လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

တုိင္းရင္းသား စာေပသင္ဆရာ၊ ဆရာမေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားကို ဆိုင္ရာစာယဥ္မ်ား ကူညီေပးမည္

ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာျမတ္ဦးသာ

အစိုးရ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား စာေပသင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားကို ျပည္ နယ္စာယဥ္က ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ဟု ျပည္နယ္ ကရင္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအသင္း ဥကၠဌ ေစာေအးျမက ေကအုိင္စီသို႔ ေျပာသည္။

၎က “အခုေလွ်ာက္လႊာ ပံုစံေတြကို အိမ္မွာ အဆင့္သင့္လုပ္ထားတယ္။ ေလွ်ာက္ခ်င္တဲ့သူေတြလာခဲ့ပါ။ သူတုိ႔ အေနနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ ေထာက္ခံစာေတြေတာ့ယူခဲ့။ ဒီမွာ ပံုစံျဖည့္မယ္။ လုိတာေတြကို ေျပာျပမယ္။ ၿပီးရင္ သူတို႔ေနတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ပညာ ေရးမႉး႐ံုးမွာ သြားတင္႐ံုဘဲ။ ေလွ်ာက္ခ်င္သူေတြ က်ေနာ့္ဆီမွာ လာလုပ္တာ သံုးဆယ္ေက်ာ္ေလာက္ေတာ့ရွိသြားၿပီး။ ဘယ္ သူလာလာကူညီေပးမယ္” ဟု ေစာေအးျမက ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

အလားတူ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း တုိင္းရင္းသားစာေပသင္ ဆရာ၊ ဆရာမအျဖစ္ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားကို သက္ ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီမ်ားက ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေအာက္တုိဘာ လဆန္းပုိင္း တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ တုိင္းစာယဥ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာဆိုထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ ဒုဥကၠဌ မန္းသန္းဝင္းဦးက ေကအုိင္စီသို႔ ေျပာသည္။

တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားသင္ ျပင္ပ၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ယခင္က အစိုးရအေနျဖင့္ တစ္လ က်ပ္သံုးေသာင္းႏႈန္း ေထာက္ပံ့ေပးေသာ္လည္း ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေန႔စားလေပး ဆရာ၊ ဆရာမ (Teaching Assistant) အျဖစ္ တစ္ရက္ လွ်င္ က်ပ္ ၃၆၀၀ ႏႈန္း တုိးျမင့္ခန္႔ထားရန္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူေနၿပီးျဖစ္သည္ဟု ကရင္ျပည္နယ္ ပညာေရးမႉး ဦးစိုးျမင့္က ေအာက္တုိဘာလဆန္းပုိင္းတြင္ ေကအုိင္စီသို႔ ေျပာသည္။

တုိင္းရင္းသား စာေပသင္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို အစိုးရဝန္ထမ္းအျဖစ္ တစ္ဆင့္တုိး ခန္႔အပ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ အစိုးရ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္သား စာေပကို မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပတြင္ သင္ယူခြင့္ျပဳထားၿပီး ေက်ာင္း သားမ်ား အေနျဖင့္ အပိုေဆာင္းသင္ယူေနရသလိုျဖစ္ကာ ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းျဖင့္ သင္ၾကားခြင့္ရရန္ ဆက္ႀကိဳး ပမ္းသြားမည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ ကရင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ေစာေအာင္ျမင့္ခိုင္က ေကအုိင္စီသို႔ ေျပာသည္။

ေန႔စားလေပး ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ လက္ရွိ တုိင္းရင္းသား စာေပ ဆရာ၊ ဆရာ မမ်ား ျဖစ္ရန္ လိုသလို၊ ပညာအရည္အခ်င္း ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ အလုပ္သမား မွတ္ပံုတင္၊ ရဲစခန္း ေထာက္ခံစာစသည္တုိ႔ျဖင့္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉး ႐ံုးမ်ားသို႔ ေအာက္တုိဘာ ၂၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ ထားရမည္ဟု ဆိုင္ရာစာယဥ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ သိရသည္။