Home သတင္း ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပဲြခံေရးအတြက္ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ႏုိင္ငံတကာကရင္အဖဲြ႔ေျပာ

ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပဲြခံေရးအတြက္ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ႏုိင္ငံတကာကရင္အဖဲြ႔ေျပာ

945

ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္၊ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ

ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ပဲြခံေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရပ္တည္မႈ ခုိင္မာသည့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး သမားမ်ားႏွင့္အတူ ဟန္ခ်က္ညီညီ လက္တဲြေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ (ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္တြင္ ) က်ေရာက္သည့္ ၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ဳိးသား ေတာ္လွန္ေရးေန႔အတြက္ ထုတ္ျပန္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ ကရင္အဖဲြ႔အစည္း-IKO၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

IKO အဖဲြ႔ ေျပာခြင့္ရသူ မန္းေအာ္လန္းဒုိက “ရပ္တည္မႈမွန္တဲ့၊ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚမွာ ရပ္တည္တဲ့ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ရပ္တည္မယ္။ ျပည္သူေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာရွိ အယူအဆတူသူေတြနဲ႔ လက္တဲြၿပီးေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွန္ထဲကုိ ျပန္ေရာက္ၿပီးေတာ့ ေကအဲန္ ယူနဲ႔ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးဟာ ေအာင္ပဲြခံတဲ့အထိေပါ့ေလ ဆက္လက္ၿပီးတုိက္ပဲြဝင္သြားမယ္ဆုိတာ ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

လက္ရွိ သြားေနသည့္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ -NCA လမ္းေၾကာင္းသည္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပုံႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ မူ ၆ ခ်က္အရ သြားသည့္လမ္းစဥ္သာျဖစ္၍ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမည္မဟုတ္သည့္ အတြက္ ေကအဲန္ယူ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကို အေျခခံေသာ မူလ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကို ရရွိရန္ စစ္မွန္သည့္ ေတာ္လွန္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚ ျပန္လည္ေလွ်ာက္လွမ္းသင့္ေၾကာင္းလည္း မန္းေအာ္လန္းဒုိက ဆက္ေျပာသည္။

IKO အဖဲြ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး အစပုိင္းတြင္ ကရင္တုိ႔၏ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ႏွင့္ စည္းလုံးညီ ညြတ္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ၿပီး ေတာ္လွန္ေရး အေျခခံနယ္ေျမမ်ားလည္းမ်ားစြာရွိခဲ့ ေသာ္ လည္း ၆၉ ႏွစ္အၾကာတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈအတြင္း ကိုယ္က်ဳိးရွာ အေခ်ာင္သမားဝါဒႏွင့္ ဂုိဏ္းဂဏဝါဒတုိ႔ အားေကာင္းလာျခင္းေၾကာင့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးအားေကာင္းလာရမည့္အစား အားနည္းသြားသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရကာ ယင္းအားနည္းခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြျပဳၿပင္ၿပီး ၁၉၄၉ (ေတာ္လွန္ေရး စတင္သည့္ႏွစ္)ခုႏွစ္ စိတ္ဓါတ္ကုိ ျပန္လည္အားသစ္ေလာင္းရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးေန႔အတြက္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိး၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ “ဤကဲ့သုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ေနၾကေသာ အခါသမယတြင္ မယုံသကၤာမႈမ်ားႏွင့္ သံသယစိတ္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ႏုိင္ရန္ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အ ျပင္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအၾကား စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈႏွင့္ အေၾကာက္တရားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစမည့္ အ ေျပာအဆုိႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ဳိးကုိ ေရွာင္ရွားၾကမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာက္တရားမ်ားႏွင့္ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ ၾကမႈ မ်ားကို ေတြ႔ဆုံညွိႏႈိင္းၿပီး အေျဖရွာရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ ႏုိင္ရန္ ရင္းႏွီးမႈမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ၾကၿပီး အျပန္အလွန္ နားလည္မႈျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ ေဆာင္တတ္ၾကရန္ လုိအပ္ပါသည္။”ဟု ေျပာဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္မ်ားကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေစရန္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနၾကေသာ အခါသမယတြင္ မိမိတုိ႔၏ အတၱ မာန္မ်ားႏွင့္ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ၾကရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းလည္း ေကအဲန္ယူ ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိး၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆုိထားသည္။

IKO အဖဲြ႔သည္ ကရင္အမ်ဳိးသားတုိ႔၏ တန္ဖိုးကို ျမႇင့္တင္ရန္၊ ကရင္ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ႐ုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အျပင္ လက္ရွိ ေကအဲန္ယူ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္ရြယ္ကာ Asia Pacific Region, European Region ႏွင့္ US/ Canada Region မ်ားရွိ ႏုိင္ငံေပါင္း ၃၀ေက်ာ္မွ ကရင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ လတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ေကအဲန္ယူ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေထာက္ျပ ေဝဖန္ေသာ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား မၾကာခဏ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္အဖဲြ႔ျဖစ္သည္။

ဖဆပလ အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ရက္ေန႔တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔-KNDO ကို တရားမ၀င္ အသင္းအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရတပ္ႏွင့္ KNDO တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚၿပီး တစ္ျပည္လံုးရွိ ကရင္မ်ားက ခုခံေတာ္လွန္သည့္ေန႔ကို အစြဲျပဳ၍ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔ က်ေရာက္သည့္ ၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးေန႔ ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ေကအဲန္ယူ၏ ခ႐ုိင္၊ တပ္မဟာ အသီးသီးႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ကရင္အမ်ဳိးသားအခ်ဳိ႕လည္း ဂုဏ္ျပဳက်င္းပခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေန႔အတြက္ ေကအဲန္ယူ၏ မဟာမိတ္လည္းျဖစ္ NCA ထုိးထားသည့္ ရခုိင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီ (ALP)ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)တုိ႔အပါအဝင္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားလည္း သ ဝဏ္လႊာမ်ား ေပးပုိ႔ခဲ့ၾကသည္။