Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

891

“ဒုကၡမ်ားကို ထာဝရ ခါးစည္းခံသူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ”

မိုးမ်ား သဲသဲမဲမဲႏွင့္ သြန္းၿဖိဳးလာေတာ့မည့္ ေမအကုန္ ဇြန္အကူးရာသီ ေရာက္ရွိလာျပန္ေပၿပီ။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ဥတုရာသီတြင္ သက္ရွိသတၱဝါမ်ား ေနထိုင္၊ စားေသာက္၊ ဆက္သြယ္ သြားလာေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မႈ မ်ားႏွင့္အတူ ျပင္ဆင္ထား ၾကရေလ့ရွိသည္။ အခက္အခဲတကာ့ ခက္ခဲမႈမ်ားထဲတြင္ စားစရာမရွိသည့္ သမုဒၵရာတမွ် က်ယ္ဝန္းေသာ ဝမ္းတစ္ထြာ ျပႆနာႏွင့္ စိုစြတ္ရႊဲစိုေသာ မိုးေရမ်ားအၾကား အမိုးအကာမဲ့ေနသည့္ လူသားဒုကၡသည္မ်ား၏ အခက္အခဲပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ စစ္ေရး မၿငိမ္းခ်မ္းေသးသမွ် ရတက္မေအးႏိုင္ၾကရွာေသာ စစ္ေျပး ျပည္သူမ်ားအ တြက္မူ ဝသန္ရာသီမွာ စားေရး ေနေရး သာ၍ ခက္ခဲေနၾကရေပသည္။ လတ္တေလာတြင္ ကခ်င္၊ သွ်မ္း(ရွမ္း)၊ ရခိုင္ႏွင့္ ကရင္ ျပည္နယ္တို႔၌ စစ္ေရးႏွင့္ အျခားပဋိပကၡ အေရးအရာမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးေနၾကရေသာ ဒုုကၡသည္မ်ားမွာ ေလာက္ငွမႈမရွိေသာ ကူညီကယ္ဆယ္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ခက္ခဲမႈမ်ဳိးစံုကို အံုလိုက္သင္းလိုက္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ ထို႔အထဲတြင္ က်ား/မ ခေလးသူငယ္ မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားပါမက်န္ ဒုကၡခံစားေနၾကသည္။

မၾကာေသးခင္ ေမလ (၇)ရက္ေန႔က မယ္လ၊ အုန္းဖ်န္၊ ႏို႔ဖိုး၊ ဘန္႔ဒံုယမ္းႏွင့္ မဲ့နန္စြယ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ဒုကၡသည္မ်ား ၉၃ ဦးကို မိမိတုိ႔သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္လိုမႈအေပၚ ထိုင္း-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး(UNHCR)တို႔က မဲေဆာက္-ျမ၀တီႏွင့္ မဲ့ေဟာင္ေဆာင္လမ္းတို႔မွ လႊဲေျပာင္းစီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ယမန္ ႏွစ္ ၂၀၁၇၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ရက္ကလည္း ပထမအသုတ္အျဖစ္ ႏို႔ဖိုးစခန္းမွ ဒုကၡသည္မိသားစု ၁၉စုမွ လူဦးေရ ၆၅ဦးကို အလားတူ လႊဲေျပာင္းပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ ဒုတိယအသုတ္ အစီအစဥ္မွာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ရက္ေန႔က ႏွစ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဖြဲ႔စည္း ထားေသာ အတြင္းဝန္အဆင့္ အစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးမ်ဳိးျမင့္သန္းက ေနရပ္ပို႔ေဆာင္မႈကို ျပန္လည္ႀကိဳဆိုလက္ခံသည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေျပာဆိုရာတြင္ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ၿပီးသား ၁၉၀ ဦးအနက္ ေနအိမ္ စသည္မ်ား ပံ့ပုိးစရာ မလုိသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား ကို လႊဲေပးရန္ သေဘာတူေၾကာင္း ပါရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေနရပ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ေနရာထိုင္ခင္း ပံ့ပိုးေပးမည့္အေျခအေန မရွိ သည့္ သေဘာမ်ဳိးျဖစ္ဟန္တူသည္။ သို႔ေသာ္ ေနရပ္မျပန္ေသးဘဲ ဒုကၡသည္စခန္းအတြင္း က်န္ရွိလွ်က္ေနေသာ သိန္းႏွင့္ခ်ီ သည့္ ဒုကၡသည္မ်ားမွာလည္း မတိုးသာ မဆုတ္သာဘဝျဖင့္ ဆယ့္ႏွစ္လရာသီစက္ဝန္းတြင္ က်င္လည္ေနၾကရဆဲ ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ က်င္လည္က်က္စားရင္း ဇြန္လ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာ့ဒုကၡသည္မ်ားေန႔ ထပ္မံ က်ေရာက္ေတာ့မည္။ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္လာခဲ့သည့္ UNHCR က ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ စစ္မက္ေရးရာအရလည္းေကာင္း၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈအ ရလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး ဆိုးဝါးနိမ့္က်မႈအရလည္းေကာင္း၊ သဘာဝေဘးဒဏ္မ်ားအရလည္းေကာင္း ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဒုကၡသည္ျဖစ္လာသူမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလာခဲ့သည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ UNHCR ၏ ၆၅ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တြင္ သန္းေပါင္း ၅၀ေက်ာ္ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားဘဝ ျပန္လည္ထူမတ္ႏုိင္ရန္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ကူညီႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း UNHCR က မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ၂၀၀၀ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၄ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၅၅/၇၆ျဖင့္ ဇြန္လ ၂၀ရက္ကို ကမၻာ့ဒုကၡသည္မ်ားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ အခမ္းအနားမ်ား ႏွစ္စဥ္ က်င္းပလာခဲ့ၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ယခုႏွစ္ဆိုလွ်င္ ဒုကၡသည္မ်ား ျဖစ္ရွိလာသည္မွာ ၆၇ႏွစ္တိုင္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

မ်က္ေမွာက္ကာလ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ စစ္မက္ျဖစ္ပြားရာ ႏုိင္ငံတိုင္းတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားရွိေနဆဲပင္ျဖစ္ သည္။ ထို႔အျပင္ စားဝတ္ေနေရးၾကပ္တည္းကာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မ်ားျပားေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၌လည္း ဒုကၡသည္မ်ား စြာ ရွိေနၾကေပရာ ၎တို႔မွာ ဒုကၡမ်ားကို ထာဝရ ခါးစည္းခံလိုသူမ်ား မဟုတ္ၾကသျဖင့္ လူသားခ်င္း တန္းတူအခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္ ေနထိုင္ရပ္တည္သြားႏုိင္ေရး ကမၻာ့အသိုင္းအဝိုင္းက ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ေပးၾကရန္ ကမၻာ့ဒုကၡသည္မ်ားေန႔အမွီ တိုက္တြန္း လိုက္ပါသည္။