Home ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း

1283

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္အေျခစိုက္သည့္ အျဖဴေရာင္ေဖာင္ေဒးရွင္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္းသည္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းကို အဓိကထားကာ ေဒသတြင္း ရပ္ရြာအလိုက္ ေငြစုဘဏ္လုပ္ငန္းကို အဓိက စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ အဆိုပါေဖာင္ေဒးရွင္းကို ၂၀၀၉ခုႏွစ္က ေဒါက္တာဆလိုင္းခင္ေမာင္ေအး(UNDP တြင္ လုပ္ကိုင္ခ့ဲသူ)က ေငြစုေငြေခ်းဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား စတင္ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေနရာ ၁၄ခုတြင္ အလားတူ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကမကထျပဳ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာင္းထားမိခင္ ေငြစုအဖြဲ႕တြင္ အမ်ားစုမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသာျဖစ္ၾကၿပီး တစ္ဖြဲ႕လွ်င္ ၁၀ဦး သို႔မဟုတ္ ၁၅ဦးျဖင့္ တစ္ရြာလွ်င္ တဖြဲ႕မက ဖြဲ႕စည္းရင္း ဖူးသစ္စအဖြဲ႕၊ ထာ၀ရအလင္းတန္း၊ သာယာေ၀စည္ ဧရာ၀တီ စသည့္အမည္မ်ား အသီးသီးေပးကာ ဖြဲ႔ စည္းတည္ေထာင္လာခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေငြစုဘဏ္အျပင္ ေငြစုကာ ဆန္မ်ား၀ယ္ယူသို ေလွာင္ထားၿပီး ေငြထည့္၀င္ထားၾကသူ မ်ားက ပံုမွန္ေစ်းျဖင့္ ဆန္ျပန္၀ယ္စားႏိုင္သည့္ ဆန္ဘဏ္ပံုစံလည္း ၄ႏွစ္ၾကာ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ခဲ့ သည္။

ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအုပ္စု ၅၆စုတြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၄၀၀ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ေက်းရြာ ၈၀ခန္႔ကို အျဖဴေရာင္ေဖာင္ ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထစနစ္ ေငြစုဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္အျပင္ ဘိုကေလးႏွင့္ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္လည္း အနည္းငယ္ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

၎လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒါက္ႀကီးကြက္သစ္ေက်းရြာရွိ အျဖဴေရာင္ေဖာင္ေဒးရွင္း႐ံုး၌ လက္ရွိ ေဖာင္ေဒး ရွင္းတာ၀န္ခံ မန္းဂီးဒီယန္ထံ ေကအိုင္စီက သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။

– အျဖဴေရာင္ေဖာင္ေဒးရွင္းက ဘယ္လုိရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ စတင္ျဖစ္ေပၚလာတာလဲ။

က်ေနာ္တုိ႔ ပန္းတေနာ္ၿမဳိ႕နယ္ထဲက အျဖဴေရာင္ေဖာင္ေဒးရွင္းက ေက်ာင္းထားမိခင္အဖြဲ႔က ဆရာေတြက သင္တန္း ေတြ၊ နည္းပညာေတြကုိ လာသင္ေပးတာကေနတဆင့္ က်ေနာ္တုိ႔ေဒသထဲက တုိင္းရင္းသားေတြ က်ေနာ္တုိ႔လူမ်ဳိးေတြ တုိး တက္ဖြံ႔ၿဖဳိးဖုိ႔အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ တုိးတက္ဖြ႔ံၿဖဳိးမႈ သူတုိ႔ရဲ႕ အလုပ္အကုိင္ ေနာက္ၿပီး သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ ႀကိဳး စားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ကုိ က်ေနာ္တုိ႔က အဲ့ဒီသင္တန္းကေန လုပ္ငန္းေတြကုိ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေနရင္း အျဖဴေရာင္ေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႔အေနနဲ႔ျဖစ္လာတယ္။
အရင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က ေက်ာင္းထားမိခင္အဖြဲ႕အျဖစ္ပဲ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ပညာေပးစည္း႐ံုးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာက ေန အမ်ဳိးသမီးေတြပါ ပါ၀င္လာၾကတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ရြာအလုိက္ ေငြစုအဖြဲ႕ေတြ တည္ေထာင္လာတယ္။ လူထုစည္း႐ံုးရာမွာ နည္းပညာပိုင္းပဲ ပံ့ပိုးခဲ့ေပမယ့္ စိတ္၀င္စားမႈေတြ ေဒသခံေတြဆီက အေတာ္ရရွိခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေငြစုေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြကုိ စၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔စတင္တာက ၂၀၀၉ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလထဲမွာ သင္တန္းေတြနဲ႔စတင္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ လူ ၇ေယာက္ကေနၿပီး စလုပ္တာေပါ့။

