လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ေက်ာက္မီးေသြးစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ KNU သေဘာထားခ်ျပေပးရန္ ကရင္အရပ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားေတာင္းဆို

ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ။ ေကအိုင္စီ

ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္ ဝတ္ႀကီး ေက်းရြာအုပ္စုုတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ရွိသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အား ေပးစက္ ႐ံုစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး KNU ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးအေနျဖင့္ သေဘာထားမ်ားခ်ျပေပးရန္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ အရပ္အဖက္အဖြဲ႔ ၂၉ ဖြဲ႔မွ ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ KNU ထံစာတင္ျပေတာင္းဆို ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းမွာ KNU တပ္မဟာ ၁ နယ္ေျမတြင္ ပါ၀င္ေနသည့္အျပင္ အႀကီးစားေက်ာက္မီးေသြး စီမံကိန္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ KNU ၏ သေဘာထား၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားထံ ထုတ္ေဖာ္ရွင္းလင္းရန္ လိုအပ္ သည့္အတြက္ စာေရးသား ေပးပို႔လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမွႈေရးဆိုင္ရာ လွႈပ္ရွား မွႈကြန္ရက္ -KESAN (ကရင္ျပည္နယ္)မွ ေစာသာဘိုးက ေျပာသည္။

၎က“အဲဒီတင္ျပတဲ့စာထဲမွာ ေက်ာက္မီးေသြးဆိုးက်ိဳးအေၾကာင္းေတြပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီေဒသမွာ သြား လုပ္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံအေပၚ ပြင့္လင္းျမင္သာမွႈမရွိတဲ့အေၾကာင္းေဒသခံပို႔လာတဲ့ အိတ္ဖြင့္ေပးစာနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ဘက္က သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္တဲ့အေၾကာင္းေတြကို တင္ထားတယ္။ ဒါကို KNU ဘက္က သေဘာထားဘယ္လိုရွိလဲ က်ေနာ္တို႔ တရားဝင္ တိတိက်က် ဘာမွမသိရေသးဘူး ။ အဲဒါေၾကာင့္ စာတင္ တာျဖစ္ တယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းျပဳလုပ္မည့္ ေဒသသည္ KNU မွ ျပဳလုပ္သည့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကာလေနာက္ပိုင္းမွသာ ေဒသခံလူထုမ်ား ေအးခ်မ္းစြာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္လာႏိုင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္မီးေသြး စီမံကိန္း ခြင့္ျပဳပါက ေဒသခံ ဘဝလံုၿခံဳမွႈမ်ားကို ျပန္လည္ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္႐ံုမွ်မကဘဲ KNU ၏ လံုၿခံဳေရးကိုပါ ထိခိုက္လာႏိုင္ ေၾကာင္း ၎တင္ျပသည့္စာတြင္ ေထာက္ျပထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ စီမံကိန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္မည့္ ေနရာရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို အသိေပး ျခင္းမရွိဘဲ ေျမမ်ားတိုင္းတာျခင္း၊ တြင္းမ်ားတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းေျမေနရာနွင့္အတူ စက္႐ံုအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္မည့္ ေနရာတစ္ခုျခင္းစီအတြက္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေနမႈအေျခအေနမ်ားကိုပါ KNU ထံ တင္ျပထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

KNU အေနျဖင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း လက္ရွိ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ရွိသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသံုးဓာတ္အား ေပးစက္႐ံုစီမံကိန္း ကိစၥကုိ KNU ဘက္မွ သေဘာထားတရား၀င္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေျပာဆိုျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္ ကရင္အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေ၀ဖန္ေျပာဆိုေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၎ကိစၥအေပၚ ေကအဲန္ယူ၏ တဲြဘက္အတြင္းေရးမႉး (၂)ပဒုိေစာလွထြန္းက “ ဒီေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ ေကအဲန္ယူရဲ႕ သေဘာထားကေတာ့ ထုတ္ျပန္ေပးမယ္။ လက္ခံ၊ မလက္ခံဆုိတာကေတာ့ ထုတ္တဲ့အခါက်ရင္ သိမွာပါ။ ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြအားလုံးကုိ လုိက္စုေနပါတယ္။ အခ်က္အလက္ေပါင္းစုံရွိဖုိ႔ လုိတယ္ေပါ့ ထုတ္ျပန္ဖုိ႔က။ ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ေကာင္း က်ဳိး၊ ဆုိးက်ဳိး သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ေပးပုိ႔ လာဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚခ်င္ပါတယ္”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းက ၿပီးစီးသြားသည့္ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ KNU ကြန္ဂရက္အၿပီး ျပဳလုပ္သည့္ ပထမအႀကိမ္ KNU ဗဟို အၿမဲတမ္း ေကာ္မတီ၏ အေရးေပၚအစည္းအေဝးထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားကို ထိခိုင္ ေစႏိုင္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွႈႏွင့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ အသံုးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို အကာ ကြယ္ျပဳႏိုင္သည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မရွိေသးသည့္ကာလတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွႈမ်ိဳးကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အခ်ိန္မက်ေသးဟု သေဘာထားဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နန္းခင္ေထြးျမင့္က ျပည္နယ္အတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည့္ အတြက္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၂၁ရက္ေန႔ ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံၿမိဳ႕ ဇြဲကပင္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အဆိုပါ စက္႐ံုအတြက္ ဆန္း စစ္ေလ့လာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကုမၸဏီႏွင့္ ေဒသခံလူထု ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ထိုသို႔ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။