လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

“ မူဝါဒအားလံုးဟာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုေအာက္က ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒါကိုပဲ ဆက္ကိုင္စြဲထားမယ္ဆိုရင္ ျပႆနာေတြရွိေနဦးမယ္”

ေကအဲန္ယူ ဗဟုိေျမယာေကာ္မတီဝင္ ပဒုိမန္းမန္းမန္း (Photo_KIC)

ေကအဲန္ယူ ဗဟုိ ေျမယာဌာန ေကာ္မတီဝင္ ပဒုိမန္းမန္းမန္းႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေျမးျမန္းျခင္း

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးႏွင့္ အစုိးရတုိ႔အၾကား ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စတင္လုပ္ ေဆာင္လာခဲ့ သည့္ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္မွ ယခုအခ်ိန္ထိ( ၾကားကာလအတြင္း) ႏွစ္ဘက္ ေရာေႏွာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ မတူညီသည့္ မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ ပြတ္တုိက္မႈမ်ဳိးစုံ ႀကံဳေတြ႔ ေနရသည္ဟု ေကအဲန္ယူဘက္က ေျပာဆုိသည္။

ထုိၾကားကာလအတြင္း ေကအဲန္ယူႏွင့္ အစုိးရတုိ႔အၾကား ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ေျမယာဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေျမယာမူဝါဒ ဆုိင္ရာ စိတ္ေခၚမႈ၊ အခက္အခဲအေျခအေနမ်ားကုိ ေကအဲန္ယူ(ဗဟုိ) ေျမယာဌာန ေကာ္မတီဝင္ ပဒုိမန္းမန္းမန္းအား ေကအုိင္စီမွ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပလုိက္သည္။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ၾကားကာလအတြင္းမွာ KNUနဲ႔ အစုိးရၾကားမွာ ေျမယာမူဝါဒ (Policy)နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးႀကဳံေတြ႔ရတဲ့ စိန္ေခၚမႈ အခက္ အခဲေတြက ဘာေတြရွိပါသလဲ။

မူဝါဒ (Policy) ဆိုတာထက္ အလံုးစံုဆိုင္ရာ KNU နဲ႔အစိုးရၾကားမွာ ၾကားကာလမွာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျခခံမူ ၉ ခ်က္ခ်မွတ္ထားတာရွိတယ္။ ဒီ ၉ ခ်က္ကို ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔ဆီ ပို႔ထားၿပီးသား ျဖစ္တယ္။ ၾကားကာလ KNU ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမအတြင္းမွာ အဓိကျဖစ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးေတြ ကို နဂိုရွိရင္းစြဲ အေနအထားမွာပဲ ထားရွိပါတယ္။

ဒုတိယတခ်က္ကေတာ့ ႏွစ္ဖက္ မွာရွိတဲ့ မူဝါဒ အေပၚမွာ အသိအမွတ္ျပဳဖို႔၊ ေျမယာမူဝါဒ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးမူဝါဒ စသ ျဖင့္ေပါ့ အစိုးရဖက္ေရာ၊ က်ေနာ္တို႔ ဖက္မွာေရာ ရွိတယ္။ ႏွစ္ဖက္လံုးမွာ ရွိေနၿပီးသားျဖစ္တဲ့ဟာကို အသိအမွတ္ျပဳမယ္။ အသိအမွတ္ျပဳၿပီးတာနဲ႔ ဘယ္လိုၫႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၾကမလဲ ေပါ့ေနာ္။ ၾကားကာလအေျခအေနေအာက္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ ရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က Parallel(တန္းတူရည္တူ) ေပါ့ေနာ္။ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ရဦးမယ္။ လုပ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ့ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကေတာ့ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ဌာနပိုင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒေတြကို converging(အလားတူ) သြားလို႔ရမယ္။ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ က်ေနာ္တုိ႔ Integration (ေပါင္းစည္းျခင္း)လုပ္လို႔ ရမယ္။

