Home ေဆာင္းပါး ၀မ္းသာရမွာလား၊ ၀မ္းနည္းရမွာလား ဗာလင္တိုင္းရယ္

၀မ္းသာရမွာလား၊ ၀မ္းနည္းရမွာလား ဗာလင္တိုင္းရယ္

446

မန္းထိန္ဝင္းစိန္

ေအဒီ ငါးရာစုက အီတလီႏိုင္ငံတြင္ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနသည့္အခ်ိန္ ေယာက္်ားမ်ား စစ္တိုက္ေနရသျဖင့္ အရြယ္ ေရာက္သူတိုင္း လက္ထပ္ခြင့္တားျမစ္ထားခဲ့ၿပီး ခရစ္ယာန္သူေတာ္စင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဗာလင္တိုင္း (Valentine) မွ ခ်စ္သူစံုတြဲမ်ားအား လက္ထပ္ေပးခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဗာလင္တိုင္းကို အီတလီဧကရာဇ္ေလာ ဒီယပ္စ္၏ ကြပ္မ်က္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ေန႔ကို ခ်စ္သူစုံတြဲမ်ား သူေတာ္စင္ဗာလင္တိုင္း၏ ေန႔ဆိုၿပီး ခ်စ္သူမ်ာေန႔ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔ေရာက္တို္င္း ဗာလင္တိုင္ ခ်စ္သူမ်ားေန႔တြင္ ခ်စ္သူမ်ား ပန္းလက္ေဆာင္ေပး ျခင္းျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ ဥေရာပတြင္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ရပ္ ခ်စ္သူမ်ား ၀မ္းသာခဲ့ရသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ၀မ္းနည္းရမလို ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုပင္ရွိခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ၂၀၀၈ ခုေဖေဖာ္၀ါရီ လ ၁၄ ရက္ေန႔ ညေန (၄း၀၀) နာရီ အခ်ိန္ခန္ွ႔တြင္ ခ်စ္ေမတၱာပန္းအစား အဆိပ္ပန္းမ်ားကို ယူေဆာင္လာသည့္ လူသတ္သမား ႏွစ္ဦးသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ညေနခင္းဟု ကရင္လို ႏႈတ္ဆက္ၿပီး အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ပဒိုမန္းရွာလားဖန္းအား လုပ္ႀကံခဲ့သည္။

ပဒိုမန္းရွာလားဖန္းသည္ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၅)ရက္ေန႔ (အဖ) မန္းဘသုန္၊ (အမိ) ဂါ့တင္တို႔မွ ဧရာ၀တီတိုင္း မအူပင္ခ႐ိုင္ ၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာေက်ာင္းေက်းုရြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ငယ္အမည္မွာ စခ်စ္ေရႊျဖစ္ၿပီး ေမြးခ်င္း(၃)ဦးရွိခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ေခတ္ ကရင္-ဗမာ အဓိက႐ုဏ္းတြင္ ရြာမွထြက္ေျပးခဲ့ရၿပီး အငယ္ဆုံးညီမ ဆံုးပါးသြားခဲ့သည္။ ၁၉၄၉ခုႏွစ္ ျပည္တြင္းစစ္ကာလ၊ ေတာေက်ာင္း(အ-မ-က)၊ ရင္းတိုကုန္း (အ-လ-က) ၊ ပန္းတေနာ္(အ-ထ-က) မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ထိုနွစ္ ဇူလိုင္(၇)ရက္ အေရးအခင္းႏွင့္ ႀကံဳႀကိဳက္ခဲ့ရၿပီး ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ သမိုင္းဘာသာ အဓိကျဖင့္ ဘြဲ႔ရရွိခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ေခတ္ ျပည္တြင္းစစ္ေခတ္ တကၠသိုလ္ေရာက္ စ စစ္အာဏာရွင္စတင္လႊမ္းမိုးမႈ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားေၾကာင့္ ထမင္းစားလက္မွတ္ျဖစ္ေသာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ေစာင့္မယူေတာ့ဘဲ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးထဲေရာက္သည့္အခါ ပဒိုမန္းရွာလားဖန္းအမည္ကိုစတင္သံုးစြဲခဲ့သည္။ အမ်ားက ပဒိုမန္းရွာ ဟုလူသိမ်ားခဲ့သည္။

