Home အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

923

အေလးထားေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ မီးခိုးတိတ္ စီးပြားေရး

စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းကို “မီးခိုးတိတ္ စီးပြားေရး”ဟု တင္စားေခၚေဝၚေလ့ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းလုပ္ငန္းသည္ အျခားအျခားေသာ စက္မႈအေျခခံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ စက္႐ံု၊ အလုပ္ ႐ံုမ်ားကဲ့သို႔ မီးခိုးတလူလူ မထြက္ဘဲ စီးပြားျဖစ္ႏုိင္ျခင္းကို တင္စားေခၚဆိုသည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ မွတ္ယူၾကသည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ သဘာဝတရားကို အေျခခံ၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္ဟုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္၀င္းက ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ရက္၊ ဖားအံၿမိဳ႕ ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈျပပြဲတြင္ တုိက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ထဲတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္လွ်ပ္စစ္၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၊ သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို လာေရာက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရကလည္း အဆိုပါျပပြဲ၌ ဖိတ္ေခၚထားသည္။

ကရင္ျပည္နယ္သည္ သဘာဝအလွတရားမ်ားစြာျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး မီးခိုးတိတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အလားအလာ ေကာင္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။ ႐ႈမၿငီးႏိုင္သည့္ ေတာင္စြယ္၊ ေတာင္တန္းမ်ား၊ သဘာဝ ထံုးေက်ာက္လိႈဏ္ဂူ ႀကီးမ်ား၊ ေအးျမၾကည္လင္၍ မာန္အသြင္သြင္ျဖင့္ တ႐ွိန္ထိုး စီးဆင္းသြားသည့္္ ေရတံခြန္မ်ား၏ သဘာဝအလွမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ ထားေသးသည္။ ထို႔အျပင္ ေရွးယခင္ကတည္းက ဘိုးဘြားမိဘမ်ား၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအတုိင္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေနထုိင္သည့္ ကရင္တလာကူးမ်ဳိးႏြယ္စုရြာမ်ားကိုလည္း ေလ့လာလည္ပတ္ခ်င္စရာ တည္ရွိေနသည္။

ထို႔အျပင္ သြားလာေရးအရ ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖားအံဆိုလွ်င္ တုိင္းျပည္လူဦးေရ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာ လူ ၅သန္းေက်ာ္ ေနထုိင္ သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၆နာရီခရီးသာ သြားေရာက္ႏိုင္သလို အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္သို႔လည္း တစ္ရက္တာအတြင္း သြားလာ ႏုိင္သည့္ ခရီးလမ္းမ်ားရွိသည့္အတြက္ အလြယ္တကူ လည္ပတ္ကာ အပန္းေျဖႏုိင္ၾကသည္။ ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ႏုိင္ငံျခားခရီး သြားမ်ား ဝင္ေရာက္မႈမွာ တရွိန္ထိုး တက္လာေနၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္က ေလးေသာင္းေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆ခု ႏွစ္တြင္ လာေရာက္လည္ပတ္သူ လူဦးေရ အေရအတြက္မွာလည္း တစ္သိန္းခြဲအထိ တိုးလာသည္။ အဆိုပါ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္စဥ္ တစ္ဦးလွ်င္ အနည္းဆံုး ေဒၚလာ ၅၀ခန္႔သံုးစြဲပါက ေဒၚလာ ၇သန္းခြဲထိ အသံုး စရိတ္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ႀကီးမားသည့္ ေစ်းကြက္တခုအျဖစ္ တည္ရွိေနေပမည္။

သဘာဝသယံဇာတမ်ား ေပါႂကြယ္၀သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲတြင္ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက သဘာဝအရင္းအျမစ္ သယံဇာတ ထုတ္ယူေရးကိုသာ စိတ္ဝင္တစား လုပ္ကိုင္လိုေနၾကသည္။ လတ္တေလာတြင္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း၌လည္း လွ်ပ္စစ္စြမ္း အားထုတ္ယူရန္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံု၊ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား လာေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ စိုင္းျပင္းေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သယံဇာတ ထုတ္ယူသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ အႀကီးစားစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သဘာဝေတာေတာင္ေရေျမအလွကို ပ်က္စီးေစ႐ံုမွ်မက အျခားေသာဆိုးက်ိဳးမ်ားစြာ ရွိေသးသည္။ ထို႔အျပင္ စီမံကိန္းဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ဥပေဒပုိင္းဆိုင္ရာ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးဆိုင္ရာ ေဒသခံမ်ား၏ နားလည္လက္ခံမႈ၊ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ စသည့္အေျခခံပုိင္းမ်ားလည္း အားနည္းေန ေသးသည္။

ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဟု ဆိုရာ၀ယ္ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ ၾကားကာလအခ်ိန္၌ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တိုးမ်ားလာေအာင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေနသလို ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကလည္း သယံဇာတအရင္းအျမစ္ပုိင္းတြင္သာ ပုိမို အာ႐ံုစိုက္လွ်က္ရွိသည္။ ထို႔အတြက္ အားသာခ်က္မ်ားစြာရွိသည့္ ဟိုတယ္၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမွာ တိုးတက္သင့္သေလာက္ မတုိးတက္ေသးဘဲရွိေနရာ သဘာ၀ကိုမထိခုိက္ဘဲ တီထြင္ဖန္တီးထိန္းသိမ္းႏိုင္မည့္ ျပည္ နယ္ႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုး မီးခိုးတိတ္စီးပြားေရးမ်ားႏွင့္သာ စတင္ အားစိုက္ ေဖာ္ေဆာင္သြားသင့္ေပသည္။