KNU မွာလည္း ဌာနႀကီး ၁၄ ခုရွိတယ္။ ေျမယာ၊ သစ္ေတာ၊ လယ္ယာ စသျဖင့္ ဌာနႀကီး ၁၄ ခုမွာ ဌာနအလိုက္ အေျခခံ မူုဝါဒေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြရွိတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီအေျခအေနေအာက္မွာ အစိုးရက ဒီကိစၥေတြကို မသိေသးတာ လားေတာ့ မေျပာတတ္ဘူးေပါ့ေနာ္။ NCA (တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္) လက္မွတ္ထိုးၿပီး ေနာက္ပိုင္း အခုခ်ိန္ အထိ တိတိပပ ေဆြးေႏြးၫႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္တာေတြကို မေတြ႔ရေသးဘူး။

KNU နဲ႔ အစိုးရတို႔ရဲ႕ေျမယာမူဝါဒေတြမွာ အဓိက ကြာျခားမႈက ဘာေတြလဲ။ ရွင္းျပေပးပါ။

KNU ရဲ႕ ေျမယာမူဝါဒကို ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ ေျမသိမ္းဥပေဒအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ေတာ့မွ ႏိုင္ငံ ေတာ္ပိုင္ ေျမသိမ္းမႈ ဆိုတဲ့ အေျခအေနေအာက္မွာ ထုတ္တဲ့အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ကရင္အမ်ိဳး သားအတြက္ ဘိုးဘြား လက္ငုတ္ ေျမယာေတြ၊ လက္လြတ္မဆံုးရႈံးႏိုင္ဖို႔အတြက္ လက္ငုတ္လက္မ လြတ္ေရး ဆိုတဲ့ေဆာင္ပုဒ္အေပၚမွာ အေျခ ခံၿပီးေတာ့ ဒီမူဝါဒကို ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွာ ေရးဆြဲခဲ့တယ္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေျမယာမူဝါဒကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ တယ္။ နည္းနည္းျပန္ျပင္ဆင္လိုက္တာက ေျမသည္ ေဒသခံလူထု အတြက္ျဖစ္သည္ဆိုတဲ့ အေျခခံမူမွာ ျပန္ေရးဆြဲခဲ့တယ္။ ေနာက္ ၂၀၁၅ ဆယ္ႏွစ္တာကာလကို ေရာက္လာတဲ့အခါေတာ့ ပိုၿပီးထိထိမိမ္ိျဖစ္ဖို႔ အတြက္ ̏ ေျမသည္ ျပည္သူ လူထုက ပိုင္ဆိုင္သည္˝ဆိုတဲ့ အေျခခံမူေအာက္ကေနၿပီး မူဝါဒကို ျပန္လည္ မြမ္းမံတာေတြ ရွိခဲ့တာေပါ့။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေျမယာမူဝါဒ ကိုခ်မွတ္တဲ့ ေနရာမွာ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ ၄ ခ်က္နဲ႔ ခ်မွတ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့–

(၁) တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုကေနၿပီး ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္နဲ႔ အသံုးခ်ခြင့္ရွိတယ္။

(၂) ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသံုးခ်ခြင့္ေသာ္လည္းေကာင္း စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ေနရာမွာ လူမႈဘဝဖူလံုေရးနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို အေျခခံရမယ္။

(၃) တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမေဒသအသီးသီးမွာရွိတဲ့ သစ္ေတာတို႔၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔၊ ယဥ္ေက်းမႈအ ေမြအႏွစ္ တို႔ကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ရမယ္။

(၄) သဘာဝသယံဇာတကို ထုတ္ယူသံုးစြဲတဲ့ေနရာမွာ ျပည္သူလူထုကေနၿပီးေတာ့ ပါဝင္ဆံုးျဖတ္ ပိုင္ခြင့္ရွိဖို႔ရယ္။ တရားမွ်တမႈ ရွိဖို႔ရယ္။ အနာဂတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ဦးတည္သြားေစဖို႔ရယ္။
…. စတဲ့အခ်က္ေတြျဖစ္တယ္။

