လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ကရင္အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ဒု-အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ေစာၾကည္လင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း

“ၿပီးျပည့္စုံတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ေတာ့ မရေပမဲ့ အေကာင္းဆုံး အေနအထားျဖစ္ေအာင္
လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းရပ္တစ္ခုလုိ႔ပဲ ျမင္တယ္။”

—————————————————————————————————

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးအတြက္ ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ ကရင့္အမ်ဳိး သား ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ သေဘာထားမ်ား ျပန္လည္စုစည္းျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း အစည္းအေဝးပြဲတစ္ခုကုိ KNU-ကရင္ အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၊ ဖားအံခ႐ုိင္၊ ေလးဝါးစခန္း၌ ဇြန္လ ၁၀ရက္မွ ၁၂ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ အစည္းအေဝးပြဲကေနတစ္ဆင့္ ေဒသအလုိက္ လူမ်ဳိးကုိ အေျခခံေသာ လူထုေတြ႔ဆုံပြဲဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အတည္ ျပဳ ရယူခဲ့သည့္ စာတမ္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္သြားမည့္အေျခအေနမ်ားကုိ ကရင္အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ(KNDSC)၏ ဒုအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ကရင္၊ ကရင္နီ(ကယား)၊ မြန္ျပည္နယ္ လူထုေတြ႔ဆုံပြဲ၏ (Focal Person) လည္းျဖစ္သူ ေစာၾကည္လင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို တင္ျပလုိက္ပါသည္။

ေကအုိင္စီ – အခုျပဳလုပ္တဲ့ အစည္းအေဝးပြဲရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ သိပါရေစ။

က်ေနာ္တုိ႔ ဒုတိယအႀကိမ္လုိ႔ေခၚမွာေပါ့ေနာ္။ အရင္တုန္းက ပထမအႀကိမ္ ကရင္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ပြဲက်င္းပၿပီးခဲ့သလုိ UPC( ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ)။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအ ႀကိမ္ အစည္းအေဝးမွာ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ကရင္အမ်ဳိးသားတစ္ရပ္လုံးကေနၿပီးေတာ့ တင္ျပမယ့္ စာတမ္းေတြအတြက္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ လုပ္ခဲ့တဲ့ Public Consultation လုိ႔ေခၚတဲ့ လူထုေတြ႔ဆုံပြဲေတြ လုပ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ေဒသအသီးသီးက ေနရာေလးေနရာ လုပ္ခဲ့တာရွိပါတယ္။ တနသၤာရီတုိင္းေဒသမွာ လုပ္ခဲ့တယ္။ နယ္စပ္ေဒသလုိ႔ေခၚတဲ့ ေကာ္ သူးေလေဒသမွာလည္း လုပ္ခဲ့တယ္။ ကရင္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ကေလးမွာလည္း လုပ္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ကရင္ ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ ကုိယ္စားျပဳၿပီးေတာ့ လုပ္ခဲ့တာေပါ့။
ေနာက္တစ္ခု တပ္မဟာ (၂) နယ္ေျမျဖစ္တဲ့ ထန္းတပင္ၿမဳိ႕နယ္၊ ထုိလီြဝါးအထက္တန္းေက်ာင္းမွာ က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ခဲ့ တာ ရွိတယ္။ အဲ့မွာကေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္းနဲ႔ ဧရာဝတီတုိင္းက ကရင္ျပည္သူေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ လ်ာထားတာက ေနရာ ၅ခုပါ။ ေနရာ ၅ခုဆုိေပမ့ဲ့ ပဲခူးတုိင္းနဲ႔ အထက္ျမန္မာျပည္ကုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေပမဲ့လည္း ေနရာေလးခုမွာရွိေနတဲ့ လူထုေတြ႔ဆုံပြဲကေန ရလာတဲ့ UPC မွာတင္ျပမဲ့ က႑ေလးရပ္က စာတမ္းေတြြ အတြက္ လူထုေတြ႔ဆုံပြဲကေန ျပန္ေပးမဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေသးပါတယ္။ အဲ့ဒီေပးလုိက္တဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကုိ ျပန္ ၿပီးေတာ့မွ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ရလာတဲ့ ေဒသေလးခုက ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ထားတဲ့ စာတမ္းကုိ စုစည္းလုိက္ၿပီးေတာ့ အေခ်ာသတ္စာတမ္းတစ္ေစာင္ျဖစ္ဖုိ႔ အစည္းအေဝးကုိလုပ္တာျဖစ္တယ္။

