လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ ၂၆ဦး TPCမွ ထပ္မံ ေမြးထုတ္ေပး

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြက္ ပညာေရးသင္ၾကားေထာက္ပံ့မႈမ်ားလုိအပ္ေနေသးသည့္အေပၚ တုိင္းရင္း သားလူမ်ဳိးစုမ်ားပါဝင္သည့္ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ ၂၆ ဦးကုိ (Teacher Preparation Center-TPC)မွ ဦးေဆာင္၍ သင္တန္းေက်ာင္းရွိရာ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မယ္ပေဒသ၌ ယေန႔သင္တန္းဆင္းပြဲျပဳလုပ္ၿပီး ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ားေပးအပ္ကာ ထပ္မံ ေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည္။

TPC အေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္အတူ ယခင္နယ္စပ္ေဒသမွ ျပည္တြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္သြားၿပီး လက္ရွိတြင္နယ္စပ္ေဒသ၌ ပညာေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသးသည့္အေပၚ ယခုလုိ သင္တန္း ေက်ာင္းကုိ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္၍ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကရင္ေက်ာင္း ဆရာ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔-KTWG၏ ဒါ႐ုိက္တာ ေနာ္လယ္ထူးက ေျပာသည္။

၎က “အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးတ့ဲေနာက္မွာ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ျပည္တြင္းထဲကုိ ဝင္သြားၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်မတုိ႔ နယ္စပ္မွာျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းေတြအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ဒုကၡသည္စခန္းျဖစ္ေစ၊ နယ္စပ္ေဒသေတြ အတြက္ျဖစ္ေစ ပညာေရးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ေက်ာင္းေတြ နယ္စပ္ေဒသမွာအမ်ားႀကီးက်န္ရွိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔ သူတုိ႔အတြက္ လုိအပ္တဲ့သင္တန္းေလးေတြမရွိတာေၾကာင့္ က်မတုိ႔က ျပန္လည္ၿပီးေတာ့မွ သင္တန္းဆက္ ဖြင့္ေပးတာျဖစ္တယ္” ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ နယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြက္ ပညာေရးသင္ၾကားမႈဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသးေသာ္လည္း ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးသည့္ေနာက္ ပညာေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ နည္းပညာဆုိင္ရာအကူအညီမ်ား ျပည္တြင္းထဲသုိ႔ဝင္ေရာက္သြားျခင္းေၾကာင့္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း ရွိလာသည္ဟု ေနာ္လယ္ထူးက ဆက္ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လမွစ၍ ယခုႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ ၈ လၾကာသင္ၾကားေပးသည့္ ၎သင္တန္းေက်ာင္း၌ ကရင္၊ ကရင္နီ(ကယား)၊ ကခ်င္ စသည့္ တုိင္းရင္းသား ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားပါဝင္ၿပီး သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာနည္း စနစ္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မႈအတတ္ပညာမ်ား၊ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ သင္ၾကားေရး ဆုိင္ရာ နည္းပညာမ်ားစသည္တုိ႔ကုိ သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး သေျပေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ကရင္ေက်ာင္းဆရာ ပူးေပါင္း လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႔-KTWG၊ ကရင္ဒုကၡသည္ စခန္းေကာ္မတီ-KRCႏွင့္ ကရင္ပညာေရးဌာန-KEDတုိ႔မွ အဓိကပါဝင္ ကူညီေပးခဲ့သည္။

သင္တန္းသူ ေနာ္ေသာေအး က “ က်မသင္ယူရရွိခဲ့သမွ်ကုိ က်မရဲ႕လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာျပန္ၿပီး အသုံးခ်သြားမွာပါ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ က်မရဲ႕ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခက္အခဲမ်ားစြာကုိ က်မျမင္ေတြ႔ေနရတယ္။ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီးလည္းသူတုိ႔မွာ လုိအပ္ခ်က္ေတြမ်ားစြာရွိေနတယ္။ ဒီအတြက္ က်မတတ္စြမ္း သေလာက္ က်မျပန္ အက်ဳိး ျပဳေပးဖုိ႔ရည္ရြယ္ထားပါတယ္” ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

(Teacher Preparation Center-TPC)ကုိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ပညာေရးသင္ၾကားမႈကုိ ၎တုိ႔ ေဒသတြင္ ျပန္လည္အေထာက္အကူျပဳေပးႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ၂၀၁၀ခုႏွစ္မွစ၍ ကေနဒါႏုိင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ တည္ေထာင္ေပးခဲ့ၿပီး ယခုသင္တန္းဆင္းပဲြမွာ (၇)ႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္သည္။