လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ေကအဲန္ယူ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာအုပ္စု ၉ ခုကို အေျခခံႏိုင္ငံေရး သင္တန္းပို႔ခ်ေပး

စက္တင္ဘာ ၅ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဒသအတြင္း ျပည္သူလူထုမ်ား ႏိုင္ငံေရး အသိပညာစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စု (၉)ခုမွ ေက်းရြာအုပ္စု တာဝန္ရွိသူ မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအား စက္တင္ဘာလ ၁ရက္မွ ၅ရက္ေန႔အထိ အေျခခံ ႏိုင္ငံေရးသင္တန္းတစ္ရပ္ကို ေကအဲန္ယူ ေကာ့က ရိတ္ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးတြင္ ပို႔ခ်ခဲ့သည္။

အဆိုပါသင္တန္းကို ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေထာဝါးေလာ္၊ အဇင္း(ေက်ာ့ထ)၊ ပိုးေရး၊ မိနန္းအပ္၊ မိတန္၊ ကြင္းကေလး၊ ႀကိတ္၊ လန္းဖားႏွင့္ အစြန္း(အက်ဴ႕) စသည့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားထဲမွာ အုပ္စုတစ္ခုလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၀)ဦးႏႈန္းျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ ၿပီး သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္တန္းဆရာျဖစ္သူ ေကအဲန္ယူ ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီဝင္ ပဒိုေစာပိုပိုတူးေအာင္က ေကအိုင္စီသို႔ ယခုလို ေျပာသည္။

“ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသအတြင္းမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ က်ေနာ္တို႔ လူေတြ ႏိုင္ငံေရးအသိအျမင္ ပိုျမင့္မားလာဖို႔ သင္တန္း က်င္းပတာေပါ့။ သင္တန္းမွာ အထူးသျဖင့္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္း၊ ေကအဲန္ယူရဲ႕ လမ္းစဥ္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ေရွ႕ လုပ္ငန္းစဥ္အျပင္ NCA မွာပါတဲ့ သိသင့္သိထိုက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ပို႔ခ်ေပးပါတယ္။ အလားတူ သင္တန္းေတြ က်ေနာ္ ဆက္လုပ္သြားဖို႔လည္း ရွိပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

သင္တန္းတြင္ အဆိုပါ ေက်းရြာအုပ္စု (၉)ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၉၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ကာ သင္တန္းဆရာအျဖစ္ ေကအဲန္ယူ ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီဝင္ ပဒိုေစာပိုပိုတူးေအာင္၊ ပဒိုေစာလစၥတန္ အပါအဝင္ ဆရာ (၄)ဦးက ပို႔ခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အဇင္းေက်းရြာအုပ္စုမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေနာ္ထူးထူးအဲ့က “ဒီလို အေျခခံ ႏိုင္ငံေရးသင္တန္းမ်ဳိးလာတက္တာ က်မအတြက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ပါပဲ။ သင္တန္းမွာ အရင္က မသိခဲ့တဲ့ ေကအဲန္္ယူ လမ္းစဥ္နဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အမ်ားႀကီး သိလာတယ္။ အခု သိရွိသြားတဲ့ အရာေတြကိုလည္း က်မတို႔ ေဒသမွာ ျပန္လည္ေဝမွ်သြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္”ဟု ေျပာသည္။

ေကအဲန္ယူ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္႐ံုး၌ ယခုႏွစ္ ဇြန္လက ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေကအဲန္ယူ၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လယ္ယာစိုက္ ပ်ဳိးေရး၊ သစ္ေတာ၊ ရဲ၊ ႐ံုး၊ လူငယ္၊ အမ်ဳိးသမီး စသည့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားအား အလားတူ သင္တန္းမ်ားကုိ ပထမအႀကိမ္ သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့သည္။

၎ေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ စကၠဝက္(ၾကာ့ကဝါ့)၊ ေကာ့ႏြဲ၊ ေမာင္းမရြာ သစ္ (ေမာမာ့)၊ ေအာင္ဖႀကီး(ေအာဖာ့)၊ ရြာတန္းရွည္ (ယြာေတာေဆ့)၊ အံေကာင္ (ေအာ့ေကာ)ႏွင့္ သံုးဆယ့္သံုးဆူ (ခို႔သဲဆီး) တို႔မွ ေက်းရြာအုပ္စု တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအား အလားတူ သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့ရာ ယခုအႀကိမ္မွာ တတိယအႀကိမ္ျဖစ္သည္။