Home ေဆာင္းပါး အတိုင္ပင္ခံမိန္႔ခြန္း – အာနန္ေကာ္မရွင္အႀကံျပဳခ်က္နဲ႔ စုိးရိမ္စရာမ်ား

အတိုင္ပင္ခံမိန္႔ခြန္း – အာနန္ေကာ္မရွင္အႀကံျပဳခ်က္နဲ႔ စုိးရိမ္စရာမ်ား

1044

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္)

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ “၁၉ စက္တင္ဘာ မိန္႔ခြန္း”ဟာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အာ႐ံုစူးစုိက္မႈနဲ႔ ေဝဖန္မႈ၊ တုိက္ခိုက္မႈမ်ိဳးစံု အခံရဆံုး မိန္႔ခြန္းျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

ဒီမိန္႔ခြန္းမွာ (သေဘာမတူႏုိင္စရာ အခ်က္တခ်ဳိ႕ ပါရွိေနေစကာမူ) အေလးအနက္ထားၿပီး ႀကိဳဆိုစရာေကာင္းတယ္လုိ႔ က်ေနာ္ ထင္ျမင္ယူဆတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ စစ္အုပ္စုနဲ႔ ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါေတြက ေတာေခ်ာက္က်ံဳးသြင္းေနတဲ့ “ေနာက္ထပ္စစ္ပြဲ” တစ္ခုကို ေရွာင္တိမ္းသြားႏုိင္တဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေရွာင္တိမ္းႏုိင္မႈဟာ ယာယီပဲလား၊ ကာလတုိအခုိက္အတန္႔ပဲလား၊ အရွည္သျဖင့္လားဆုိတာကို ဆက္လက္ၿပီး အကဲခတ္ၾကရ အံုးမွာပါ။ ယာယီပဲလား၊ ကာလတုိအခုိက္အတန္႔ပဲလားလို႔ ေျပာရတာက အေၾကာင္းအခ်က္ ၂ခုရွိလို႔ပါ။

ပထမအေၾကာင္းအခ်က္က “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒနဲ႔ စစ္တပ္ရဲ႕ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ” ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္၊
ဒုတိယအခ်က္က “ကိုဖီအာနန္ အစီရင္ခံစာ ဆန္႔က်င္ေရးအုပ္စု” တည္ရွိေနမႈ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအုပ္စုဟာ ေတာ္႐ံုတန္႐ံုအုပ္စု မဟုတ္ပါဘူး။ အတြင္းသေဘာအရ “စစ္အုပ္စု”ကို မွီခိုအားထားၿပီး အေပၚယံသြင္ျပင္မွာေတာ့ “လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး” အေရၿခံဳထားသူေတြနဲ႔ စုဖြဲ႔ထားတဲ့ အုပ္စုျဖစ္ေနလုိ႔ပါပဲ။ သူတုိ႔ဟာ အၾကမ္းဖက္ဆူပူ ေသာင္းက်န္းမႈ မ်ိဳးစံုကို မီးကုန္ယမ္းကုန္လုပ္မွာပါ။ ေသြးခြဲရန္တုိက္ေပးမႈမ်ိဳးစံုကို လူမဆန္စြာ လုပ္မွာျဖစ္တယ္။ လုပ္ေနပါတယ္။

အထက္မွာတင္ျပခဲ့တဲ့ “ေနာက္ထပ္စစ္ပြဲ”ဆုိတာက(ARSA)အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ကို ရွိတာထက္ပုိၿပီး အက်ယ္ခ်ဲ႕ထားတဲ့ “အၾကမ္း ဖက္ဝါဒတိုက္ဖ်က္ေရးစစ္ပြဲ”ကို ဆိုလိုတာပါ။

