လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

သမၼတ နဲ႔ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တုိ႔ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းမ်ားအေပၚ သေဘာထားအျမင္

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)
(၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၀ရက္)

ဒီခ်ဳပ္ပါတီက အစိုးရတာဝန္ယူထားတဲ့ သက္တမ္းကို သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ တာဝန္ယူခဲ့တဲ့ ၂ႏွစ္နဲ႔ သမၼတဦးဝင္းျမင့္ ဆက္လက္ တာဝန္ယူမယ့္ သက္တမ္းအျဖစ္ အပုိင္း ၂ပိုင္း ခြဲျခားပစ္ခဲ့ၿပီ။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၁ရက္ေန႔မွာ သမၼတ ဦးထင္ ေက်ာ္ သမၼတတာဝန္မွ အနားယူခဲ့ၿပီး မတ္လ ၃၀ရက္ေန႔မွာ ဦးဝင္းျမင့္က ဦးထင္ေက်ာ္ရဲ႕ေနရာကို ဆက္ခံကာ သမၼတသစ္ ျဖစ္ လာခဲ့ပါၿပီ။

ဒီလုိသမၼတတာဝန္ကို လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကေန အျခားလူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးထံ လႊဲေျပာင္းတာဟာ သိပ္ၿပီး ႀကီးက်ယ္ထင္ရွား ထူးျခားတဲ့ကိစၥေတာ့ မဟုတ္ဘူးလို႔ ယူဆပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မဲအျပတ္အသတ္ သာလြန္ေနတဲ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအဖို႔ သတ္မွတ္ ထားၿပီးသား ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြား႐ံုမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားအပုိင္းတစ္ပုိင္းျဖစ္တဲ့ အစုိးရေပၚလစီ မူဝါဒအပုိင္းမွာေရာ အဓိက ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မယ့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာပုိင္းမွာေရာ သိပ္ကိုႀကီးမားၿပီး ထင္ရွားတဲ့ အေျပာင္းအလဲ လုိ႔လည္း တစံုတရာမွ မေတြ႔ျမင္မိေသးပါဘူး။ ထင္သာျမင္သာရွိတာေတာ့ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က တာဝန္မွ အနားယူသြားၿပီး ယခင္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဦးဝင္းျမင့္သမၼတျဖစ္လာတဲ့အခ်က္ပါပဲ။

ၾကားေဖာက္ၿပီး ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဦးဝင္းျမင့္ကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ခန္႔အပ္ႏုိင္ျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး “အစုိးရ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈ (၂)ႏွစ္ျပည့္” မိန္႔ခြန္းထဲမွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခုလို ထည့္ သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“ယခု ကၽြန္မတို႔ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈအတြင္းက ေပၚေပါက္လာတဲ့ ႏုိင္ငံ့တာဝန္မ်ားကို သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာနဲ႔ ထမ္း ေဆာင္ႏုိင္မယ့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတတစ္ဦးကို ဒုတိယမ်ိဳးဆက္လို႔ ေခၚဆိုရမယ့္သူမ်ားအတြင္းက ခန္႔အပ္ႏုိင္ျခင္းဟာ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာမက ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈမွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ပထမမ်ိဳးဆက္မ်ား အားလံုး ရဲ႕ဂုဏ္ေရာင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။”

မ်ဳိးဆက္က ဒီခ်ဳပ္ပါတီက ဘယ္လိုသတ္မွတ္သလဲေတာ့ မသိပါဘူး။ ၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးမွာ ပါဝင္ခဲ့ၾက ၿပီး တစ္ဆက္တည္း ႏုိင္ငံေရးထဲမွာ ေျခစုံပစ္ ပါဝင္လႈပ္ရွားေနသူေတြကို ပထမမ်ိဳးဆက္လုိ႔ပဲ မွတ္ယူရမွာ မဟုတ္ပါလား။ ၁၉၈၈ အေရးအခင္းႀကီးျဖစ္ေတာ့ ဦးဝင္းျမင့္အသက္ဟာ ၃၇ႏွစ္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ဦးဝင္းျမင့္ဟာ ၁၉၉၀၊ ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေရြး ေကာက္ပြဲေတြမွာ အေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္ပါတယ္။ “ဒုတိယမ်ိဳးဆက္” ဆုိတာဟာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီကို ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ပါတီဗဟုိေကာ္ မတီကို အေျခတည္ၿပီး သတ္မွတ္သလားေတာ့ မသိပါဘူး။

ဦးဝင္းျမင့္ သမၼတျဖစ္လာေတာ့ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္မလဲ။ သူ႔ရဲ႕ ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္းမွာ ဘယ္အခ်က္ေတြကို အေလး ထားၿပီး ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သလဲ။

