လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

“ပဒိုမန္းရွာလားဖန္း ေအာက္ေမ့ဖြယ္”

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ရက္(ဗုဒၶဟူးေန႔)တြင္ က်ေရာက္သည့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးေဟာင္း ပဒိုမန္းရွာလားဖန္း၏ ဆယ္ႏွစ္ျပည့္ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေကအိုင္စီ-ကရင္သတင္းဌာနက အမွတ္တရဓာတ္ပံုျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။