လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ကရင္အာဇာနည္ဗိမာန္ တည္ေဆာက္ရန္ KNU ဆံုးျဖတ္

စက္တင္ဘာ ၅ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ ေစာရွား

ကရင့္အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ေစာဘဦးႀကီးကဲ့သို႔ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အသက္ေပးဆပ္ခဲ့ၾကသူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ကရင္အာဇာနည္ဗိမာန္ တည္ေဆာက္ရန္ ၃ႀကိမ္ေျမာက္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၂ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ ကရင္အာဇာနည္ဗိမာန္ တည္ ေဆာက္ရာ၌ အဆင္ေျပရန္အတြက္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီကိုပါ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း ေကအဲန္ယူ၏ တြဲဖက္ အေထြေထြအ တြင္းေရးမႉး(၂) ပဒိုေစာလွထြန္းက စက္တင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔တြင္ ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

“ကရင္လက္နက္ကိုင္ေတြ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ေနရာမွာလည္း ျဖစ္တယ္။ တစ္မ်ိဳးသားလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့အတြက္လည္းျဖစ္လို႔ စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ကရင့္အမ်ိဳးသားအာဇာနည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခ့ဲသူ ေစာဘဦးႀကီး က်ဆံုးခဲ့တဲ့ (ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ နယ္) ထို႔ေကာ္ကိုးေနရာမွာပဲ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ သတ္မွတ္ထားတယ္။”ဟု ေျပာသည္။

လိုအပ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စီစဥ္ေရးဆြဲရန္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီမွ သီးသန္႔ ျပန္လည္၍ အစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္သြားရ မည္ျဖစ္ၿပီး ကရင့္လက္နက္ကိုင္မ်ား၊ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္ေသာသူမ်ားႏွင့္လည္း ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းၿပီးမွသာ မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္ သည့္ေနရာတြင္ မည္သည့္ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ ေဆာက္လုပ္မည္ကို သိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ပဒိုေစာလွထြန္းက ဆက္ေျပာသည္။

ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ေပးဆပ္ခဲ့ေသာ အာဇာနည္မ်ားအတြက္ ဂူဗိမာန္တည္ေဆာက္လိုက္ျခင္းသည္ ေနရာေဒသ၊ အဖြဲ႔အ စည္း ခြဲျခားျခင္း မဟုတ္ဘဲ စုစည္းမႈ၊ စည္းလံုးညီညႊတ္မႈအားျဖင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား လိုလားေသာ အမ်ိဳးသားေရး ရည္မွန္း ခ်က္မ်ား ရရွိလာရန္လည္း ေမ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကရင့္ေရးရာေကာ္မတီ-KAC ၏ အတြင္းေရးမႉး ေစာေက်ာ္စြာက “အခုလို အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ေတြကို ဂုဏ္ျပဳၿပီးမွ ဂူဗိမာန္လုပ္တာက အာဇာနည္ေတြခ်မွတ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒ၊ လမ္းစဥ္ေတြကို အၿမဲတေစ သတိရၿပီး လိုက္နာႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူျပဳမွာပါ။ တစ္မ်ိဳးသားလံုးအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ လကၡဏာျဖစ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ လက္ခံပါ တယ္။ သို႔ေသာ္ ကရင္လူမ်ဳိးေတြသာမက တစ္ကမၻာလံုးကလူေတြ သြားလာရလြယ္ေအာင္ ဖားအံလို ေနရာမ်ဳိးမွာ လုပ္ေစခ်င္ပါ တယ္”ဟု သူ၏အျမင္ကို ေျပာသည္။

ကရင္အာဇာနည္ ေစာဘဦးႀကီး က်ဆံုးရာေနရာျဖစ္သည့္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ထို႔ေကာ္ကိုးေက်းရြာအနီးတြင္ အာဇာနည္ဗိမာန္ ႀကီး တည္ေဆာက္သြားရန္ လ်ာထားခ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လူထုႏွင့္ အျခားကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း တိုင္ပင္ညႇိ ႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ ၁၂ရက္ေန႔က ထိုေနရာတြင္ KNU/KNLA-ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီက က်င္းပခဲ့ သည့္ ၆၇ႏွစ္ေျမာက္ ကရင့္အာဇာနည္ေန႔တြင္ ၎တို႔၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့ေသးသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေဌးေမာင္ ဦးစီးေသာ KNU/KNLA-ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီသည္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုးမွ ၂၀၀၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ခြဲထြက္ခဲ့ၿပီး ထို႔ေကာ္ကိုးေနရာ၌ ေနာ္တယာၿမိဳ႕ကို တည္ေထာင္ခဲ့ကာ အေျခစိုက္ေနခဲ့သည္။

၁၉၅၀ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ေစာဘဦးႀကီးႏွင့္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္တခ်ဳိ႕ က်ဆံုးသြားခဲ့ သည့္ ကရင္ျပည္နယ္ ထို႔ေကာ္ကိုးေက်းရြာရွိ လယ္တဲ၌ အမွတ္တရအုတ္ဂူမ်ား ေဆာက္လုပ္ထားခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ အာဇာနည္ ဗိမာန္ကိုပါ ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္လာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

အလားတူ ေစာဘဦးႀကီး ဇာတိရြာျဖစ္သည့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္ ဘဲဂရက္ေက်းရြာတြင္ ယခင္ႏွစ္ က အာဇာနည္ေက်ာက္တိုင္ဖြင့္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။