ေကအုိင္စီ။ ။ လူထုေတြ႔ဆုံပြဲလုပ္ရတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာေဒသေတြမွာ လုပ္တဲ့အခါမွာ အဓိက ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ အခက္အခဲက ဘာေတြျဖစ္မလဲ။

အခက္အခဲက ေျပာမယ္ဆုိရင္ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အရင္က်ေနာ္တုိ႔ ပထမအႀကိမ္ေပါ့ေနာ္။ ကရင္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတုန္းကဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ က႑အလုိက္ေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ အားလုံး ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႔ လုပ္ႏုိင္ ခဲ့ၾကတယ္။ အဲ့ဒီ ဖားအံ သီရိဟုိတယ္မွာလုပ္ခဲ့တဲ့ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာတုန္းကဆုိရင္ ဒီက ေဒသအသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္ေတြပါတယ္။ တကယ့္ညီလာခံတက္မယ့္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ျပည္တြင္းျပည္ပက မီဒီယာေတြ၊ ေလ့လာသူေခါင္းေဆာင္ေတြ အကုန္လုံးပါပါတယ္။ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ျမန္မာသိ၊ ကမၻာသိလုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ အစုိးရေကာ၊ တပ္မေတာ္ေရာ ဒီမွာရွိေနတဲ့ EAO(တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔)အဖြဲ႔ေတြေကာ ပါတီေတြေကာ အားလုံးစုံစုံညီညီနဲ႔ လုပ္တဲ့ ပြဲ ျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဘာအခက္အခဲမွ မရွိခဲ့ပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ ဒီဒုတိယအႀကိမ္မွာက်ေတာ့ ေျပာရင္ေတာ့ ဟုိဘက္ေျပာရရင္ေတာ့ RCSS က စတာေပါ့။ RCSS က သွ်မ္း (ရွမ္း)အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ဖုိ႔အတြက္ အထစ္အေငါ့ေလးေတြကေတာ့ အားလုံးသိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ အထစ္အေငါ့ေလးကစၿပီး ျဖစ္လာတဲ့အခက္အခဲေတြက က်ေနာ္တုိ႔ ကရင္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ လာၿပီး ႐ုိက္ ခတ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လဲဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ UPDJC(ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ ပူးတြဲေကာ္မတီ)က ေန လမ္းညႊန္ေပးလုိက္တဲ့ ခ်မွတ္ေပးခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ဘယ္လုိ ျပန္လုပ္ရလဲဆုိေတာ့ ပထမအႀကိမ္ ေဆြး ေႏြးပြဲကေန ရလာခဲ့တဲ့ဟာေတြကို ဒုတိယအႀကိမ္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ခဲ့ရတယ္။
ဒုတိယအႀကိမ္အတြက္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္တဲ့အခ်ိန္တုန္းက ၿပီးျပည့္စုံတဲ့အေနအထားေလးကုိ မေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ဘူး။ က်န္ခဲ့တာေတြရွိတယ္။ အဲ့ဒီက်န္ခဲ့တဲ့ဟာေတြကုိ ျပန္ေဆြးေႏြးဖုိ႔ဆုိၿပီးေတာ့ UPDJC ကေနၿပီးေတာ့ ျပန္ခ်ျပတာေတြရွိတယ္။ ခ်ျပတဲ့အခါမွာ အကန္႔အသတ္ေတြပါလာတယ္။ ဘာအကန္႔အသတ္ေတြပါလာသလဲ ဆုိေတာ့ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ေဒသအလုိက္၊ လူမ်ဳိးအလုိက္၊ အေၾကာင္းအရာ ကိစၥေတြကုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ မေဆြးေႏြးေတာ့ဘဲနဲ႔ က်န္ရွိတာေတြကုိပဲ ေဆြးေႏြးမယ္ဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က လာမယ့္ တတိယအႀကိမ္အတြက္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ျပင္ဆင္ရေတာ့မယ္။ ျပင္ဆင္တဲ့အခါမွာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္အေနနဲ႔ လုပ္တာမဟုတ္ေတာ့ပဲနဲ႔ သြားၿပီးေတာ့ သြားတင္ျပရ မယ္ဆုိရင္ ဘာကုိသြားတင္ျပရမလဲ။ အဲ့လုိမ်ဳိးေတြျဖစ္လာတယ္။ လက္က်န္ေတာ့ လက္က်န္ပဲ ဘာေတြတင္ျပရမလဲဆုိတဲ့ ပုံစံ မ်ဳိး ပါလာတယ္။
