လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ပဲခူး JMC-S ေက်ာက္ႀကီး လူထုေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းခြင့္ မရသည့္အေပၚ ေဒသခံမ်ား အားမရျဖစ္ေန

စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာထြန္းလင္း

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီက စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ နတ္သံကြင္းၿမိဳ႕ ရွိ ေအးျမသုခေက်ာင္းတုိက္ ဓမၼာ႐ံု၌ ျပဳလုပ္သည့္ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းခြင့္ မရသည့္အတြက္ အားမလိုအားမရျဖစ္ရသည္ဟု ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့သူ ေဒသ ခံလူမႈအဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စားလွယ္ ေနာ္တဘီးသာက ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

၎က “ JMC ျဖစ္ေပၚလာပံု၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အေၾကာင္းေတြ ရွင္းျပတယ္။ တုိင္းမႉးက အပိတ္မိန္႔ခြန္းေျပာၿပီးေတာ့ အခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္တယ္။ အေမးအေျဖ က႑မပါဘူး။ သူတို႔ ေျပာသမွ် နားေထာင္ ျပန္ရတယ္ဆိုေတာ့ အခမ္း အနား တက္ေရာက္တဲ့သူေတြက တစ္မ်ိဳးႀကီးျဖစ္သြားတာေပါ့၊ အမွန္မွန္က ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္တာ သူတို႔ေတြပဲေလ၊ ျပည္ သူ ေတြမွ မဟုတ္တာ။ ျပည္သူေတြကိုလည္း အခြင့္အေရးေပးၿပီးေတာ့ေမးသင့္တာ ေမးခြင့္ေပးရမယ္” ဟု စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ေကအုိင္စီသို႔ ေျပာသည္။

အလားတူ အဆိုပါ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ JMC-S ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအၾကား အျပန္အလွန္ေမးျမန္းေဆြးေႏြး ခြင့္ အစီအစဥ္ မပါသည့္အတြက္ တဖက္သတ္ဆန္သည့္ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအားနည္းသည္ဟု ျမင္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသတြင္း အေျခအေနမ်ား၊ ပဲခူးတုိင္း JMC-S ဖြဲ႔စည္းထားပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ်ျပေဆြးေႏြးေပးရန္ လိုလားသည္ဟု အခမ္းအနား တက္ေရာက္ခဲ့သူ ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းရင္းသားေရး ရာေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ တုိင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ဆန္းဦးက ေကအုိင္စီသို႔ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ပဲခူး JMC-S ဥကၠဌ ေတာင္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမတ္ေက်ာ္၊ အရပ္သား ကိုယ္စား လွယ္ ဒုဥကၠဌ (၂) ေစာလင္းေအာင္တို႔ အပါအဝင္ ေကာ္မတီဝင္ ၇ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားသို႔ ေဒသခံ ေကအဲန္ ယူ- ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံ မ်ား စုစုေပါင္း ၄၀၀ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ပဲခူးတုိင္း JMC-S ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းပံု၊ NCA ျဖစ္ေပၚလာပံုတို႔ကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သလို ႏွစ္ဖက္လိုက္နာရမည့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္မ်ား (Military Code of Conduct – CoC) ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို JMC-S အဖဲြ႔ဝင္မ်ားက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပဲခူးတုိင္း JMC-S အဖြဲ႔ဝင္ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္ ေစာထူးဘလပ္က “ အရင္ေတြ႔ဆံုပြဲေတြမွာ အေမးအေျဖ ရွိပါတယ္။ ဒီတစ္ေခါက္ကေတာ့ အာဂ်င္တာထဲမွာကိုက မပါလာဘူးေလ။ အေမးအေျဖလုပ္ဖုိ႔ ေကာင္းတယ္လို ့ေျပာတာေတြရွိပါ တယ္။ ေနာက္တခါ အစည္းအေဝးက်ရင္ လူထုေတြက ဒီလုိေတာ့ အသံထြက္တယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တုိ႔လည္း ျပန္တင္ျပမယ္ေလေနာ္”ဟု ေကအုိင္စီသို႔ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာသည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး JMC-S ေကာ္မတီကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ ၌ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦး၊ တပ္ဖက္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦး၊ ႏွစ္ဖက္ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦး စုစုေပါင္း ၁၄ ဦးျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ေကာ္မတီဝင္ အခ်ိဳ႕ ႏုတ္ထြက္မည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ေကာ္မတီထံ တရားဝင္စာျဖင့္ တင္ျပေရာက္ရွိလာျခင္းမရွိေသးသလို ေကာ္မတီအေနျဖင့္ တစ္လတစ္ႀကိမ္ခန္႔ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေၾကာင္း ေကာ္မတီ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံမွ သိရသည္။