Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

1466

၂၀၁၈ကို မဂၤလာႏွစ္သစ္ ျဖစ္ေစလို

ရြက္ေဟာင္းေႂကြစ၊ ရြက္ႏုဖူးစ ၾကည္လင္သာယာ ေကာင္းကင္ျပာႏွင့္အတူ ေဆာင္းပီသေနသည့္ ေအးျမတည္ၿငိမ္မႈျဖင့္ ႏွစ္ ေဟာင္းကုန္ခ်ိန္ ႏွစ္သစ္ဦးသို႔ ေရာက္ရွိလာေခ်ၿပီ။ ရာသီစက္ဝန္းလည္ပတ္ရင္း အခ်ိန္ေတြ တေရြ႕ေရြ႕ ကုန္ဆံုးကာ ေကာက္ သစ္ေပၚခ်ိန္ ႏွစ္ကူးသည့္ ႏွစ္သစ္ဦးတြင္ ကရင္သတင္းဌာန၏ စာဖတ္ပရိႆတ္မ်ား မဂၤလာႏွစ္သစ္ ျဖစ္ပါေစေၾကာင္း မိမိတုိ႔ ဝိုင္းေတာ္သူ / ၀ိုင္းေတာ္သားမ်ားက ကနဦး ႏုတ္ခြန္းဆက္သလုိပါသည္။

လူသားတို႔မည္သည္ တေန႔ထက္တေန႔၊ တစ္ႏွစ္ထပ္တစ္ႏွစ္ ပိုမိုသာယာဝေျပာသည့္ လူမႈဘဝမ်ားကို တည္ေဆာက္လိုၾကရင္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္ေနသည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆိုႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ား၊ အခ်ဳိ႕အခ်ဳိ႕ ေသာ အဖဲြ႔အစည္း၊ အသင္းအပင္းမ်ားအေနျဖင့္ ေလာကပါလတရားမ်ား ထြန္းကားေရးထက္ မိမိတို႔ကိုယ္က်ိဳးကိုသာ ပိုမိုဦးစား ေပးမႈမ်ား ရွိၿမဲ၊ ရွိေနေသးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

တုိင္းရင္းသားမ်ား စုေပါင္းေနထုိင္သည့္ အမိႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး၏ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ (ကရင္ႏွစ္ ၂၇၅၆ခုႏွစ္)ကုိ ျပန္ေျပာင္းၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္း စစ္ပြဲမ်ားမရပ္စဲႏိုင္ေသးဘဲ စစ္မ်က္ႏွာက်ယ္ျပန္႔လာမႈ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ေဒသတြင္း ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ မ်က္ႏွာငယ္ကာ ႏုိင္ငံ့ပံုရိပ္က်ဆင္းခဲ့ျခင္း၊ သွ်မ္းျပည္နယ္၌ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ ေဆာင္မႈမ်ား အဟန္႔အတားျဖစ္ျခင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း၌လည္း ေသနတ္သံ လံုး၀ မရပ္စဲေသးသည့္အတြက္ စစ္ေဘး ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား၏ အနာဂတ္မ်ား ေရရာမႈမရွိျခင္း၊ မီဒီယာသမားမ်ားအတြက္ အာမခံႏိုင္သည့္ လံုၿခံဳမႈမရွိျခင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ ၏ နယ္ေျမစိုးမိုးေရး တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။

တဖန္ လူထုအစိုးရ ႀကီးမွဴးက်င္းပခဲ့သည့္ ၂၁ပင္လံုဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီမႈအခ်က္ ၃၇ခ်က္ ရလဒ္ေပၚထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား စုေပါင္းေနထုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းခုႏွစ္ဆယ္နီးပါး၌ တုိင္း ရင္းသားအေရး ေျပလည္ၿပီး ႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံျဖစ္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား မပါဝင္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ထင္သေလာက္ ေရွ႕မတိုးႏိုင္သည္ကိုလည္း ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႔ရသည္။

၂၀၁၇ႏွစ္ေဟာင္းမကုန္မွီ ၾကားသိျမင္ေတြ႕ေနရသည့္ ဆိုးသတင္းမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား လာမည့္ႏွစ္သစ္သို႔ မပါလာေစရန္အတြက္ တဦးခ်င္း၊ တစ္အိမ္ေထာင္ခ်င္း၊ ရပ္ရြာတစ္ခုခ်င္း၏ အေရးအရာတုိင္းသည္ တုိင္းျပည္အေရးအရာ ျဖစ္သည့္အတြက္ သခြပ္ပင္ က မီးတက်ီက်ီကဲ့သို႔ ႏွစ္သစ္တြင္ မျဖစ္ေစရန္ ကရင္သတင္းဌာနက ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္းစကား ပါးလိုပါသည္။ လာမည့္ႏွစ္သစ္ တြင္ ထပ္မံ က်င္းပသြားမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ပင္လံုအစည္းအေဝးမ်ား၌လည္း အေျခခံက်ေသာ၊ အႏွစ္ သာရျပည့္၀သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားအားလံုး စည္းစည္းလံုးလံုးျဖင့္္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာမ်က္ႏွာစာအသီးသီးတို႔မွေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းသြားရမည္သာ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏိုင္ငံ့အေရးအရာ၌ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း သမုိင္းသင္ခန္းစာမ်ား ကို ဆင္ျခင္ကာ သာတူညီမွ် မျဖစ္ေသာ၊ လက္ေတြ႕မက်ေသာ၊ မည္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူမ်ားကိုမဆို စြန္႔လႊတ္ၿပီး ပကတိ အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ ျပန္လည္ ညႇိႏိႈင္း တိုင္ပင္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ၿပီး သမိုင္းမွတ္တုိင္သစ္တစ္ရပ္ စိုက္ထူသြားရန္ ႐ိုးသားစြာ တိုက္တြန္းေမွ်ာ္လင့္လိုပါသည္။

အလားတူ လူထုအစိုးရအေနျဖင့္လည္း စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ က႑အသီးသီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လူထုေပးအပ္ထားသည့္ တာ ဝန္ကိုေက်ႁပြန္ရန္ ထင္ရွားသည့္သက္ေသ ျပခ်ိန္တန္ၿပီးျဖစ္သည္။ ထုထည္ႀကီးမားလွသည့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္မ်ားကို တစ္ဦးတေယာက္၊ တစ္ဖြဲ႔တည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဳိးတူ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ ေဆာင္ရင္း သမုိင္းေပးတာ၀န္အျဖစ္ ခံယူကာ ႏွစ္သစ္တြင္ ေအာင္ပြဲဆီသို႔ တက္လွမ္းသြားၾကေစခ်င္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေကာက္သစ္ေပၚစ ႏွစ္ကူးကာလ အခါသမယတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ အတိတ္သမုိင္းေၾကာင္းကို ေလ့လာၿပီး သင္ ခန္းစာယူသင့္သည္ကိုယူ၍ အတုယူသင့္သည္ကို ဆက္လက္သယ္ေဆာင္ကာ လက္ရွိအေျခအေနမွန္ကို စဥ္းစားသံုးသပ္ ခ်င့္ ခ်ိန္ကာ လာမည့္ႏွစ္သစ္ဆီသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရင္း တုိင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုးအတြက္ မဂၤလာႏွစ္သစ္ျဖစ္ေစေၾကာင္း ကရင္ သတင္းဌာနက ေမွ်ာ္လင့္ဆုေတာင္းအပ္ပါသည္။