အဲ့ေတာ့ UPDJC ကေနၿပီးေတာ့ ဘာ၊ ဘာဆုိၿပီးေတာ့ ေခါင္းစဥ္ေလးေတြ ခ်ျပတာရွိတယ္။ ႏုိင္ငံေရးမွာဆုိရင္ အရင္က က်ေနာ္တုိ႔ လူထုေတြ႔ဆုံပြဲေတြမွာလုပ္ခဲ့တဲ့ ဒီအေျခခံမူေတြေပါ့။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ လုိအပ္တဲ့ အေျခခံမူေတြကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးရတဲ့အဆင့္ ေနာက္ဆုံးေခါင္း စဥ္ေတြ ေျပာင္းသြားၾကတယ္။ အခုဆုိရင္ ေခါင္းစဥ္ဆုိရင္ ေလးမ်ဳိးေျပာင္းသြားတာေပါ့။ ႏုိင္ငံေရးက႑ေတြမွာ ဒီမွာျပန္ၿပီးေတာ့ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးရတာေတြ ျဖစ္လာတယ္။ အခုဆုိရင္ ဒီအစည္းအေဝးပြဲကေန ေခါင္းစဥ္ေျပာင္းၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးၿပီး ေတာ့မွ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့တာေပါ့။ အဲ့ေတာ့ အခက္အခဲကေတာ့ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ မလုပ္ ႏုိင္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဘယ္ေနရာမွာ သြားေတြ႔လဲဆုိလုိ႔ရွိရင္ ဒီအတုိင္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မလုပ္ဘဲနဲ႔ ကရင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ တက္ေရာက္ရမယ့္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ဘာေတြယူသြားရမလဲ ဆုိတဲ့ပုံစံက်ေတာ့ ယူႏုိင္မယ့္အေနအထားကို (KNDCC)အေနနဲ႔ စဥ္းစားတယ္။
ဒါေၾကာင့္မုိ႔ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာေဆာင္တဲ့ လူထုေတြ႔ဆုံပြဲကေနတစ္ဆင့္ သြားမယ္ဆုိေတာ့ ေခါင္းစဥ္ အနည္းငယ္ေလး ေျပာင္းသြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ေဆြးေႏြးတာေတာ့ အဲ့အခ်က္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ရွမ္းအမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကေန ပိတ္ပင္ဟန္႔တားမႈကေန က်ေနာ္တုိ႔ ကရင္အမ်ဳိးသားလူထုေတြ႔ဆုံပြဲေတြမွာ လာ႐ုိက္ခတ္သြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တနသၤာရီတုိင္းမွာ လုပ္မယ္လုိ႔ လ်ာထားတဲ့ေနရာ အစုိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ အထူးသျဖင့္ေတာ့ တပ္မေတာ္ဘက္က သူတုိ႔ရဲ႕ စုိးရိမ္ခ်က္န႔ဲပိတ္ပင္ခဲ့တာရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ လ်ာထားတဲ့ေနရာေတြကုိ ျပန္ေျပာရမယ္ဆုိရင္ တနသၤာရီတုိင္းမွာ ဟန္႔ တားခံရတယ္။ ရန္ကုန္မွာလုပ္တဲ့ပြဲလည္း ဟန္႔တားခံရတယ္။ ဧရာဝတီမွာလုပ္တဲ့ပြဲလည္း မျဖစ္ေျမာက္ခဲ့ဘူး။ ထုိနည္းလည္း ေကာင္းပဲ က်ေနာ္တုိ႔လ်ာထားတဲ့ ပဲခူးမွာလည္း အဆင္မေျပခဲ့ဘူး။ ဒါေတြကေတာ့အခက္အခဲေတြ ျဖစ္တာေပါ့။
ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ ျဖစ္လာမယ့္ အခက္အခဲကုိ ႀကဳိျမင္ေတာ့ Plan A/B ပုံစံအေနနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကုိ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ လုပ္ထားခဲ့တယ္။ အဲ့ပြဲမွာ က်ေနာ္တုိ႔ Plan A အေနနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ဒါေတြကုိ လုပ္မယ္။ Plan A အေနနဲ႔ မရ ရင္ Plan B အေနနဲ႔ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ ဆုိတဲ့ပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ ခ်မွတ္ထားတဲ့အတုိင္း Plan A မရဘူးဆုိတာနဲ႔ Plan B ကုိ ေျပာင္းပါတယ္။ Plan Bကုိ ေျပာင္းတဲ့ေနရာမွာ သတ္မွတ္တဲ့ေနရာမွာလုပ္လုိ႔မရဘူးဆုိရင္ EAOေတြရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ နယ္ေျမမွာ ျပန္လည္စုစည္းတဲ့ပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ လုပ္ပါတယ္။ ဒါလည္း ဟန္႔တားခံခဲ့ရတာပါပဲ။ ထုိလီြဝါး အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ ဆုိလုိ႔ရွိ ရင္ ဟန္႔တားမႈရွိခဲ့ပါတယ္။ Plan B လုပ္တာေတာင္မွ အဲ့လုိဟန္႔တားမႈေတြ ရွိခဲ့တယ္။
ကရင္ျပည္နယ္မွာလုပ္တဲ့ ကရင္ရယ္၊ မြန္ရယ္၊ ကယား(ကရင္နီ)ရယ္ ေပါင္းလုပ္တဲ့ပြဲမွာေတာ့ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ က်န္တဲ့ တနသၤာရီတုိင္းမွာလုပ္တဲ့ပြဲမွာ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမကုိ ေျပာင္းလုပ္ရတဲ့အခါက်ေတာ့ သြားလာေရး အခက္ အခဲေတြ တခ်ဳိ႕ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ေနာက္ေၾကာင္းမလုံတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြက အခက္အခဲျဖစ္လာတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ေဆြးေႏြးမႈ ေတြကေတာ့ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ေကအုိင္စီ။ ။ လူထုေတြ႔ဆုံပြဲေတြကုိ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေဒသေတြမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြက အဲ့ေဒသက လူထုတစ္ရပ္လုံးကုိ ဘယ္ေလာက္ လႊမ္းၿခံဳမႈေတြရွိႏုိင္မလဲ။