၁၉၇၅ ခု KNUP တပ္မဟာ ၃ ေညာင္ေလးပင္ခ႐ိုင္ အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၂၆)ရက္ေန႔တြင္ ပဲခူး႐ိုးမမွ စစ္ေရးအေျခအေန က်ပ္တည္းမႈေၾကာင့္ KNUP မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမေမာင္ ဦးစီးအဖြဲ႔လူ(၁၀၀)ခန္႔ အေရွ႕တိုင္းသို႔ ပူးေပါင္းရန္ ကူးေျပာင္းခဲ့သည္။ ၎အထဲတြင္ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာေက်ာင္းအုပ္စု၊ နံဂါတ္႐ိုးရြာသူ တပ္စိပ္မႉး ရဲေမနန္႔က်င္ေရႊလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၉)ရက္ေန႔ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္ အစည္းအေ၀းတြင္ KNUP ႏွင့္ KNUF တို႔ျပန္လည္ေပါင္းစည္းၾကၿပီး မူလ KNU အမည္ကို သံုးစြဲခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ပိုင္းခရီးစဥ္ (တ႐ုတ္ျပည္)မွ ျပန္လာသည့္ ပဒိုမန္းရွာလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရး ရဲေမနန္႔က်င္ေရႊႏွင့္ KNU လူႀကီးမ်ားက လက္ထပ္ေပးခဲ့သည္။ ပဒိုမန္းရွာႏွင့္ ဇနီးနန္႔က်င္ေရႊတို႔တြင္ ေစးေစးဖန္း၊ ဘြားဘြားဖန္း၊ စလံု႔ဖန္း၊ ဇိုယာဖန္းဟူ၍ သားသမီးေလးဦး ထြန္းကားခဲ့သည္။

၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပဒိုမန္းရွာသည္ KNU ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (MDF) ဗဟိုသဘာပတိ၊ ၁၉၈၈ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိ၊ ၁၉၈၉ ခုနွစ္ DAB ဗဟိုအမႈေဆာင္ ၊ ၁၉၉၂ တြင္ NCUB အတြင္းေရးမႉး(၃)၊ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ KNU (၁၁)ႀကိမ္ ကြန္ဂရက္တြင္ အတြင္းေရးမႉးျဖစ္ခဲ့သည္။ ပဒိုမန္းရွာသည္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ အရင္ေဆြးေႏြးေလ့မရွိဘဲ အမ်ားေဆြးေႏြးသည္ကို ေသေသခ်ာနားေထာင္ၿပီးမွ မိမိအျမင္ကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးတတ္ၿပီး မတူညီသည့္သေဘာထားမ်ိဳးရွိက တစ္ဖက္လူ လက္ခံႏိုင္သည္အထိ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေဆြးေႏြးတတ္ျခင္းေၾကာင့္ ၎အခ်ိန္မ်ားတြင္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း တပ္ေပါင္းစုအင္အား အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ျဖစ္ခဲ့သည္။

