လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

၂၁ ရာစု ပင္လုံ တတိယ အစည္းအေဝးအတြက္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားအဆင္သင့္ျဖစ္ဟု ဆုိ

ကရင္အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မတီဝင္ ပဒုိေစာလွထြန္း(Photo_KIC)

ဇြန္လ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ စအိုင္ဆူး

မၾကာမီ က်င္းပရန္ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ တတိယ အစည္းအေဝးတြင္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးရန္ ကရင့္အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ သေဘာထားမ်ား ျပန္လည္စု စည္းျခင္း ႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း အစည္းအေဝးပြဲျပဳလုပ္ကာ ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မတီဝင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆုိသည္။

KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး ၊ ဖားအံခ႐ုိင္ ၊ ေလာခီးလာ (ေလးဝါး) စခန္း၌ ဇြန္လ ၁၀ ရက္မွ ၁၂ရက္ေန႔ အထိျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အဆုိပါ အစည္းအေဝးပြဲတြင္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ တတိယ အစည္းအေဝးအတြက္ ေဆြးေႏြး သြားရမည့္ က႑ဆုိင္ရာ စာတမ္းအသီးသီးကုိ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး အတည္ျပဳခ်က္ရယူခဲ့ရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကရင္အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မတီဝင္ ပဒုိေစာလွထြန္းကေျပာသည္။

၎က “ဒီအျမင္သေဘာထားစုစည္း ခ်က္နဲ႔ အတည္ျပဳျခင္းအစည္းအေဝးပြဲမွာေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံေရးက႑ ဆုိင္ရာစာတမ္း လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေျမယာႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာက႑ေတြကုိ လာမယ့္ UPC (ျပည္ ေထာင္စုညီလာခံ) အတြက္ ေဆြးေႏြးတင္သြင္းမယ့္ စာတမ္းေတြကုိ အတည္ျပဳရရွိခဲ့တယ္။ အဲ့ဒါကလည္း ကရင့္တစ္မ်ဳိးသားလုံးရဲ႕ ရပ္တည္ကုိင္စြဲတဲ့ တစ္မ်ဳိးသားလုံးရဲ႕ အျမင္သေဘာထားကုိ ရယူစုေဆာင္းတဲ့ အခ်က္ ေတြကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ တာလည္းျဖစ္တယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ တတိယပင္လုံအစည္းအေ၀းတက္ေရာက္မည့္ ကရင့္တစ္မ်ဳိးသားလုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳၿပီး တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးမည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိပါ အစည္းအေဝးတြင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ပဒုိေစာလွထြန္း က ေျပာသည္။

သုံးရက္တာ အစည္းအေဝးပြဲတြင္ ဧရာဝတီ၊ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္၊ ကရင္၊ ကရင္နီ(က ယား)ျပည္နယ္အသီးသီး၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လူမ်ဳိးကုိအေျခခံေသာ ေဒသအလုိက္ လူထုေတြ႔ဆုံပြဲမွ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေျမယာႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လုံၿခဳံေရး စသည့္ က႑အလုိက္ စုစည္းရရွိခဲ့သည့္ သေဘာထားစာတမ္းမ်ားကုိ ျပန္လည္အသိေပးေဆြးေႏြးကာ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ စုစည္းအတည္ ျပဳခဲ့ၾကၿပီး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အခ်ဳိ႕လည္းခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔အတူ လက္ရွိ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ေသာ စာတမ္းမ်ားသည္ ကရင့္တစ္မ်ဳိးသားလုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳၿပီး အာမခံႏုိင္သည့္ တင္ျပမႈ ေတာင္းဆုိမႈျဖင့္ လုိခ်င္တည္ေဆာက္ခ်င္သည့္ ကရင္တစ္အမ်ဳိးသားလုံး၏ ဆႏၵျဖစ္ သည့္အတြက္ တစ္မ်ဳိးသားလုံးအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ စာတမ္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ပဒုိေစာလွထြန္းက ဆက္ ေျပာသည္။

