Home ေဆာင္းပါး “သံသယျမဴ – သံသယမိႈင္း” ကို ဘယ္သူေတြ ျဖန္႔ျဖဴးေနသလဲ

“သံသယျမဴ – သံသယမိႈင္း” ကို ဘယ္သူေတြ ျဖန္႔ျဖဴးေနသလဲ

223

(ေမာင္ေက်ာ္စြာ)

(၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၀ရက္)

“ေတာမီး ေလာင္ရင္ ေတာေၾကာင္ လက္ခေမာင္းခတ္တယ္”ဆုိတဲ့ စကားရွိပါတယ္။ လတ္တေလာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြကို ၾကည့္ရတာကေတာ့ လက္ခေမာင္းခတ္ခ်င္လြန္းလို႔ ေတာမီး မေလာင္၊ ေလာင္ေအာင္ တမင္ ႐ႈိ႕ေနၾကေလေရာ့သလားလို႔ ေတြး ေတာစဥ္းစားေနမိပါတယ္။

တကယ့္မီးက ေလာင္စရာ ေလာင္စာကုန္သြားရင္ ဒါမွမဟုတ္ စနစ္တက် ဝုိင္းဝန္းၿငိမ္းသတ္ႏုိင္လိုက္ရင္ ၿငိမ္းသြား/ေသသြား တတ္ပါတယ္။ မေျပႏုိင္တဲ့ အၿငိဳးအာဃာတမီးကေတာ့ အကြက္ေကာင္းကိုေစာင့္ၿပီး ေတာက္ေလာင္ႏုိင္ဖို႔ ေလာင္စရာ ေလာင္ စာေတြကို စုေဆာင္းၿပီး အခြင့္အခါေကာင္းကို က်ားနာေခ်ာင္းေခ်ာင္းေနမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

ဒီအထဲမွာ လူမ်ိဳးေရး/ဘာသာေရးကို ေလာင္စာခုတုံးအျဖစ္လုပ္ၿပီး ႐ိႈ႕တဲ့မီးဟာ ေလာင္ကၽြမ္းအလြယ္ဆံုး၊ ၿမိဳဝါးေလာင္ၿမိဳက္ႏုိင္ ဆံုး၊ အျပင္းထန္ဆံုး ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။

လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ပုဂၢလိက အမုန္းနဲ႔ အၿငိဳးအေတးဆိုတဲ့ မီးေႁမြေဟာက္ရဲ႕ အဆိပ္မီးေတာက္ ဘယ္ေလာက္ျပင္းထန္သလဲဆုိတာ သိခ်င္ရင္ေတာ့ ဦးပုညရဲ႕ဆဒၵန္ဆင္မင္းျပဇာတ္ကို ဖတ္ၾကည့္ပါလုိ႔ပဲ ညြန္းရပါလိမ့္မယ္။ “မုန္းပင္စုိက္ပ်ိဳး၊ ေျပခ်ိန္တန္၍မွ၊ မေျပ ႏုိင္ ၿငိဳးတတ္သည္”လို႔ ဆုိထားတယ္ မဟုတ္ပါလား။

ေျမာက္ဖက္ဆံုးက ေနာင္မြန္းၿမိဳ႕ဟာ ျမန္မာျပည္လားလို႔ေမးရင္ မဟုတ္ဘူးလို႔ေျဖရမွာပါ။ ထုိနည္းပါပဲ။ ေတာင္ဖက္ဖ်ားက ေကာ့ ေသာင္းနဲ႔ ကိုကုိးကၽြန္းဟာ ျမန္မာျပည္လားလို႔ေမးျပန္ရင္လည္း ‘ဟင့္အင္း’လို႔ပဲေျဖရမွာပါ။ ထို႔အတူ အေရွ႕ဘက္ဖ်ားက တာခ်ီ လိတ္၊ အေနာက္ဖက္ဖ်ားက (အခုေလာေလာဆယ္ ‘ေဟာ့’ေနတဲ့ အေနအထားအရ) ေမာင္ေတာတို႔ကို ျမန္မာျပည္လားလို႔ ေမး လာရင္ ေခါင္းရမ္းေျဖၾကရမွာပါ။

