Home သတင္း ဖြဲ႔စည္းၿပီးသား စစ္ဘက္ေရးရာညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔(MANT)ျဖင့္သာ ဖာပြန္ကိစၥကုိ ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းမည္ဟု KNU ဆုိ

ဖြဲ႔စည္းၿပီးသား စစ္ဘက္ေရးရာညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔(MANT)ျဖင့္သာ ဖာပြန္ကိစၥကုိ ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းမည္ဟု KNU ဆုိ

1254

ဧၿပီလ ၂ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

အစုိးရတပ္မေတာ္မွ ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္သည့္ ဖာပြန္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးရာ၌ KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး(ဗဟုိ)မွဖြဲ႔စည္းၿပီးသား စစ္ဘက္ေရးရာညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔(Military Affair Negotia-tion Team – MANT) ျဖင့္သာ ဆက္လက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း KNU(ဗဟုိ)မွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ ေျပာဆုိ လုိက္သည္။

ယခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉၊ ၃၀ရက္ေန႔တြင္း ပဲခူးတုိင္း၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္၊ ေညာင္ေလးပင္ခ႐ုိင္၊ KNU တပ္မဟာ ၃ ဆက္ဆံေရး႐ုံး တြင္ ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ထားေသာ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲကုိ အစုိးရတပ္မေတာ္ဘက္က ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ KNU တပ္မဟာ(၅)မႉး ပါဝင္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ျခင္းအေပၚ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းသြားရန္လုိအပ္ေၾကာင္း KNU၏ ဒုတိယ ဥကၠဌ ပဒုိေစာကြယ္ထူးဝင္းက ေျပာသည္။

၎က “အဓိက ကေတာ့ ေတြ႔ဆုံမႈက ေရႊ႕ဆုိင္းတဲ့သေဘာကုိး။ အဲ့စာထဲမွာပါတဲ့အတုိင္းပဲ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရ တပ္မေတာ္ ဘက္ကေနၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ စစ္ဘက္ေရးရာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ကုိ အသိေပးတာကေတာ့ သူတုိ႔ထဲမွာ တပ္မဟာ(၅)မႉးမပါတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ေရႊ႕ဆုိင္းတယ္။ ေကာင္းၿပီး ဒါဆုိလည္း က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ ဒီညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔နဲ႔ပဲဆက္ၿပီး သြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိလုိ႔ ဒီ ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔နဲ႔ ဆက္လက္ေတြ႔ႏုိင္ဖုိ႔ကေတာ့ ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းသြားရမွာျဖစ္တယ္”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ မိမိတုိ႔ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ စစ္ဘက္ေရးရာညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔တြင္ တပ္မဟာ (၅)မႉး မပါဝင္ေသာ္လည္း တပ္မဟာ (၅)မွ ႐ုံးထုိင္မႉးႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ တပ္မႉးပါဝင္ေနၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တပ္မဟာ(၅)မႉး ပါဝင္ျခင္း မပါဝင္ျခင္းထက္ ၎တုိ႔ဖြဲ႔စည္း ထားသည့္ အစုအဖြဲ႔အေပၚ တပ္မေတာ္ဘက္မွ အသိအမွတ္ျပဳသင့္ေၾကာင္းလည္း ပဒုိေစာကြယ္ထူးဝင္းက ဆက္ေျပာသည္။

တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔တက္ေရာက္ရန္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ တြင္ တပ္မဟာ (၃) တပ္မဟာမႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေစာအယ္ကလူသိန္း၊ တြဲဘက္စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္မန္းရွာထုေ၀ၚ၊ စစ္ဦးစီးပထမတန္း ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေစာတာမလာေသာ၊ တပ္မဟာ(၂) တပ္မဟာမႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေစာဒဲဖိုး၊ တပ္မဟာ(၁) စစ္ဆင္ေရးမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီးေစာပေလ့၊ တပ္မ ဟာ(၇) စစ္ဆင္ေရးမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီးေစာေဖာဒို၊ တပ္မဟာ(၅) တပ္ေရးဗိုလ္၊ ဗိုလ္မႉးေစာကလယ္ဒို႔ အစရွိသည့္ ထိပ္တန္းအရာရွိ (၇)ဦးျဖင့္ KNU ဗဟုိမွ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၇ရက္ေန႔က ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

တပ္မေတာ္ဘက္မွ ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္သည့္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားအၾကား ျပဳလုပ္မည့္ ဖာပြန္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(JMC-U)၏ ၁၅ႀကိမ္ ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမွ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

၎ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လက္တေလာ ဖာပြန္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ တပ္မေတာ္မွ လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ တပ္ရင္းသစ္မ်ား ေစလႊတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႏွစ္ဖက္စစ္ေရးတင္းမာမႈ အပါအဝင္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္သည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္စီစဥ္ထားၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲကုိဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ(JMC) လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ရွိႏွင့္ၿပီးသား ဆက္သြယ္မႈမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းသြားမည္ဟု KNU က ဆုိသည္။

ဖာပြန္ေဒသတြင္ ယခုႏွစ္ မတ္လဆန္းပုိင္းက ႏွစ္ဖက္ထိေတြ႔မႈမ်ားေၾကာင္း ဖာပြန္ခ႐ိုင္အတြင္းရိွ ေဒသခံႏွစ္ေထာင္နီးပါး စစ္ ေဘးေရွာင္ေနရၿပီး လက္ရိွအခ်ိန္ထိလည္း ေနရပ္မျပန္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။ ၎ျဖစ္စဥ္ကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ JMC-U ၏ တာဝန္ေပးအပ္ခ်က္အရ JMC အရပ္သား ၄ဦးပါဝင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွ မတ္လ (၁၉)ရက္မွ (၂၁)ရက္ေန႔အထိ တပ္မ ဟာ(၅) ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ ေဒ့ဘိုနို႔ရြာသို႔ သြားေရာက္စံုစမ္း ေလ့လာခဲ့ၾကၿပီး ခရီးစဥ္အစီရင္ခံစာအား ၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ JMC-U အစည္းအေဝးသုိ႔ တင္ျပခဲ့ၾကသည္ဟုလည္း သိရသည္။