KNU ခ်မွတ္တဲ့ ေျမယာမူဝါဒက ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္နဲ႔ အသံုးခ်ခြင့္ အေပၚမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားတယ္။ အစိုးရကေတာ့ ေျမ အသံုးခ်ပိုင္ခြင့္္ဆိုတဲ့ မူဝါဒေလာက္ပဲ ေတြ႔ရတယ္ ေပါ့ေနာ္။ ေျမယာကို ႏိုင္ငံေတာ္က ပိုုင္တယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥေပါ့ေနာ္။ ႏို္င္ငံ ေတာ္ပိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ ႏိုင္ငံေတာ္ကဘာလဲဆိုတာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမဲ့ အခ်က္ျဖစ္တယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒအရ ျပန္ၾကည့္ရင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ တာဝန္ယူထားတဲ့ အာဏာပိုင္နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ယူထားတဲ့ ယႏၱရား ေတြသာျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ ဒါက်ေနာ္တို႔နဲ႔ မတူညီဘူးလို႔ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီၾကားကာလအတြင္းမွာ ေျမယာကိစၥရပ္ဆိုင္ရာ၊ မူဝါဒ ဆုိင္ရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး KNU ဘက္က လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာေတြရွိလဲ။

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမတိုင္ခင္ကတည္းက KNU အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမအတြင္း ေျမယာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ အထက္ပါ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔အညီ ျပည္သူလူထုေတြ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ ေပးတယ္။ ေျမယာမွာ အေျခခံ လုပ္ငန္း ၃ ခုရွိတယ္။ (၁) ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရး၊ (၂) ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ (၃) ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း ဆိုတဲ့ အေပၚ မွာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးေနာက္ပိုင္း က်ေနာ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္တာ ကေတာ့ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္ေနတဲ့ အတြက္ အရင္ကထက္ ပိုလုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တယ္။

သို႔ေသာ္လည္းပဲ က်ေနာ္တုိ႔ဖက္မွာရွိတဲ့မူဝါဒနဲ႔ အစိုးရဖက္မွာရွိတဲ့မူဝါဒနဲ႔ သဟဇာတ မျဖစ္တဲ့ခါက်ေတာ့ ပိုလုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္သလုိမျဖစ္လာဘဲ ပြတ္တိုက္မူေတြရွိလာတဲ့အတြက္ တဖက္နဲ႔တဖက္ အျပစ္တင္၊ ကန္႔ကြက္မႈေတြပါ ေတြ႔လာ ရတယ္။ ဒီလုိျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔လဲျမင္ ထားၿပီးသားပါ။ သို႔ေသာ္လည္း မတူညီတဲ့ မူဝါဒကို ဘယ္လိုၫႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ မလဲဆိုတဲ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကရင္ တစံုတရာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။

KNUနဲ႔အစိုးရရဲ႕ ေျမယာမူဝါဒ မတူညီတဲ့အေပၚမွာ လုပ္ေဆာင္မႈအပိုင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဆရာတို႔ ႏွစ္ဖြဲ႔ၾကားမွာ လတ္တေလာ ဘယ္လုိၫႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြရွိလဲ။

ေသေသခ်ာခ်ာ ၫႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိေသးပါဘူး။ မူဝါဒႏွစ္ခုရွိေနေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူးဆိုတာ က်ေနာ္တုိ႔ လည္း လက္ခံ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၾကားကာလမွာေတာ့ KNU ရဲ႕ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး စလုပ္ကတည္းက ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရဖို႔၊ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား၊ စစ္တပ္ အားလံုးက လက္ခံထားၿပီးသားျဖစ္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးပဲျဖစ္တယ္။ အခုသြားေနတဲ့ KNU ရဲ႕ေျမယာ မူဝါဒသည္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုမူဝါဒ နဲ႔ကိုက္ညီမႈရွိလား၊ မရွိလား။ အစိုးရရဲ႕ေျမယာ မူဝါဒသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူဝါဒ နဲ႔ကိုက္ညီမႈရွိလား၊ မရွိလား။ ဆိုတဲ့အေပၚမွာ ဦးတည္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကမယ္ဆိုရင္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ရလဒ္ ထြက္ေပၚလာမွာပါ။

