လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

က်န္းမာႀကံ့ခုိင္ၿပီး အရပ္ျမင့္ေသာ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားျဖစ္ေရး

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ရက္

“ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း (၂၀၁၅ – ၂၀၁၆)ခုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရ ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားတြင္ နာတာ ရွည္အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ၿပီး အရပ္ပုႏႈန္း ၂၅ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့၍ ပိန္လွီႏႈန္းသည္ ၁၅ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း” သိရပါတယ္။ ဒီအခ်က္အလက္နဲ႔ ဒီသတင္းကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ရက္ေန႔ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၈မွာ ေဖာ္ျပထားပါ တယ္။

ဒီသတင္းအခ်က္အလက္ကို ဖတ္ရတာနဲ႔ က်ေနာ့္အေတြးဟာ အျခားေသာ ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးေတြအနက္ ဆင္းရဲမြဲေတ လွတဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးေတြမွာေရာ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ၿပီး အရပ္ပုႏႈန္းနဲ႔ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ၿပီး ပိန္လွီႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ စသျဖင့္ တစ္ျပည္လံုးအႏွံ႔ အေတြးဆန္႔သြားမိပါတယ္။

ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးအားလံုးဟာ ပိန္မသာ လိန္မသာပဲ ျဖစ္မွာပါ။ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းျပည္ဟာ ျပည္သူေတြက တာေတလန္ ေအာင္ ဆင္းရဲမြဲေတၿပီး အုပ္စိုးသူေတြ (အထူးသျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲနဲ႔ အၿငိမ္းစား၊ စစ္အုပ္စုဝင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ) ထားစရာမရွိေအာင္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေနတဲ့ တုိင္းျပည္မဟုတ္လား။ ဒီလိုတုိင္းျပည္မွာ သင့္ျမတ္ေရးကို ပဓာနထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီအေရးကို ျပည္သူနဲ႔အတူ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္လုိ႔ဆုိတဲ့ ပါတီႀကီးက ပါတီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးရဲ႕သား မဂၤ ေဆာင္ပြဲဟာ အင္မတန္မွ အျမင္ မတင့္တယ္စရာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

စစ္အုပ္စုထိပ္သီး ဗိုလ္သန္းေရႊသမီး မဂၤလာေဆာင္နဲ႔ ခြာရာတုိင္းသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ စစ္အုပ္စုဝင္ေတြအဖို႔ေတာ့ ေရႊတြဲလြဲ၊ ေငြတြဲလြဲ၊ စိန္တြဲလြဲ၊ ဆင္စီးၿပီး ျမင္းရံေနမွာေပါ့။ ျပည္သူေတြဘဝကေတာ့ ဆင္းနင္းၿပီး ျမင္းကန္ခံရတဲ့ဘဝေတြပါ။ ဒီမိုကေရစီ အလံကိုင္လို႔ ဆိုေနသူေတြဟာ စားဝတ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အစစခ်ဳိ႕တဲ့လွတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝ စာနာေထာက္ ထားၿပီး အေနအထုိင္ အေျပာအဆို ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ရွိၾကဖို႔ သိပ္လိုအပ္ပါတယ္။

ေျပာေနတာ “ျပည္သူနဲ႔အတူ”၊ လုပ္ေဆာင္ျပေနတာက စစ္အုပ္စုနဲ႔ ခြာရာတုိင္းေနတာ၊ ခြာႀကီးႀကီး၊ ခြာေသးေသး ၿပိဳင္ေနၾက သလို။ ဒီလုိလုပ္ရပ္ေတြကို ျပည္သူေတြက ေအာ့ႏွလံုးနာၿပီး မုန္းတီးရြံရွာၾကပါတယ္။

ဒီကိစၥကို ဒီမွာခဏထားၿပီး အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊ အရပ္ပုႏႈန္းနဲ႔ ပိန္လွီႏႈန္းကိစၥကို ျပန္ဆက္ၾကရေအာင္။ ပထမဆံုး ဆက္စပ္ေတြးရ မွာက အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့တဲ့ မိခင္ဟာ က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ သားသမီး ဘယ္လိုေမြးဖြားႏုိင္မွာလဲ။