– အျဖဴေရာင္ေဖာင္ေဒးရွင္းက ဘာေတြကုိ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သလဲ။

က်ေနာ္တုိ႔အဖြဲ႔လုပ္ငန္းေဆာင္တာရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က က်ေနာ္တုိ႔ ေဒသတြင္းမွာ စားဝတ္ေနေရးဖူလုံဖုိ႔ အခ်င္းခ်င္း ယုိင္းပင္းကူညီၿပီး လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာဖုိ႔နဲ႔ ေဒသခံေတြရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ျပည့္ဝေစဖုိ႔ကုိ ရည္ ရြယ္ၿပီး စိတ္ေနသေဘာထားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စားဝတ္ေနေရးဖူလုံဖုိ႔အတြက္ ေငြစုနည္းသင္တန္းေတြကုိ လုိက္ေပးတယ္။ က်ေနာ္ တုိ႔ ရည္ရြယ္တာကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ကရင္ေတြသာမက တစ္ႏုိင္ငံထဲမွာေနတဲ့ ဒီက ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ပါ ရည္ရြယ္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ စည္းလုံးညီညြတ္မႈရွိဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ စိတ္ေနစိတ္ထားေတြ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ဖုိ႔နဲ႔ စားဝတ္ေနေရး ဖူလုံ႐ုံ မက ပညာေရးမွာလည္း လက္လွမ္းမီႏုိင္ေအာင္ အေႂကြးေတြမတက္ေအာင္ သင္တန္းေတြေပးၿပီး ကူညီေပးတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ အဓိကလုပ္တာက ေငြစုတာပဲ။

– ဒီလုိေငြစုလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔အတြက္ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနပါသလဲ။

ေငြစုတာက က်ေနာ္ေျပာခဲ့သလုိပဲ က်ေနာ္တုိ႔ တတ္ႏုိင္တဲ့အင္အားေလးနဲ႔ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ လုပ္တာပါ။ ဘယ္သူ႔ဆီ မွာမွ အကူအညီမယူဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ေဒသခံက လူေတြနဲ႔ပဲစၿပီးေတာ့ အဖြဲ႔အစည္း ဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ ေငြစုတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ စုႏုိင္သ ေလာက္ စုတယ္။ တခ်ဳိ႕ အမ်ားႀကီးစုတယ္၊ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း နည္းနည္းေလးပဲ စုၾကတယ္။ လူဆင္းရဲ၊ လူခ်မ္းသာ အကုန္ လုံး ပါဝင္ႏုိင္ဖုိ႔ တတ္ႏုိင္သေလာက္ စုၾကတယ္။ ေနာက္ၿပီး အဖြဲ႔အစည္းကေနမွ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စားေသာက္ေရး၊ ေဒသ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးေတြအတြက္ကုိ အသုံးျပဳတယ္။