သူတုိ႔ဟာ ျမန္မာျပည္ထဲကေန ဘယ္လိုမွ ခြဲစိတ္ဖယ္ထုတ္ပစ္လို႔မရတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြ ျဖစ္တာမွန္ေသာ္လည္း သူတုိ႔တစ္ခု ခ်င္းစီရဲ႕ ပကတိတည္ရွိေနမႈကို ကြက္ၾကည့္ၿပီး ျမန္မာျပည္ျဖစ္ပါတယ္လို႔ေတာ့ ဘယ္လိုမွ ေျပာလုိ႔မရပါဘူး။ ထို႔အတူ ျမန္မာ ျပည္လို႔ ေျပာမယ္ဆုိရင္လည္း ေနာင္မြန္း၊ ေကာ့ေသာင္း၊ ကိုကိုးကၽြန္း၊ တာခ်ီလိတ္၊ ေမာင္ေတာ တုိ႔ မပါဘဲ၊ ခြဲျခားၿပီး၊ ႁခြင္းခ်န္ၿပီး ေျပာလုိ႔ေတာ့ ဘယ္လိုမွ မရပါဘူး၊ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ သူတို႔တင္မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ တျခားေသာ ဘယ္အစိတ္အပုိင္းမဆုိ မပါရွိဘဲ သီးျခားႁခြင္းခ်န္ ခြဲစိတ္ၿပီး ေျပာလုိ႔မျဖစ္ပါဘူး။ ဒါဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ နယ္ေျမတည္တံ့ျပည့္စံုမႈကို အစဥ္ အေလးထားရ မယ့္ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာျပည္ဆိုတဲ့ ပထဝီအပုိင္းအျခားေဒသထဲမွာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ား စုေပါင္းေနထိုင္ၾကၿပီး ျမန္ မာျပည္ကို လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားက စုေပါင္းပုိင္ဆုိင္တယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားမွာ တသီးတျခားျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ပုိင္ ဝိေသသလကၡဏာေတြရွိတဲ့ ဓေလ့ထံုးစံနဲ႔ ကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႈေတြ ကုိယ္စီရွိေနျပန္ပါတယ္။ ဒီလို ပကတိတည္ရွိေနတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ျပည္သူေတြအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေလးစားနားလည္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးနဲ႔တစ္မ်ိဳး ဘာသာစကား၊ ဓေလ့နဲ႔ ကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႈေတြ မတူညီဘဲ သီးျခားစီ ကုိယ္ပုိင္ရွိေနတာဟာ တစ္ မ်ဳိးႏြယ္နဲ႔ တစ္မ်ဳိးႏြယ္ (မ်ဳိးႏြယ္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု) ရန္စမီးပြားဖို႔၊ အျပန္အလွန္တုိက္ခိုက္ ေခ်ဖ်က္ပစ္ၾကၿပီး ငါသာလွ်င္ ႀကီးျမတ္သူ ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး ဂုဏ္တုဂုဏ္ၿပိဳင္လုပ္ဖုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြရဲ႕ ေပါင္းစည္းမႈထဲကေန အင္အားအသစ္၊ အလွတရား သစ္၊ ယဥ္ေက်းမႈအသစ္၊ တုိင္းသစ္ျပည္သစ္ကို အတူတကြ တည္ေထာင္ၾကဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို လွပသင္းပ်ံ႕ေသာ ပန္းေပါင္းမ်ဳိး စံု ဖူးပြင့္သီးတဲ့ ပန္းတုိင္ကို ေရာက္ဖို႔ဆုိတာေတာ့ ေတာ္ေတာ့္ကို လိုပါေသးတယ္။ စိတ္ကူးယဥ္သလိုေတာင္ ျဖစ္ေနႏုိင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ တန္းတူၿပီး ညီညြတ္ ၿငိမ္းခ်မ္း ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္တဲ့ ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စုအသစ္ကို လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားက အူလိႈက္သည္းလိႈက္ ႏွစ္သက္လိုလားၾကတယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ကိုေတာ့ နည္းနည္းေလးမွ သံသယျဖစ္စရာ အေၾကာင္း မရွိပါဘူး။

လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားအၾကားက လူမ်ိဳးေရး၊ဘာသာေရး၊ဓေလ့စရုိက္မတူကြဲျပားတဲ့အခ်က္အလက္ေတြဟာ နယ္ခ်ဲ႕သမားနဲ႔ အုပ္စိုးသူအဆက္ဆက္အဖို႔ေတာ့ သူတုိ႔အုပ္စိုးမႈ၊ သူတုိ႔အာဏာ ဆက္ရွည္ၾကာခုိင္ၿမဲေစဖုိ႔အတြက္ မိႈင္းတိုက္စရာ၊ လွည့္စားစရာ၊ အသံုးခ်စရာ၊ စေတးပစ္စရာ လက္နက္ကိရိယာေတြအျဖစ္သာ အသံုးခ်တာ ခံခဲ့ရပါတယ္။ ပေဒသရာဇ္ေခတ္၊ ကုိလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ ေခတ္၊ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေခတ္မွ ယေန႔အထိ ဒီလို အသံုးခ်တာ၊ စေတးတာကို ခံခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဆက္ၿပီးလည္း ခံေနရဆဲ ျဖစ္ ပါတယ္။

“လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ေသြးခြဲရန္တုိက္မႈ” ဆုိတာ နယ္ခ်ဲ႕သမားနဲ႔ ေဖာက္ျပန္တဲ့အုပ္စိုးသူမ်ားရဲ႕ အဓိကလက္နက္ေတြထဲက လက္နက္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူေတြ ႏိုးၾကားလာတဲ့အခါ၊ သူတုိ႔အုပ္စိုးမႈကို အႀကီးအက်ယ္ ၿခိမ္းေျခာက္လာတဲ့အခါမ်ိဳးေတြမွာ ထုတ္သံုးတတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ လည္ေခ်ာင္းေသြးနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ စုတ္ျပတ္ညစ္ ေထးလွတဲ့ သ႐ုပ္သကန္ကို ယာယီ ေဆးေၾကာလွည့္စားဖို႔ ျပည္သူေတြအခ်င္းခ်င္း ေသြးေခ်ာင္းစီး သတ္ျဖတ္ခုိင္းတဲ့ အင္မတန္ ယုတ္မာ႐ုိင္းစုိင္းတဲ့ နည္းလမ္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ႔ သူတုိ႔အုပ္စုိးမႈအာဏာကို အသက္ဆက္ ရွည္ၾကာေစဖို႔ နယ္ခ်ဲ႕သ မားနဲ႔ ေဖာက္ျပန္တဲ့အုပ္စိုးသူေတြက က်င့္သံုးေလ့ရွိပါတယ္။

ဗမာလူမ်ိဳးနဲ႔ အျခားလူမ်ိဳးေတြအၾကားမွာ၊ အျခားလူမ်ိဳးေတြ အခ်င္းခ်င္းအၾကား၊ လူမ်ိဳးစုတစ္စုနဲ႔တစ္စုအၾကား၊ လူမိ်ဳးစုတစ္စုထဲ အတြင္း ဟုိဂုိဏ္းနဲ႔ဒီဂုိဏ္း၊ ဟုိဘာသာနဲ႔ ဒီဘာသာအၾကား လူမ်ိဳးေရး၊ဘာသာေရး ခံုတုံးလုပ္ၿပီး လက္ရဲဇက္ရဲ သပ္လွ်ဳိေသြးခြဲ ေလ့ရွိပါတယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတၿပီး ပညာေရခ်ိန္ နိမ့္က်လြန္းတဲ့အတြက္လည္း ဒီလက္နက္ဟာ ထင္တာထက္ပုိၿပီးလည္း ထိေရာက္ ေလ့ရွိပါတယ္။

လက္ေတြ႔ အက်ဳိးဆက္ကေတာ့ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုျပည္သူေတြ အထိနာၾကရၿပီး၊ ေဖာက္ျပန္တဲ့အုပ္စိုးမႈ အာဏာသက္ ဆက္လက္ ရွည္ၾကာလာကာ ျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရးခရီးစဥ္ ေကြ႔ေကာက္သြားရပါတယ္။

