Home သတင္း တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ရပ္ဆိုင္းရန္ ေဒသခံမ်ား လိုလား

တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ရပ္ဆိုင္းရန္ ေဒသခံမ်ား လိုလား

2166

ေမလ ၃၁ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ နန္႔ဘြားခလိန္

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ တီက်စ္ေဒသတြင္ရွိသည့္ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ေပးစက္႐ံုမွာ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မ်ား ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ေပးရန္ တီက်စ္ေဒသခံမ်ားက လိုလားေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံခြန္ဝင္းထိန္ က “ ေက်ာက္ မီးေသြး စက္႐ံုက က်ေနာ္တို႔ေဒသခံေတြကို ဒုကၡေပးတာ အရမ္းမ်ားေနၿပီ။ ေကာင္းက်ိဳးေပးတာ မရွိဘူး။ အိပ္ခ်ိန္ေတြမွာလည္း ဆူညံတဲ့ မိုင္းေပါက္ကြဲသံေတြေၾကာင့္ အိပ္မရဘူး။ အခိုးအေငြ႕၊ ေညာ္နံ႔ ေတြလည္း ႐ႉေနရတယ္။ ရြာမွာလည္း သားပ်က္သားေလွ်ာေတြ၊ ေခါင္းအရမ္းကိုက္တာ၊ ေသြးတိုး၊ နွလံုးစတာေတြ အရမ္းျဖစ္ေနတယ္”ဟု ေကအိုင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

အဆိုပါ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည့္အတြက္ ၎စက္႐ံုစီမံကိန္းအား ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းေပးရန္ တီက်စ္ေဒသခံမ်ားအပါအ၀င္ ပအိုဝ္း လူငယ္အစည္းအ႐ံုးတို႔မွ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔က သေဘာထားထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်ိန္မွ စတင္၍ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အခ်ိဳ႕သာေပးကာ တန္ဖိုးႏွင့္ထိုက္သင့္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေပးေခ်မႈမရွိျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား၏ က်န္း မာေရးကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္မႈမ်ားရိွေၾကာင္းလည္း ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္း အ႐ံုးမွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခြန္ဦး က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ေက်ာက္မီးေသြး သတၳဳတြင္း စတင္တူးေဖာ္သည့္အခ်ိန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ မိုင္းတြင္းႏွင့္ မလြတ္ကင္းသည့္ ေတာင္လပို႔ႏွင့္ လိုင္ခါးေက်းရြာ ၂ရြာရွိ လူဦးေရ ၄၀၀ ေက်ာ္ အိမ္ေထာင္စု ၇၀ ေက်ာ္ခန္႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခဲ့ ရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တီက်စ္ေဒသ ေက်ာက္မီးေသြး သတၳဳတြင္းတူးေဖာ္မႈႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမွ လူထုမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး သတၳဳတြင္းမွာ မ်က္ႏွာျပင္ ဧက ၅၀၀ အထိ က်ယ္ဝန္းေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး အပြင့္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း ျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္ ေက်ာက္မီးေသြး တန္ခ်ိန္ ၂,၀၀၀ ခန္႔ ထုတ္လုပ္ေနသည့္ ေက်ာက္မီးေသြး တြင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္မီးေသြးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုမွ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္္မ်ား ထြက္ျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေပၚ တြင္ ကမၻာႀကီးကို ပူေႏြးေစေသာ Green House (ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႔)ထြက္ျခင္း ႏွင့္ အဆိပ္ဓာတ္ေငြ႔မ်ားထြက္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစသည့္အျပင္ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ပ်က္စီးေစသည္ဟုလည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္ ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ဓာတုအင္ဂ်င္နီယာ ဌာန အခ်ိန္ပိုင္း ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေက်ာ္ၿငိမ္းေအးက “ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ထြက္တဲ့ေက်ာက္မီးေသြးက သက္တမ္းႏုတယ္။ အရည္ အေသြးမျပည့္မွီဘူး ။ သက္တမ္းႏုတဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးအေနနဲ႕က မသန္႔ရွင္းဘူး ။ သက္ႏုေက်ာက္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ကာဗြန္ခ်ည္းဘဲ သက္သက္ မေဖာက္ဘဲနဲ႔ ဆာလ္ဖာအၿဖိဳက္နက္ ေတြပါလာႏိုင္တယ္။ အဲ့ေတာ့ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ထဲကို ႏုိက္ထ႐ိုဂ်င္ရဲ႕ေအာက္ဆိုက္္ေတြ ဆာလ္ဖာရဲ႕ေအာက္ဆိုက္ေတြ ဝင္လာနိုင္တယ္။ အဲ့ဒါေတြက အႏၱရာယ္မ်ားတယ္ ” ဟု ေျပာသည္။

ထို႔အတူ ေက်ာက္မီးေသြးလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္မည္ဆိုလွ်င္ အစိုးရအေနျဖင့့္ ျဖစ္လာနိုင္မည့္ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ စနစ္တက် တြက္ခ်က္ျခင္း၊ အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားသာ အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္း၊ ေက်ာက္မီးေသြးမွ ထြက္လာသည့္ အေငြ႔ကို ေလထုထဲသို႔ မပ်ံ႕ႏွံ႔ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ အဆိပ္ေငြ႔ေလ်ာ့က်ေစသည့္ နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳေစျခင္း စသည္တို႔ကို ႀကိဳတင္လုပ္ ေဆာင္သင့္ေၾကာင္းလည္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္မ်ားက ေျပာဆိုသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးသည္ အျခားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ကုန္မ်ားထက္ ေစ်းသက္သာၿပီး နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္မ်ားစြာ အေရးပါသည့္အျပင္ လွ်ပ္စစ္မီးျပည့္ဝစြာ ရရွိမည္ဆိုလွ်င္ ထင္း၊ မီးေသြးျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ မလုိအပ္ ေတာ့သည့္အတြက္ သစ္ေတာသစ္ပင္ခုတ္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို တဖန္ထိန္းသိမ္းရာ ေရာက္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဒါက္တာေက်ာ္ၿငိမ္းေအးက ဆက္လက္ ေျပာသည္။

တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုကို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးေကာင္စီ (နဝတ) အစိုးရလက္ထက္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး တ႐ုတ္နိုင္ငံ အမ်ိဳးသားအႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္းေကာ္ပိုေရးရွင္း ကုမၸဏီ (China National Heavy Machinery Corporation-CHMC) က ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္လည္ပတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔လည္ပတ္ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စက္ပ်က္ျခင္း၊ နည္းပညာအားနည္းျခင္း ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ရပ္ဆိုင္း ရန္ ေတာင္းဆိုးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေခတၱရပ္နားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ျပန္လည္လည္ပတ္နိုင္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ Wuxi Huanggaung Electric Power Engineering ကုမၸဏီႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။