုင္ပင္မႈ၊ သေဘာထားစုစည္းမႈမ်ား ျပဳေနေၾကာင္းလည္း မေတြ ့ရပါ။ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ဟာ စုေပါင္းအခြင့္အေရးကို အဓိကဆိုလို ေၾကာင္း အထက္မွာ ျပခဲ့ပါၿပီ။ စုေပါင္း အခြင့္အေရးဆိုတာဟာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးခ်င္းစီရဲ႕ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ႐ိုးရာအစဥ္အလာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စတာေတြကေန အေျခခံပါတယ္။ စုေပါင္းလူ႔အခြင့္အေရးအေနနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို က်ယ္ျပန္႔စြာလက္ခံလာတဲ့ အခါမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ လံုၿခံဳမႈ ရပိုင္ခြင့္၊ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးပိုင္ခြင့္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္၊ သဘာ၀သယံဇာတ ႏွင့္ ႂကြယ္၀မႈမ်ားအေပၚ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်င့္သံုးပိုင္ခြင့္၊ မွ်တေသာ ကုန္သြယ္မႈ ရပိုင္ခြင့္၊ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ကို ဆန္႔က်င္ပိုင္ခြင့္၊ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းပိုင္ခြင့္ တို႔အထိ တိုးတက္သြားပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ျဖစ္တဲ့ စုေပါင္း လူ႔အခြင့္အေရးေတြပါပဲ။
လူတစ္ဦးခ်င္း အေျခခံအခြင့္အေရးကေတာ့ အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆိုခြင့္၊ စည္း႐ံုးခြင့္၊ စုေ၀းခြင့္ စတာေတြကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံမွာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို လံုး၀ အေႏွာက္အယွက္ အဟန္႔အတားမရွိ က်င့္သံုးခြင့္ရေနသူ ေတြကေတာ့ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြပါပဲ။ ကခ်င္သာသနာျပဳဆရာမေလးနွစ္ဦး ရွိတဲ့ ေကာင္းခါးေက်းရြာမွာ ျမန္မာစစ္တပ္ က စစ္ေၾကာင္းႀကီးနဲ႔ ၀င္ေရာက္ တပ္ခ်ေနစဥ္မွာ သူမတို႔နွစ္ဦး ရက္စက္လြန္းစြာ နွိပ္စက္ညွင္းပန္း၊ မုဒိမ္းက်င့္၊ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ ၾကရတယ္။ ျမန္မာစစ္သားေတြ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ခိုင္လံုတဲ့ သက္ေသခံခ်က္ အေျမာက္အမ်ား ရွိေနပါတယ္။ သို ့ေသာ္ အဲသည္ မႈခင္းကို ေကအိုင္ေအက ၀င္ေရာက္က်ဴးလြန္သြားတာျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၂၈ရက္ေန႔က ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာင္းျပန္ စြပ္စြဲခဲ့တယ္။ ေကာင္းခါးရြာကေလးနဲ႔မမွ်ေအာင္ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕စစ္ေၾကာင္းႀကီး ၀င္ေရာက္တပ္စြဲ၊ လံုၿခံဳေရးအရ ေနရာေကာင္း ေတြ ယူထားတဲ့အခ်ိန္မွာမွ ေကအိုင္ေအက ျမန္မာစစ္တပ္ကို မတိုက္ဘဲ သူတို႔လူမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ ကခ်င္မေလးႏွစ္ဦးကို လာေရာက္ မုဒိမ္းက်င့္သြားတယ္ ဆိုတဲ့စြပ္စြဲခ်က္ဟာ ေသးသိမ္လြန္း၊ ေအာက္တန္းက်လြန္းပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ ဟာ တလြဲအသံုးခ်ေနခံရ႐ံုသာမက တိုင္းျပည္ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ကိုပါ ျပႆနာႀကီး ျဖစ္လာေနပါၿပီ။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ျပည္နယ္ ၅၀ ရွိပါတယ္။ ျပည္နယ္ေတြမွာ သူ႔ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔သူ ရွိၾကတယ္။ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ ေတြရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ေတြမွာ ျပည္နယ္အလိုက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသီးသီး ျပဌာန္းက်င့္သံုးၾကတာဟာ အစဥ္အ လာလို ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဖက္ဒရယ္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုသံေတြ အားေကာင္းေကာင္းေပၚထြက္လာတဲ့ ယေန႔အ ခ်ိန္မွာ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံုေတြ ေရးဆြဲခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း UPDJC အစည္းအေ၀းက ဆံုးျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း ၾကားသိရ တယ္။
ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုတာဟာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ေရးဆြဲက်င့္သံုးၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ႀကိဳက္သလို လြတ္လပ္တဲ့ တိုင္းျပည္တစ္ခုရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ိဳး ေရးဆြဲျပဌာန္းက်င့္သံုးလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မရွိေသးပါဘူး။ ဒီေတာ့ ျပႆနာတက္လာပါတယ္။ ဘာနဲ႔ဆက္ စပ္ၿပီး ေရးဆြဲက်င့္သံုးၾကမလဲ ဆိုတာပါပဲ။ ဒီေတာ့ ၂၀၀၈ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ပဲ ဆက္စပ္ၿပီး ေရးဆြဲက်င့္သံုးၾကရမယ္ရယ္လို႔ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက လမ္းေၾကာင္းခ်ေပးလိုက္တာ အေသအခ်ာပါပဲ။
၂၀၀၈ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးနဲ႔ တာ၀န္မ်ားက႑မွာ ခိုင္ခိုင္မာမာရႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရး တခုမွ် မပါရွိပါဘူး။ သာဓကအားျဖင့္ ေအာက္ပါျပဌာန္းခ်က္ႏွစ္ခုကို နိုင္းယွဥ္ေလ့လာၾကည့္ပါ။
ပုဒ္မ(၃၄၇) ႏုိင္ငံေတာ္သည္ မည္သူ႔ကိုမဆို ဥပေဒအရာတြင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရရွိေစရမည္။ ထို႔အျပင္ ဥပေဒ၏အကာ အကြယ္ကိုလည္း တန္းတူညီမွ်စြာ ရယူပိုင္ခြင့္ေပးရမည္။
ပုဒ္မ(၃၄၈) ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္ႏုိင္ငံသားကိုမွ် လူမ်ိဳး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ၊ ရာထူးဌာနႏၱရ၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာတို႔ကိို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားမႈ မရွိ ေစရ။
အဲသည္ ျပဌာန္းခ်က္ႏွစ္ခုဟာ အနွစ္သာရအရ အဓိပၸါယ္ျခင္း တူညီေပမယ့္ မတူတဲ့ေ၀ါဟာရႏွစ္ခုကို ထည့္သြင္းထား တာေၾကာင့္ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ဆန္႔က်င္သြားပါတယ္။ ပထမတစ္ခုမွာ “မည္သူ႔ကိုမဆို” ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရကို သံုးထားတယ္။ အဂၤလိပ္ ဘာသာနဲ ့any person လို႔လည္း အတိအလင္း ျပန္ဆိုထားပါတယ္။ ဒီေ၀ါဟာရအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူဟူသမွ် အားလံုး ကို ေပးထားတဲ့ အခြင့္အေရးပါ။ ဒုတိယတစ္ခုမွာ “မည္သည့္ႏိုင္ငံသားကိုမွ်”လုိ႔ ဆိုထားတယ္။ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ any citizen ပါ။ အဲဒီေ၀ါဟာရအရဆိုရင္ေတာ့ လူအားလံုးကို ေပးထားတဲ့ အခြင့္အေရး မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံသားေတြကိုသာ ေပးထားတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ပထမတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုပုဒ္မ ၃၄၇ကို အတည္ယူရင္ ဒုတိယတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ပုဒ္မ ၃၄၈ က ပ်က္သြားပါတယ္။ ဒုတိ ယတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ပုဒ္မ ၃၄၈ ကို အတည္ယူရင္ ပထမတစ္ခုကို သံုးလို႔မရေတာ့ပါဘူး။ ဒါက ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုေၾကာင့္ အခြင့္အေရး ေတြ ရႈတ္ေထြးမႈျဖစ္တာကို ဆိုလိုတာပါ။