စစ္ဆိုတာ စတင္ဖို႔ လြယ္ကူသေလာက္ အဆံုးသတ္ဖို႔၊ အၿပီးသတ္ဖို႔ ရႈပ္ေထြး ရွည္ၾကာၿပီး ခက္ခဲတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိ အုပ္စုအတၱ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေရးကိုသာ ကြက္ၾကည့္ၿပီး စစ္ပြဲတစ္ခုကို မဆင္မျခင္၊ မုိက္မိုက္ကန္းကန္း လႈံ႔ေဆာ္တာမ်ိဳး၊ စတင္တာမ်ိဳး မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ဒီေန႔လိုကာလမ်ိဳးမွာ ပုိၿပီးေတာင္ မလုပ္သင့္ပါဘူး။ မလိုအပ္ရင္ စစ္ဆိုတဲ့လက္နက္ကရိယာကို အသံုးမျပဳသင့္ပါဘူး။ လုိအပ္ရင္ေတာ့ တိုေတာင္းႏုိင္သမွ် အခ်ိန္တိုအတြင္း မိမိရည္မွန္းခ်က္အျပည့္အဝရရွိေအာင္ ပီပီျပင္ျပင္၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆင္ႏႊဲတတ္ဖို႔လိုပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔တုိင္းျပည္ရဲ႕ လက္ေတြ႔ဘဝအရေျပာရရင္ ယေန႔ကာလမွာ စစ္ကိုေရွာင္တိမ္းႏုိင္သမွ် ေရွာင္တိမ္းဖို႔ သမိုင္းေၾကာင္း အခ်က္အလက္အရေရာ၊ လက္ေတြ႔အရပါ အင္မတန္ လိုအပ္ေနတဲ့ကာလျဖစ္ပါတယ္။

သမုိင္းေၾကာင္းအခ်က္အလက္အရ

သမုိင္းေၾကာင္း အခ်က္အလက္အရဆိုတာမွာ ေအာက္ပါ ပကတိအခ်က္ ၂ခု အေျခခံအားျဖင့္ ပါရွိေနပါတယ္။
ပထမအခ်က္က ယေန႔အထိ မရပ္စဲႏုိင္ေသးတဲ့ အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညြတ္မႈ ၿပိဳကြဲမႈရလဒ္ျဖစ္တဲ့ “ျပည္တြင္းစစ္” ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒီေန႔ထိ ျပတ္ျပတ္စဲစဲ ရပ္စဲႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။
ဒုတိယအခ်က္က ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ရွည္ၾကာလွၿပီျဖစ္တဲ့ “စစ္အုပ္စု/စစ္အာဏာရွင္စနစ္အုပ္စိုးမႈ”ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ေတြ႔အရ

လက္ေတြ႔အရ တည္ရွိေနတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြထဲမွာ ဘာေတြပါသလဲ။
အထက္မွာတင္ျပခဲ့တဲ့ သမုိင္းအေၾကာင္းအခ်က္ ၂ခုကေန တုိက္႐ုိက္ေပါက္ဖြားလာ အက်ိဳးဆက္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္တိုင္း တစ္ျပည္လံုး အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညြတ္မႈ တစစီ ေက်မြပ်က္သုဥ္းေနတဲ့အခ်က္နဲ႔ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူထု ဆင္းရဲမြဲေနတဲ့အခ်က္ ေတြဟာ အဓိက ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညြတ္မႈမရွိတဲ့၊ ၿပိဳကြဲေနတဲ့၊ ဆင္းရဲမြဲေတေနတဲ့ တုိင္းျပည္တစ္ခုဟာ “ေနာက္ထပ္စစ္ပြဲ”တစ္ခုကို [ဒီစစ္ပြဲ အမ်ိဳးအစားဟာ ဦးကိုကိုလိႈင္တို႔ အာေတြ႔ေနတဲ့ (Asymmetric Warfare) စစ္ပြဲျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီစစ္ပြဲမ်ိဳးဟာ ရန္သူကို အျမစ္ျပတ္ ရွာေဖြေခ်မႈန္းဖို႔ ခက္ပါတယ္။ စူပါပါဝါႀကီးေတာင္ သူေဖာ္တဲ့ေဆး သူစားေနရၿပီး အဲဒီစစ္ပြဲႏြံထဲမွာ နစ္သထက္နစ္ေနတယ္ မဟုတ္ပါလား] မဆင္မျခင္ လႈံ႔ေဆာ္တာဟာ၊ အဲဒီစစ္ပြဲထဲ အတင္းဆြဲသြင္းတာဟာ အလြန္ နလဗိန္းတုံးဆန္တဲ့ မိုက္မဲညံ့ဖ်င္းမႈ သာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုသမုိင္းေၾကာင္းနဲ႔ လက္ေတြ႔အေျခအေန၊ အခ်က္အလက္ေတြျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ကို လြတ္လပ္ေရးသက္တမ္းနဲ႔အမွ် ခါးစည္းခံေနရတဲ့၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ၾကာ ထမ္းပိုးထားရတဲ့ တုိင္းျပည္နဲ႔လူထုရဲ႕ပခံုးေပၚကို “အၾကမ္းဖက္ ဝါဒ ဆန္႔က်င္ေရးစစ္ပြဲ”ဆုိတဲ့ ေနာက္ထပ္ စစ္ဝန္ထုတ္ဝန္ပုိးတစ္ခုကို ထပ္မံ ပစ္တင္လိုက္မယ္ဆုိရင္ ဒီတုိင္းျပည္နဲ႔ ဒီလူထုဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာေရာ ကမၻာမွာပါ နာလန္ထူလာစရာအေၾကာင္းမရွိသလို အျခားတုိင္းျပည္ေတြနဲ႔ ေခါင္းေမာ့ရင္ေဘာင္တန္း လာႏုိင္စရာ၊ ဘယ္လိုမွ အေၾကာင္းအခ်က္ မရွိႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။