အဆုိပါ အစည္းအေဝးသုိ႔ KNUမွ စစ္ဖက္ အရပ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင္တပ္မ ေတာ္(DKBA)၊ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KNU/KNLA-PC )၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္(BGF)စသည့္ ကရင့္ လက္ နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကရင္ႏုိင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒ သႀကီးအလုိက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ကရင္လူငယ္မ်ားအပါအဝင္ စုစုေပါင္း ကုိယ္စားလွယ္ ၃၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အမည္မေဖာ္လုိသူ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက “လက္ရွိမွာ NCA ကုိအပ်က္မခံပဲသြားေနရတာ။ NCAသာ ထုိးထား ရတယ္၊ တကယ္တမ္းေတြ႔ႀကံဳရတာက မမွ်မတျဖစ္တာတုိ႔ NCAကုိ ခ်ဳိးေဖာက္တဲ့ကိစၥေတြကုိ သိသိႀကီးနဲ႔ ခံေန ၾကရတယ္။ လက္ရွိမွာ တုိင္းရင္းသားေတြက NCAကုိ အပ်က္မခံေတာ့ သြားတဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တုိ႔ကရင္အမ်ဳိး သားေတြက ေလာေလာဆယ္သူတုိ႔ရဲ႕အေနအထားကုိ ဝုိင္းၿပီးပံ့ပုိးေပးဖုိ႔အေနအထားနဲ႔လာတာ။ တကယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕သေဘာထားက NCAကုိ အယုံအၾကည္မရွိခဲ့ဘူး။ အခုဆုိရင္ ႏုိင္ငံေရးက႑မွာ ဘာမွအေရး မႀကီး တဲ့အခ်က္ေတြကုိသာ ေဆြးေႏြးရမယ့္သေဘာ အဓိကက်တဲ့ အခ်က္ေတြကုိ မေဆြးေႏြးႏုိင္ေသးေတာ့ ဘာမွ ေတာ့ အားရစရာမရွိဘူး ” ဟု ေျပာသည္။

လာမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝးပြဲတြင္ ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြး ရမည့္ ျပည္ေထာင္စုခြဲမထြက္ေရးမူႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးသြားမည္မဟုတ္ဘဲ ယခင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလက ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေဝးမွ က်န္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံ ေရးက႑မွ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား၏ ကာကြယ္ျခင္းဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား၊ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ က်ား/မဆုိင္ရာတန္းတူ ညီမွ်မႈ၊ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ တရား႐ုံးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ စ သည့္အခ်က္မ်ားကုိသာ ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ဟု သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယ အစည္းအေဝးကုိ အစုိးရမွ ယခု ဇြန္လ ၃၀ရက္ ေန႔တြင္ က်င္းပရန္ အဆုိျပဳလ်ာထားတင္ျပထားေသာ္လည္း အပစ္ရပ္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ (၁၀)ဖြဲ႔၏ ဇြန္လ ၁၁ရက္ေန႔က ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမဳိ႕တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္ အဖဲြ႔-PPST ၏ အစည္းအေဝးပြဲ၌ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္နီးကပ္လြန္းသျဖင့္ ဇူလိုင္လ လယ္ပိုင္းတြင္ က်င္းပရန္ သ ေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္၌ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္၂၁ ရာစုပင္ လံုအစည္းအေဝးအျဖစ္ ပထမအႀကိမ္ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ပင္လံုအစည္းအေဝး၌ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ရာ က႑ ႀကီး (၅)ခုမွ လုံၿခဳံေရး က႑မွလြဲ၍ က်န္က႑(၄)ခုမွ မူဝါဒသေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္ကုိ ျပည္ေထာင္စု သ ေဘာတူစာခ်ဳပ္အစိတ္အပုိင္း (၁)အျဖစ္ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး၏ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ အသိသက္ေသမ်ားမွ သ ေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။