ဒုတိယ ဆက္စပ္မိတာက လူသားဘဝအစ ရက္ေပါင္း ၁၀၀၀အတြင္း အာဟာရဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အေရးႀကီးတယ္ဆုိတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ ဒီကာလ (ရက္ေပါင္း ၁၀၀၀အတြင္း)မွာ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဟာ ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ၿပီးစီးသြားတာျဖစ္လို႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကာလအတြင္း (မိခင္နဲ႔ကေလးမွာ) လုိအပ္တဲ့အာဟာရေတြ ျပည့္ျပည့္ဝဝရရွိဖုိ႔ သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ လုိအပ္တဲ့ ကာကြယ္ေဆးေတြ ထုိးႏွံတာလည္း ပါရမွာေပါ့။

ဒီလိုကိစၥေတြ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ိဳ႕တဲ့လာတဲ့အခါမွာ မ်ိဳးဆက္နဲ႔ခ်ီတဲ့ ခ်ိနဲ႔ႏုံခ်ာမႈေတြ၊ ပုပိန္ေသးေကြး က်ံဳလွီမႈေတြလုိ႔ဆုိတဲ့ ဆုိး ရြားအက်ိဳးဆက္ေတြကို တသီတတန္းႀကီး ခံစားၾကရေတာ့တာပါပဲ။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ႏုိင္ငံအလိုက္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကတဲ့ အားကစားေမာင္မယ္ေတြၾကည့္လိုက္ပါ။ က်ေနာ္တုိ႔တုိင္းျပည္က အားကစားေမာင္မယ္ေတြဟာ တျခား တုိင္းျပည္က အားကစားေမာင္မယ္ေတြထက္ က်ံဳလွီေသးေကြးေနတာကို အထင္အရွား ျမင္ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ အရပ္ရွည္ေနျပန္ ရင္လည္း ပိန္ရွည္ႀကီး ျဖစ္ေနတာပါ။

ဒီျဖစ္ရပ္က သစ္ေတာေတြ၊ သယံဇာတေတြ မဆင္မျခင္ ခုတ္ယူတူးထုတ္ ေရာင္းစားပစ္လုိ႔ ႀကံဳလာရတဲ့ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈနဲ႔ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ဆုိးရြားမႈဒဏ္ကို အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ခံစားရတာမ်ဳိးနဲ႔ အလားသဏၭာန္တူတယ္လုိ႔ ထင္ျမင္ယူ ဆမိပါတယ္။ ဒီလို ႏွစ္ရွည္လမ်ား လူတန္းေစ့ ေနထုိင္စားေသာက္ႏုိင္မႈ မရွိတာ၊ အာဟာရျပည့္ဝလံုေလာက္စြာ မစားရတာ၊ လံုေလာက္တဲ့ နားေန အိပ္စက္မႈမရွိတာ စတာ၊ စတာေတြက မိခင္ကေန သားသမီး – သားသမီးကေန သူတုိ႔ေနာက္မ်ိဳးဆက္ကို တစ္ဆက္ၿပီးတဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းၾကၿပီး မ်ဳိးဆက္နဲ႔ခ်ီၿပီး စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးေရာ – ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကုိယ္ ကာယ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေတြဟာ ထိခုိက္ ပ်က္ျပားကုန္ရတာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။
ပညာေရးဘက္မွာလည္း အလားတူ နိမ့္က်မႈေတြ မလြဲမေသြ ျဖစ္လာရပါတယ္။

“၁၉၈၃ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ လူငယ္စာတတ္ေျမာက္မႈမွာ ျမင့္မားလာေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ လူငယ္စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း နည္းပါးဆဲျဖစ္ၿပီး လူငယ္ ငါးသိန္းခန္႔မွာ လံုးဝ စာမေရးတတ္၊ မဖတ္တတ္သည္ ကို ေတြ႔ရတယ္”လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီအခ်က္အလက္ဟာ ျပည္လံုးကၽြတ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား (၁၄ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၇) ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကေန ကိုးကားေဖာ္ျပတာပါ။