– ေငြစုတဲ့ လုပ္ငန္းက ေဒသခံေတြအတြက္ ဘယ္လုိအက်ဳိးျပဳပါသလဲ။

ေငြစုတာကုိ အရင္က က်ေနာ္တုိ႔ ဘယ္လုိမွမထင္ဘူး။ အခုဆုိရင္ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ေက်းရြာေပါင္း ၈၆ရြာအ ျပင္ က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ကပါ က်ေနာ္တုိ႔ကုိဖိတ္ေခၚၿပီး သူတုိ႔အေနနဲ႔ က်ေနာ္ တုိ႔ ပန္းတေနာ္ၿမဳိ႕နယ္က အျဖဴေရာင္ေဖာင္ေဒးရွင္းလုပ္သလုိမ်ဳိး ေငြစုခ်င္ၾကတယ္ဆုိၿပီး က်ေနာ္တုိ႔က သြားၿပီး သင္တန္းေလး ေတြ ေပးတယ္။ ေနာက္ၿပီး အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ ျဖစ္လာတဲ့အခါ က်ေနာ္တုိ႔ေတြ႔ရတာက ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ အျမင္ပြင့္လာၾက တယ္။ သူတုိ႔ ေျပာရဲဆုိရဲလာၾကတယ္၊ သူတုိ႔ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ကုိလည္း ေျပာဆုိရဲလာၾကတယ္။ အခု ေငြစုတာေၾကာင့္ တျခားလူ ေတြဆီကေန ေငြေခ်းစရာမလုိေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔ရဲ႕လုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာပဲ ေငြေခ်းၿပီး လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္တာေၾကာင့္ အျပင္မွာအတုိးနဲ႔ ေငြေခ်းစရာမလုိေတာ့ဘူး။ ေနာက္ၿပီး သူတုိ႔ေဒသထဲမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ခ်င္ရင္ သီးသန္႔ေငြစုစရာ မလုိေတာ့ဘဲ အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာပဲ စုေငြက ရွိထားၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းကုိ ေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ တယ္။ ေနာက္ၿပီးအိမ္မွာ အပူအပင္ မရွိေနထုိင္စားေသာက္ႏုိ္င္ၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ကေလးေတြ ေက်ာင္းကုိ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ၊ က်က်နန တက္ရတဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးကုိေတြ႔ရတာေပါ့။
ဒီအဖြဲ႕ေတြကို အျဖဴေရာင္ေဖာင္ေဒးရွင္းက ေငြစာရင္းပိုင္း နည္းပညာမ်ား သင္ၾကားေပးလာခဲ့ရင္း တစ္အိမ္စီမွာ ၀င္ေငြ နဲ႔ ထြက္ေငြကို သူတို႔ ခ်ိန္ဆသံုးစြဲတတ္လာတယ္။ ေနာက္ၿပီး တႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေငြစုအဖြဲ႕ေတြ စုဆံုၾကရင္း လုပ္ငန္းအခက္အခဲ ေတြ၊ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ဖလွယ္ၾက၊ ရွင္းလင္းေျပာဆိုတာေတြ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္။

– ဒီလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ဘယ္လုိ စိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲေတြ ႀကဳံေတြ႔ရတာမ်ဳိးရွိလဲ။ အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈေတြကုိေကာ ဘယ္လုိေျဖ ရွင္းရတာ ရွိပါသလဲ။

က်ေနာ္တုိ႔ ဒီအလုပ္လုပ္တာက တျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ဆုိရင္ ဆန္႔က်င္ဘက္လုိ ျဖစ္ေနတာ။ တျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြ က ေခ်းတာေလး။ က်ေနာ္တုိ႔အဖြဲ႔က်ေတာ့ စုတာကုိ။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ ေခ်းဖုိ႔ေလာက္ပဲျမင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔အဖြဲ႔က စုေဆာင္းတာ ဆုိေတာ့ တခါတေလ အခက္အခဲေတြ႔တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ တစ္လ ႏွစ္လ စမ္းလုပ္သြားေတာ့ ဒီလုိအဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးက ေကာင္း တယ္ဆုိတာမ်ဳိး သိလာၾကတယ္။ ေနာက္တစ္ခုေတြ႔ရတာက အရင္က တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္က မယုံၾကည္ၾကဘူး။ ဒါေပမဲ့ လုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ယုံၾကည္မႈေတြ ေပးၾကတယ္။ ယုံၾကည္လာၾကတယ္။
က်ေနာ္တုိ႔ ႀကဳံေတြ႔ရတဲ့ အခက္အခဲအေပၚမွာ ေျဖရွင္းရတာေတာ့ တခါတေလ ခက္ခဲတယ္။ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔တစ္ေယာက္ နဲ႔တစ္ေယာက္ ယုံၾကည္လာၾကတယ္။ အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ အၿမဲဆုံေတြ႔ေနၾကရတာဆုိေတာ့ စိတ္ထဲရွိတဲ့အတုိင္း ေျဖရွင္းၾက တယ္။ သူတုိ႔ကုိ ကနဦး တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ကုိ အစမ္းယုံၾကည္ခုိင္းၿပီးေတာ့မွ ၾကာလာေတာ့ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္း ယုံၾကည္ လာၾကၿပီး ေျဖရွင္းတတ္လာၾကတဲ့အေပၚမွာ အခက္အခဲကုိ ဒီလုိနည္းနဲ႔ပဲ ေက်ာ္လႊားလာခဲ့ၾကတာေပါ့။

– အျဖဴေရာင္ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနနဲ႔ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ေကာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တာမ်ဳိးရွိလဲ။

