လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

၂ႏွစ္အတြင္း ကရင္ျပည္နယ္၌ ကရင္စာသင္ၾကားသူ ၁ေသာင္းအထိ တိုးလာ

ဇြန္လ ၉ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္။ ေစာရွား

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ အစိုးရ၏ အေျခခံပညာစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ႏွစ္အတြင္း ကရင္စာေပ သင္ၾကားသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ဦးေရမွာ ၁ေသာင္းနီးပါးခန္႔ တိုးမ်ားလာေၾကာင္း ျပည္နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံး၏ စာရင္းအရ သိရသည္။

ျပည္နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံး၊ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမႉး(စီမံ) ဦးေမာင္ထြန္းက “မူလတန္း သင္႐ုိးဖြဲ႔စည္းပံုအရ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ကစၿပီး တစ္ ပတ္မွာ တိုင္းရင္းသား ႏွစ္ခ်ိန္နဲ႔ ေဒသသင္႐ုိး သံုးခ်ိန္ သင္ေပးရမယ္ဆုိေတာ့ တိုင္းရင္းသားစာေပ သင္ၾကားတဲ့ ေက်ာင္းသား ေတြလည္း ပုိတုိးလာတာေပါ့။”ဟု ဇြန္ ၈ရက္ေန႔တြင္ ေကအုိင္စီသို႔ ေျပာသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္၏ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ကရင္စာသင္ၾကားသူ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေပါင္း ၆၃၂၃၅ဦး ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇ -၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၏ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ၇၂၈၅၅ဦးအထိ တုိးလာခဲ့သည္။ မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းစာသင္ခ်ိန္၏ တစ္ပတ္တြင္ သင္ၾကားရန္ လ်ာထားသည့့္ တုိင္းရင္းသား ႏွစ္ခ်ိန္မွာ စာေပ၊ သမိုင္းႏွင့္ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈတို႔ျဖစ္ၿပီး ေဒသသင္႐ုိး သံုးခ်ိန္ဆုိ သည္မွာ ေဒသဆုိင္ရာ စီးပြားေရးအေျခအေန၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လ်ာထားသည့္အထဲတြင္ ေဒသသင္႐ုိး သံုးခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းအမ်ားစုတြင္ သင္ၾကားေပးမည့္ဆရာႏွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားအရ မသင္ၾကားျဖစ္ေသးဘဲ ထိုအခ်ိန္မ်ားအစား တုိင္းရင္းသားစာေပသာ အဓိကထား သင္ၾကားျဖစ္ေသး ေၾကာင္း ဦးေမာင္ထြန္းက ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၁၈ အထိ ျပည္နယ္အတြင္း သင္ၾကားခဲ့ေသာ ကရင္စာေပမ်ားမွာ ပိုး(ဖလံု)၊ စေကာ၊ တေလ ညာ၊ ဂယ္ဘား၊ ေလကြယ္ေကာ္၊ ဘြဲ စသည္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ပညာေရးမႉး႐ံုး၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျပည္နယ္၊ ကရင္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈတုိးတက္ျပန္႔ပြားေရးအသင္း ဒုဥကၠဌ ေစာခီေသာင့္က “စာ/ယဥ္ သင္တန္းဆင္းပြဲ၊ ဆရာ ျဖစ္ မြမ္းမံေတြမွာ ပါဝင္လာတဲ့ ကေလးေတြရဲ႕အေရအတြက္ကို ျပန္ၿပီးသံုးသပ္ရမယ္ဆုိရင္္ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းေရာ လူဦးေရ ပါ ႏွစ္တုိင္း အမ်ားႀကီး တုိးတက္လာတာေပါ့။ ဒီထက္တုိးတက္ဖုိ႔ဆုိရင္ လူငယ္ေတြ စာေပမွာ စိတ္ပါဝင္စားလာေအာင္ လူႀကီး ေတြမွာလည္း တာဝန္ရွိပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္း ေနထိုင္သည့္ အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည့္ မြန္၊ ပအိုဝ္း၊ ရွမ္း၊ ကယန္း၊ ကေယာတုိ႔ လည္း ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ စာေပမ်ားကို သင္ၾကားခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ တုိင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကား ေသာ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းသား/သူႏွင့္ ဆရာ/မမ်ား စာရင္းကို ဇူလိုင္လဆန္းပိုင္းမွသာ စတင္ သိရွိရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း ပညာေရးမႉး႐ံုး တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

၂၀၁၇-၁၈ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ၏ စာရင္းမ်ားအရ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း တိုင္း ရင္းသားစာေပသင္ၾကားသည့္ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၁,၃၅၉ေက်ာင္း၊ ဆရာ/မဦးေရ ၂,၅၃၄ဦး၊ ေန႔စားလေပးဆရာ/မ ၅၄၀ဦး ႏွင့္ စာေပသင္ၾကားသူ ေက်ာင္းသား/သူ စုစုေပါင္း ၈၇,၅၅၂ဦးရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။