“လူငယ္ ငါးသိန္းခန္႔ လံုးဝ စာမေရးတတ္၊ မဖတ္တတ္”ဟာ အင္မတန္ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ပမာဏျဖစ္ပါ တယ္။ ၾကားသိေနရတဲ့ ဒုစ႐ုိက္မႈမ်ဳိးစံုမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့ လူငယ္ေတြရဲ႕ အသက္ရြယ္ေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လိုက္ရင္ ပညာ သင္ရမယ့္၊ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာရွိေနရမယ့္ လူငယ္လူရြယ္ေတြ ျဖစ္ေနတာကိုေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ဟာ ဒုစ႐ုိက္မႈႏြံထဲ မွာ အက်ဥ္းေထာင္ဆုိတဲ့ ဝဲၾသဃမွာ တလွည့္စီ တျပန္စီ နစ္မြန္းေနၾကတာကို ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက လူငယ္ဆုိတာနဲ႔ ေနာက္ထပ္တြဲလ်က္ မၾကည့္မျဖစ္ ၾကည့္ရမယ့္ကိစၥက (အရက္ အပါအဝင္) မူးယစ္ေဆးဝါး ကိစၥပါပဲ။ ဒီအထဲမွာ အဆိုးရြားဆံုးက စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားေတြပါပဲ။ ပညာေရး – စာၾကည့္တုိက္ – က်န္းမာေရး – လွ်ပ္စစ္မီး – သန္႔ရွင္းေသာ ေရ – ယင္လံုအိမ္သာတုိ႔ဟာ ေက်းရြာတုိင္းကို မေရာက္ေပမယ့္ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားကေတာ့ ေတာင္ေပၚေျမ ျပန္႔ေနရာအႏွံ႔ ေရာက္ပါတယ္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္နယ္ႏွစ္ခုမွာ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးပမာဏကို ၾကည့္ပါ။

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွာတင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလကေန ဒီဇင္ဘာလအထိ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၁၁သန္း ေက်ာ္ (၁၁,၁၆၂,၈၉၇) ဖမ္းဆီးရမိၿပီး၊ ေဆးေျခာက္ ၁၂ ဒသမ ၂၅ကီလိုဂရမ္ ဖမ္းမိခဲ့ပါတယ္။

အလားတူကာလအတြင္း ကရင္ျပည္နယ္မွာလည္း မူးယစ္ေဆး ဖမ္းဆီးရရွိမႈမ်ားမွာ စိတ္ႂကြေဆး ၂,၁ဝဝ,၅၃၂ျပား၊ ဘိန္းမဲ ၁၆၃ ဂရမ္၊ ICE ၂,၅၇၉ဂရမ္၊ ေဆးေျခာက္ ၁၂ဝဂရမ္၊ ဘိန္းစာရြက္ ၁,၆၅ဝဂရမ္ ဖမ္းဆီးရမိတယ္လို႔ ေကအုိင္စီသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပ တဲ့ သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ ဖတ္ရပါတယ္။

မၾကာခဏ ၾကားသိေနရတဲ့ သတင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္တဲ့ ဖားကန္႔မွာ ေျမစာပံုပိလို႔ ေသပြဲဝင္ရတဲ့သူေတြဟာ လူငယ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ တျခားျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးေတြမွာ ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲဆိုတာ ေတြးေတာႏိႈင္းယွဥ္ စဥ္းစားၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ ဟာ တျခားဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြျဖစ္တဲ့ လူသတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ၊ လုယက္မႈ၊ လူကုန္ကူးမႈေတြ မပါေသးပါဘူး။

ေသခ်ာတာေတာ့ က်ေနာ္တို႔တုိင္းျပည္ဟာ၊ က်ေနာ္တုိ႔ျပည္သူေတြဟာ၊ က်ေနာ္တို႔ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြဟာ အႏၱရာယ္မ်ဳိးစံု ရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္ဝုိင္းပတ္မႈ ခံေနရတယ္။ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈကို ခံေနရတယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ပါပဲ။