၁၉၉၆ စစ္အစိုးရႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ေဆြးေႏြးပြဲ ေလးႀကိမ္လံုး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တာမလာေဘာႏွင့္အတူ ဒုတိယ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ပဒိုမန္းရွာသည္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးသည္ မည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကိုမွ ထိခိုက္ေအာင္လုပ္ျခင္းမဟုတ္။ ဗမာျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသား အားလံုး၏ တန္းတူေရးုနွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ ေရးသာျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတရားကို အစဥ္ရပ္တည္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတိုင္းတြင္လည္း ဥကၠဌႀကီး မန္းဘဇန္၏ တပ္ေပါင္းစုရွိမွ ေအာင္ပြဲခံႏိုင္မည္ဟူေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ဦးထိပ္ထား၍ တိုင္းရင္းသားအေရး ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးကို ေပါင္းစပ္ရမည္ဟု ခံယူထားသူျဖစ္သည္။ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရး ေသြးခြဲမႈ မေအာင္ျမင္ျခင္းေၾကာင့္ စစ္အစိုးရမွ ေဆြးေႏြးပြဲကို တစ္ဖက္သတ္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။ ပဒိုမန္းရွာအား စစ္အစိုးရအႀကံတြင္ အတားအဆီးျဖစ္သူဟု သတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ KNU အတြင္းမွာလည္း ႏိုင္ငံေရးအား နည္းသူမ်ားက ကရင္အေရးထက္ သူမ်ားအေရးကို စဥ္းစားသူဟု ပဒိုမန္းရွာအား အခ်ိဳ႕ျမင္လာၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပဒိုမန္းရွာသည္ အမ်ိဳးသာလြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု ေပါင္းစပ္ရမည္ဟူေသာ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ KNU အတြင္း ခိုင္မာစြာ စိုက္ထူႏိုင္ခဲ့သည္။

တပ္ေပါင္းစုအင္အား အခိုင္အမာတည္ေဆာက္ထားသည့္ မာနယ္ပေလာ ေဒသကို စစ္ေရးုႏွင့္တိုက္ခိုက္၍ မရသည့္အခါ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရဖက္မွ တစ္ဖက္သတ္စစ္ေရးကိုရပ္ဆိုင္း၍ KNU အား ဘာသာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ၿဖိဳခြဲခဲ့ရာ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ သူးမြဲထ(ျမစ္ဆံု) အေရးအခင္းေပၚေပါက္လာၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ(၂၆)တြင္ မာနယ္ပေလာ က်ဆံုးခဲ့သည္။ KNU အတြင္းတြင္လည္း ျပည္တြင္းစစ္ အႏွစ္(၄၀)ေက်ာ္ တိုက္ခဲ့ျခင္းသည္ အက်ိဳးမရွိ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ျခင္းသည္သာ အက်ိဳးရွိသည္ဟူေသာ အျမင္မ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ေျမေပၚမွကရင္ဘာသာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာတတ္ကရင္မ်က္ႏွာႀကီး အခ်ိဳ႕မွလည္း ျပည္တြင္းစစ္မရွိလွ်င္ စီးပြားေရးလုပ္ခြင့္ရမည္ဆိုေသာ အျမင္သာရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရးအျမင္မရွိသူမ်ားကို စစ္အစိုးရမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသံတမန္မ်ားအျဖစ္ အသံုးခ်လာၾကသည္။ KNU ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ပဒိုေအာင္ဆန္း တပ္မဟာ-၆ ၊ တပ္ရင္း(၁၆) ေစာသမူဟဲ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ လက္နက္ခ်ၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၇)တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထိန္ေမာင္ တို႔ အသီးသီး လက္နက္ခ်သြားခဲ့ၾကသည္။

“ က်ေနာ္တို႔ကရင္ေတြ ႏိုင္ငံေရးအားနည္းတယ္၊ ရန္သူက ေကာက္က်စ္ယုတ္မာၿပီး လွည့္စားတာကို ႀကိဳတင္ မျမင္ႏိုင္ၾကဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေပ်ာက္ၿပီး တရားခံဘ၀ ေရာက္ခဲ့ရ တာေတြရွိတယ္။ ပဒိုမန္းရွာသည္ အပစ္ရပ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္တာ ႏိုင္ငံေရးမဟုတ္၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ တန္း တူေရး ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္နွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးသာ ဗမာျပည္၏ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ႏိုင္ငံေရး ဟူေသာ အယူအဆ ကို KNU အတြင္း အခိုင္အမာစိုက္ထူခဲ့သည္။ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရန္ကုန္ဆင္းၿပီး လည္စင္းမခံသမွ် ကရင္ေတာ္လွန္ေရး ဘယ္ေတာ့မွမရႈံးဘူးဟူေသာ ေစာဘဦးႀကီး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ ႏွင့္ ေစာဘဦးႀကီး စကားေလးခြန္းကိုလည္း ေလးပါးသီလအျဖစ္ မွတ္ယူခဲ့သည္။

