လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ UNDP တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ကရင္ျပည္နယ္တြင္ တရားေရးရာ သင္တန္းျပဳလုပ္

ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေကအုိင္စီ

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အစိုးရခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ တရားေရး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပည္ ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ -UNDP တို႔ပူးေပါင္းစီစဥ္မႈျဖင့္ ျပဳလုပ္မည့္ တရားဥပေဒေရးရာမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းတစ္ခုကို ႏို၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ သင္တန္းကို ႏို၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔အထိ သံလြင္ပါရာဒိုက္ဟိုတယ္တြင္ျပဳ လုပ္သြား မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ UNDP မွ မြန္-ကရင္ျပည္နယ္ တာ၀န္ခံ ေဒၚနီနီလြင္က ယခုလိုေျပာသည္။

“ တရားေရးမ႑ိဳင္ႀကီးပိုမိုခိုင္ၿမဲဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ အဲဒါခိုင္ၿမဲဖို႔အတြက္ တရားေရး၊ ဥပေဒေရး ရာ၀န္ထမ္းေတြ၊ အဓိကအဆံုးအျဖတ္ေပးမယ့္တရားသူႀကီးေတြအပါအ၀င္ သူတို႔ရဲ႕စြမ္း ေဆာင္ရည္ျမႇင့္ တင္ဖို႔ ရယ္၊ အဲဒီအျပင္ အၿမဲတမ္းသူတို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ အမ်ိဳးသမီး၊ က်ားမ က႑ကိုထည့္သြင္းခ်ိတ္ဆက္ၿပီး စဥ္းစားေတြးေတာႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ေလးရက္ၾကာျပဳလုပ္မည့္ သင္တန္းတြင္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား ဥပေဒေရးရာ၀န္ထမ္းမ်ားအပါအ၀င္သင္တန္းသား ၂၅ ဦးတက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံမူမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္း၊ က်ား၊ မေရးရာဆိုင္ရာအေျချပဳ သင္တန္းမ်ားအား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈပံုစံျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ကရင္ျပည္နယ္ တရားေရး၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္စြာၿငိမ္းက “သူတို႔သင္မွာေတြက Rules of law ၊ တရားမွ်တ မႈစံႏႈန္းေတြ၊ ေနာက္တစ္ခါ က်ားမ မခြဲျခားပဲ တန္းတူရွိမႈေတြသူတို႔သင္မွာကိုး။ ဒါေတြအားလံုးက က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတို႔ ျပဌာန္းထားတဲ့ဥပေဒတို႔မွာပါထားၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္အျမင္ကေတာ့ သူတို႔ႏိုင္ငံတ ကာစံႏႈန္းနဲ႔အညီလာၿပီး Polish လာလုပ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ အက်ိဳးလည္းရွိ မယ္ထင္ပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

ယခုျပဳလုပ္သည့္ သင္တန္းမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္-UNDP တို႔ပူးေပါင္း စီစဥ္မႈျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပဳလုပ္သည့္ သင္တန္း ျဖစ္သည္။