Home ေဆာင္းပါး ျပည္သူနဲ႔အတူ “ဆုေတာင္း” ေနရတဲ့ အာဏာရပါတီ

ျပည္သူနဲ႔အတူ “ဆုေတာင္း” ေနရတဲ့ အာဏာရပါတီ

217

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)

(၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၂ရက္)

ရခုိင္ျပည္နယ္(ေျမာက္ပုိင္း) အေရးကိစၥကို ျပည္တြင္းျပည္ပ အႀကံသမားေတြက ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ိဳးစံုနဲ႔ ဝုိင္းၿပီး သမ လိုက္ၾကတာမွာ မူရင္းျပႆနာထက္ ဆင့္ပြားအက်ယ္ခဲ်႕ထားတဲ့ ျပႆနာေတြက အဓိကလုိလို ျဖစ္လာပါတယ္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ျပႆနာဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အျခားေသာ ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးေတြလိုပါပဲ။ အေျခခံအားျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႔ ေခတ္ေနာက္က်မႈျပႆနာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တစ္ခုထဲကိုပဲ ကြက္ၿပီး သုိ႔မဟုတ္ ဗဟုိခ်က္ထားၿပီး သံုးသပ္ေျပာဆုိမယ္ဆိုရင္ ရခုိင္ျပည္နယ္တစ္ခု လံုး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈနိမ့္က်ၿပီး ျပည္သူေတြ ဆင္းရဲမြဲေတေနတာဟာ မူလျပႆနာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဆင္းရဲမြဲေတၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေနတာဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္တစ္ခုထဲ ကြက္ၿပီးျဖစ္ေနတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ ၁၄ခုစလံုး သူ႔အတုိင္းအတာနဲ႔သူ ဆင္းရဲမြဲေတေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာမွ ရခုိင္ျပည္နယ္က “အမြဲတကာ့ ထြတ္ ေခါင္ဖြတ္မင္းေနာင္မွာ ျပာေတာင္ႀကီးေပါက္ကေရာ့ ေျပာင္ေျမာက္ေအာင္မြဲႏုိင္တဲ့” ျပည္နယ္ ျဖစ္ေနတာပါ။ ရခုိင္ ျပည္နယ္ထက္ ပိုၿပီးဆင္းရဲမြဲေတတဲ့ျပည္နယ္ဟာ ခ်င္းျပည္နယ္ပါ။ တစ္တုိင္းတစ္ျပည္လံုးကလည္း အဆင္းရဲဆံုး ႏုိင္ငံ (LDC) ဆုိတဲ့ ႏြံဗြက္အုိင္ထဲကေန ႐ုန္းမတက္ႏုိင္ေသးတ့ဲ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿမဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမူလျပႆနာထဲမွာ လူဦးေရမ်ားျပားသိပ္သည္းတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံနဲ႔ နယ္ခ်င္းစပ္ေနေလေတာ့ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ ေတြမွာ ျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့အတုိင္း လူဝင္လူထြက္ျပႆနာပါ ေပါင္းစပ္ပါဝင္လာပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်၊ ဆင္းရဲမြဲေတၿပီး လူဝင္လူထြက္မ်ားတဲ့ေဒသဟာ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ လူေမွာင္ခုိကုန္ကူးမႈတုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး ေစ်းကြက္နဲ႔ ေရခံ ေျမခံ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီအေနအထားေတြက နယ္စပ္မွာရွိတဲ့ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စစ္ဘက္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္ ဝန္ထမ္းေတြအ တြက္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္ဖုိ႔အတြက္ အင္မတန္စားေပါက္ေကာင္းတဲ့ ဂြင္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။