(Myawaddy Media Group) “ျမဝတီမီဒီယာအုပ္စု” ကေတာ့ စစ္ပြဲကို လႈံ႔ေဆာ္ေနပါတယ္။ (ARSA) ရဲ႕တိုက္ခိုက္မႈကို ပကတိ တည္ရွိေနတာထက္ ပုိၿပီး ပံုႀကီးခ်ဲ႕ေနပါတယ္။
အပ္နဲ႔ထြင္းရမယ့္ကိစၥေလးကို ေပါက္ဆိန္နဲ႔ေပါက္ဖို႔ အႀကီးအက်ယ္ ဝါဒျဖန္႔ေနပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ “ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအျမင္” (Talk on Rakhaing issue and Security outlook) စကားဝုိင္း ေဆြးေႏြးပြဲဆိုတာ ေျပာင္အက်ဆံုးျပဳလုပ္တဲ့ “စစ္ပ႐ုိမုိးရွင္းပြဲ” ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္သူေတြ စင္ျမင့္ေပၚတက္ၿပီး ေဟာေျပာသလဲ၊ ဘယ္သူေတြ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကသလဲ၊ ဘယ္လိုအခ်က္ ေတြနဲ႔ လမ္းေၾကာင္းေပးၿပီး ဘယ္ကိုေရာက္ေအာင္ ဦးတည္ေဆြးေႏြးေနသလဲဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ စိစစ္ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ပဲ “ျမဝ တီမီဒီယာအုပ္စု”ရဲ႕ေနာက္ကြယ္က “လက္”ဟာ ဘယ္သူ႔လက္ ျဖစ္မလဲဆုိတာ လူတိုင္း အလြယ္တကူ ခန္႔မွန္းသိရွိ သေဘာ ေပါက္ႏုိင္ပါတယ္။

“စစ္ပ႐ိုမိုးရွင္း”လုိ႔ဆုိတာမွာ စစ္ပြဲတစ္ခုထဲ မဟုတ္ပါဘူး။ “တပ္မေတာ္ မရွိလို႔မျဖစ္ဘူး”၊ “တပ္မေတာ္မပါဘဲ မျဖစ္ဘူး”။ “သီေပါ မင္း ပါေတာ္မူသလို ထီးက်ိဳးစည္ေပါက္ ကၽြန္သေဘာက္ဘဝ က်ေရာက္သြားမယ္”၊ “ကာလံုအစည္းအေဝးအျမန္ေခၚရမယ္” ဆုိတဲ့ ပ႐ုိမိုးရွင္းေတြပါ ပါဝင္ေနတယ္ မဟုတ္လား။

ပ႐ိုမိုးရွင္းလုပ္ခ်င္တဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က “ေမာင္ေတာ”ကို အရင္းျပဳၿပီး စစ္အုပ္စုၾသဇာ တစ္ျပည္လံုး လႊမ္းမိုးျဖန္႔က်က္ႏုိင္ဖို႔ အ႐ူးအမူး ႀကိဳးပမ္းတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွည္ၾကာလွၿပီျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ထဲမွာ “အကုန္သတ္၊ အကုန္လု၊ အကုန္ရိႈ႕၊ အကုန္ က်င့္ခဲ့တဲ့ သမုိင္းဒုစ႐ုိက္ဆုိးကြက္ႀကီး”ကုိ၊ တုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြရဲ႕ ေသြးေတြ၊ အသက္ေတြ ေျခဆံုးေခါင္းဆံုး စြန္းေပေနတဲ့ သူတို႔ခႏၶာကုိယ္ႀကီးကို “ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္ က်ဴးေက်ာ္တုိက္ခုိက္မႈ” ဆုိတဲ့ “နံငယ္ပုိင္း”နဲ႔ ဖံုးကြယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာပါ။

ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီနဲ႔ အဆြယ္အပါး အစုအေဝးေတြကေတာ့ “ကာလံု” အျမန္ေခၚေပးဖို႔ အသံကုန္ဟစ္ေနပါတယ္။ ဒီေန႔ကာလမွာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို လက္ခံသူလား/လက္မခံသူလား ဆုိတဲ့ စည္းေၾကာင္း အထင္ရွားရွိေနသလို၊ “လူ႔စည္း ဘီလူးစည္း” ေနာက္ ထပ္ ခြဲျခားႏုိင္တဲ့ ေပတံေတြလည္း ေပၚထြက္လာေနပါတယ္။

အဲဒါေတြကေတာ့ “ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာ”ကို လက္ခံသူလား/လက္မခံသူလား။ “ကာလံုအစည္းအေဝး ေခၚေပးေရး” တစာစာ ေတာင္းဆုိမႈမွာ ပါဝင္သူလား/ မပါဝင္သူလား။

ကိုဖီအာနန္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာကို လက္မခံသူထဲမွာ “ကာခ်ဳပ္” ကုိယ္တိုင္ပါဝင္ေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ “အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာ” ေပးအပ္ဖို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကို လာေရာက္တဲ့ မစၥတာကိုဖီအာနန္ကို ကာခ်ဳပ္က လက္ ခံေတြ႔ဆံုရာမွာ ကာခ်ဳပ္ေျပာတဲ့ စကားေတြက မေခ်ငံလွဘူး။ မဆီမဆုိင္ “ေက်ာက္ထက္ အကၡရာတင္ထားရမယ္” ဆိုတဲ့စကား ေတြ ေျပာတယ္။

လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈရဲ႕ အထင္ကရသမုိင္းဝင္(တကသ) အေဆာက္အအံုကို ဒုိင္းနမိုက္နဲ႔ မုိက္မိုက္မဲမဲ ၿဖိဳခ်ပစ္တာလည္း စစ္ အုပ္စုပါပဲ။ ထုိ႔အတူ ေက်ာက္ထက္အကၡရာတင္ထားလည္း သူတုိ႔မလုိလားရင္ ဖ်က္ဆီးပစ္ဖို႔ ဝန္မေလးပါဘူး။ ဒီကိစၥေတာ့ ဗုိလ္ ခင္ညြန္႔ကို ေမးၾကည့္ရင္ သိပါလိမ့္မယ္။

ကုိဖီအာနန္ကို လက္ခံေတြ႔ဆံုရာမွာ ကာခ်ဳပ္ဘက္က အဓိကေဖာ္ျပတဲ့ခ်က္ဟာ “အာနန္ အစီရင္ခံစာ”ကို မႏွစ္မ်ိဳ႕ဘူး၊ လက္မခံ ဘူး ဆိုတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အရင္းစစ္လိုက္ရင္ ရခိုင္ျပႆနာဟာ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အုပ္စိုးမႈရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာ တပံုတေခါင္းႀကီးထဲက တစ္ခုသာျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕က တဝက္တပ်က္ ေဖာ္ျပေနၾကသလို တပ္နဲ႔ အရပ္ဘက္ဌာနတခ်ိဳ႕ရဲ႕ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈသက္သက္ မဟုတ္ပါဘူး။ တုိင္းျပည္အေပၚ သစၥာေဖာက္မႈႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။

