Home ေဆာင္းပါး ရပ္တည္ေရး အခက္ႀကံဳေနသည့္ သဘာဝကို ဖက္တြယ္ရွင္သန္ေနသူမ်ား

ရပ္တည္ေရး အခက္ႀကံဳေနသည့္ သဘာဝကို ဖက္တြယ္ရွင္သန္ေနသူမ်ား

186

(ေဖေဖၚဝါရီ ၂၃ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္)

ဘိုးဘြားမ်ား လက္ထက္ကတည္းက ေတာ၊ ေတာင္ သဘာဝကို မွီခိုဖက္တြယ္ ရွင္သန္ခဲ့ၿပီး ေတာႏွင့္ ေတာင္ သဘာဝကို သာ နာလည္းကာ မိမိတုိ႔ဘဝမ်ားရွင္သန္ရပ္တည္ေနရသည္ဟု သစ္ေတာမ်ားဖံုးလႊမ္းေနသည့္ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းဇူးေတာ္ေက်းရြာသား ေစာခ်စ္ဝင္းထူးက ဆိုသည္။

သူ႔ဘဝစတင္ခဲ့သည့္ ေက်းဇူးေတာ္ေက်းရြာသည္ ယခင္က ခီးတခီးရြာဟု အမည္တြင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္မူ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးႏွင့္ အစိုးရတပ္တုိ႔ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားၿပီး တစ္ရြာလံုးမီး႐ႈိ႕ခံခဲ့ရသည္။ ထိုစဥ္က အျဖစ္အပ်က္ကိုသူက ယခုလိုဖြင့္ဟ ေျပာသည္။

“ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တုန္းက တုိက္ပြဲျဖစ္ေတာ့ လမ္းေဘးနဲ႔ နီးတဲ့ေနရာကို မေျပးရဲဘူး။ ဗမာစကားေကာင္းေကာင္း မတတ္သူေတြလည္းမ်ားေတာ့ေလ၊ ေဝးေလေကာင္းေလဆိုၿပီးေတာ့ ေခ်ာင္းဖ်ားဘက္ကိုေျပးၾကတာ။ က်ေနာ္ တုိ႔က ေတာထဲကိုဘဲမွီခိုၿပီး ေျပးၾကတာ၊ ေတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ဘဲ နားလည္တယ္၊ ေတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ဘဲ လုပ္ကိုင္တတ္တယ္ဆိုေတာ့ေလ” ဟု ေစာခ်စ္ဝင္းထူးက ေျပာသည္။

ထိုေနာက္ သူတုိ႔ရြာသားမ်ားသည္ နယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား နီးစပ္ရာ ေဆြးမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားရွိသည့္ ေနရာမ်ား သုိ႔ တိမ္းေရွာင္ေနထုိင္ခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေကအဲန္ယူႏွင့္ အစိုးရတို႔ အပစ္ရပ္လုိက္သည့္ သတင္းကို ၾကားသိရၿပီး မ်ားစြာဝမ္းသာမိေၾကာင္းသူက ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ရွိေနစဥ္ အစိုးရက ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ တြင္ တနသၤာရီ သဘာဝနယ္ေျမ ထူးေထာင္လိုက္ၿပီး ထုိအထဲတြင္ ေက်းဇူး ေတာ္ေက်းရြာလည္း ပါဝင္သြားၿပီး ျဖစ္သည္။

“ ျပန္လာတဲ့ အခ်ိန္က်ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ရြာက ဘာျဖစ္ေနလဲဆိုေတာ့ သဘာဝႀကိဳးဝိုင္းထဲပါသြားၿပီး၊ တျခား က်န္တဲ့ အျခမ္းက်ေတာ့ ဘာလုပ္ထားလဲဆိုေတာ့ ကုမၸဏီေတြ ေပးထားတယ္။ ဆီးအုန္းစိုက္ဖို႔၊ ရာဘာစိုက္ဖို႔ ေပးထားတယ္။ အဲ့ဒါဆို က်ေနာ္တုိ႔ကို ဘာလုိ႔ ျပန္လာေတာ့မလဲ၊ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ မိသားစုေတြက နည္းသြားတာ မဟုတ္ဘူးမ်ားလာတယ္။ အဲ့ဒါကို သူတုိ႔ ဘာလို႔ထည့္ မစဥ္းစားလဲ၊ က်ေနာ္တုိ႔ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမကို အားထားတယ္။ ဒါေတြျပန္လုပ္ေတာ့ မင္းတို႔ ေတာေတြကို မဖ်က္ဆီး နဲ႔တဲ့ ၊ က်ေနာ္တုိ႔ ဘယ္လုိ လုပ္ကိုင္စားေသာက္မလဲ” ဟု ေစာခ်စ္ဝင္းထူးက ေျပာသည္။
ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လူဦးေရ ၈၀,၀၀၀ ခန္႔ေနရပ္ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အပစ္ရပ္ခ်ိန္မွစ၍ ကရင္ဒုကၡသည္မ်ား၊ ျပည္တြင္း စစ္ေရွာင္ (IDP) မ်ားမိမိတုိ႔ ေနရပ္သို႔ ျပန္လာ ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရမႈမ်ားထဲတြင္ ေစာခ်စ္ဝင္းထူး၏ ျဖစ္ရပ္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။