က်ေနာ္တုို႔ကေတာ့ ေနရာအခက္အခဲျဖစ္လုိ႔ ဒီေခါင္းစဥ္ေတြကုိ ဒါေတြကိုေတာ့ ျဖတ္ေတာက္လုပ္ၿပီးေတာ့ ျဖတ္ညႇပ္ ကပ္လုပ္တဲ့ပုံစံမ်ဳိးေတာ့ မလုပ္ခဲ့ဘူး။ ဘယ္ေလာက္ပဲရွိေနပါေစ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ လုိအပ္တဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ လုိခ်င္တဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ က႑အလုိက္ လုိအပ္တဲ့ကိစၥေတြကေတာ့ အခက္အခဲဘယ္ေလာက္ပဲရွိရွိ ေဆြးေႏြးတဲ့အပုိင္း လုပ္ကုိင္တဲ့အပုိင္းက က်ေနာ္႔အျမင္ကေတာ့ ျပည့္ျပည့္စုံစုံလုပ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ေတာ့ က်ေနာ္ အဲ့လုိမွတ္ယူပါတယ္။

ေကအုိင္စီ။ ။ ဒီအစည္းအေဝးပြဲမွာ ဘယ္အခန္းက႑ေတြကို အဓိက ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ၾကပါသလဲ။