ဖားအံခ႐ုိင္၊ ေလာ္ခီးလာ(ေလးဝါးစခန္း)မွာ ႏုိဝင္ဘာ ၂ ရက္မွ ၄ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပတဲ့ ေကာ္သူးေလ ေျမယာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ အေပၚ ျပည္နယ္အစိုးရက ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ကန္႔ကြက္စာ တစ္ ေစာင္ ပို႔လိုက္တာကို ဘယ္လိုျမင္ပါလဲ။

နယ္/လံုရဲ႕ ကန္႔ကြက္စာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္ ၂ ပို္င္းေျပာခ်င္ပါတယ္။ ပထမ တစ္ပိုင္းက ေျမယာ မူဝါဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ KNU ၾကားတြင္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ လမ္းစတစ္စ၊ အခြင့္အလမ္း ပြင့္သြားတယ္ လို႔ ျမင္ပါတယ္။ အဲဒီကေန တစ္ဆင့္ KNU ရဲ႕ ေျမယာ မူဝါဒ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ယႏၱရားကအစ အစိုးရ၊ ျပည္နယ္မွရွိတဲ့ ေျမယာမူဝါဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လို ေတြ႔ဆံု ၫႇိႏႈိင္းမလဲဆိုတာကို သိရွိ၊ စဥ္းစားလာတယ္လို႔ ယူဆတယ္။

ဒုတိယ တစ္ပိုင္းေျပာခ်င္တာက NCA နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ေတြက ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈမရွိဘူး။ အဲဒီဟာ ေနတဲ့ အခ်က္အေပၚမွာ အေၾကာင္းျပ အေျခခံၿပီးေတာ့ ေထာက္ျပ ကန္႔ကြက္တာေတြ ျဖစ္လာ ႏိုင္တယ္။ ဒါက အစိုးရ ဘက္ ခ်ည္းပဲမဟုတ္ဘူး၊ ကဲ ေကအဲန္ယူဘက္ကလည္း ေျပာမယ္၊ ေထာက္ျပ၊ ကန္႔ကြက္မယ္ဆိုရင္ ကန္႔ကြက္စရာ အမ်ား ႀကိီးရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ KNU ဘက္ကေတာ့ ကန္႔ကြက္တာထက္ စာရင္ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုျဖစ္ေနတဲ့ Policy (မႈဝါဒ)ပိုင္းဆိုင္ရာ clash(ထိပ္တိုက္မႈ) ျဖစ္တဲ့ ကိစၥမွာ ဘယ္လို ၫႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတာပဲ အဓိက ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ ေပါ့ေနာ္။

ေလးဝါးမွာထုတ္တဲ့ ေၾကျငာခ်က္ကလည္း ေတာင္းဆိုခ်က္ပဲ။ ျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းတဲ့ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရုိင္း ဥပေဒကို အစိုးရဖက္က ပယ္ဖ်က္ေပးပါ။ ဖ်က္သိမ္းေပးပါ ဆိုတာဟာ ေတာင္းဆိုခ်က္ပဲ။ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိတာပဲ။ ဒါကို အစိုးရက ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးၿပီး ဘယ္အေျခေနခံ ေအာက္မွာ ေတာင္းဆို တာလဲဆိုတာ ျပန္သံုးသပ္ဖို႔လိုတယ္။ လိုအပ္ရင္ေတာင္းဆိုတဲ့ အဖြဲ႔န႔ဲ ေတြ႔ဆံုၫႇိႏႈိင္း ဖို႔လိုတယ္။ တ႔ံုျပန္ကန္႔ ကြက္တာထက္စာရင္ လူထုကို ဦးေဆာင္ကြပ္ကဲတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔ က ပိုမိုၿပီးေတာ့ လုပ္သင့္တာေပါ့ေနာ္။ ဒီအေျခခံေအာက္မွာ ဘယ္လိုလုပ္သင့္လဲ။ ဘယ္လိုျဖစ္သင့္လဲ ဆိုတာကို အဓိက ေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္။

ၾကားကာလအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေတြ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္မႈေတြေၾကာင့္ အသိမ္းခံလိုက္ရတဲ့ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ေတြၸလုပ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ အစိုးရ၊ ကုမၸဏီ အျပင္ KNU ကတာဝန္ရွိသူေတြလည္း ပါဝင္ပတ္သက္မႈ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ ေျပာဆိုခ်က္အေပၚ ဘာေျပာခ်င္ပါသလဲခင္ဗ်။

က်ေနာ္တို႔ KNU မွာလည္း အဓိကအားျဖင့္ ေျမယာျပႆနာကို ေျဖရွင္းတဲ့အခါ မူဝါဒထဲမွာ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ရွိဖို႔ လိုတယ္။ လက္ရွိေထာက္ျပခ်င္တာက အစိုးရမွာရွိေနတဲ့ ၂၀၁၂ ေျမယာအသံုးခ်မႈ မူဝါဒပဲ ေျပာေျပာ၊ ၂၀၁၆ ျပန္လည္ျပင္ ဆင္တဲ့ ေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒပဲဆိုဆို၊ က်ေနာ္တို႔ KNU မွာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ကေန အခုခ်ိန္ထိ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ မြမ္းမံလာတဲ့ ေျမယာမူဝါဒပဲေျပာေျပာ၊ ဘယ္ေျမယာမူဝါဒက ေျမယာျပႆနာကို ေျဖရွင္းလို႔ရမလဲဆိုတာကို ယွဥ္ၾကည့္ဖို႔လိုတယ္။

က်ေနာ္တုိ႔ထင္တာက ေျမယာမူဝါဒကို ေရးဆြဲတဲ့ေနရာမွာကအစ ေျမယာျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ မူဝါဒ တစ္ရပ္ ျဖစ္ရ မယ္။ စေရးဆြဲကတည္းက ေျမယာျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းကို မစဥ္းစားဘဲနဲ႔ ရွိထားၿပီးသား တည္ဆဲဥပေဒ အရ၊ လက္ရွိဥပေဒအရ ဒါေတြကိုပဲ အဆင့္ဆင့္ပါလာတဲ့ ေျမသိမ္းဥပေဒ၊ ၁၂ ဥပေဒ၊ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာတဲ့ ဥပေဒ၊ အေျခ အေနအရလိုအပ္တဲ့ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ေတြ၊ အမိန္႔ေတြျဖစ္သြားလို႔၊ လိုရင္လုိသလို မလိုရင္မလိုသလို ျပင္ဆင္သြား မယ္ဆိုရင္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေျမယာျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္မဲ့ မူဝါဒတိတိပပခ်မွတ္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ေျမယာျပႆနာ ကိုေျဖရွင္းႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။

ဒီေျမယာမူဝါဒဆုိင္ရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေကအဲန္ယူဘက္က ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးဖို႔ စာတင္ထားတာ ရွိတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းဖို႔ ဘာျဖစ္လို႔ အခုထိ ျဖစ္မလာေသးတာလဲ။

စာတင္ထားက ေျမယာတစ္ခုတည္းမကပါဘူး။ မူဝါဒ က႑အားလံုးပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ဌာန ဆိုင္ရာေတြက Program အရကေတာ့ ထိေတြ႔မႈရွိတယ္။ Policy အရကေတာ့ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဆြးေႏြး တာမရွိဘူး လို႔ျမင္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တစ္ဖက္က ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မွတ္ခ်က္ေပးဖို႔လည္း ခက္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေအာက္မွာ အစိုးရဖက္က အကန္႔အသတ္ရွိတယ္ဆိုတာကလည္း က်ေနာ္တို႔ နားလည္ေပးတယ္။ အကန္႔ အသတ္ရွိေပမယ့္ အဓိကေသာ့ခ်က္ကေတာ့ ေျမယာမူဝါဒပဲေျပာေျပာ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးမူဝါဒေျပာေျပာ ဒီမူဝါဒ အားလံုးဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုေအာက္က ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒါကိုပဲ ဆက္လက္ကို္င္စြဲထားမယ္ဆိုရင္ ျပႆနာ ေတြက ရွိေနဦးမယ္ေပါ့ေနာ္။

