လူ႔အခြင့္အေရး  •  တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး  •  ဒီမိုကေရစီေရး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဆံုးသတ္ပန္းတိုင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆီ ေမွ်ာ္မွန္းခ်ီတက္ေနဟု KNU ဥကၠဌေျပာဆို

ၾသဂုတ္ ၉ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။ စအုိင္ဆူး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္တုိင္းတြင္ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ပန္း တုိင္ကုိေရာက္သည္အထိ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္-NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအ တုိင္း ဆက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖုိးက ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔ ျပဳလုပ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔-PPST အစည္းအေဝး၏ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း၌ ေျပာဆုိ လုိက္သည္။

၎က “က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ငန္းစဥ္သြားရင္း စိန္ေခၚမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရတယ္။ ေဝဖန္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ႀကံဳခဲ့ရတယ္။ အျပစ္ တင္တာလည္း က်ေနာ္တုိ႔ေတြ ႀကဳံခဲ့ရတယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီေန႔က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္လုံးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကုိခ်ီတက္ေနတာ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕အဆုံးသတ္ပန္းတုိင္က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ခ်ီတက္ေနတာ ျဖစ္ တယ္။ ပန္းတုိင္ကုိ ခ်ီတက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဆက္သြားရအုံးမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ NCA ကုိ လက္မွတ္ထုိးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ ခ်ီတက္သည့္ေနရာတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာရွိေနၿပီး ဇူလုိင္လ ေနာက္ဆုံးအပတ္က ေကအဲန္ယူနယ္ေျမ၊ ေလးဝါးစခန္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ား ျပန္လည္သုံးသပ္ရာ၌ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကုိ ရရွိခဲ့သည့္အေပၚ NCA အပစ္ရပ္ ၈ဖြဲ႔ကုိ ျပန္လည္စုစည္းၿပီး ေရွ႕ဆက္ ညီညီညႊတ္ ညႊတ္သြားႏုိင္ရန္ ယခု ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝး၌ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္သြားမည္ဟုလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစး ဖုိးက ဆက္ေျပာသည္။

ဇူလုိင္လ ၂၀ရက္မွ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ ေကအဲန္ယူ၏ ေလးဝါး(ေလာ္ခီးလာ)စခန္း၌ ျပဳလုပ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္အဖြဲ႔အစည္းအေဝးတြင္ NCA အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ ျပန္လည္သုံးသပ္ကာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ အဆင့္ဆင့္ပုံစံႏွင့္ ရွင္းလင္းခ်က္၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ ရာ မူေဘာင္(Framework of Political Dialogue-FPD)ႏွင့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား(ToRs)၊ ဆက္ဆံေရး႐ုံးကိစၥရပ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)၏ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ျပန္လည္သုံး သပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခု အစည္းအေဝးကုိ ထပ္မံ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေလးဝါးစခန္း၌ ျပဳလုပ္ၿပီးခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ အစည္းအေဝးတြင္ NCA အပစ္ရပ္လက္ မွတ္ထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလုံး အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ပူးတြဲအေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ NCA အပစ္ရပ္ ၈ဖြဲ႔ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝး-JICM ၏ ႏွစ္ဖက္အမည္ မတူညီမႈမ်ားကုိ ညႇိႏႈိင္းသြားရန္၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစုပင္လုံ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးအတြက္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ၾသဂုတ္လ ၉ရက္ႏွင့္ ၁၀ရက္ေန႔အထိ ႏွစ္ရက္တာျပဳလုပ္မည့္ လက္ရွိ PPSTအဖဲြ႔၏ အစည္းအေဝးကုိ NCA အပစ္ရပ္လက္ မွတ္ထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး ၈ဖြဲ႔မွ PPST အဖြဲ႔ဝင္ေခါင္းေဆာင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား စုစု ေပါင္း (၂၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေနၿပီး ေလးဝါးစခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အဆင့္ဆင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ ျပင္ဆင္ျခင္း အစည္းအေဝးမွ ရရွိလာသည့္ ရလဒ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးသုံးသပ္ အတည္ျပဳမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

PPST အဖဲြ႔ကုိ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ KNU ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖိုုး၊ ဒုအဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ရွမ္းျပည္ျပန္ လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ-RCSS ဥကၠ႒ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္မွ ဦးေဆာင္ကာ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ ၈ဖြဲ႔မွ ထိပ္သီးေခါင္း ေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

တစ္ဆက္တည္းတြင္ NCA မထုိးႏုိင္ေသးသည့္ ညီညႊတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) မွ ႏိုင္ငံ ေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔-DPN ႏွင့္ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔တုိ႔လည္း လာမည့္ၾသဂုတ္ လ ၁၀ရက္ႏွင့္ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၌ NCA အျမန္ဆုံး လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရးအတြက္ ဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္ တရားဝင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးသြားရန္ရွိသည္ဟု သိရသည္။