သူတုိ႔ ဆင္ေျခေပးေနသလို “တပ္နဲ႔ ဌာနဆုိင္ရာ အရာရွိတခ်ိဳ႕ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စား”တာကို မသိခ်င္ဟန္ေဆာင္ၿပီး ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ကုိင္တြယ္အေရးယူျခင္း မရွိခဲ့တာဟာလည္း တကယ္ေတာ့ တုိင္းျပည္နဲ႔လူထုအေပၚ တာဝန္ပ်က္ကြက္တာ၊ သစၥာေဖာက္ဖ်က္မႈကို အားေပးကူညီတာ၊ ပူးေပါင္းႀကံစည္တာ၊ သစၥာေဖာက္အားေပးတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ ဒီလုိ တေပ်ာ္တပါး သစၥာေဖာက္ပြဲေတာ္ႀကီးမွာ စားေတာ္ေခၚခဲ့ၾကတဲ့ အၿမွီးစားဖက္ ေခါင္းစားဖက္ေတြက “အမ်ိဳး သားေရးမွာ ဘယ္ေတာ့မွ သစၥာမေဖာက္ဘူး”လုိ႔ လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းေနတာေလာက္ ရယ္စရာေကာင္းတာ ေလာကမွာ ဘာရွိေတာ့မွာလဲ။ ပုိက္ဆံေပးရင္ “အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္” ထုတ္ေပးခဲ့တာ ဘယ္သူေတြလဲ။ ပါတီဝင္ေတြအျဖစ္ သိမ္းသြင္းခဲ့တာ၊ မဲထည့္ေစခဲ့တာ ဘယ္ပါတီလဲ။ ဘယ္အစိုးရေတြလဲ။ ျမက္ေဟာင္းကိုေမႊရင္ အပုပ္နံ႔ထြက္မယ္ ဆုိတဲ့စကားလိုေပါ့။ ေမာင္ေတာ ျပႆနာရဲ႕ အရင္းအျမစ္ကို တူးဆြေဖာ္ထုတ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ပုပ္ပြေနတဲ့ သစၥာေဖာက္ေတြဟာ ယင္တေလာင္းေလာင္းနဲ႔ ေပၚ လာပါလိမ့္မယ္။

အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ရခုိင္ျပႆနာကို အရင္းအျမစ္ကေန ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပကို ပန္ၾကားထားပါတယ္။ ရဲရဲဝ့ံဝ့ံ ဖိတ္ ေခၚထားပါတယ္။ ထြက္ေျပးသြားသူေတြကို (Verification Process) စိစစ္လက္ခံေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၁၉၉၃ခုႏွစ္က ဘဂၤလားေဒ့ ရွ္နဲ႔ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီထားတဲ့ မူနဲ႔သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို အတိအလင္း ညြန္ျပထားပါတယ္။

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ရင္လည္း “ဘာသာ၊ လူမ်ိဳး၊ ရာထူး စတာေတြကို ငဲ့ညာမွာမဟုတ္ဘဲ ဒီေျမရဲ႕ ဥပေဒ ကို ဆန္႔က်င္သူမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကို အေရးယူသြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဆုိတဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ဟာ တာဝန္ယူမႈနဲ႔ တည္ၾကည္ေလးနက္မႈအျပည့္ ပါရွိတယ္လုိ႔ က်ေနာ္မွတ္ယူပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ “ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ (ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္) ေကာ္မရွင္ရဲ႕အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားဖို႔ သႏၷိဌာန္ ခ်ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ အျမန္ဆုံးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မယ့္ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ဦးစားေပး အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ့အခ်ိန္ယူဖို႔လိုတဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”လို႔ မိန္႔ခြန္းထဲမွာ အတိအလင္း ေျပာၾကားထားတာ ရွိပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အင္မတန္ စုိးရိမ္စရာေကာင္းတဲ့အခ်က္က “အာနန္ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ”ကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕အသက္အႏၱရာယ္နဲ႔ လံုၿခံဳေရး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစဖို႔၊ ကပ်က္ယပ်က္လုပ္ဖုိ႔ ျပည္တြင္းမွာေရာ ျပည္ပမွာပါ အဖ်က္သမားအုပ္စုေတြ ထုနဲ႔ထည္နဲ႔ ရွိေနပါတယ္။ ဒါကို ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရအေနနဲ႔ အေလးအနက္ သတိျပဳဖို႔လုိပါတယ္။ “အာနန္ေကာ္မရွင္”က အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္လုပ္ငန္းေတြအတြက္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္တဲ့ ပတ္ ဝန္းက်င္ရွိေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “အာနန္ေကာ္မရွင္အႀကံျပဳခ်က္ေတြ”ကို ဆန္႔က်င္ေရးအုပ္စုက ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္လာ မယ့္ ၿခိမ္းေျခာက္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈ အပါအဝင္ အႏၱရာယ္မ်ိဳးစံုဟာ အခ်ိန္မေရြး ေပၚေပါက္က်ေရာက္လာႏုိင္တဲ့ အလားအ လာ ရွိၿမဲရွိေနတယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ အၿမဲမျပတ္ သတိရွိထားဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။