စစ္အစိုးရမွ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကိုသာၾကည့္သည့္ KNU အတြင္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအထဲ ေျမေပၚရွိ စီးပြားေရးသမား အခ်ိဳ႕ကို အသံုးခ်ကာ နည္းဗ်ဴဟာေျပာင္း ေဆာင္ရြက္လာျခင္းေၾကာင့္ ပဒိုမန္းရွာ လုပ္ႀကံခံရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ လုပ္ႀကံသူမ်ားသည္ ျမန္မာဘက္ကမ္း ေရႊကုကၠိဳလ္ရြာမွ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္ကမ္း ၀မ္းဖာရြာသို႔ကူးသြားၿပီး ၎တို႔ငွားစီးေနက် မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ မယ္ပေက်းရြာ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ အိမ္အမွတ္ (၂၂၉) ထိုင္းသူေဌး ခြန္စီရတ္ဘြန္း၏ တိုယိုတာ ဟိုင္းလပ္ကား အမွတ္- ထိုင္းအကၡရာ ေခ်ာခမ္းေထာ္ထန္ ၄၂၅ ျဖင့္ မန္းရွာအား လုပ္ႀကံခဲ့ၿပီး ၀မ္းဖာမွတစ္ဆင့္ ေရႊကုကၠိဳလ္ရြာသို႔ ျပန္သြားၾကသည္။
လုပ္ႀကံမႈတစ္ခုလံုးကို ျပန္ဆက္စပ္ၾကည့္ပါက အစြယ္လိုသူမိဖုရား၊ အသြားေစခိုင္းသူ မင္းဧကရာဇ္၊ ေလးပစ္သူ မုဆိုး ဆိုေသာစကားအရ ႀကံေဖာ္ ႀကံဖက္မ်ား မည္သူနည္းဆိုသည္ကို စာဖတ္သူမ်ားစဥ္းစားႏိုင္ေလာက္ေပ သည္။ ပဒိုမန္းရွာႏွင့္ ဇနီးနန္႔က်င္ေရႊတို႔အား အမွတ္ရေစရန္ႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ကရင္လူငယ္မ်ား ႏိုင္ငံေရးအ သိစိတ္ ရွင္သန္ေစရန္ ပဒိုမန္းရွာ သားသမီးေလးဦးမ ွ(ဖန္းေဖာင္ေဒးရွင္း)ကို ထူေထာင္၍ ႏွစ္စဥ္လူငယ္ဆုခ်ီး ျမွင့္ခဲ့သည္။ ပဒိုမန္းရွာ အစ္ကိုႀကီး မန္းတင္ေရႊမွာလည္း ပဒိုမန္းရွာဇာတိ ေတာေက်ာင္းရြာတြင္ အမွတ္တရ ေက်ာက္တိုင္ႏွင့္ ကိုယ္တစ္ပိုင္း႐ုပ္ထုကို ယမန္ႏွစ္ ပဒိုမန္းရွာ ကြယ္လြန္ျခင္း (၉)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္တြင္ စိုက္ထူခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၄) ရက္ ပဒိုမန္းရွာ ကြယ္လြန္ျခင္း ဆယ္နွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ပဒိုမန္းရွာ အစ္ကိုႀကီးမိသားစုမွ သံဃာေတာ္မ်ားပင့္ဖိတ္၍ အလွဴဒါနျပဳခဲ့သည္။ မိသားစုအလွဴျဖစ္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မဖိတ္ၾကား၍ မသိၾကေသာ္လည္း ဤေန႔ကို အမွတ္တရေလးစားသူအခ်ိဳ႕ လာၾကရာ လူအင္အား တစ္ရာခန္႔ရွိခဲ့သည္။ KNU/KNLA မွ ဗိုလ္မႉးႀကီး မန္းၾကာယံု၊ ဗိုလ္ႀကီးသန္းလွ၊ ေက်ာင္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္မွ စာယဥ္ေကာ္မတီ၊ ဟသၤတၿမိဳ႕နယ္ စာယဥ္ေကာ္မတီ၊ ေညာင္တုန္းစာယဥ္ေကာ္မတီ၊ KNP ဌာနခ်ဳပ္၊ ပန္းတေနာ္- ေက်ာင္းကုန္း- ၀ါးခယ္မ- ထန္းတစ္ပင္ KNP ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အေနာက္ပိုးကရင္စာေပ အက်ိဳးျပဳေကာ္မတီ၊ ေဒါကလူအဖြဲ႔၊ ထီးထာကလံုးမီဒီယာ၊ KYA ပန္းတေနာ္လူငယ္မ်ား လာေရာက္ၾကသည္။ အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တုိင္တြင္ KNU/KNLA ပန္းေခြ၊ KNP ပန္းေခြ၊ မိသားစုပန္းျခင္း၊ ေတာေက်ာင္းလူငယ္အမ်ိဳးသားပန္းေခြ၊ ေတာေက်ာင္းလူငယ္အမ်ိဳးသမီးပန္းေခြ အသီးသီးခ်၍ အေလးျပဳၾကၿပီး ကရင္အမ်ိဳးသားသီခ်င္းျဖင့္ အစီအစဥ္ကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

