Home သတင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ခ်ည္းကပ္မႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု KNU ေျပာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ခ်ည္းကပ္မႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု KNU ေျပာ

767

ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာရွား

လက္ရွိျမန္မာ့ႏို္င္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ခ်ည္းကပ္မႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖားအံခ႐ုိင္၊ ေလးဝါးစခန္း၌ ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္မွ ၇ ရက္ေန႔အထိျပဳလုပ္သည့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး ဗဟုိအၿမဲတမ္းေကာ္မတီ၏ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္သည္ဟု ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယခု လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ယခင္အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အားနည္းမႈမ်ား ရွိေနသည့္အေပၚ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ အေထာက္အကူျပဳ ယႏၱရားမ်ားရွိသင့္ေသာေၾကာင့္ ယခုလုိ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကအဲန္ယူ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ပဒိုေစာတာဒိုမူးက ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

၎က ̏ အရင္တုန္းက ကိစၥတစ္ခု တိုင္ပင္မယ္ဆိုရင္ Informal(အလြတ္သေဘာ) ပံုစံမိ်ဳးေတြ႔ဆံုႏိုင္တဲ့ Space (ေနရာ) ေတြရွိတယ္။ ညိႇႏႈိင္းတိုင္ပင္၊ ၿပီးမွ Formal(တရားဝင္) ကိုသြားရတယ္။ အခု အဲဒီအပိုင္းေတြ အားနည္း လာေတာ့ အစိုးရပိုင္းကျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တို႔အပိုင္းကပဲ ျဖစ္ျဖစ္နည္းပညာဆုိိင္ရာ ပိုမိုအေထာက္အကူ ေပးႏို္င္ တဲ့ အေနအထားေတြ ႀကိဳးစား ေဖာ္ထုတ္သင့္တယ္။˝ဟု ေျပာသည္။

ၾကားကာလဟုေခၚေသာ NCA ေရးထိုးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ႏုိင္ငံေရးအေျဖအထြက္ေသးသည့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႔အစည္း-EAOs ႏွင့္ အစိုးရၾကား၌ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ ႏို္င္ေသးသည့္ အပိုင္းမ်ားအား ဆက္လက္ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ေနရာ
တစ္ခုရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ပဒို ေစာတာဒုိမူးက ဆက္ေျပာသည္။

(၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္အၿပီး ပထမဆံုး ဦးဆံုးျပဳလုပ္ေသာ ေကအဲန္ယူ၏ ဗဟုိ အၿမဲတမ္း ေကာ္မတီဝင္၏ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ၄၇ ဦးႏွင့္ အထူးဖိတ္ၾကားသူ ၂ ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ခ်ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၾကားကာလဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား၊ ဖြံၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ သေဘာထားမ်ား၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္တည္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားအား ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု အစည္းအေဝး ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ေကအဲန္ယူ၊ ဘိတ္ထားဝယ္ခ႐ုိင္နယ္ေျမအတြင္းရွိ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ား၊ တိရိစၦန္ေဘးမဲ့ေတာ မ်ားတြင္ သစ္ထုတ္လုပ္ငန္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္မႈတို႔ကို ေကအဲန္ယူ၊ သစ္ေတာဌာန၏ မူဝါဒကိုအျခခံၿပီး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားရန္လည္း အစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ ၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ မဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ (EAOs) ႏွင့္ အစုိးရတုိ႔ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထုိးပဲြတြင္ အျခားေသာ(EAOs) ၇ဖဲြ႔ႏွင့္အတူ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ အဖဲြ႔ျဖစ္သည္။

ေကအဲန္ယူသည္ အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္ လာသည့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းမွ စတင္ကာ ၎တို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ ေပးအပ္ထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း မ်ားျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရး စသည့္ ကိစၥမ်ား၌ အစိုးရမွလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ ပြတ္တိုက္မႈမ်ား ရွိလာသည္ဟု ဆုိသည္။

အဆုိပါ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ပြတ္တုိက္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ၾကားကာလ မူဝါဒႏွင့္ လက္ရွိ ရင္ဆိုင္ေနရေသာျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ပံုစံ ျပန္လည္ခ်မွတ္ျခင္း၊ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေကအဲန္ယူ ဗဟုိအၿမဲတမ္းေကာ္မတီ၏ အေရးေပၚအစည္းေဝးတြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ေကအဲန္ယူတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။