ေဖာက္ျပန္တဲ့ အုပ္စိုးမႈရွည္ၾကာတဲ့အတြက္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူေတြဟာ ဖိႏွိပ္ေသြးစုပ္မႈကို တာရွည္ခံရျပန္ပါတယ္။ ဒီလိုခံရတဲ့ အတြက္လည္း ဆင္းရဲမႈ၊ အသိပညာေရခ်ိန္ နိမ့္က်မႈႏြံထဲ နစ္သထက္ နစ္ကၽြံက်ရျပန္ပါတယ္။

ဒီဆင္းရဲမြဲေတမႈ ႏြံအုိင္ထဲက လူမ်ဳိးေပါင္းစံုျပည္သူေတြကို ေဖာက္ျပန္တဲ့အုပ္စိုးသူေတြက “လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး” မိႈင္းတုိက္ ေသြးခြဲၿပီး အခ်င္းခ်င္း ေသြးေခ်ာင္းစီး သတ္ျဖတ္ခုိင္းျပန္ေတာ့ မိေအး နာရတာ ႏွစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ခါမကဘဲ လြတ္လပ္ေရးသက္တမ္း ႏွစ္ေပါင္း ၇၀အတြင္းမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ အခါခါ နာေနရေတာ့တာပါပဲ။

“လူမ်ဳိးႀကီးဝါဒနဲ႔ ဘာသာႀကီးဝါဒ တင္းပုတ္”ဟာ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ား မႏိုးၾကားသေရြ႕ေတာ့ အုပ္စိုးသူေတြအဖို႔ မ႐ိုးႏုိင္တဲ့ ဖိႏွိပ္ေရးကိရိယာ ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ မီးဟာ “မီးခဲ”အသြင္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ “မီးေတာက္” အေနအထားမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အလြယ္တ ကူ ေတြ႔ႏုိင္ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြင္းႏုိင္ေရွာင္ႏုိင္ ၿငိမ္းႏုိင္သတ္ႏုိင္ပါတယ္။

ျမဴတို႔၊ မိႈင္းတို႔ဆိုတာကေတာ့ အျမင္ကို ေဝဝါးေစတာမို႔ အႏၱရာယ္ကို ေရွာင္ဖို႔တိမ္းဖို႔ အင္မတန္ခက္ခဲပါတယ္။ အင္မတန္မွ သတိဝီရိယရွိၾကရပါတယ္။ ပုိဆုိးတာက လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားရဲ႕ မ်က္ေစ့၊ နားနဲ႔ အသိတရားထဲကို “သံသယျမဴ၊ သံသယ မိႈင္း”ဆုိတဲ့ အဆိပ္အေတာက္ေတြကို ထူထူထပ္ထပ္ႀကီး ျဖန္႔ေနျဖဴးေနၾကတဲ့ ကိစၥပါပဲ။

က်ေနာ္တို႔ ခ်စ္လွတဲ့ ျမန္မာျပည္ကို လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ စဥ္းစားၾကည့္မယ္ဆုိရင္ (AKRS) အၾကမ္းဖက္သမားတိုက္ခုိက္မႈ ဆုိ တာဟာ နဖူးမွာ လာကိုက္တဲ့ “ျခင္ေကာင္” ဒါမွမဟုတ္ ဝမ္းဗုိက္ေပၚလာနားေနတဲ့ “ယင္ေကာင္”မွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျခင္နဲ႔ယင္ကို ႏွိမ္နင္းတယ္ဆုိတာ လက္ကေလးနဲ႔ “ဖ်တ္ကနဲ” ပီပီျပင္ျပင္ ထိထိမိမိ ႐ုိက္တတ္ဖို႔သာ လိုအပ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ ေမာင္မင္းႀကီးသားမ်ားက ေပါက္ဆိန္နဲ႔ထု၊ တင့္ကားနဲ႔ႀကိတ္၊ ၁၂၀ မမ နဲ႔ပစ္ဖို႔ အတင္းကာေရာ လုပ္ေနၾကပါတယ္။