ဖက္ဒရယ္စနစ္တည္ေဆာက္တဲ့ သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံေတြမွာ ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းတဲ့ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု တဦးခ်င္း ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို ထိပါးျခင္းမရွိေအာင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ အေျခခံအက်ဆံုး အခြင့္ အေရးေတြကို ထည့္သြင္းျပဌာန္းေပးရပါတယ္။ ဆိုလိုတာက အဲသည္အခြင့္အေရးေတြကို ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံုေတြက ျငင္းပယ္ခြင့္၊ ဥေပကၡာျပဳခြင့္၊ ရုပ္သိမ္းခြင့္ မရွိပါဘူး။ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပံုက သဘာ၀က်စြာ လႊမ္းမိုးေနလို႔ပါပဲ။
ျမန္မာနုိင္ငံမွာေတာ့ ျပည္နယ္သားေတြ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံုေတြမွာ ဘယ္ေလာက္ ပဲ မိုးပ်ံေကာင္းမြန္ေအာင္ ေရးပါေစ၊ ထည့္သြင္းပါေစ၊ ျပဌာန္းပါေစ။ ၂၀၀၈ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရးနဲ႔ တာ၀န္မ်ားက႑မွာပါတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနရင္ ၂၀၀၈ကိုသာ နာခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို ေတာ့ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒသာလွ်င္ တစ္တိုင္းျပည္လံုးရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာဥပေဒ Supreme Law of the Land အျဖစ္ ျမန္မာ စစ္တပ္က အတင္းအၾကပ္ က်င့္သံုးေနလုိ႔ပါပဲ။
၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုရဲ႕ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာက႑အေပၚ ဥပေဒကို အတည္ျပဳျခင္း ရႈေထာင့္ကေနလည္း သံုးသပ္ဘုိ႔ လိုပါတယ္။ ဥပေဒတစ္ရပ္ဆိုတာ မည္မွ်ေလာက္ပင္ေကာင္းေအာင္ ေရးဆြဲထားေသာ္လည္း အဲသည္ဥပေဒကို ဘယ္လိုအတည္ျပဳသြားမယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္က ဥပေဒစိုးမိုးေရးရွိမရွိ ဆိုတာကို အဆံုးအျဖတ္ေပးသြားတာပါ။
ပုဒ္မ (၃၅၃)ကို ကိုးကားပါရေစ။ အဲဒီမွာ “မည္သူ႔ကိုမွ် တည္ဆဲဥပေဒနွင့္အညီမွတပါး အသက္ကိုျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ ရာ လြတ္လပ္မႈကိုျဖစ္ေစ၊ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈ မရွိေစရ။” “မည္သူ႔ကိုမွ်”ဆိုတဲ့ေ၀ါဟာရကို any person ရယ္လို႔ ဘာသာျပန္ထား တာလည္း သတိျပဳပါ။ အဲသည္ ျပဌာန္းခ်က္သက္သက္ကို ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေကာင္းႀကီး မဟုတ္ေသာ္လည္း မဆိုး ေလာက္ဘူးလို႔ ဆိုရေပလိမ့္မယ္။ သို႔ေသာ္ ဒါကို ခ်ိဳးေဖာက္ခံခဲ့ရသည္ရွိေသာ္ နစ္နာခံရသူ တစ္ဦးဦးက တရားမွ်တမႈ ျပန္လည္ရ ရွိေအာင္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိမလဲဆိုတာက ဥပေဒကို အတည္ျပဳျခင္းကို ရည္ညႊန္းတာျဖစ္တယ္။ အဲသည္အတြက္ တိုင္း ျပည္အေဆာက္အအံုအရ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ လြတ္လပ္၊ ဘက္မလိုက္၊ ထက္ျမက္တဲ့ တရားစီရင္ေရးယႏၱရား အားေကာင္း ခိုင္မာစြာ တည္ရွိဘို႔ လိုပါတယ္။
ကရင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းေတြမွာ တိုက္ပြဲေတြကေန အသက္ေဘးလြတ္ေအာင္ ထြက္ ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကရတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး အသီးသီးဟာ မလႊဲမေရွာင္သာလို႔ ျပည္တြင္းေနရင္းရပ္ရြာ စြန္႔ခြါၾကသူမ်ားအျဖစ္ အိုင္ဒီပီစခန္းေတြတည္ၿပီး ခိုလႈံေနၾကရတာပါ။ မၾကာေသးခင္ကေန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ က အိုင္ဒီပီစခန္းေတြ တည္ရွိခြင့္မျပဳေတာ့ဘူးရယ္လို႔ အတိအလင္း ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး သည္လိုေျပာ ခြင့္ရေအာင္ ျပည္တြင္းမွာ မည္သည့္တည္ဆဲဥပေဒကမွ် ခြင့္ျပဳမထားပါ။ သူဟာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႔ရဲ႕ေျပာ ဆိုခ်က္ဟာ အစိုးရရဲ ့သေဘာထားကို ထင္ဟပ္ရာေရာက္တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အစိုးရတစ္ဖြဲ႔လံုးမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုရဲ႕ အထက္ပါ ပုဒ္မ ၃၅၃ကို အတိအလင္း ခ်ိဳးေဖာက္တာေၾကာင့္ပါပဲ။
တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ျပည္တြင္းေနရင္းရပ္ရြာစြန္႔ခြါၾကသူေတြဟာ စိုးတထိတ္ထိတ္ေနေနၾကရျပီ။ ဒီလိုျဖစ္ေအာင္
ဖန္တည္းတဲ့ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြအေပၚ ဘယ္မွာသြားေရာက္တိုင္တန္းမလဲ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအ ရ တရားစီရင္ေရးယႏၱရားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္အဆင့္မွာျဖစ္ေစ လြတ္လပ္၊ ဘက္မလိုက္၊ ထက္ျမက္တဲ့ တိုင္းျပည္အေဆာက္အအံု ျဖစ္ေအာင္ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ျပဳမထားဘူး။ ဖိနွိပ္ေရးယႏၱရားမ်ိဳးအျဖစ္သာ တည္ရွိခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ အဲဒါ အျပင္ လူထုအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္က က်ဴးလြန္မႈေတြကို သူတို႔ရဲ႕စစ္ဘက္ဆိုင္ရာတရား႐ံုးမွာပဲ တင္ၿပီး စစ္ေဆးေနတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ပ်က္သုဥ္းျခင္းမက ပ်က္သုဥ္းေနတဲ့ အေနအထားကို တစ္ျပည္လံုး ႀကံဳေတြ႔ေနရတာပါပဲ။ ဆိုေတာ့ ဘယ္ေလာက္ပဲ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု လူထုေတြအေပၚ အသက္ကိုျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈကိုျဖစ္ေစ၊ နစ္ နာဆံုးရံႈးမႈေတြ ရွိေနေပမယ့္လည္း ခါးစည္းခံၾကရ႐ံုကလြဲလို႔ ဘာမွ်မတတ္ႏိုင္ပါ။
လူေတြရဲ ့ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အေျခခံအခြင့္အေရးေတြကို ျပန္လည္တည့္မတ္ ျပဌာန္းေပးလိုက္တဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ (၁၃)ကို ျပည္တြင္းစစ္ ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္းနဲ႔ ဆက္စပ္ တင္ျပပါမယ္။
 (၁၈၆၁ မွ ၁၈၆၅) ခုနွစ္အထိ အေမရိကန္နိုင္ငံမွာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းရင္း သံုးခုရွိပါတယ္။
(၁) ျပည္နယ္၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္၏ အခြင့္အာဏာ အျငင္းပြားမႈရွိခဲ့တယ္။
(၂) ေျမာက္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားအၾကား စနစ္နွစ္ခု အားၿပိဳင္မႈ ရွိခဲ့တယ္။ ေျမာက္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားမွာ စက္မႈတိုးတက္တယ္။ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ပိုမိုခံစားရတယ္။ ေက်းကြ်န္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္တယ္။ ဖက္ဒရယ္ကို ပို၍ လိုလားခဲ့ တယ္။ ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားကေတာ့ စက္မႈ မဖြံ႔ၿဖိဳးဘူး။ ေျမယာကို အေျချပဳတဲ့ စီးပြားေရးက အဓိကျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေက်းကြ်န္မ်ားကို အဓိကထား လည္ပတ္ရတယ္။
(၃) ေက်းကြ်န္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္တဲ့ အီဗရာဟင္လင္ကြန္းကို ၁၈၆၀ခုနွစ္မွာ သမတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္တာဟာ ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္ ၇ခုကို မေက်မနပ္ျဖစ္ေစခဲ့တယ္။ Confederate States of America ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ ေပၚေပါက္ လာေစတယ္။