ယခုလို သဘာဝကာကြယ္ေတာမ်ား တိုးခ်ဲ႕လာျခင္းေၾကာင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား အခြင့္အေရး ထိခိုက္မႈ အေပၚ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ တနသၤာရီ ျမစ္မႀကီးႏွင့္ဌာေန တုိင္းရင္းသားမ်ားကြန္ရက္၊ တာကေပါ လူငယ္အဖဲြ႔၊ ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ၊လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႔၊ ေတာင္ပိုင္းလူငယ္၊ ပနဲတာကေပါ၊ တနသၤာရီ မိတ္ေဆြမ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္ လူထုအေျချပဳ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈေကာ္မတီ စသည့္ အဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႕ျဖင့္ စုဖြဲ႔ထားသည့္ CATက ဦးေဆာင္ကာ “ သစ္ေတာသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အသက္ေသြးေၾကာ” အစီရင္ခံစာတစ္ခုကို ေဖေဖၚဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Orchid ဟိုတယ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထူေထာင္သည့္ တခုတည္း ေသာ ကုန္းတြင္ ကာကြယ္ေတာ တနသၤာရီသဘာဝနယ္ေျမသည္ ဧက ၄၂၀,၀၀၀ က်ယ္ဝန္းၿပီး အဆိုျပဳထားသည့္ ကာကြယ္ေတာ ဧရိယာ ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ ေလညာအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ႏွင့္ တနသၤာရီ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္တို႔ သည္ ဧက ၁ ဒသမ ၃ သန္းအထိရွိသည္။

ယင္းေဒသမ်ားကို ေပါင္းစည္း၍ တနသၤာရီ သဘာဝစႀကၤန္နယ္ေျမအျဖစ္ေဖာ္ေဆာင္ပါက စုစုေပါင္း ဧက ၂ သန္းခြဲခန္႔ ရွိလာမည္ျဖစ္ကာ တုိင္းေဒသႀကီးနယ္ေျမ၏ စုစုေပါင္း ေလးပံုတစ္ပံုခန္႔ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
အဆိုျပဳ ေလညာအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ႏွင့္ တနသၤာရီ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္ နယ္နိမိတ္အတြင္း ေက်းရြာ စုစုေပါင္း ၅၅ ရြာရွိၿပီး လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၆,၆၅၁ ဦးရွိသည္။ ယင္းေက်းရြာမ်ားထဲမွ ေက်းရြာ ၄၅ ရြာသည္ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ ကို ခံစားခဲ့ရသလို စစ္အတြင္း ေက်းရြာ ၃၈ ရြာဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေထာက္ျပထားသည္။

လက္ရွိ အစိုးရႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းဧရိယာ (သို႔မဟုတ္) ေဂဟစနစ္ ရွိေသးသည့္ေနရာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ မွားသည္ဟု ေျပာဆို၍ မရေသာ္လည္း နည္းလမ္းမွန္ လုပ္ကိုင္ရန္ လိုသည္ဟု တနသၤာရီျမစ္မႀကီးႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား ကြန္ရက္မွ ဒါ႐ိုက္တာ ေစာဖရန္ကီက ယခုလိုေျပာသည္။

“ မွားတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ မရေပမဲ့ ဒီခ်ဥ္းကပ္နည္းဟာ တကယ့္လက္ေတြ႔မွာ ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈကို ပိုမိုၿပီးျဖစ္ေစတာလား။ ဒါမွမဟုတ္ ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ ဆန္႔က်င္မႈကို ပိုမိုၿပီးရင္ဆိုင္ေစရ တာလား ဆိုတာ ေလ့လာဖုိ႔လို အပ္ပါတယ္။ ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈဟာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္း ဆိုေတာ့ အင္မတန္မွ က်ယ္ေျပာတဲ့ သစ္ေတာေတြကိုကာကြယ္ဖို႔ လံုေလာက္တဲ့ သစ္ေတာ ဝန္ထမ္းဆိုတာ ဘယ္ႏုိင္ငံမွာမွ မရွိပါဘူး” ဟု သူက ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ အဆိုျပဳကာကြယ္ေတာ ဧရိယာအတြင္းရွိ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ ေကအဲန္ယူတို႔ ေရာေႏွာ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ေနရာမ်ားလည္းရွိျဖစ္ေနသလို အစိုးရျပည္ထဲေရးတြင္ ေက်းရြာအမည္ မေပါက္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ ေျမျပင္တြင္ရွိေနသည့္ ေက်းရြာမ်ားလည္းရွိသည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ထိခိုက္မႈ မရွိေအာင္ သတိျပဳရန္လိုသည္ဟု လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေထာက္ျပသည္။

တနသၤာရီအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုျပဳခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ မသတ္မွတ္ႏုိင္ေသးဘဲ ဥယ်ာဥ္နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၊ ေခ်ာင္းမႀကီးေဒသခံ ေစာဒယ္နီရယ္ဝင္းက“သစ္ေတာထိန္းသိမ္း ေရးက က်ေနာ္တုိ႔အတြက္အထူးအဆန္းမဟုတ္ဘူး။ တကယ္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္မယ္ဆိုရင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ ေဆာင္မွသာရမယ္လုိ႔ က်ေနာ္ထင္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈမ်ားရွိၿပီး ရာသီဥတု ေဖါက္ျပန္မႈအျဖစ္ပြားဆံုး တုိင္းျပည္ မ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈမရွိေအာင္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရမည္ကို အားလံုးက အျငင္းပြားဖြယ္မရွိ လက္ခံထားသည္။
သို႔ေသာ္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း၊ သဘာဝဥယ်ာဥ္၊ ကာကြယ္ေတာမ်ားအတြင္း ေနထုိင္သူမ်ားအား ေတာင္ယာခုတ္ သည့္ အတြက္ သစ္ေတာဖ်က္ဆီးသူမ်ားဟု ဆိုကာ ႏွင္ထုတ္မည္ဆိုလွ်င္ အနာႏွင့္ ေဆးမကိုက္သည့္ ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ႏုိင္သည္ကို သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ သစ္ေတာမ်ားအတြင္း မွီခိုအသက္ရွင္ေနထုိင္ခဲ့သည့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘဝ၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ဝိေသသ မ်ားႏွင့္ သူတုိ႔ ရပ္တည္ေရး ဆက္စပ္ေနသည္ကို ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက ဌာေနတုိင္းရင္းသား မ်ားသည္ သစ္ေတာကို ဖ်က္ဆီး ေနသူမ်ားဟု ယူဆ၍ မရသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။
“တကယ္ဘဲ သစ္ေတာကို ဖ်က္ဆီးေနသူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ဘဝဟာ သစ္ေတာနဲ႔ ဆက္ႏြယ္မႈ၊ ဆက္စပ္မႈမရွိ ေသာ သူေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္” တနသၤာရီ ျမစ္မႀကီးႏွင့္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားကြန္ရက္၊ ဒါ႐ိုက္တာ ေစာဖရန္ကီက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။


ယခုလို သသဘာဝေတာမ်ား ကာကြယ္ေရး ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ ၁၉၉၄ ေတာ႐ိုင္းတိစၦာန္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝေဒသမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒတြင္ ဌာေနေဒသခံမ်ား၏ သမား႐ုိးက် ေျမအခြင့္္အေရးကို အသိအမွတ္ ျပဳေၾကာင္းျပင္ဆင္ရန္လိုၿပီး ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား အခြင့္အေရးကို အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးက ေရးဆြဲ၊ သေဘာ တူကာ ေလးစားမႈရွိရန္ အႀကံျပဳလိုသည္ဟု ‘သစ္ေတာသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသက္ေသြးေၾကာ’ အစီရင္ခံစာ ျပဳစုရာတြင္ ပါဝင္သည့္ တာကေပါလူမႈအဖဲြ႔အစည္းမွ ေနာ္အယ္ထီးဝါးက ေျပာသည္။

သစ္ေတာ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သဘာဝေဂဟစနစ္ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေဒသခံ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားကို သဘာပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖ်က္ဆီးခ်င္သူ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အက်ိဳးေက်းဇူးကို နားမလည္သည့္သူမ်ားဟု သတ္မွတ္၍ မရသလို သဘာဝကို ဖက္တြယ္ေနထိုင္ရွင္သန္ေနသူမ်ားကုိ သဘာဝထဲက ဆြဲထုတ္ကာ ရပ္တည္ ေရးခက္ခဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္အေျဖမဟုတ္ဘဲ အတူပူးေပါင္း ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ ေပၚလစီမ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္သာ လက္ေတြ႔က်မည္ေျပာလုိေၾကာင္း ေစာဖရန္ကီက ေျပာသည္။
ေစာထြန္းလင္း