“လူၿမိဳတာေတြ ေႁမြၿမိဳတာေတြ” ေနာက္မွာထား။ ေငြက အဲဒီဝန္ထမ္းေတြကို ဝါးၿမိဳသြားခဲ့သလဲဆုိတာေတာ့ ထုတ္ေပး ထားတဲ့ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္(မွတ္ပံုတင္)ေတြကို ၾကည့္တာနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ စားထားသလဲဆုိတာ အလြယ္သိ ႏုိင္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ျပႆနာထဲမွာ မူလျပႆနာျဖစ္တဲ့ ဆင္းရဲမြဲေနမႈနဲ႔ ေခတ္ေနာက္က်မႈအျပင္ ဒီအထဲမွာ အဓိ က ဆက္ႏြယ္ ပါဝင္လာတာေတြက လူဝင္လူထြက္ျပႆနာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာ၊ လူေမွာင္ခုိကူးမႈျပႆနာ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပႆနာေတြ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ လိမ္ယွက္ ေပါင္းစပ္ပါဝင္ဖြဲ႔တည္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအတြဲလိုက္ျပႆနာဟာ အခုအခါမွာ ႂကြတက္ၿပီး ေျပာေနၾကတဲ့ “အေနာက္တံခါး”မွာသာ သီးသန္႔ တည္ရွိေပၚ ေပါက္ေနတဲ့ ျပႆနာမဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အေရွ႕၊ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ (တ႐ုတ္၊ ေလာ၊ ထုိင္း) နယ္စပ္ေတြ မွာလည္း မတူတဲ့အတုိင္းအတာနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတည္ရွိေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ထူးျခားတာက (မဆလ)စစ္အစုိးရ၊ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစိုးရ အုပ္စိုးေနစဥ္ကာလမွာေတာ့ ဒီျပႆနာေတြဟာ ေခါင္းၿမီးၿခံဳေနၿပီး (တနည္းအားျဖင့္ ကင္ဆာလို ငုပ္သွ်ဳိးလိႈက္စားေနၿပီး) ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရ“အာဏာ”ရလာေတာ့မွ မန္းမႈတ္ ေခၚယူလုိက္သလို အံုလုိက္ က်င္းလိုက္၊ စီးရီးလုိက္ ေပၚေပါက္ထႂကြလာတဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီျပႆနာေတြကို အုပ္စိုးသူဆက္ဆက္က မေျဖရွင္းခဲ့ၾကဘူး။ မေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့ၾကဘူး။ သုိ႔မဟုတ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းစြာ အေျမာ္အျမင္ရွိစြာနဲ႔ ဒီျပႆနာေတြကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳခဲ့ၾကဘူး။

စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ ဒီမိုကေရစီစည္းဝုိင္းထဲမွာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”နဲ႔အတူ အာဏာစင္ျမင့္ေပၚ တက္လာၿပီး သူတုိ႔ ၾသဇာမေညာင္းတဲ့ “ပါတီအစိုးရေတြ”ကို စစ္အုပ္စုနဲ႔ စစ္အုပ္စုက အညႇာကုိင္ဖုိ႔၊ အၾကပ္ကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ စစ္အုပ္စု ရဲ႕“စပြန္ဆာပါတီေတြ”က အာဏာ တကယ္မရွိတဲ့ “အာဏာရပါတီအစိုးရ”ကို “ႏုိင္ငံေရးတုိက္ကြက္” ေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ ျပည္သူေတြအၾကားမွာ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ေသြးခြဲ ရန္တိုက္ေပးႏုိင္ဖို႔ ဒီျပႆနာေတြကို တမင္ ေမြးျမဴထားခဲ့ပံု ေပၚပါတယ္။

ဒီျပႆနာေတြကို ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရတုိ႔က လက္ေတြ႔ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေနတဲ့ ေစတနာ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ နည္းလမ္းေတြ ေကာင္းမြန္လွေသာ္လည္း မထိေရာက္ဘူး ျဖစ္ေနပါတယ္။ “အိုးေတာ္လုပ္ ဖုတ္ရင္းက မက်က္” ဆုိတာလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေနတာ ရခုိင္ျပႆနာမွာ တင္ မဟုတ္ပါဘူး။ “၂၁ ရာစုပင္လံု”မွာလည္း အလားတူ ျပႆနာေတြ ဝုိင္းဝုိင္းလည္ေနပါတယ္။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရရဲ႕ ေျခလွမ္းတုိင္း၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းတုိင္းမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေတြ၊ အေမွာင့္ပေယာဂေတြ တမ်ိဳးၿပီး တမ်ိဳး မ႐ိုးရေအာင္ ေပၚေပါက္ႀကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္။ အခုအခါမွာေတာ့ “အမုန္းတရားေတြ၊ ဖိအားေတြ၊ တြန္းအား ေတြ”ကို ျပည္တြင္းမွာသာမက ျပည္ပမွာပါ၊ ကုလသမဂၢစင္ျမင့္မွာပါ ႀကံဳေတြ႔လာေနရၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ပ “ဖိအား/တြန္းအား” ဆုိတဲ့ လိႈင္းေတြေလေတြထဲကေန အျမတ္ရလိုက္တာတစ္ခုေတာ့ ရွိပါတယ္။ “ႏုိင္ငံတ ကာက ေပးအပ္တဲ့ဆု” ဆိုတာေတြရဲ႕ ဖံုးကြယ္ထားတဲ့ အျခားမ်က္ႏွာဖက္ကို က်ေနာ္တို႔ျပည္သူေတြ ျပက္ျပက္ထင္ ထင္ ျမင္လုိက္ၾကရတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ အက်ဳိးလုိလို႔သာ ေညာင္ေရေလာင္းတယ္ဆုိတ့ဲ အခ်က္ေပါ့။