အရင္တုန္းက ဒီအဖြဲ႔အစည္းကုိ ကုိယ္ထူကုိယ္ထအေနနဲ႔ လုပ္လာတာေပါ့။ ေနာက္ပုိင္း ေက်ာင္းထားမိခင္အဖြဲ႔က ဆရာေတြက NGO အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးတယ္။ အဲ့မွာ HOPE international နဲ႔တစ္ႏွစ္ က်ေနာ္တုိ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ တယ္။ အဲ့ဒီမွာ က်ေနာ္တုိ႔က ေဒသခံအျမင္ဖြင့္သင္တန္းေတြကုိ HOPE အစီအစဥ္နဲ႔လုပ္ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ပုိင္း ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေလာက္မွာ ပညာေရးဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈ၊ လက္မႈပညာလုပ္ငန္းပံ့ပိုးမႈ လုပ္ေပးတဲ့ The Promise Myanmar ကုိရီးယား အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ အခ်ိတ္အဆက္ထပ္ရတယ္။ သူတုိ႔လာခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့ စာသင္ေက်ာင္းေတြလာလႉေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က လုိက္ ေဆာက္ေပးတယ္။ ကေလးေတြ ပညာေရးတုိးတက္ဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔က စာဖတ္ဝုိင္းေတြ၊ ညေက်ာင္းေတြ လုပ္ေပးတယ္။ ေနာက္ ေတာ့ ၂၀၁၃ေလာက္မွာ PCF အဖြဲ႔ကုိ ေက်ာင္းထားမိခင္က က်ေနာ္ တုိ႔နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ ဘာလုပ္လဲဆုိေတာ့ မိဘ ေတြကုိ သူတုိ႔သားသမီးေတြ ပညာေရးကုိအားေပးဖုိ႔အတြက္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ၊ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းေတြ ၂၀၁၅၊၂၀၁၆အထိ လုပ္ေပးတာေပါ့။
ေနာက္ေတာ့ ဒီ ၂၀၁၇ခုႏွစ္မွာ The Promise Myanmar ကေန လက္မႈပညာကုိ လုပ္ခ်င္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က တူး ေခ်ာင္းရြာမွာ သင္ျဖဴးဖ်ာလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ေပးတယ္။ ယက္လုပ္နည္း၊ ထုတ္လုပ္နည္း စီမံကိန္းကုိ လုပ္တာေပါ့။ အဲ့မွာ ဘာကုိ ေတြ႔ရလဲဆုိေတာ့ ေဒသခံေတြက အေႂကြးယူစရာမလုိေတာ့ဘူး။ လူငယ္ေတြ ၿမိဳ႕တက္ၿပီး အလုပ္လုပ္လုိ႔ျပန္လာရင္ လက္မႈလုပ္ ငန္းေတြကုိ ျပန္လာလုပ္ႏုိင္ၾကတာ အခုခ်ိန္ထိ ေတြ႔ေနရတယ္။ ေနာက္ႏွစ္ေတြက်ရင္ ေလးရြာေလာက္လုပ္သြားဖုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ စီစဥ္ထားတယ္။ အဲမွာက ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံကေန လာၿပီးေတာ့ လယ္သမားေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး စုိက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာေတြကုိ သင္ တန္းေပးသြားမယ္။

– ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့ အျဖဴေရာင္ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနနဲ႔ ဘာေတြကုိဆက္လုပ္သြားဖုိ႔ရွိလဲ။

က်ေနာ္တုိ႔ အျဖဴေရာင္ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနနဲ႔ ကရင္လူမ်ဳိးလူငယ္ေတြ၊ ေဒသခံ တျခားတုိင္းရင္းသားလူငယ္ေတြကုိ ပညာေရး၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖဳိးဖုိ႔ကုိ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းေက်ာင္းကုိ လုပ္ေပးဖုိ႔ ရည္ရြယ္ ထားတယ္။ ဘြဲ႔ရ၊ဘြဲ႔မရတဲ့သူေတြ၊ အတန္းပညာျမင့္ျမင့္ေတြ မတက္ႏုိင္ေတာ့တဲ့ လူငယ္ေတြကုိ ဒီသင္တန္းေက်ာင္းကုိ တက္ေစ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔အေနနဲ႔ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈေတြ ျပန္လုပ္ႏုိင္ၿပီး ဘက္စုံထူးခြ်န္ႏုိင္ေအာင္ သင္တန္းေက်ာင္းလုပ္သြားဖုိ႔ကုိ ရည္ရြယ္ ခ်က္ ရွိပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ လာမယ့္ႏွစ္ေတြက်ရင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနနဲ႔ လက္မႈလုပ္ငန္းအျပင္ အိမ္ေမြးတိရိစၦာန္ ေမြးျမဴေရးနည္းပညာ ပိုင္းလည္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။