ပဒိုမန္းရွာအစ္ကိုအိမ္တြင္ အနားယူအမွတ္တရ စကားေျပာၾကရာ ဗိုလ္မႉးႀကီး မန္းၾကာယံု၊ ဗိုလ္ႀကီးသန္းလွတို႔မွ ပဲခူး႐ိုးမမွ အေရွ႕တိုင္းသို႔ တိုက္ပြဲၾကားမွ ေရကူး၍ ျဖတ္ကူးခဲ့ပံု၊ နန္႔က်င္ေရႊမွ အမ်ိဳးသမီးတပ္စုအား ဦးေဆာင္ခဲ့ပံု၊ စစ္ေတာင္းျမစ္ထဲတြင္ ရဲေမႏွစ္ဦးေရနစ္က်ဆံုးခဲ့ပံုတို႔ကို စိတ္၀င္စားဖြယ္ အမွတ္တရ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပန္းတေနာ္ အ-ထ-က တြင္ အတူပညာသင္ၾကားခဲ့သူ ပဒိုမန္းရွာ၏ ငယ္သူငယ္ခ်င္း တစ္ဦးမွလည္း ပဒိုမန္းရွာ၏ ဘ၀အစိတ္အပိုင္းတစ္ခ်ိဳ႕မွ ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္မႈ၊ စြန္႔လႊတ္မႈ၊ ေျမာက္ပိုင္းခရီး(တ႐ုတ္ျပည္)မွ အျပန္ ဗ-က-ပ ႏွင့္ စစ္ေရးမဟာမိတ္ ခ်ဳပ္ခဲ့၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမမွ ရဲေဘာ္အဆင့္ထိ ေလွ်ာ့ခ် အေရးယူခံခဲ့ရေသာ္လည္း ေတာ္လွန္ေရးအေပၚ သစၥာမေဖာက္ခဲ့ပံု၊ ဇနီးနန္႔က်င္းေရႊ မွလည္း မန္းရွာအား တို႔ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ခဲ့တာ ဒါေနာက္ဆံုးရလာဒ္ပဲလားဟု ညည္းတြားခဲ့ပံု၊ ပဒိုမန္းရွာ ကြယ္လြန္သြားေသာ္လည္း မည္သည့္ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမွ မက်န္ခဲ့ပံု၊ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္ ၊ ေတာ္လွန္ေရးသစၥာႏွင့္ ဂုဏ္ပုဒ္ေတြသာ က်န္ခဲ့ၿပီး မည္သည့္အခါမွ် မေပ်ာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး မန္းတင္ေရႊ မိသားစုမွ တည္ခင္းသည့္ ဒံေပါက္ ထမင္းကို သံုးေဆာင္ၾကပါသည္။
ဗာလင္တိုင္းေန႔ေရာက္တိုင္း ၀မ္းသာရမွာလား၊ ၀မ္းနည္းရမွာလား၊ အသင္စာဖတ္သူမည္သို႔ခံစားရပါသနည္း။
မန္းထိန္၀င္းစိန္