Home သတင္း ထုိင္းရွိ ျမန္မာဒုကၡသည္ ၁၆၁ ဦးကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေနရပ္ျပန္ပုိ႔မည္

ထုိင္းရွိ ျမန္မာဒုကၡသည္ ၁၆၁ ဦးကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေနရပ္ျပန္ပုိ႔မည္

925
၂၀၁၆ခုႏွစ္က ပထမအသုတ္အျဖစ္ ျပန္သြားသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ေတြ႔ျမင္ရစဥ္ (ပုံ-ေကအုိင္စီ)

ေမလ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

ထုိင္း-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစုိးရ၏ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ေရး ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အစီအစဥ္ အရ နယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္း (၅) ခုမွ လူဦးေရ ၁၆၁ ဦးကုိ ယခု ေမလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး-UNHCRမွ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပုိင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မယ္လ၊ အုန္းဖ်န္၊ ႏုိ႔ဖုိး၊ ဘမ့္ဒုံယမ္းႏွင့္ Mai Nai Soi (မုိင္နန္းစြယ္)ကရင္နီဒုကၡသည္စခန္းအတြင္းရွိ ေနရပ္ျပန္လိုသူမ်ား အတြက္ UNHCR မွ ဖြင့္လွစ္ေပးထားေသာ ဆႏၵအေလ်ာက္ ဌာေနျပန္သြားေရး အက်ိဳးေဆာင္ဌာန (Voluntary Repa triation Center–VRC)မွ တစ္ဆင့္ အမည္စာရင္း လာေရာက္တင္သြင္းထားသည့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၅၀ စုကုိ ထုိင္းျပည္ ထဲေရးက အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ယခုလုိ ျပန္ပုိ႔ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ UNHCR ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကရင္ဒုကၡသည္ ေကာ္မတီ(KRC) အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ေစာဘြယ္ေစးက “အခုျပန္မဲ့ အစီအစဥ္ေတြ ျပန္မဲ့ဦးေရန႔ဲ ေနရာ ေဒသ ေတြကုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ (UNHCR မွ ) အသိေပးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္သူ ဘယ္ဝါ၊ အမည္ အသက္ေတြ က်ေတာ့ မပါေသး ဘူးေပါ့။ သူတုိ႔ ပုိ႔ၿပီး ေမလ ၇ ရက္ေနာက္ပုိင္းက်မွပဲ ျပန္အသိေပးမယ္လုိ႔ ေျပာတယ္ ”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ အတည္ ျပဳေျပာဆုိသည္။

UNHCR၏ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စာရင္းအရ လက္ရွိ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ျပန္မည့္ ဒုကၡသည္ ၁၆၁ ဦးတြင္ မယ္လ စခန္း၌ အိမ္ေထာင္စု ၂၀ မွ လူဦးေရ ၆၀ ဦး၊ ႏုိ႔ဖုိးစခန္းရွိ အိမ္ေထာင္စု ၁၃ စုမွ ၃၅ ဦး၊ အုန္းဖ်န္စခန္းရွိ အိမ္ေထာင္စု ၈ စုမွ ၃၀ ဦး၊ မုိင္နန္းစြယ္ စခန္းရွိ အိမ္ေထာင္စု ၉ စုမွ ၃၅ ဦးႏွင့္ ဘမ့္ဒုံယမ္း စခန္းမွ (၁) ဦးတုိ႔ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔အား မဲေဆာက္-ျမဝတီ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားႏွင့္ Huay Ton Non/Bp 13 နယ္စပ္လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ကရင္၊ ကရင္နီ (ကယား) ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ပဲခူးႏွင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး စသည့္ ေဒသအသီးသီးသုိ႔ ျပန္သြားၾကမည္ျဖစ္သည္။

မယ္လဒုကၡသည္စခန္း ဥကၠဌ ေစာေအာနက္ကလည္း “ထုိင္းနဲ႔ UNရဲ႕ အစီအစဥ္နဲ႔သြားတာဆုိေတာ့ ဘယ္သူ ဘယ္ဝါ မွန္းက်ေနာ္တုိ႔ မသိဘူး။ လူဦးေရနဲ႔အိမ္ေထာင္စုေလာက္ပဲသိေတာ့ အဲ့လူေတြကုိ စခန္းထဲမွာ ဘယ္ရွာရမွန္း ေတာင္မသိ ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အရင္က က်ေနာ္တုိ႔ကုိ UN ေျပာတာက လူဦးေရ ၁၀၁ ေယာက္ စားရင္တင္ထားတာေပါ့။ အခုက အေယာက္ ၆၀ ပဲ ျပန္ပုိ႔ဖုိ႔လုပ္ေနတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ ျပန္ပုိ႔ၿပီးမွ အမည္နဲ႔အသက္ကုိ ျပန္အသိေပးမယ္လုိ႔ ေျပာတယ္” ဟု ေကအုိင္စီ သုိ႔ ေျပာသည္။

ထုိသုိ႔ ဒုကၡသည္မ်ားမိမိေနရပ္ျပန္ရာတြင္ စခန္းမွ နယ္စပ္အထိ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးကုိ UNHCR ကေန ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔ (International Organization for Migration-IOM) မွတစ္ဆင့္ ကူညီပုိ႔ ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္သလုိ လမ္းခရီးအတြက္ ေငြေၾကးအကူအညီကုိ IOM မွတစ္ဆင့္ လူတစ္ဦးလွ်င္ ထုိင္းဘတ္ေငြ ၁,၈၀၀ ႏွင့္ ဘဝျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ လူႀကီးတစ္ဦးလွ်င္ ဘတ္ ၅,၄၀၀ႏွင့္ ကေလးတစ္ဦးလွ်င္ ဘတ္ ၃,၆၀၀ကုိ ေပးအပ္ကူညီသြားမည္ဟု UNHCR က ဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ စားနပ္ရိကၡာအကူအညီအတြက္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ (WFP)၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ အစားအစာ ၆ လစာႏွင့္ညီမွ်ေသာ ေငြေၾကးကုိ လူတစ္ဦးလွ်င္ ဘတ္ေငြ ၂,၁၀၀ စီျဖင့္ ထြက္ခြာမည့္ေန႔တြင္ ေပးအပ္ကူညီသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျခင္ေထာင္၊ အမ်ဳိးသမီး လစဥ္သုံး၊ ခရီးေဆာင္အိတ္ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းထည့္သည့္ဖုိင္မ်ားကုိ IOM မွ တစ္ဆင့္ မထြက္ခြာမွီ ေပးအပ္သြားမည္ဟုလည္း UNHCR က ေျပာသည္။

ဒုကၡသည္မ်ား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ႏို႔ဖိုးဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ မိသားစု ၁၉ စုမွာ ၎တို႔ဆႏၵအရ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္ UNHCR တို႔၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေအာက္တို ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ မဲေဆာက္-ျမဝတီနယ္စပ္ဂိတ္မွတစ္ဆင့္ ပထမဆံုးအသုတ္အျဖစ္ ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ပို႔ ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ခိုလံႈလ်က္ရွိသည့္ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၉၉,၈၈၆ဦး ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လအတြက္ UNHCR က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စာရင္းမ်ားအရ သိရၿပီး အမ်ားစုမွာ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ဒုကၡသည္မ်ားက ေျပာဆို ေနၾကသည္။