ေနာက္တစ္ခ်က္က ကုလသမဂၢက ျပစ္တင္စြပ္စြဲေနတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြဟာ စစ္တပ္ရဲ႕ လတ္တေလာနဲ႔ အစဥ္ အဆက္ ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးျပစ္မႈေတြကို အေျချပဳတည္ေဆာက္ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီစြပ္စြဲခ်က္ ေတြထဲမွာ လိုတာပိုတာ၊ အတိမ္းအေစာင္း အနည္းငယ္ ပါရွိႏုိင္ေသာ္လည္း လံုးဝ အေျခအျမစ္မရွိတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

(မဆလ)နဲ႔ (နဝတ-နအဖ) အုပ္စိုးသူေတြ အၾကမ္းဖက္ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကတဲ့ ျပစ္မႈမ်ိဳးစံုဟာ ရွမ္း႐ုိးမေပၚမွာ၊ မေနာေျမ မွာ၊ မဲနယ္ေတာင္႐ိုးမွာ၊ သံလြင္ျမစ္တေၾကာမွာ၊ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသမွာ၊ ကစၦပနဒီနဲ႔ ေမယုေတာင္တန္းမွာ၊ ႏုိင္ငံအႏွံ႔က စစ္ေၾကာေရးန႔ဲ၊ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲမွာ၊ ၿမိဳ႕ျပလမ္းမေတြေပၚမွာ၊ လက္ပံေတာင္းေဒသက ေလထု၊ ေျမထု၊ ေရထု၊ လူထုရင္ထဲမွာ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း၊ မေမ့မေပ်ာက္ အစဥ္စြဲမွတ္ တည္ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္တ့ဲ လူမဆန္မႈေတြကို လက္ရွိ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ေတြ နဖူးေတြ႔ ဒူးေတြ႕ ခံစားခဲ့ၾကရဖူးပါတယ္။ ကုလသမဂၢစင္ျမင့္မွာ အစိုးရရဲ႕လံုၿခံဳေရးအႀကံေပးအရာရွိက အခုလို ခုခံေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးသြားပါတယ္။

“ျမန္မာအစုိးရသစ္အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ခက္ခဲေသာအေျခအေနကို လက္ဆင့္ကမ္း ဆက္ခံခဲ့ရၿပီး အျခားေသာ သူမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုလည္း ေျဖရွင္းခဲ့ရပါသည္” တဲ့။

ဒီလို လက္ဆင့္ကမ္းဆက္ခံရတာဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္က ခက္ခဲေသာ အေျခအေနတစ္ခုထဲ မဟုတ္ပါဘူး။ (NCA) စာခ်ဳပ္ကိစၥမွာလည္း အလားတူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ရရင္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ေဘာင္ထဲမွာ တကယ့္အာဏာမရွိဘဲ “အာဏာရအစုိးရ” ျဖစ္ေနရတဲ့ ဒီခ်ဳပ္အ စုိးရရဲ႕အျဖစ္က ဆင္မည္းကိုု ဆင္ျဖဴျဖစ္လာအာင္ ေလွ်ာ္ဖြတ္ေပးရတဲ့ ခဝါသည္ရဲ႕အျဖစ္မ်ိဳးပါပဲ။ ဆင္မဲႀကီးဝင္လိုက္ တုိင္း အိုးႀကီးက ကြဲ ကြဲသြားပါတယ္။ ျပႆနာေတြေပၚလာလိုက္ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းလုိက္မွ ဆင့္ပြားျပႆနာ ေတြ တသီတတန္းႀကီး ေပၚလာလုိက္နဲ႔ မဆံုးေသာ သံသရာလည္ေနရွာပါတယ္။

ဒီသံသရာကေန လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက ႀကီးမွဴးတဲ့ “လူထုေမတၱာနဲ႔ တုန္႔ျပန္တဲ့ ဘာသာေပါင္းစံု ဆုေတာင္းပြဲ” ကို အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အနယ္နယ္တုိင္းမွာ အဂၤါေန႔တုိင္း က်င္းပမယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။ အာဏာရပါတီက လူထုကို လံႈ႕ေဆာ္ၿပီး ေမတၱာပုိ႔ဆုေတာင္းေနရတဲ့အျဖစ္ဟာ ဒီကေန “စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕သ႐ုပ္မွန္”ကို ထင္ဟပ္ျပေန တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။