Home သတင္း အျပန္အလွန္နားလည္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ရန္လုိေသးေၾကာင္း KNU ဥကၠဌဆုိ

အျပန္အလွန္နားလည္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ရန္လုိေသးေၾကာင္း KNU ဥကၠဌဆုိ

1225

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ လက္ထက္တြင္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအရေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးကုိ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ ခင္းက်င္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ္လည္း KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၏ အဓိက ရည္မွန္း ခ်က္ကုိ ေရာက္ႏုိင္ရန္ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္နားလည္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈကုိ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ရန္ လုိေသးေၾကာင္း ယေန႔ က်ေရာက္သည့္ (၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ KNU ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းေန႔အတြက္ KNU ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိး၏ မိန္႔ခြန္းသဝဏ္လႊာ၌ ေျပာဆုိလုိက္သည္။

KNU ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိးက “KNU၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္သည္ မိမိတုိ႔ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား ၏ ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးအျပင္ လူမ်ဳိးတုိင္း တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကုိ အာမခံ ခ်က္ေပးႏုိင္ေသာ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကုိ တည္ေဆာက္ရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈကုိ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ၾကရန္လုိပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာအျမစ္စြဲ တည္ရွိေနေသာ ပဋိပကၡေၾကာင့္ အျပန္အလွန္မယုံၾကည္မႈႏွင့္အေၾကာက္တရားသည္ ႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္ နက္နက္နဲနဲ တည္ရွိေနၾကပါသည္”ဟု ဆုိထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိတြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား၊ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားအျပင္ အစိုးရအတြက္ ေသြးထြက္သံယုိမႈ ကင္းေသာ နည္းျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တည္ေဆာက္ရန္ အခ်ိန္အခါေကာင္းျဖစ္ၿပီး ကရင္အမ်ဳိးသားအ ဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး အေနျဖင့္လည္း မိမိတုိ႔၏ က်ရာက႑တြင္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ၾကရန္အေရးႀကီးသည္ဟုလည္း KNU ဥကၠဌက ေျပာသည္။

KNU သည္ ယခင္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ လက္ထက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ရက္ေန႔မွစ၍ ျပည္နယ္အဆင့္ ပဏာမအပစ္ ရပ္္လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ရက္ေန႔က တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲ ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံအစည္းအေဝးကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ အထိ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္အတြက္ အခ်က္ေပါင္း ၃၇ ခ်က္ကုိ သေဘာတူညီလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁)ရာစု ပင္လုံ( တတိယအႀကိမ္)ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္ရန္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP)ႏွင့္ သွ်မ္း(ရွမ္း)ျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ(RCSS)တုိ႔၏ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ လူထုေတြ႔ဆုံပြဲမ်ားကုိ အစုိးရ တပ္မေတာ္ ဘက္မွ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္တားျမစ္မႈမ်ားရွိခဲ့သည့္အေပၚ ေထာက္ျပေဝဖန္မႈမ်ားစြာေပၚထြက္ခဲ့ၿပီး အျခားေသာ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ မေရးထုိးႏုိင္ေသးသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ အေပၚယုံၾကည္မႈကုိ ေလ်ာ႔နည္းေစေၾကာင္းလည္း တုိင္းရင္းသားဘက္က ဆုိသည္။

လက္ရွိသြားေနသည့္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ -NCA လမ္းေၾကာင္းသည္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပုံႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ မူ ၆ ခ်က္အရ သြားသည့္လမ္းစဥ္သာျဖစ္၍ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမည္ မဟုတ္သည့္အတြက္ ေကအဲန္ယူ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး ကုိယ္ပုိင္ ျပဌာန္းခြင့္ကို အေျခခံေသာ မူလ ကရင္အမ်ဳိး သားမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကို ရရွိရန္ စစ္မွန္သည့္ ေတာ္လွန္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ လွမ္းသင့္ေၾကာင္းလည္း ႏုိင္ငံတကာ ကရင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဇန္နဝရီလ ၃၁ ရက္ေန႔က သေဘာထား ထုတ္ျပန္၍ ေဝဖန္ေထာက္ျပခဲ့ေသးသည္။

KNU အေနျဖင့္ ယေန႔လက္ရွိကာလတြင္ ၎တုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္သုိ႔ မေရာက္ရွိႏုိင္ေသးေသာ္လည္း ကရင္အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ မားမားမတ္မတ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနေၾကာင္း၊ KNUအေနျဖင့္ ျဖစ္ေပၚ တုိးတက္လာေသာ ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အခင္းအက်င္းႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ခ်မွတ္လ်က္ရွိေနေၾကာင္းကုိလည္း ဥကၠဌႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိး၏ KNU ေန႔ မိန္႔ခြန္း သဝဏ္လႊာ၌ ထည့္သြင္းေျပာဆုိထားသည္။

KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးကုိ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈ ပုိမုိအားေကာင္းလာေစရန္ ကရင္ ေဒါကလူအသင္း-KNA၊ ဗုဒၶဘာသာကရင္အမ်ဳိးသားအသင္း-BKNA၊ ကရင္ဗဟုိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္-KCO ႏွင့္ ကရင္လူငယ္အစည္း အ႐ုံး-KYO စသည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ ၁၉၄၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။