Home သတင္း UNFC ၏ NCAဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ေဆြးေႏြးသြားမည္

UNFC ၏ NCAဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ေဆြးေႏြးသြားမည္

1335

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ-UNFCအေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္-NCAဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္က်င္းပရန္ရွိေနသည့္ UNFC၏ ဒုတိယအႀကိမ္ပုံမွန္အစည္းအေဝး၌ ျပန္လည္သုံးသပ္ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု UNFCမွ ထုတ္ျပန္ ေျပာဆုိလုိက္သည္။

ယေန႔ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ UNFC အဖြဲ႔ဝင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ-NMSPႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံး-LDUတုိ႔ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထုိးမည့္အတြက္ UNFC၏ ဒုတိယအႀကိမ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးကုိ ယာယီ ရပ္ဆုိင္းထားရၿပီး ၎လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးသည့္ေနာက္ UNFC၏ NCAဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားမည့္ UNFCအစည္းအေဝး၌ျပန္လည္သုံးသပ္သြားရန္ရွိသည္ဟု UNFC ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္ မတီဝင္ ဦးထြန္းေဇာ္က ယခုလုိေျပာသည္။

၎က “မြန္နဲ႔ လားဟူ NCAလက္မွတ္ေရးထုိးမယ္ဆုိတာက သူတုိ႔ရဲ႕ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္ တယ္။ UNFCမွာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ NCAလက္မွတ္ေရးထုိးမႈနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ခ်မွတ္ထား တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္၊ လမ္းစဥ္၊ မႈဝါဒရွိတယ္။ အဲ့ဒီအေနအထားေပၚမွာ က်ေနာ္တုိ႔ျပန္လည္သုံးသပ္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီးေတာ့မွ က်န္တဲ့အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ဘယ္လုိဆက္သြားမလဲ၊ က်န္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြကို ဘယ္လုိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မလဲ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ အဆင့္ဆင့္ေဆြးေႏြးသြားဖုိ႔ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါ ေၾကာင့္ေကာင္စီအစည္းအေဝးက မၿပီးျပတ္ေသးဘူး။ ဆက္လက္က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့မွာမွ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးႏုိင္မွာျဖစ္ပါ တယ္” ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

UNFC၏ ဒုတိယအႀကိမ္ပုံမွန္အစည္းအေဝးကုိ ယခုလ ၁၀ရက္ေန႔က စတင္က်င္းပခဲ့ရာမွာ NMSPႏွင့္ LDUတုိ႔ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲရွိသည့္အတြက္ အစည္းအေဝးကုိယာယီရပ္ဆုိင္းထားရၿပီး လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း အစီအစဥ္ၿပီးေနာက္ အစည္းအေဝးကုိဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ဟု UNFCမွ (၁၁)ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

အလားတူ UNFC၏အဖြဲ႔ဝင္ ရခုိင္ျပည္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ-ANCမွ ယေန႔က်င္းပသည့္ NCA လက္မွတ္ေရး ထုိးပြဲသုိ႔တက္ေရာက္မည္မဟုတ္သလုိ NCAလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယခင္ရွိႏွင့္ၿပီး သားသေဘာ ထားအတုိင္း(UNFC) ၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာညႇိႏႈိင္းေရးကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔(DPN)၏ အဆုိျပဳခ်က္ (၈)ရပ္ကုိ ညႇိႏႈိင္းမႈအဆင္ေျပမွသာ လက္မွတ္ေရးထုိးသြားမည္ဟု ANCမွ ယမန္ေန႔က သေဘာထားထုတ္ျပန္ထားသည္။

MNSPႏွင့္ LDU အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထုိးရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္အေပၚ UNFC အၾကား ညီညြတ္မႈ မထိခုိက္ေစရန္ ႏွစ္ဖက္ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႔ဆုံးညႇိႏႈိင္းမႈအနည္းဆုံး(၁)ႀကိမ္ခန္႔ျဖစ္ေပၚေစရန္၊ တစ္ဆုိ႔ေနသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ေဝါဟာရဆုိင္ရာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္တြင္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အေနျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ရန္၊ KNPPတပ္ဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ အရပ္သားတုိ႔ အသတ္ျဖတ္ ခံရသည့္အေပၚ တရားမွ်တေရး ေပၚေပါက္ရန္ညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာရမည္ဟု ကတိကဝတ္ေပးရန္စသည့္အနိမ့္ဆုံးအ ဆင့္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ (PC)ႏွင့္ေတြ႔ဆုံ၍ NCAစာခ်ဳပ္တြင္ အားလုံးလုိက္ပါ ေရးထုိး ႏုိင္ေသာ အခင္းအက်င္းတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ညႇိႏႈိင္းႀကဳိးပမ္းခဲ့သည့္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ဆုိ ထားသည္။

ထုိ႔သုိ႔ညႇိႏႈိင္းခဲ့ေသာ္လည္း DPNႏွင့္PCအၾကားတစ္ဆုိ႔ေနသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ႏွစ္ဖက္ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆုံညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာရန္ NCAလက္မွတ္ေရးထုိးမည္ဟုကတိေပးၿပီးမွသာေတြ႔ဆုံခြင့္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ထုိ႔အတြက္ DPN ၏ အဆုိျပဳခ်က္(၈)ခ်က္ကုိ DPN ႏွင့္ PC အၾကား တရားဝင္နိဂုံးခ်ဳပ္ရန္ အေျခအေနမေပး ျခင္းေၾကာင့္ တန္းတူေရးအေျခခံျဖင့္ အားလုံးလုိက္ပါႏုိင္ေသာအခင္းအက်င္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ANC ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႔တြင္ လက္ရွိ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ-NMSP၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ-KNPP၊ လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအရံုး- LDU၊ ရခိုင္ျပည္အမ်ိဳးသား ေကာင္စီ-ANC အဖြဲ႕မ်ားပါဝင္သည္။