Home သတင္း ပဋိပကၡဖန္တီးေနမႈ အေျခအေနမ်ားအားလုံးကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူရန္ WLB တုိက္တြန္း

ပဋိပကၡဖန္တီးေနမႈ အေျခအေနမ်ားအားလုံးကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူရန္ WLB တုိက္တြန္း

1275

မတ္လ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

အရပ္သားအစုိးရလက္ထက္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးဆန္စြာ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရးပဋိပကၡ ဖန္တီး ေနမႈအေျခအေနမ်ားကုိ အစုိးရအေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ အေရးယူရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ)-WLB မွ ယေန႔ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ႏုိင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔၌ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ကာ တုိက္တြန္းလုိက္သည္။

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထား၍ အေၾကာက္တရားပုိမုိစုိးမုိးေစသည့္ လုပ္ရပ္ မ်ားဆက္တုိက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးဆန္သည့္ ပဋိပကၡမ်ား၊ ဝါဒျဖန္႔လႈ႔ံေဆာ္မႈမ်ား စသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္အတူ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈမရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးထုအပါအဝင္ အမ်ားျပည္ သူတုိ႔၏ ဘဝလုံၿခဳံေရးမွာ ပုိမုိဆုိးရြားလာေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ယခုလို တုိက္တြန္းရျခင္းျဖစ္သည္ဟု WLB ၏ ေျပာခြင့္ရ ေဒၚ တင္တင္ညဳိက ယခုလုိေျပာသည္။

၎က “အဓိက ကေတာ့ က်မတုိ႔ကတခ်ိန္လုံးေျပာေနတာက ဘယ္လုိ သတ္ျဖတ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မ်ဳိးကုိမဆုိ တကယ္ပဲ ပေပ်ာက္သြားဖုိ႔ဆုိရင္ေတာ့ အျပစ္ေပးအေရးယူမႈက ထိထိေရာက္ေရာက္ရွိဖုိ႔လုိတယ္ေပါ့။ ေနာက္ၿပီး ေတာ့ မွန္မွန္ ကန္ကန္နဲ႔ တရားမွ်တမႈျဖစ္ဖုိ႔လုိတယ္။ အဲ့လုိမ်ဳိးမလုပ္ပဲနဲ႔ အမႈတုိင္းက ဒီအတုိင္းလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ရေနမယ္။ လြတ္လပ္ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြအပါအဝင္ လူမႈအသုိင္း အဝုိင္းမွာရွိေနတဲ့ က်မတုိ႔ ျပည္သူလူထု အားလုံးရဲ႕ ဘဝလုံၿခဳံေရးက မရွိတဲ့အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္ေနမယ္ ” ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ဒဏ္ခတ္ အျပစ္ေပးအေရးယူႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွလည္း အထူးအာ႐ုံစုိက္သတိျပဳ၍ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္သလုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီကုိ မလုိလားသည့္ အစုအဖြဲ႔ မ်ားႏွင့္ပါ ဝင္ပတ္သက္သူ မ်ားအားလုံးကုိ ပစ္မွတ္ထားပိတ္ဆုိ႔မႈႏွင့္ အျခားေသာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိျပန္လည္ ျပဳလုပ္ရန္WLB၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ဆက္လက္တုိက္တြန္းထားသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းေဒသ သွ်မ္း(ရွမ္း)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ေဒသမ်ား၌ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္ လွန္ေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအၾကား တုိက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌လည္း မၾကာခဏဆုိသလုိ ပစ္ခတ္မႈမ်ားရွိကာ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွင့္ ေျမယာျပ ႆနာမ်ားကို လက္ရွိအစုိးရအေနျဖင့္ ထိေရာက္သည့္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ၊ အေရးယူမႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္အေပၚတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးေလာက၌ ေဝဖန္မႈမ်ားစြာ ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

ယေန႔က်ေရာက္သည့္ ႏုိင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီးေန႔ကုိ “အမ်ဳိးသမီးက႑ျမင့္မားေရး အားလုံးဝုိင္း ဝန္းတြန္းအားေပး” ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအစုအဖြဲ႔မ်ား အပါအဝင္ နယ္စပ္ ေဒသရွိ တုိင္းရင္းသားအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း အခမ္းအနားမ်ား၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အသီးသီး ထုတ္ျပန္ျပဳ လုပ္ၾကသည္။

ထုိ႔အတူ ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ုံး(KWO)ကလည္း ယေန႔က်ေရာက္သည့္ႏုိင္ငံတကာအမ်ဳိး သမီးမ်ားေန႔အတြက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ကာ အစုိးရ စစ္တပ္၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားကုိ လက္နက္ သဖြယ္ အသုံးျပဳ၍ အမ်ဳိးသမီးထုအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရွိေန သည့္ အမ်ဳိးသမီးထု ဘက္မွရပ္တည္၍ ၎အၾကမ္းဖက္မႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ရန္ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

၁၉၀၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာ့ခ္ၿမဳိ႕ ၌ အမ်ဳိးသမီးေန႔ကုိ ပထမဦးဆုံး အေလးထားက်င္းပခဲ့သည့္အခ်ိန္ကစ၍ ၁၉၁၀ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီး ညီလာခံ၌ မတ္လ ၈ရက္ ေန႔ကုိ ႏုိင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ႏုိင္ငံတကာအမ်ဳိး သမီးမ်ားေန႔ကုိ အမ်ဳိးသမီး မ်ား၏ အခြင့္အေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ မတ္လ ၈ရက္ေန႔တုိင္း ကမၻာတဝန္းလုံးရွိ အမ်ဳိးသမီးထုမ်ားက ဂုဏ္ျပဳ က်င္းပလ်က္ရွိသည္။