တုိင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူႀကံဳရတဲ့ ဘယ္လိုအႏၱရာယ္ကိုမဆို ရင္ဆုိင္တုိက္ပြဲဝင္တဲ့အခါမွာ တုိင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကို ထိ ခိုက္နစ္နာမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ (တုိင္းျပည္နဲ႔ျပည္သူ အေကာင္းပကတိအတုိင္း က်န္ေနေစဖုိ႔) နည္းလမ္းေရြးခ်ယ္ သတ္ မွတ္ၿပီး တုိက္ခိုက္တတ္ဖို႔ လုိပါတယ္။ ဒီလုိလူမ်ိဳး၊ ဒီလိုေခါင္းေဆာင္မႈမ်ိဳးကုိသာ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာက်တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈ လုိ႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ခေမာင္းခတ္ျပခ်င္တာေလာက္နဲ႔ မီးေလာင္တိုက္သြင္းေနတာမ်ိဳးေတာ့ လံုးဝ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။

ေခ်ာက္ထဲက်ဖို႔ တည္းတည္းေလးလိုေတာ့တယ္ဆုိၿပီး သူတုိ႔ကယ္တင္လိုက္ခါမွ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ေခ်ာက္ထဲ လံုးလံုးလ်ားလ်ား က်ခဲ့ၾကရၿပီးပါၿပီ။ အခုထက္ထိ အဲဒီေခ်ာက္ထဲက ျပန္တက္မလာႏုိင္ေသးပါဘူး။

သူတုိ႔ေနာက္တခါ ထပ္မံ ကယ္တင္လုိက္မွျဖင့္ ဒီထက္ပုိၿပီး မဲေမွာင္နက္႐ိႈင္းတဲ့ ေခ်ာက္ႀကီးထဲ က်သြားပါအံုးမယ္။ ဒါ့အျပင္ တခ်ိဳ႕ေတြ သံုးသပ္ေျပာဆိုေနၾကသလို စစ္တပ္က အာဏာထပ္သိမ္းခ်င္လို႔ အခ်က္အလက္ဖန္တီးေနတာ လံုးဝ မဟုတ္ပါဘူး။ အေျခခံဥပေဒဖ်က္ၿပီး အာဏာသိမ္းစရာ မလိုပါဘူး။ တကယ့္အာဏာက “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ” စစ္တပ္နဲ႔ စစ္အုပ္စု လက္ထဲမွာ ရွိေနတာပါ။ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” ထဲမွာ စစ္တပ္က တုိင္းျပည္အာဏာကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ထိန္းႏုိင္/သိမ္းႏုိင္ေအာင္ ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

“အိုင္တီေခတ္ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုက အမွန္(truth)ေတြရဲ႕ သက္တမ္းတိုလာတာ”လို႔ “စာေရးဆရာေက်ာ္ဝင္း”က အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုမွာ ေျပာဖူးပါတယ္။ သူေျပာတဲ့ “အမွန္ truth” ဆုိတာ ဘယ္လုိအမ်ိဳးအစား “အမွန္ truth ” ကိုေျပာတာလဲ။ က်ေနာ္ စိတ္ မဝင္စားလုိ႔ ရွာမၾကည့္မိပါဘူး။

က်ေနာ္ေတြ႔ျမင္ သတိျပဳမိတဲ့ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ အုိင္တီေခတ္မွာ မုသားေတြ၊ လိမ္ညာ၊ မိႈင္းတုိက္မႈေတြဟာ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ကာလထက္မဆို သက္တမ္း ပုိၿပီးတိုလာတာနဲ႔ အလ်င္အျမန္ ပြင့္က်လာေနတယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ပါပဲ။

လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ျပည္သူေတြရဲ႕ မ်က္ေစ့၊ နားနဲ႔ အသိတရားထဲကို “သံသယျမဴ၊ သံသယမိႈင္း”ေတြ ဘယ္သူေတြက ဘယ္လိုပဲ တိုက္ေန၊ ခတ္ေနၾကပါေစ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ မတရားမႈနဲ႔ မမွ်တမႈကို ကုိယ္နဲ႔မဆုိင္ဘူးဆိုၿပီး ေက်ာခုိင္းေနတာ၊ လက္ပုိက္ၾကည့္ေနတာ၊ လ်စ္လ်ဴရႈေနတာမ်ိဳး မလုပ္ဘူးဆိုရင္ မတရားမႈဟာ ခင္ဗ်ားတို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေနအိမ္တံခါးကို ဘယ္ေတာ့ မွ လာေခါက္ဝံ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ား ႏုိးႏုိးၾကားၾကား ရွိၾကပါ။