Home သတင္း ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားေလ်ာ့နည္းလာသည့္တိုင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ဆက္လုပ္မည္ဟု ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ေျပာ

ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားေလ်ာ့နည္းလာသည့္တိုင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ဆက္လုပ္မည္ဟု ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ေျပာ

291

ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ အေျခစုိက္၍ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳလုပ္ေပးေနသည့္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းအတြက္ ႏုိင္ငံတ ကာေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာေသာ္လည္း နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားအုံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္က ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ (ယေန႔)တြင္ က်ေရာက္သည့္ ၎၏ ၅၈ ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔အခမ္းအနား၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎က “လက္ရွိအေျခအေနမွာ ႏုိင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔အတူ က်မတုိ႔အတြက္ လာမဲ့အနာဂတ္မွာ စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားႀကီးကုိရင္ဆုိင္ရမယ္။ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းအေနနဲ႔ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ က်မတုိ႔ျပည္ သူလူထုေတြအတြက္ျဖစ္ေစ၊ နယ္စပ္ေဒသလူထုေတြအတြက္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိေနတဲ့ က်မတုိ႔ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြ ျဖစ္ေစေပါ့။ ေလ့လာသင္ယူ စရာလုိ႔ေခၚတဲ့ Learner Center အေနနဲ႔ ဆက္လက္တည္ရွိေနမယ္။ တခ်ိန္ထဲမွာပဲ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ လက္လွမ္းမမွီေသးတဲ့ ကုသမႈေတြကုိလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ျမန္မာတစ္ျပည္လုံးတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလူထုရွိေနသမွ်ကာလတြင္သာမက ေဒသတြင္းရွိ လူထုမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးအကာအကြယ္ေပးမႈအတြက္ ကြန္ရက္အေနျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစြာရွိေနသလို ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔သည့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လည္း ဘက္ေပါင္းစုံမွေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားသြားမည္ဟု ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္က ဆက္ေျပာသည္။

မယ္ေတာ္ေဆးခန္းသည္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ ႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ အခမဲ့က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အားကိုးအားထားျပဳေနရဆဲျဖစ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ႏုိင္ငံတကာ၏ အကူအညီအေထာက္အပ့ံ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္အေျခအေနတြင္ရွိေနသည္။

ထုိသုိ႔ ႏုိင္ငံတကာ၏အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ားေလ်ာ့နည္းလာမႈေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ေအာက္တုိဘာလမွစ၍ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ဝန္ထမ္းလစာအပါအဝင္ ေဆးခန္း၏ အသုံးစရိတ္ကုိ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ထားရသည္ဟုလည္း မယ္ေတာ္ေဆးခန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆုိသည္။

ေဒါက္တာစင္သီယာ ေမြးေန႔ပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္လာသူ ကရင္က်န္းမာေရးႏွင့္ကယ္ဆယ္ေရးဌာန-KDHW မွ ေစာအယ္ဖုိးက
“လက္ရွိႏုိင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ေတြေၾကာင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြက ျပည္တြင္းထဲကုိ ဆင္းသြားတာ အမ်ားႀကီးေတြ႔ရတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းျမင္တာက မယ္ေတာ္ေဆးခန္းက ထုိင္းႏုိင္ငံထဲကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းသူေတြအတြက္ အမ်ားႀကီးအေရးႀကီးေသးတယ္။ ဘာျဖစ္လဲဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈမရွိေသးသ၍ ေရႊ႕ေျပာင္းသူေတြက ဒီမွာဆက္ရွိေနအုံးမွာျဖစ္သလုိ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕က်န္းမာေရးစနစ္ကလည္း အဆင္မေျပေသးတာေၾကာင့္ ဒီက ကုသမႈစနစ္က ဆက္ရွိေနရအုံးမယ္” ဟု ေျပာသည္။

ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ဦးစီးၿပီး အခမဲ့ ေဆးကုသေပးေနသည့္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းကုိ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ တစ္ရက္ပ်မ္းမွ် လူနာဦးေရ ၃၀၀ ေက်ာ္ကုိ ပုံမွန္ ကုသေပးလွ်က္ရွိသည္။

ယေန႔ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းအေဆာင္သစ္ခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ ေဒါက္တာ စင္သီယာ ေမာင္၏ ၅၈ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ပြဲသုိ႔ သူမ၏ အသိမိတ္ေဆြမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၅၀၀ နီးပါးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ကရင္႐ိုးရာဒံုးအက၊ ကဗ်ာ၊ စာစီစာကံုး၊ အားကစားႏွင့္ပန္းခ်ီၿပိဳင္ပြဲဆုရရွိသူမ်ားအား ဆုေပးျခင္းႏွင့္ ေမြးေန႔ဆုေတာင္းေပးျခင္းအစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။