လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

KDN ႏွင့္ NRC ပူးေပါင္းၿပီး အျငင္းပြားမႈဆိုင္ရာ စုေပါင္းအေျဖရွာျခင္းသင္တန္းကို သထံုတြင္ ႏွစ္ရက္တာျပဳလုပ္

စက္တင္ဘာ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေနာ္ေစးခု

ကရင္လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း (KDN-Karen Development Network) ႏွင့္ NRC-Norwegian Refugee Council တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး အျငင္းပြားမႈဆိုင္ရာ စုေပါင္းအေျဖရွာျခင္း သင္တန္းတစ္ခုကို စက္တင္ဘာလ ၃ရက္မွ ၄ ရက္ေန႔အထိ မြန္ျပည္နယ္၊ သထုံၿမိဳ႕ ၊ သု၀ဏၰဘူမိ ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ေျမယာ၊ အိုးအိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးပိုမိုသိရွိရန္ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက မည္သို႔ စုေပါင္းအေျဖရွာၾကရန္ စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း KDN Assistant Project Coordinator ေနာ္ဆာထူးက ေကအုိင္စီသုိ႔ ယခုလုိ ေျပာသည္။

“ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္ေျမေဒသအသီးသီးမွာ ေျမယာအိုးအိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးေတြကို သိေစရန္လည္းေကာင္း ၊ အ ျငင္းပြားမႈဆိုတာ ေျမယာ အိုးအိမ္မွမဟုတ္ပါဘူး။ တျခားေသာအျငင္းပြားမႈ ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာလည္း ဘယ္လို စုေပါင္း ေျဖ ရွင္းမလဲ။ ဘယ္လိုအေျဖရွာမလဲ ဆိုတဲ့နည္းလမ္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဘယ္လိုစုေပါင္း အေျဖရွာ မလဲဆိုတဲ့အ ေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္” ဟု သူမက ေျပာသည္။

ႏွစ္ရက္တာ သင္တန္းအတြင္း ေျမယာ၊ အိုးအိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အသိပညာေပးျခင္း (The Housing, Land and Property –HLP) ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း (Collaborative Dispute Resolution-CDR)၊ Communication , Negotiation မ်ားအျပင္ အျငင္းပြားမႈတြင္ တိုက္႐ိုက္ပါ၀င္သူ ၊ သြယ္၀ိုက္ပါ၀င္သူမ်ား စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အသိပညာေပးခဲ့သည္ဟု ေနာ္ဆာထူးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ သင္တန္းတြင္ သထုံ၊ ဘီးလင္း ၊ က်ိဳက္ထို၊ က်ိဳက္မေရာ ၊ သံျဖဴဇရပ္ ၊ ေရး စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၇)ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းလက္ ေဒသရြာမ်ားမွ တစ္ရြာတစ္ေယာက္စီျဖင့္ သင္တန္းသား စုစုေပါင္း (၂၂) ဦးကို သင္တန္းေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘီးလင္း ၿမိဳ႕နယ္မွ သင္တန္းတက္ေရာက္သူ ဦးတင္ထြန္းဦးက “ ညိႇႏွိႈင္း အေျဖ ရွာမႈေတြက အရင္က အရပ္သားေတြနဲ႔ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြက တိတိက်က် နားမလည္ခဲ့ဘူး။ ေဆာင္ရြက္မႈအပိုင္းမွာ နည္းစနစ္တက် မရွိခဲ့ဘူးေပါ့။ အာ ဏာအရျဖစ္ေစ၊ အမိန္႔အရျဖစ္ေစ သူတို႔က အတင္းအဓမၼပဲ။ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈကို ေပးခဲ့တဲ့ အေျခအေနမရွိေပမယ့္ အခု ကေတာ့ နည္းမွန္လမ္းမွန္နဲ႔ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ရမလဲဆိုတဲ့ဟာေတြကို တိတိက်က် နားလည္လာတာေပါ့”ဟု ေျပာ သည္။

၎သင္တန္းကုိ EU အေထာက္အပ့ံ့ျဖင့္ အေျခခံမွ စ၍ ကၽြမ္းက်င္အဆင့္ထိ ေပးသြားႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားကို သင္တန္းေပးျခင္း ၊ သင္တန္းရရွိၿပီးသူမ်ားမွ ေက်းလက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားတစ္ဆင့္ခံ သင္တန္းဆင့္ ကမ္းျပန္ေပးျခင္းအျပင္ သင္တန္းတက္ၿပီး သူမ်ားအား မြမ္းမံကၽြမ္းက်င္အဆင့္ သင္တန္းမ်ား ဆက္လက္ေပးသြားရန္ အစီ အစဥ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု သင္တန္းစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၌ တစ္ႀကိမ္ ၊ သထုံၿမိဳ႕၌ (၃)ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ ၊ဖားအံၿမိဳ႕တြင္လည္း အလားတူ သင္တန္းမ်ိဴး ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။