အခန္းက႑ကုိျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ က႑ႀကီး ၅ခုရွိေပမဲ့ ၄ခုပဲ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ လုပ္ႏုိင္တယ္။ ဒီလုံၿခဳံေရးက႑ကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ မလုပ္ခဲ့ၾကဘူးေပါ့။ ဒီ လုံၿခဳံေရးက႑ကုိေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာပဲ ေဆြးေႏြးမယ္။ အမ်ဳိးသားအဆင့္မွာ မေဆြးေႏြးဘူးဆုိေတာ့ အဲ့ဒီေပးထားခ်က္အတုိင္း က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ရတာရွိတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေနာက္ဆုံးစာ တမ္းကုိ တင္သြင္းရမယ္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိလုိ႔ လုံၿခဳံေရးက႑အပါ လုံၿခဳံေရးသည္ က်ေနာ္တုိ႔နားလည္ထားတဲ့ လုံၿခံဳေရးနဲ႔ တစ္ဖက္က နားလည္ထားတဲ့ သူတုိ႔လုိခ်င္တဲ့ သူတုိ႔ျဖစ္ခ်င္တဲ့ လုံၿခဳံေရး သူတုိ႔ အဓိပၸာယ္ေဖာ္တာနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ တာက မတူဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ လုံၿခဳံေရးက က႑ရပ္ႀကီး ၅ရပ္စလုံးမွာ လုံၿခံဳေရးက လုိအပ္တယ္။
ဥပမာ – စီးပြားေရးမွာလည္း လုံၿခံဳေရးလုိပါတယ္။ လူမႈေရးမွာလည္း လုိပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးလူတစ္ဦးခ်င္းမွာေတာင္ လုံၿခံဳေရး လုိအပ္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္တယ္။ လုံၿခဳံေရးက႑သည္ လက္နက္ကုိင္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းသေဘာကေတာ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္ ဖက္ သူတုိ႔ျမင္ထားတဲ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ EAO ရဲ႕က႑ပဲလုိ႔ သူတုိ႔ျမင္ေပမဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ ကရင္အမ်ဳိးသားေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ လုံၿခံဳ ေရးက႑မွာ က်ေနာ္တုိ႔ EAO အဖြဲ႔မွာ ဘာေတြျပင္ဆင္သလဲ ဘာေတြလုပ္ေနသလဲဆုိတာကုိ လူထုက သိသင့္တယ္ဆုိတဲ့ ပုံစံ မ်ဳိးနဲ႔ လုံၿခံဳေရးက႑မွာျဖစ္ေနတဲ့ အခက္အခဲေတြကုိ လူထုေတြကေန ခုနက လုံၿခံဳေရးက႑မွာ တကယ္ထိပ္တုိက္ ေျပာေနဆုိ ေနၾကတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ေက်ေက်လည္လည္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ၾကတယ္။

ေကအုိင္စီ။ ။ ဒီမွာေဆြးေႏြးတဲ့စာတမ္းေတြကို ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါမွာ ကရင္ျပည္သူေတြအားလုံးရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ လႊမ္းၿခဳံႏုိင္ဖုိ႔ ဘယ္လုိ အခ်က္အလက္ေတြကုိ အဓိကအေျခခံထားၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသလဲ။

က်ေနာ္ျမင္တာကေတာ့ အခ်က္အလက္ကေတာ့ သူတုိ႔ က႑အလုိက္ အခ်က္အလက္ေတြေပးထားတာရွိတယ္။ အဲ့မွာကေတာ့ အခ်က္အလက္ေတြကလည္း အရမ္းမ်ားတယ္ေလ။ ေဆြးေႏြးတယ္ဆုိတာက က်ေနာ္တုိ႔ကလည္း တစ္ၿပဳံလုံးကုိ ေဆြးေႏြးႏုိင္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိးမဟုတ္ဘူးေလ။ ဥပမာဆုိရရင္ ႏုိင္ငံေရးက႑မွာဆုိရင္ ဘယ္ဟာကုိ ေဆြးေႏြးပါ၊ စီးပြားေရး က႑မွာဆုိရင္ ဘယ္ဟာကုိေဆြးေႏြးပါဆုိတဲ့ ေပးထားခ်က္အေပၚမွာပဲ က်ေနာ္တုိ႔ျပည္သူေတြကုိ ခ်ျပေပးရတဲ့ အေနအထားမ်ဳိး ရွိတာကုိ။ အဲ့ဒီေပးထားတဲ့ အခ်က္အလက္အေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႔အေနနဲ႔ ဘယ္လုိျမင္သလဲ၊ က်ေနာ္တုိ႔ ေကအဲန္ယူ ရဲ႕အျမင္က ဘယ္လုိရွိသလဲ၊ အဲ့ဒါေတြကုိ စုစည္းတာျဖစ္တယ္။
အဲ့လုိစုစည္းတဲ့အခါက်ေတာ့ အခ်က္အလက္အားလုံးကေတာ့ မ်ားတာေပါ့။ ေခါင္းစဥ္ျဖစ္တဲ့ က႑အလုိက္ စီးပြားေရး က႑မွာဆုိ တတိယအစည္းအေဝးမွာေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ဘယ္လုိေဆြးေႏြးမလဲ၊ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က ဘာစာတမ္းကုိတင္မယ္။ ငါးက႑ အသီးသီးက စာတမ္းေတြကို ဘယ္လုိတင္မလဲဆုိတာကုိေတာ့ ၿပီးျပည့္စုံတဲ့အေနအထားမ်ဳိး အားလုံးရဲ႕ သေဘာထား ပါတဲ့ ဆႏၵမ်ဳိးနဲ႔ လုပ္သြားႏုိင္တယ္လုိ႔ပဲ က်ေနာ္တုိ႔ သုံးသပ္လုိ႔ရပါတယ္။

