Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

1771

ေျဖာင့္မတ္သည့္ ယံုၾကည္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးဆက္ေစလို

ကမၻာ့အရွည္ၾကာဆံုး ျပည္တြင္းစစ္ဟု ညႊန္းဆိုေလ့ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးတြင္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အ စည္းမ်ားအၾကား အထူးသျဖင့္ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႔ဝင္တုိ႔အၾကား အဟန္႔အတားျဖစ္စရာမ်ားမွာ ဆိုင္ရာ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ မီးခဲ ျပာဖံုးမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀နီးပါး မိတ္ဖက္မျဖစ္ခဲ့သည့္ ထုိႏွစ္ဖက္ တပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး မွာ လက္ေတြ႔တြင္ ခက္ခဲသည္ဟု ေစာဒက တက္ႏုိင္ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရွ႕႐ႈၿပီး ေစတနာမွန္ႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္စြာ လုပ္ေဆာင္မည္ဆုိလွ်င္ အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခု၌ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိႏုိင္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာ သာဓကရွိသည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ရသစံုဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ကဲ့သို႔ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ အတက္၊ အက်၊ အခ်ဳိးအေကြ႔မ်ားႏွင့္ ရသစံုလင္လွသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MCC ခန္းမ၌ အစိုးရႏွင့္ UNFC မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုးတုိ႔ NCA ထုိးခဲ့ျခင္း၊ က်န္ UNCF အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္ ပုိင္းတြင္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုကာ NCA လက္မွတ္ထုိးေရး အားေကာင္းလာသလို ရွိေသာ္လည္း သမၼတ အနားယူသြားသည့္ အခင္းအက်င္းမွာလည္း မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထုကို သို႔ေလာ သို႔ေလာ ေမးခြန္းမ်ားစြာ ရွိေစခဲ့သည္။

ယံုၾကည္မႈအတုိင္းအတာတစ္ခုထိ တည္ေဆာက္ႏုိင္သည္ဟု အမ်ားမွတ္ယူထားၾကသည့္ ေကအဲန္ယူ၏ တပ္မဟာ ၅ နယ္ေျမ၊ မူတေရာ္ (ဖာပြန္)ခ႐ိုင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၅ရက္ေန႔ကလည္း ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ စစ္ ေရးအရ မရွင္းလင္းေသးသည့္ အသြင္ရွိကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေနာက္ျပန္လွည့္မည့္ အရိပ္အေရာင္ ျဖစ္လာမည္ကို ျပည္သူလူထု အထူးသျဖင့္ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားက စိုးရိမ္ေနရသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ မူတေရာ္ခ႐ိုင္အတြင္း လာေရာက္အေျချပဳေနသည့္ တပ္မေတာ္က ေဒသအေနအထားအရ နယ္ေျမစိုးမိုးေရး အတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ အစျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈအတြက္ NCA ပါအတုိင္း အျပန္ အလွန္ ေလးစားသမႈျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းမႈ ျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၏ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အစကို ျပန္ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေျပလည္မႈမရွိသည့္ အတြက္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ ေဆာက္ေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျပည္တြင္းစစ္ကာလ ၾကာရွည္လာသည္ ႏွင့္အမွ် ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသည္မွာ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သာ ျဖစ္သည္။ ယခုလို ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရး နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားမွာ လမ္းေၾကာင္းမွန္ဟု ဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း မိမိတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြား ေဘးဖယ္ထားကာ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ အဓိကထား စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာကာလအတြင္း ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ျပားေစသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာအဖဲြ႔အစည္းတုိင္းက ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ လုိလားေၾကာင္း ျပသေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ပါေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး လက္ေတြ႔ တည္ေဆာက္သြားႏိုင္ရန္ အေျခခံက်သည့္ အဓိကအခ်က္မွာ ႏွစ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုး စိတ္ေစတနာမွန္ကန္ ေျဖာင့္မတ္စြာ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ႏွင့္ ထပ္ခါ ထပ္ခါ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းသင့္ေၾကာင္း ကရင္သတင္းစဥ္က တုိက္တြန္းလိုပါသည္။