လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

အစိုးရႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလက္ခံပါက ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုင္းျဖတ္သန္းသြယ္တန္းမည္

ေမလ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ကံေပါက္ေဒသတြင္ တည္ရွိသည့္ LNG သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ သံုးဓာတ္ အားထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံုမွ ကံေပါက္ -ပဲခူး 500 KV ဓာတ္အားလိုင္း သြယ္တန္းရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုး ရႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူတို႔လက္ခံပါက ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဓာတ္အားလိုင္း ျဖတ္သန္း သြယ္တန္းသြားမည္ဟု စီမံကိန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ကံေပါက္လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လူထုမ်ားသိရွိရန္ႏွင့္ လူထုသေဘာထားမ်ားရရွိရန္အတြက္ ေမလ ၁၅ရက္ေန႔ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕ ကန္သာဦးခန္းမ၌ စီမံကိန္းတာဝန္ရွိသူႏွင့္ လူထုတို႔ေတြ႔ ဆံုရာတြင္ ထိုသို႔ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ Total ကုမၸဏီမွ စီမံကိန္းႏွင့္ျပည္ သူ႔ဆက္ဆံေရးတာဝန္ခံ ေဒါက္တာေအာင္ေဇာ္ဝင္းက ယခုလိုေျပာသည္။

၎က “က်ေနာ္တို႔ စီမံကိန္းန႔ဲပတ္သက္လို႔ အဆိုျပဳတင္ထားတာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာတင္တာ အဲဒါတစ္ၿပိဳင္နက္ထဲ သဘဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးဦးစီးဌာနကေနၿပီးေတာ့ EIA /SIAလုပ္ဖို႔ တစ္ခါထဲ Project ကိုတင္ထားၿပီး သား အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆက္လုပ္ပါဆိုတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတာ့ ရထားၿပီ” ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

၎စီမံကိန္းသည္ ဓာတ္အားေပးေကာင္းကင္ႀကိဳးလိုင္းမ်ားႏွင့္ သြယ္တန္းမည္ ျဖစ္ၿပီး တနသၤာရီတိုင္းမွ ပဲခူးတိုင္းေဒသအထိ သြယ္တန္းမည့္ လမ္းေၾကာင္းတြင္ မြန္ ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားကို ျဖတ္ရမည္ျဖစ္ကာ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုကိုျဖတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေကာင္းကင္ႀကိဳးလိုင္းမ်ားျဖင့္သြယ္တန္းမည့္ ဓာတ္အားလိုင္းစီမံကိန္းအရ တာ၀ါတိုင္မ်ားကို တနသၤာရီတြင္ ၁၄၉ တိုင္၊ ကရင္ ၂၃၉ တိုင္၊ မြန္ ၆၄၁ တိုင္၊ ပဲခူး ၁၂၈ တိုင္ခန္႔ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ စီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို စြမ္းအင္ဝယ္ယူေရး သေဘာတူညီခ်က္အရ EMPE (ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္စြမ္း အားလုပ္ငန္း) သို႔ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရသည္။

SIEMENS ႏွင့္ TOTAL ကုမၸဏီတို႔ ေဆာင္ရြက္မည့္ ၅၀၀ KV ဓာတ္အားလိုင္းမွာ ၂၈၀ မိုင္(၄၅၀ ကီလိုမီတာ) ရွည္လ်ားကာ ကံေပါက္မွ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဘုရားႀကီး ဓာတ္အားခြဲ႐ံုသို႔ သြယ္တန္းမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္စီမံကိန္းစတင္ႏိုင္လွ်င္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ဦးေအာင္ေဇာ္ ၀င္းက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ESIA/IEE ေခၚ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘ၀အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ေနၿပီး စီမံကိန္းေၾကာင့္ နစ္နာမွႈမရွိေစရန္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ေဒသခံျပည္သူ၊ လူထု အေျချပဳအဖြဲ႔ မ်ားအျပင္ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ညွိႏွႈိင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ကုမၸဏီ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အဆိုပါေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာသည္။

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္လာသူ ဦးျမင့္ေရႊက “ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ထုတ္ရင္လည္း လွ်ပ္စစ္ရသလို သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ရည္နဲ႔ထုတ္ရင္လည္း လွ်ပ္စစ္ရတယ္။ ဒီႏွစ္ခုကႏွိႈင္းယွဥ္ရင္ေတာ့ အခုလုပ္မယ့္စီမံကိန္းက ဆိုးက်ိဳးနည္းမယ္လို႔ေတာ့ထင္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ျပည္နယ္မွာလွ်ပ္စစ္လိုတာကအမွန္ပဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔လက္မခံဘူး ။ ဆိုးက်ိဳးနည္းၿပီး က်ေနာ္တို႔ျပည္နယ္ လိုအပ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ပမာဏ ေပးမယ္လို႔ ကတိေပးရင္ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့လက္ခံ မွာပါ” ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းျဖတ္သန္းသြားမည့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ခလယ္၊ တံခြန္တိုင္၊ က်ံဳခဝန္၊ ဘုရား ၅ ဆူ စသည့္ ေဒသရွိ ေက်းရြာအနီးနားႏွင့္ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇာသျပင္ေဒသတို႔တြင္ ျဖတ္သန္း သြယ္တန္းသြားရန္ရွိသည္ဟုလည္း သိရသည္ ။