လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ရန္ကုန္တုိင္း လက္ခ်ည္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီကို လူငယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း

ဇြန္ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီက ဦးေဆာင္က်င္းပမည့္ တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႔ မဂၤလာအခမ္းအနားအတြက္ က်င္းပေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းေရးအစည္းအေဝးကို ဇြန္ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ၾကည့္ျမင္တုိင္လမ္း အမွတ္ ၅၂၄၊ ၉ လႊာ၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး ေကာ္မတီကို ကရင္လူငယ္မ်ားျဖင့္ဖဲြ႔စည္း လုိက္သည္။

အဆိုပါ ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းေရး အစည္းအေဝးသို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ခ႐ိုင္အလုိက္ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီမ်ားမွ ကရင္လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၀ ဦးခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားတြင္ ဒုဥကၠဌ ေလးဦးႏွင့္ အတြင္းေရးမႉး ေလးဦးကို ကနဦးေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

၎ ၈ ဦးထဲမွ ကရင္စကားေျပာဆိုႏုိင္သူ၊ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ခံယူခ်က္၊ ပညာအရည္ အခ်င္းတုိ႔ကို ၾကည့္ၿပီး ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းခ႐ိုင္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရေပၚေသာင္ေက်းရြာမွ ကရင္လူငယ္ ေစာေဂၚေဂၚကို က်င္းပေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌအျဖစ္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးခဲ့သည္ဟု တုိင္းစာယဥ္တြဲဖက္ အတြင္းေရးမႉး-၁ ေစာဘိုဘိုေဝေမာင္က ေကအုိင္စီသို႔ ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က လူငယ္ေတြကို လုပ္ပုိင္ခြင့္နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ စြမ္းရည္ကို အျပည့္အဝ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ေပးလုိက္တဲ့သေဘာပဲ။ ေနာက္တစ္ခုက အေရွ႕အေနာက္၊ ေတာင္ေျမာက္ ခ႐ိုင္အလုိက္ လူငယ္ေတြ လက္တြဲ ၿပီးေတာ့ လုပ္တဲ့အက်င့္ေပါ့ေနာ္၊ တစ္ေယာက္နဲ ့တစ္ေယာက္နားလည္ႏုိင္ၿပီး ရင္းႏွီး သိကၽြမ္းလာဖုိ႔ အခြင့္အ ေရးေလးေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု တုိင္းစာယဥ္ အတြင္းေရးမႉး-၁ ေစာဘိုဘိုေဝေမာင္က ဇြန္လ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ တုိင္းအဆင့္ ခ်ည္ျဖဴဖဲြ႔မဂၤလာအခမ္းအနားကို လာမည့္ ဝါေခါင္လ(ၾသဂုတ္)အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းဓမၼလမ္းရွိ ျမန္မာကြန္ဗန္းရွင္းစင္တာ (MCC) ခန္းမ၌ က်င္းပသြားရန္ တုိင္းစာ ယဥ္အဖဲြ႔က လ်ာထားၿပီး က်င္းပေရးေကာ္မတီကို မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းရန္ တုိင္းစာယဥ္ ဥကၠဌ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကရင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳးက လမ္းညႊန္ထားၿပီး ယခုလို ကရင္လူငယ္မ်ားျဖင့္ ေကာ္မတီဖဲြ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ပြဲေတာ္က်င္းပေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးျခင္းခံရသူ ေစာေဂၚေဂၚက “က်ေနာ္တုိ႔ ေကာ္မ တီဝင္ေတြ လာမယ့္ရက္ပိုင္းမွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြခ်မွတ္မယ္။ ေနာက္ တုိင္းအဆင့္ လုပ္မယ့္လက္ခ်ည္ပြဲ အခမ္းအနား ေအာင္ေအာင္ ျမင္ျမင္ ျဖစ္ေအာင္ တုိင္းစာယဥ္တာဝန္ရွိသူေတြ၊ ေနာက္ ကရင့္ေရးရာဝန္ႀကီးနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့ အေကာင္း ဆံုး ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားမယ္” ဟု ဇြန္ ၁၀ ရက္ေန႔ တြင္ ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ယခုဖဲြ႔စည္းလုိက္သည့္ ေကာ္မတီရွိ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ပထမဦးဆံုးတိုင္းအဆင့္ လက္ခ်ည္ပြဲကို ဦးေဆာင္က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားလိုအပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို တုိင္းစာယဥ္ရွိလူႀကီးမ်ားက ဝန္းရံ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ဟု တုိင္းစာယဥ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေကအုိစီသို႔ ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကရင္အာဇာနည္ေန႔၊ ကရင္အမ်ိဳးသားေန႔ အစရွိသည့္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အနီးတဝိုက္ရွိ ကရင္လူငယ္မ်ားက ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ဖူးၿပီး ယခုဖဲြ႔စည္းလုိက္သည့္ တုိင္းအဆင့္ လက္ခ်ည္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဝင္ ကရင္လူငယ္မ်ားသည္ အခမ္းအနားမ်ားကို ဦးေဆာင္က်င္းပဖူးျခင္း မရွိသည့္ မ်က္ႏွာသစ္ လူငယ္မ်ားျဖစ္ကာ ပူးေပါင္းဝန္းရံလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံ ကရင္လူငယ္ အသိုင္းအဝိုင္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကရင့္႐ိုးရာ လက္ခ်ည္ပြဲကို ေျခာက္ထပ္ႀကီးဘုရားရွိ ျပည္နယ္က်က္သေရ ေဆာင္ေက်ာင္းတုိက္ႏွင့္ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗဟိုလမ္းေဘးရွိ ဘံုေက်ာ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ေကာ့မႉး၊ ကြမ္းၿခံ ကုန္း စသည့္တုိ႔တြင္ က်င္းပေလ့ရွိၿပီး တုိင္းအဆင့္လက္ခ်ည္ပြဲကိုမူ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္း စာယဥ္ထံမွ သိရသည္။