Home သတင္း တစ္ႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရးစနစ္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား KDHW ခ်မွတ္

တစ္ႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရးစနစ္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား KDHW ခ်မွတ္

1048

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ

KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၏ လက္ေအာက္ခံဌာနတစ္ခုျဖစ္သည့္ ကရင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးဌာန-KDHW အေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရးစနစ္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ (Annual Operation Plan)အတြက္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေနရာတြင္ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ရက္မွ ၁၅ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ သည့္ ၎၌တုိ႔၏ ၂ဝ၁၇ႏွစ္အတြက္ ႏွစ္ကုန္အစည္းအေဝးတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

၎အစည္းအေဝးမွ လာမည့္ေလးႏွစ္အတြင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအပါအဝင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ အတြင္း က်န္းမာေရးစနစ္ျမႇင့္တင္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ ခ႐ုိင္၊ ၿမဳိ႕နယ္အသီးသီးတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ KDHW၏ ဌာနမႉး ပဒုိေစာအယ္ကလူေရႊဦးက ေကအုိင္စီသုိ႔ ယခုလုိ ေျပာသည္။

၎က “ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္သူလူထုေတြအတြက္ က်န္းမာေရးစနစ္ကုိျမႇင့္တင္တဲ့အခါမွာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အေဆာက္အဦး၊ က်န္းမာေရးလုပ္သားအရင္းအျမစ္၊ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာနဲ႔ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အ လက္ စတဲ့ က်န္းမာေရးစနစ္ကုိ အေျခခံၿပီး လုပ္သြားမွသာလွ်င္ အဲ့ႏုိင္ငံရဲ႕ က်န္းမာေရး အဆင့္ျမင့္မယ္ဆုိတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ ကုိ စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႔ ထားၿပီးေတာ့မွ လုပ္သြားမယ္။ အဲ့ဒီေခါင္းစဥ္အလုိက္ကုိ တာဝန္ေတြ သီးသန္႔သတ္မွတ္ၿပီး အစီအစဥ္ေတြကုိ ေရးဆြဲၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမယ္”ဟု ေျပာသည္။

ထိုသုိ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ KDHW သာမက ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္(DKBA)၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF)၊ KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ အစရွိသည့္ ကရင္လက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ား၏ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အျပင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေဆးပညာရွင္မ်ားအသင္း(BMA)၊ နယ္လွည့္ေက်ာပုိးအိတ္က်န္းမာေရး လုပ္သားအဖြဲ႔(BPHWT)၊ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း (MTC) စသည့္ နယ္စပ္က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းထုတ္ထားသည့္ တစ္ႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရးစနစ္ ျမႇင့္တင္ျခင္းအစီအစဥ္ကုိ အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုလည္း ပဒုိေစာအယ္ကလူေရႊဦးက ဆက္ေျပာသည္။

ေလးရက္တာျပဳလုပ္သည့္ ၎ႏွစ္ကုန္အစည္းအေဝးတြင္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈအ ေျခအေနမ်ားကုိ ခ႐ုိင္၊ ၿမဳိ႕နယ္အလုိက္ တင္ျပေဆြးေႏြးၾကၿပီး ဗဟုိမွခ်မွတ္ထားသည့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မ်ားကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ KDHW က ခ်မွတ္ထားသည့္ က်န္းမာေရးမူဝါဒကုိ ျပန္လည္ခ်ျပၿပီး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ခ်မွတ္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါစည္းေဝးပြဲသုိ႔ KDHW ဗဟုိ အပါအဝင္ ခ႐ုိင္(၇)ခုႏွင့္ ၿမဳိ႕နယ္(၂၅)ခုမွ က်န္းမာေရးတာဝန္ခံမ်ား၊ NGO အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕ ႏွင့္ DKBA၊ BGF၊ KNU/KNLA-PC မွ က်န္းမာေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားစုစုေပါင္း (၅၀)နီးပါး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

KDHW သည္ ၁၉၅၆ခုႏွစ္က ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ KNU ၏ လက္ေအာက္ခံဌာန ၁၄ခုအနက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ က်န္းမာ ေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ မရရွိသည့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေက်းလက္ေဒသခံ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းပုန္းေရွာင္စစ္ ေဘးဒုကၡသည္မ်ား(IDPs)ကုိ က်န္းမာေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။