ေျမယာကိစၥရပ္ဆုိင္ရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာမ်ားျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္ပါသလဲ။

အစိုးရေရာ၊ က်ေနာ္တို႔ KNU ပါ ပထမအဆင့္မွာ ျပည္နယ္အစိုးရ အေနနဲ႔ ညိႇႏႈိင္းမႈေတြလိုတယ္။ ဒါကေတာ့ ေျမယာ တစ္ခုတည္းမကဘူး။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စတဲ့ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ဒီလိုေတြ႔ဆံုညိႇႏႈိင္းတဲ့ေနရာမွာ အဓိက အပိုင္း ၃ ပိုင္း ေလာက္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေစခ်င္တယ္ေပါ့ေနာ္။ (၁) တစ္ခ်က္ကေတာ့ KNU ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္နယ္ေျမ တစ္ခုကို ပံုစံတစ္မ်ိဳး နဲ႕စဥ္းစားမယ္။ (၂) ထိစပ္နယ္ေျမျဖစ္တဲ့ ပူးတြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေနရာေတြကို ပံုစံတစ္မ်ိဳး၊ (၃) ေနာက္တစ္ခါ အစိုးရရဲ႕ လံုးလံုး အုပ္ခ်ဳပ္ထားတဲ့ နယ္ေျမေတြကို ပံုစံတစ္မ်ိဳးနဲ႔ စဥ္းစားမယ္။

ၾကားကာလ ဒီပံုစံသံုးမ်ိဳးကို အေျခခံထား စဥ္းစားၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးၾကမယ္ဆိုရင္ အခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊားလို႔ ရမယ္ လို႔ ျမင္တယ္။ NCA ထိုးၿပီးလို႔ KNU ဟာအစိုးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရား မႈဝါဒေအာက္မွာ အားလံုးပါလာရမယ္ဆိုၿပီး အစိုးရ ဖက္က စဥ္းစားလာတယ္ဆိုေတာ့ ဒီ့ထက္ပိုမို ႀကီးမား၊ ျပင္းထန္တဲ့ ပြတ္တိုက္မႈေတြေတာင္မွ ျဖစ္လာႏို္င္ပါတယ္ေပါ့ေနာ္။

ျပည္သူကေန ေရြးေကာက္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ခံ အစုိးရျဖစ္တဲ့ NLD ကေနၿပီးေတာ့မွ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္မွာ ေၾကြးေၾကာ္ထားတဲ့ သူ႔မူဝါဒ ၃ ခ်က္အေပၚမွာလည္း ျပန္အမွတ္ရေစခ်င္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံၿဖိဳးေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး စသျဖင့္ အေျခခံ ၃ ခုစလံုးကို ဟန္ခ်က္ညီညီျဖစ္ဖို႔ကေတာ့ လိုတာေပါ့ေနာ္။ လက္ရွိအာဏာရ NLD အစိုးရ အေနနဲ႔ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရမယ္ဆို တာလည္း သိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒေသာ္လည္းေကာင္း၊ နည္းဥပေဒ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မူဝါဒေတြ ေျမယာ မူဝါဒေတြကအစ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလို႔မရခင္မွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္ လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြထဲက ရွိထား ၿပီးသား ဥပေဒေတြကိုလည္းပဲ အသိအမွတ္ ျပဳေပးဖို႔လိုတယ္လို႔ပဲ က်ေနာ္တို႔ ေျပာခ်င္တယ္ေပါ့ေနာ္။