လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ကိုရီးယားေရာက္ ကရင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ “ေစာသစၥာ၀ါဒီ ” ကရင္ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္

ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေကအိုင္စီ

ကရင္လူငယ္အစည္းအ႐ံုး-KYO(ကိုရီးယား)၏ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားေရာက္ ကရင္လူငယ္မ်ား၏ ေကာင္းမႈျဖင့္ “ေစာသစၥာ၀ါဒီ “အမည္ရွိသည့္ ကရင္ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္တစ္ခုကို ယေန႔ (ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔)က ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အင္ေခ်ာၿမိဳ႕ ဘူေဗ်ာင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းတိုက္ဖြင့္လွစ္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး KYO(ကိုရီးယား)၏ အတြင္းေရးမႉး ေစာထြန္းထြန္းက “ က်ေနာ္ တို႔အဓိက ရည္ရြယ္တာက ကိုရီးယားေရာက္ ကရင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအေနနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေရး ၊ ဗုဒၶတရားေတာ္ေတြနဲ႔ေ၀းကြာမႈမရွိေစေရးအျပင္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားပိုမိုစုစည္းမႈရရွိ ေစေရးအတြက္ ဖြင့္လွစ္တာျဖစ္ပါ တယ္”ဟု ေျပာသည္။

ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ “ေစာသစၥာ၀ါဒီ “ေက်ာင္းတိုက္ဖြင့္ပြဲတြင္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ KYO (ကိုရီးယား)အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ေတာင္ကိုရီးယားေရာက္ ကရင္မိသားစု၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေရစက္ခ်တရားနာယူျခင္း၊ ရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ား အား ၀တၱဳေငြမ်ား ဆက္ကပ္လႉဒါန္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ကာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ ေက်ာင္းတိုက္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ KYO(ကိုရီးယား) အျပင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ေရာက္ရွိေနသည့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္ ေကာ့ကူးေက်းရြာဆရာေတာ္ ဥဴးကုသလႏွင့္ ကိုရီးယားေရာက္ ကရင္မိသားစု၀င္မ်ား၏ ထည့္၀င္လႉဒါန္းေငြမ်ားျဖင့္ အေဆာက္အဦးတစ္ခု၏ ၃ လႊာအထပ္ကို ငွားရမ္းကာ ေက်ာင္းတိုက္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ သည္။

ဆရာေတာ္ဥဴးကုသလက “ကိုရီးယားေရာက္ေနတဲ့ တျခားတိုင္းရင္းသားေတြမွာလည္း ဒီလိုပံုစံ လုပ္ထားၾကတယ္။ ဒီမွာ အလုပ္အကိုင္အဆင္မေျပတဲ့ ကိုယ့္ကရင္လူမ်ိုးေတြ၊ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ကိုယ့္ကရင္ လူမ်ိဳးေတြနားခိုႏိုင္တဲ့ ေနရာတစ္ခု လည္းျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ကိုယ့္ကရင္လူမ်ိဳးေတြလည္း အခ်င္းခ်င္း စုစည္းႏိုင္တယ္။ ဗုဒၶရဲ႕တရားေတြနဲ႔လည္း ေ၀းကြာမသြားတဲ့အက်ိဳးေက်းဇူးေတြရွိတယ္” ဟု မိန္႔ၾကားသည္။

၎”ေစာသစၥာ၀ါဒီ ” ကရင္ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၀ လခန္႔က စတင္ကာ ငွားရမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုမွသာ အခမ္းအနားအထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။