ေကအုိင္စီ ။ ။ ဒီမွာေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့စာတမ္းေတြကုိ ဘာဆက္လုပ္သြားဖုိ႔ရွိလဲ။

ဒီစာတမ္းေတြကုိေတာ့ အဓိကအားျဖင့္ အနီးဆုံးျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယ အစည္းအေဝးမွာ တင္သြင္းဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ တင္သြင္းမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီစာတမ္းေတြကုိ ျပဳစုၿပီးေတာ့ ရလာတဲ့ဟာေတြကုိ သူ႔လုပ္ ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း ဥပမာဆုိရင္ UPDJC ကုိတင္ျပမယ္။ UPDJC ကေန အလုပ္အဖြဲ႔ကုိေပးမယ္။ Working Committeeကေန ၿပီးေတာ့ UPDJC မွာ ျပန္စိစစ္ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ပုိ႔ေပးမယ္။ ပုိ႔ၿပီးေတာ့ ျပန္စိစစ္ၿပီးေတာ့မွ ေနာက္ဆုံး ကရင္စာတမ္းအျဖစ္ စိစစ္ၿပီး ေတာ့မွပဲ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ရာစုပင္လုံ တတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးကုိ တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေကအုိင္စီ ။ ။ အခု ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳလုိက္ၿပီးျဖစ္တဲ့ စာတမ္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာမ်ား ျဖည့္စြက္ေျပာဆုိခ်င္လဲ။

ဒီကိစၥကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာ က်ေနာ္တုိ႔ကရင္ျပည္သူေတြရဲ႕ လုိလားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြျဖစ္ တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိလုိ႔ တက္ေရာက္လာတဲ့ လူေတြကလည္း ကရင္ေဒသ အသီးသီးကေနၿပီးေတာ့ ကုိယ္စားျပဳတဲ့ကုိယ္စား လွယ္ေတြရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ဒါကလည္း တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔တစ္ထပ္တည္း ျဖစ္ခ်င္မွလည္းျဖစ္လိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ကရင္တစ္မ်ဳိးသားလုံးအတြက္ကေတာ့ အေကာင္းဆုံး အေနအထားတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ေတာ့ လုပ္ထားတယ္လုိ႔ က်ေနာ္အဲ့လုိျမင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ကရင္ျပည္သူလူထုအတြက္ ဒါကေတာ့ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္တယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ေတာ့ ဒါကေတာ့ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္တယ္လို႔ ဆုိတဲ့ပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ အား လုံးရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားကုိယူတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ကရင္ျပည္သူေတြအတြက္ အက်ဳိးမဲ့တဲ့ကိစၥလို႔ က်ေနာ္ေတာ့မထင္ဘူး။
ဘာျဖစ္လဲဆုိေတာ့ အက်ဳိးရွိႏုိင္တဲ့ကိစၥရပ္ေတြကုိ ေဆြးေႏြးတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ၿပီးျပည့္စုံတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ေတာ့ မရ ေပမဲ့ အေကာင္းဆုံးအေနအထားျဖစ္ေအာင္ လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းရပ္တစ္ခုလုိ႔ပဲျမင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ကရင္လူထုအတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မဲ့ က႑အသီးသီးက စာတမ္းေတြျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။