Home သတင္း ေျမယာကိစၥကုိ ကန္႔ကြက္ျခင္းထက္ ညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာမႈမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္သင့္ဟု အစုိးရအား KNU ေျမယာဌာနအႀကံျပဳ

ေျမယာကိစၥကုိ ကန္႔ကြက္ျခင္းထက္ ညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာမႈမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္သင့္ဟု အစုိးရအား KNU ေျမယာဌာနအႀကံျပဳ

2015
ေကအဲန္ယူ ဗဟုိေျမယာေကာ္မတီဝင္ ပဒုိမန္းမန္းမန္း (Photo_KIC)

ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာရွား

ေကာ္သူးေလေျမယာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြမွ ေၾကညာခ်က္အား ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရမွ ႏိုဝင္ဘာ ၁ဝ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ကန္႔ ကြက္စာ ထုတ္ျပန္သည့္အေပၚတြင္ KNU-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး ဗဟုိ ေျမယာဌာန ေကာ္မတီဝင္ ပဒိုမန္းမန္းမန္းက ကန္႔ကြက္ျခင္းထက္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု အႀကံျပဳေျပာသည္။

ေကာ္သူးေလေျမယာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြအၿပီး ႏိုဝင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔ ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒအား ဖ်က္သိမ္းရမည္ ဟူေသာအခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရမွ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး မ်ိဳးမင္းေနာင္ လက္မွတ္ေရးထိုးကာ KNU ဗဟိုႏွင့္ တပ္မဟာမ်ား ဆက္ဆံေရး႐ုံးဆီသို႔ ကန္႔ကြက္စာ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

KNU ၏ဗဟုိ ေျမယာဌာန ေကာ္မတီဝင္ ပဒိုမန္းမန္းမန္းက “တံု႔ျပန္ကန္႔ကြက္တာထက္ စာရင္လူထုကို ဦးေဆာင္ ကြပ္ကဲ တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔က ျပည္သူေတြ ဘယ္အေျခခံေအာက္မွာ ေတာင္းဆိုတာလဲဆိုတာ ျပန္သံုးသပ္ဖို႔လို တယ္။ ဒါကို အစိုးရက ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးၿပီး လိုအပ္ရင္ေတာင္းဆိုတဲ့ အဖြဲ႔န႔ဲ ေတြ႔ဆံုညိႇႏႈိင္းဖို႔လိုတယ္။” ဟု ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္း ဥပေဒအား ဖ်က္သိမ္းရမည္ဆိုသည္မွာ ျပည္သူလူ ထုမွ ၎တုိ႔အစိုးရကုိ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရ ဘက္မွ မႀကိဳက္၍ ကန္႔ကြက္ေသာ္လည္း ညိႇႏႈိင္းမႈ လုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပဒိုမန္းမန္းမန္းက ဆက္ေျပာသည္။

ယခုလိုကန္႔ကြက္စာပို႔ျခင္းသည္ ေျမယာမူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ KNU ၾကားတြင္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ အတြက္ လမ္းစတစ္စ ပြင့္သြားသည္ဟု ျမင္မိေၾကာင္းႏွင့္ ထိုမွ တစ္ဆင့္ KNU ၏ ေျမယာ မူဝါဒ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ ယႏၱရားမွအစ အစိုးရ၊ ျပည္နယ္တြင္ရွိေသာ ေျမယာမူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သို႔ ေတြ႔ဆံု ညိႇႏႈိင္းမည္ကို သိရွိ၊ စဥ္းစားလာသည္ဟု ယူဆေၾကာင္း KNU ဗဟုိ ေျမယာဌာန တာဝန္ရွိသူမွ ဆိုသည္။

ကန္႔ကြက္စာ

ထုိ႔အျပင္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ကန္႔ကြက္စာအရ KNU အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း NCA (တစ္ ႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္) စာခ်ဳပ္ အခန္း(၃)၊ စာပိုဒ္(၅)၊ စာပိုဒ္ခြဲ(စ)ပါ “အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ရန္လိုေသာ ဝါဒ ျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား၊ မမွန္မကန္ေသာ(သို႔)ဂုဏ္သိကၡာ ညိႇဳးႏြမ္းေစေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ား၊ အသေရဖ်က္သည့္ ထုတ္ျပန္ မႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ဘဲ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္” ဟူေသာ သေဘာတူညီခ်က္အား ေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမွကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဟု ပါရွိသည္။

အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ပဒိုမန္းမန္းမန္းက “NCAနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ေတြက ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈ မရွိဘူး။ အဲဒီ ဟာေနတဲ့ အခ်က္အေပၚမွာ အေၾကာင္းျပအေျခခံၿပီးေတာ့ ေထာက္ျပ ကန္႔ကြက္တာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ အစိုးရဘက္ခ်ည္းပဲမဟုတ္ဘူး၊ ေကအဲန္ယူဘက္ကလည္း ေျပာမယ္၊ ေထာက္ျပ၊ ကန္႔ကြက္မယ္ဆိုရင္ ကန္႔ကြက္စရာ အမ်ားႀကိီးရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ KNU ဘက္မွာေတာ့ ကန္႔ကြက္ တာထက္စာရင္ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုျဖစ္ေနတဲ့ Policy (မႈဝါဒ) ပိုင္းဆိုင္ရာ Clash(ပြတ္တိုက္မႈ)ျဖစ္တဲ့ ကိစၥမွာ ဘယ္လို ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတာပဲ အဓိက ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေျပာလိုက္သည္။

၎ကန္႔ကြက္စာကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသူ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး မ်ိဳးမင္းေနာင္အား ေကအုိင္စီ-ကရင္သတင္းဌာနမွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ ျပန္လည္ေျဖၾကားရန္ အခ်ိန္မေပးႏုိင္ခဲ့ေပ။

ဖားအံခ႐ုိင္၊ ေလာ္ခီးလာ(ေလးဝါးစခန္း)၌ ႏုိဝင္ဘာ ၂ ရက္မွ ၄ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသည့္ ေကာ္သူးေလ ေျမယာႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပဲြတြင္ KNU အပါအဝင္ ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႔အစည္းေပါင္း ၅၃ဖဲြ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၇၃ ဦး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။