ေျမာက္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားဘက္က နိုင္သြားၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ၿပီးဆံုးသြားခဲ့တယ္။ ၁၈၆၅ခုနွစ္ ဒီဇဘၤာလ ၆ရက္ေန႔မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ (၁၃)ကို ထည့္သြင္းျပဌာန္းၿပီး ေက်းကြ်န္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္း ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစလို႔ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွာရွိတဲ့ မည္သည့္ျပည္နယ္ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာမွ လူေတြရဲ႕ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိပါးေစတဲ့စနစ္ကို ျပဌာန္းက်င့္သံုးခြင့္ မျပဳေတာ့ပါဘူး။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာ ေရာ ျပည္နယ္အသီးသီးအဆင့္ေတြမွာပါ လြတ္လပ္၊ ဘက္မလိုက္၊ ထက္ျမက္တဲ့ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို တည္ေထာင္က်င့္သံုး တာေၾကာင့္ ဥပေဒအတည္ျပဳျခင္း အားေကာင္းတယ္။ ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို အေရးယူႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အာမခံခ်က္ ရွိေစတယ္။ သည္လို အေျခခံေတြကေန ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕သာဓကကို ေလ့လာရင္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွာရွိတဲ့ လူေတြရဲ႕အခြင့္အေရး၊ ျပည္နယ္သားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို ကာကြယ္တဲ့ေနရာမွာ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ ျပည္နယ္မ်ားရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ထက္ ပိုၿပီး အေရးပါေၾကာင္းကို ေထာက္ျပတာပါ။ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံုေနရာမွာ အတင္းအၾကပ္ယူထားတဲ့ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္မွာေတာ့ ဒီလို အေနအထားမ်ိဳးကို မရနိုင္ေၾကာင္း ယခုလက္ရွိျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေလ့လာ႐ံုနဲ႔ ထင္ရွား လွစြာ သိနုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ၂၀၀၈ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဆက္စပ္ေရးဆြဲ သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ေ၀း႐ံုသာမက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆိုးရွည္ေရးကို က်ားကန္ေပး၊ စစ္မွန္ တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရႏိုင္ဘို႔ဆိုတာ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
သည္လိုဆိုလိုက္တဲ့အတြက္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ လံုး၀ကို အေရးမပါေၾကာင္း ေျပာခ်င္တာ မဟုတ္ပါ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို သမိုင္းမွာခ်န္ထားခဲ့ၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသစ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ လာေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ဆက္စပ္ၿပီး ေရးဆြဲသြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၀ရဇိန္လက္နက္ထက္ ပိုၿပီး ထက္ျမက္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတစ္ခု ေပၚလာႏိုင္မွာ၊ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းလာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။
ဦးေအာင္ထူး (လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေန)
ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ တည္ေထာင္သူ ဇြန္လ (၃၀)ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္။