မ်က္ေမွာက္ကာလအေပၚအကဲျဖတ္ခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သမၼတဦးဝင္းျမင့္ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္း (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ ကတိသစၥာျပဳပြဲ အခမ္းအနား) ေျပာၾကားခ်က္ထဲကေန ေကာက္ႏုတ္ျပရရင္ “ဒီေန႔၊ ဒီအခ်ိန္အခါဟာ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္နဲ႔အညီ ေခတ္ေျပာင္းစနစ္ေျပာင္း ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလရဲ႕ အစပုိင္းပဲ ရွိပါေသး တယ္”လို႔ ဆုိထားပါတယ္။
သက္တမ္း (၂)ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီးတဲ့ ကာလမွာ “ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလရဲ႕အစပုိင္းပဲ ရွိေသးတယ္” ဆုိ ေတာ့ က်န္တဲ့ ၃ႏွစ္အတြင္းမွာ ဘယ္အတုိင္းအတာအထိ ခရီးေပါက္ႏုိင္မလဲ။ ခရီးေရာက္ႏုိင္မလဲ။

ဦးဝင္းျမင့္ ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္းထဲက “ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ေတြ”ကို ၾကည့္ျပန္ ေတာ့လည္း အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕ ျဖည့္စြက္ေပါင္းစပ္ထားတာကလြဲလုိ႔ ဦးထင္ေက်ာ္ရဲ႕ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္းနဲ႔ ထူးၿပီး ကြဲလြဲျခားနား ေနတဲ့ အခ်က္တစံုတရာမွ် မေတြ႔မျမင္မိပါဘူး။
သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္ ေျပာၾကားခ်က္ထဲက ဦးစားေပး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ေတြက
၁။ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘဝ တုိးတက္ျမင့္မားေရး
၂။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး
၃။ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေရး
ဆုိတာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ဖတ္ၾကည့္တာနဲ႔ စိတ္ခ်မ္းသာစရာေကာင္းပါတယ္။ က်န္ေနတဲ့ သက္တမ္း ၃ႏွစ္အတြင္းမွာ ဒီအခ်က္ေတြ ဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာအထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မလဲဆုိတာကေတာ့ လက္ေတြ႔နဲ႔ အေျဖေပးရမယ့္ ကိစၥသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ သမၼတမိန္႔ခြန္းသတင္းစာေဖာ္ျပခ်က္မွာ စာလံုးအမည္း (bold letter)နဲ႔ အေလးထားေဖာ္ျပထားတဲ့ လုပ္ငန္း ေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြက အထက္ပါ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္သေဘာ ေဆာင္ပါတယ္။

ဒီအထဲမွာ ျပည္သူေတြ၊ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းေတြ၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေတြအားလံုးရဲ႕ “ပံုစံက်ေနတဲ့ အေတြးအျမင္ေတြ၊ ပံုေသ ကားခ်ပ္ အေလ့အထေတြအားလံုး”ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးၾကဖုိ႔ သမၼတသစ္က အထူးလိုအပ္တယ္လို႔ ေဆာ္ၾသထားတာ သတိ ျပဳမိပါတယ္။ သမၼတက အထူးျပဳၿပီး အေရးယူကုိင္တြယ္မယ္လို႔ ယူဆရမယ့္လုပ္ငန္းေတြကို (သမၼတမိန္႔ခြန္းထဲအတုိင္း စဥ္ ၾကည့္လိုက္ေတာ့) နယ္ပယ္တစ္ခုခ်င္းအလုိက္ ၾကည့္လိုက္ေတာ့

– ဌာနဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြ (ဒီလို ေယဘုယ်ဆုိထားေတာ့ စစ္တပ္၊ ရဲတပ္တုိ႔လည္း ပါရမွာေပါ့)
– တရားစီရင္ေရး
– အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး
– လူ႔အခြင့္အေရး ျမႇင့္တင္ကာကြယ္ေရး
– မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းေရး
– ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား အေလအလႊင့္ ဆံုးရႈံးမႈမရွိေစေရး
– ဥပေဒမဲ့ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမမ်ားကိစၥ
– ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လူေနမႈဘဝ ျမင့္မားတိုးတက္ေရး
– အလုပ္သမားမ်ား ဘဝသာယာစုိေျပေရး
– ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ား ဆည္းပူးခြင့္ရရွိေရး
ဆုိၿပီးေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီနယ္ပယ္ေတြနဲ႔ လုပ္ရမယ့္လုပ္ငန္းေတြကို တခ်က္ၾကည့္႐ံုနဲ႔ အင္မတန္က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ႀကီးေလးတဲ့ လုပ္ငန္း တာဝန္ႀကီးေတြျဖစ္တယ္ဆုိတာကို အလြယ္တကူျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးတစ္ရပ္သဖြယ္ ႀကီးမားလွတဲ့ လုပ္ငန္းတာ ဝန္ေတြလို႔ ေျပာရင္လည္း ရလိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြက ေက်နပ္စရာေတြပါ။ လက္ေတြ႔အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ပါ့မလား ဆုိတဲ့ စုိးရိမ္မႈပဲ ရင္ထဲမွာ တထိတ္ထိတ္ ရွိေနတာပါ။ ဒီလိုစုိးရိမ္တာကလည္း ဒီခ်ဳပ္ပါတီက ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ျဖတ္သန္းမႈနဲ႔ “သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ”ကို သံသယရွိလို႔ မဟုတ္ပါဘူး။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ အကန္႔အသတ္ေတြ၊ တုပ္ေႏွာင္ထားမႈေတြ၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေျခက် အ႐ုိးစြဲေနတဲ့ စစ္ျဗဴ႐ုိ ကေရစီယႏၱရား၊ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြမွန္သမွ် လက္ဝါးႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ကုိင္ထားတဲ့ စစ္ခ႐ိုနီ အရင္းအႏွီးေတြ၊ သူတုိ႔ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားတဲ့ အက်ိဳးစီးပြားအရင္းအျမစ္ေတြကို “ႏုိင္ငံေရးအရ၊ စီးပြားေရး၊ ဥပေဒအရ” ထိပါးလာရင္ ဘာမဆုိလုပ္ဖို႔ ဝန္မေလးတဲ့ စစ္အုပ္စု စတဲ့ စတဲ့ အခ်က္ေတြေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေနရတာပါ။ သမင္ေမြးရင္း က်ားစားရင္း၊ အိတ္ ေပါက္နဲ႔ ဖားေကာက္ဆုိတာလို ျဖစ္ေနမွာကို စိုးရိမ္တဲ့စိတ္နဲ႔ စိုးရိမ္တာမ်ိဳးပါ။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြက အ႐ုိးရင့္ အေမႊးရွည္ က်ားငစဥ္းလဲကုိ နဖားႀကိဳးတပ္ၿပီး ကုပ္တက္ခြစီးရမယ့္ကိန္း ျဖစ္ပါ တယ္။

အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကလည္း မိန္႔ခြန္းေျပာေနရာကေန “သမၼတႀကီးရဲ႕ မိန္႔ခြန္းက အေရးႀကီးပါတယ္”လို႔ အေလးအနက္ ေထာက္ျပေျပာဆုိလုိက္ေတာ့ အေရးႀကီးတာရဲ႕ေရွ႕ကို စုိးရိမ္မႈက ေက်ာ္တက္သြားပါတယ္။ ဒီစုိးရိမ္မႈကို ေျဖေပ်ာက္ေပးႏုိင္မယ့္ အရာကေတာ့ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျပျခင္းဆုိတဲ့ ကိစၥပဲရွိပါတယ္။
ဒီကိစၥအတြက္လို႔ ထင္ရပါတယ္။

အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “အစုိးရတာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈ (၂)ႏွစ္ျပည့္” မိန္႔ခြန္းထဲမွာ သႏၷိ႒ာန္ခ် ထားေၾကာင္း အခုလို ေျပာပါတယ္။
“ယခုလာမယ့္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၀ခုႏွစ္အတြက္ ကၽြန္မတို႔အစုိးရအေနနဲ႔ “စုေပါင္းအင္အား”ကို အေလးထားၿပီး ႏုိင္ငံရဲ႕ စိန္ေခၚမႈႀကီးမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ဖုိ႔ သႏၷိ႒ာန္ခ်လိုက္ပါတယ္”တဲ့။ အဲဒီမိန္႔ခြန္းထဲမွာ “စုေပါင္းအင္အား” ဆုိတဲ့ စကားရပ္ ၅ ႀကိမ္ ပါရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ “စုေပါင္းအင္အား” ဆုိတာ ဘယ္လိုအင္အားစုေတြ ပါဝင္စုဖြဲ႔ထားသလဲ ဆုိတဲ့အခ်က္ကေတာ့ အခု ခ်ိန္ထိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိေသးပါဘူး။ “စုေပါင္းအင္အား” ဆုိတာ သိမ္ေမြ႔တဲ့အင္အား (soft power)ေတြနဲ႔ခ်ည္း ဖြဲ႔စည္းထား တာလား။ မျဖစ္မေန လိုက္နာရတဲ့အင္အား (hard power) ေရာ မပါဘူးလား။
စုေပါင္းအင္အားဆုိတာကို ေဖာ္ထုတ္ဆုိရာမွာေတာ့ အားလံုးလက္ခံႏုိင္တဲ့ “စုေပါင္းရည္မွန္းခ်က္၊ စုေပါင္းဦးေဆာင္မႈ၊ စုေပါင္းလုပ္ငန္းစဥ္”ေတြ တိတိက်က်ရွိဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံ့လြတ္လပ္ေရးကို ခ်ီတက္ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကရာမွာ ကြယ္လြန္ သြားၾကၿပီျဖစ္တဲ့ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ “ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရး” ဆုိတဲ့ တိက်ရွင္း လင္းတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ (ဖတပလ)ကို ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ အသင္းအဖြဲ႔ေတြ၊ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္လူပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ စုဖြဲ႔ခဲ့ၾကပါ တယ္။ “ဘေမာ္ – ဘေမာ္ အုိ႔ အုိ႔” လုိ႔ ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကတဲ့ သခင္လူငယ္ေက်ာင္းသားေတြဟာ ေဒါက္တာဘေမာ္နဲ႔ ထြက္ရပ္ဂုိဏ္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ သမုိင္းလက္ေတြ႔ထဲက “စုေပါင္းအင္အား” ျဖစ္ပါတယ္။ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေျပာတဲ့ “စုေပါင္းအင္အား” ဆုိတာ ဘာလဲ။

အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က “ျပည္သူနာက်င္မယ့္ နည္းလမ္းကို မေရြးဘူး။ မလုပ္ကုိင္ဘူး။ လက္နက္ကုိင္နည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းတာ လည္း ဘဝင္မက်ဘူး။ လမ္းမေပၚက ဆႏၵျပတဲ့ နည္းလမ္းလည္း မႏွစ္မ်ဳိ႕ဘူး။ မသံုးခ်င္ဘူး”လို႔ အဆိုပါနည္းလမ္းေတြကို ႀကိဳတင္ ပစ္ပယ္ထားၿပီးသားဆုိေတာ့ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေရြးခ်ယ္မယ့္ နည္းလမ္းက ဘယ္လမ္းအမ်ိဳးအစားလဲ။

“၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲကလမ္း၊ လႊတ္ေတာ္တြင္းနည္းလမ္း” ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြပါစရာ ဘယ္လိုေတာ့ မွာလဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း ေျပာဖူးတာပဲ။ “ကၽြန္မတို႔ပါတီ အျပတ္အသတ္ႏုိင္ေအာင္သာ မဲေပးပါ။ က်န္တာ ၾကည့္ လုပ္ပါမယ္” ဆုိတဲ့စကားလည္း ရွိတာပဲေလ။ ဒါ့အျပင္ “စုေပါင္းအင္အား” ဆုိတာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာဆုိရင္ေတာ့ ေရြးခ်ယ္ခံ အမတ္ေတြ အားလံုးရဲ႕အင္အားပဲ ျဖစ္မွာေပါ့။ အဲဒီလုိ “စုေပါင္းအင္အား”နဲ႔ သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္ရဲ႕အေျပာင္းအလဲလုပ္မယ့္ “မာတိကာ”ထဲက ကိစၥေတြကို တကယ္တမ္း ေျပာင္းလဲႏုိင္မလား။

နိဂံုးခ်ဳပ္ရရင္၊ သမၼတသစ္ဦးဝင္းျမင့္မိန္႔ခြန္းထဲက က်ယ္ျပန႔္ႀကီးမားတဲ့ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြရယ္။ က်န္ရွိေနတဲ့ အခ်ိန္ ကာလရယ္၊ ႀကီးစြာေသာ အတားအဆီးအေႏွာင့္အယွက္အကန္႔အသတ္ေတြျဖစ္တဲ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အျခားတည္ဆဲ ဥပေဒအေႏွာင္အဖြဲ႔ေတြ၊ စစ္ျဗဴရုိကေရစီယႏၱရား၊ စစ္ျဗဴ႐ုိကရက္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္အရင္းအႏွီး၊ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးပံုေသကားခ်ပ္ျဖစ္ ေနတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ”ကို ႏိႈင္းယွဥ္မိေတာ့ ဝန္နဲ႔အား မမွ်မတျဖစ္တာကို ေတြ႔ျမင္ရေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ညြန္း
– “ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ မိန္႔ခြန္း” ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၃၁- ၃ -၂၀၁၈)
– ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္း ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၂-၄-၂၀၁၈)