ဒီလို အႏၱရာယ္မ်ဳိးစံုကို ပင့္ဖိတ္ေခၚယူခဲ့သူဟာ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ကေန ယေန႔အထိ တုိင္းျပည္ကို ဖိႏွိပ္ေသြးစုပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အဆက္ဆက္ေသာ စစ္အုပ္စုနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ ေဖာက္ျပန္မွားယြင္းတဲ့ ေပၚလစီေတြေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစနစ္ကို အကုန္အစင္ မဖ်က္သိမ္းႏုိင္ဘဲ ဒီကေန႔ လူငယ္ေတြ၊ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ဳိးစံုကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရက ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြ၊ ကေလးသူငယ္ေတြ၊ လူငယ္ေတြ၊ ပင္စင္စား သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြရဲ႕ အေရးအရာ ေတြကို အေလးထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနတာကို သတိျပဳမိပါတယ္။ ဒါဟာ ႀကိဳဆုိစရာကိစၥပါ။ ဒါေပမယ့္ အိတ္ေပါက္နဲ႔ဖားေကာက္ သလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ သမင္ေမြးရင္း က်ားစားရင္းဆုိသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရတာဟာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ စစ္ျဗဴ႐ုိ ကေရစီယႏၱရား”ကို အရင္တုိင္း လက္ခံထားလုိ႔ျဖစ္ေနရတာပါ။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ စစ္ျဗဴ႐ုိကေရစီ ယႏၱရား”ရဲ႕ အႏွစ္သာရဟာ ဘာလဲဆုိေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ကိုရွည္ၾကာေစၿပီး ျပည္သူ ေတြကို မြဲျပာက်ေစကာ၊ စစ္အုပ္စုစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြနဲ႔ သူတုိ႔ မိသားစုေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြကုိ သားစဥ္ေျမးဆက္ ထားစရာမရွိ ေအာင္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေစတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ခုကို အကုန္အစင္ မဖယ္ရွားႏုိင္သမွ် ဘက္ေပါင္းစံု ဆင္းရဲမႈႏြံအိုင္ထဲကေန ျပည္သူေတြ ႐ုန္းထြက္လြတ္ေျမာက္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

နာတာရွည္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့လို႔ ပုသြား၊ ပိန္သြားရတဲ့ အေၾကာင္းကေန နိဒါန္းခ်ီခဲ့တဲ့ေဆာင္းပါးကို ဆရာေဇာ္ဂ်ီရဲ႕ “ေရွးေခတ္ ပုဂံ ျပည္” ကဗ်ာထဲက ကဗ်ာစာသားအခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္ခြင့္ျပဳပါ။

— လာစမ္းဟဲ့ ေမ့သား
အမယ္မင္း ထြားလိုက္တာ
စစ္သားႀကီး လံုးလံုး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ႐ံႈးေလာက္ရဲ႕
ပုခံုးနဲ႔လက္ျပင္၊ ေၾကာျခင္က သံေခ်ာင္း
တႏွစ္တြင္းမွာ၊ ခ်က္ခ်င္းပဲ ေျပာင္းေရာ့
ေကာင္းလိုက္ေပ့ ေမ့သား။—- တဲ့။
ကဗ်ာဆရာႀကီး ေဇာ္ဂ်ီက သူ႔ကဗ်ာထဲမွာ ပုဂံသားေတြရဲ႕ ကုိယ္ကာယနဲ႔ အလံုးအဖန္ကို တမ္းတၿပီး ျမင္ေယာင္လုိက္တာပါ။

က်ေနာ္ကေတာ့ ဥေရာပခရီးစဥ္တစ္ခုမွာ ကာခ်ဳပ္ေတြတန္းစီၿပီး ႐ုိက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပံုထဲက ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္ လိႈင္ကိုပဲ ျမင္ၿပီး ၿပံဳးခ်င္သလိုလို ျဖစ္မိပါတယ္။