လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

KWEG မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ၿမိဳ႕နယ္ပါ၀င္သည့္ ေကာက္စိုက္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္

ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။ နန္းေဝၿဖိဳးဇာ

ကရင္အမ်ိဳးသမီးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး -KWEG ၏ ဦးေဆာင္စီစဥ္မႈျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ၿမိဳ႕ နယ္မွ လယ္လုပ္သူအမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္သည့္ ေကာက္စိုက္ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုကို ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔က ဖားအံၿမိဳ႕ နယ္ ဆင္က်ံဳးေက်းရြာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ ေကာက္စိုက္ၿပိဳင္ပြဲကို လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္ေဆာင္မ်ားအတြက္ နည္းစနစ္တ က် စပါးစိုက္ပ်ိဳးနည္း ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးမွႈရရွိေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး က်င္းပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း KWEG၏ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ရရွိေရး စီမံခ်က္၊ စီမံကိန္းတာဝန္ခံ နန္႔ခိုင္သႏၱာဦးက ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

၎က“ ၿမိဳ႕နယ္မတူတဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြက တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ခ်ိတ္ဆက္မွႈရင္းႏွီးမွႈရွိဖို႔ ေကာက္စိုက္ၿပိဳင္ပြဲ လုပ္ေပး တာျဖစ္တယ္။ လယ္သမားေတြက စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနနဲ႔လည္း ရင္းႏွီးသြားေအာင္ ေပးဆံုတယ္။ အခုခ်ိန္က နည္းပ ညာတိုး တက္လာၿပီးဆိုေတာ့ လယ္သမားေတြအတြက္ စပါးအထြက္ႏွႈန္းေကာင္းဖို႔ ပညာရွင္ေတြေခၚၿပီး အမ်ိဳးသမီးလယ္ သမား ေတြကို အဓိကျမႇင့္ တင္ေပးတာျဖစ္တယ္״ ဟု ေျပာသည္။

ယမန္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေကာက္စိုက္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လွိႈင္း ဘြဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးလယ္သမား ေခါင္းေဆာင္ ၃၀ ဦးမွ အဖြဲ႔ခြဲကာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းၿပိဳင္ပြဲမွာ ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ၿမိဳ႕နယ္စုေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ေက်းရြာေနလူထုမ်ားအတြက္ နည္းစနစ္က်စြာ စိုက္ပ်ိဳးတတ္ရန္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွစတင္၍ KWEG မွ ဖားအံ၊ ေကာ့ကရိတ္ႏွင့္ လွိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ ၄ ရြာတြင္ စမ္းသပ္စပါးစိုက္ကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားရွိသလို လိုအပ္သည့္ နည္းပညာအကူအညီမ်ားအတြက္ ကရင္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီး ဌာနမွ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားလည္း ရွိသည္ဟု KWEG က ဆိုသည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေက်းလက္ေနထိုင္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွာ သမရိုးက်စိုက္ပ်ိဳးနည္းျဖင့္သာ အမ်ားစုစိုက္ပ်ိဳးေနၾကဆဲျဖစ္ၿပီး လယ္ပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္အလုပ္သမားရွားပါးမႈျပႆနာအျပင္ လယ္လုပ္ငန္း ထက္ ၀င္ေငြပိုမိုရသည့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္မႈမ်ားရွိလာသည့္အတြက္ လယ္ယာလုပ္ ငန္းတြင္ တစ္ျဖည္းျဖည္း စိတ္ဝင္စားမွႈနည္းလာေနေၾကာင္လည္း သိရသည္။

ဆင္က်ံဳေက်းရြာမွ နန္းလွေငြက “ အခုက ရြာမွာစပါးစိုက္တာက ဘာနည္းပညာမွမရွိဘူး ။ ဒီလိုဘဲစိုက္တယ္။ အဲေလာက္ေတာ့ စပါးမေကာင္းဘူး။ ၿပီးေတာ့ တခ်ိဳ႕ေတြက စပါးစိုက္တာမကိုက္ေတာ့ လယ္မလုပ္ေတာ့ဘူး ။ ဒီနည္းပညာနဲ႔က အခုမွ ရြာအတြက္ ဦးေဆာင္ၿပီး စမ္းသပ္ၾကည့္တာ သူမ်ားသင္ထားတဲ့နည္းပညာနဲ႔ စိုက္တာ ေအာင္ျမင္ရင္ေတာ့ ကိုယ့္ေနာက္ကို လယ္သမားေတြက လိုက္စိုက္လာမွာေပါ့ ״ဟု ေျပာသည္။

ကရင္အမ်ိဳးသမီးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ -KWEG အေနျဖင့္ ကရင္အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားအေရး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းလည္း လုပ္ေပးသည့္အျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းရရွိေစရန္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အတြက္ ယခုလိုလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။