Home သတင္း ျပည္တြင္း၊ နယ္စပ္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ျပဳလုပ္

ျပည္တြင္း၊ နယ္စပ္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ျပဳလုပ္

677

ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ေစာရွား

ကရင္ေက်ာင္းသားမ်ားကြန္ယက္အဖဲြ႔-KSNG မွ ဦးေဆာင္ကာ ျပည္တြင္းႏွင့္ နယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္းရွိ ကရင္ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား၏ လူငယ္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတစ္ရပ္ကုိ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္မွ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမဝတီၿမဳိ႕နယ္၊ ေသ့ေဘာဘိုးေက်းရြာ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ လူငယ္မ်ားသည္ လတ္တေလာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ မ်ားကုိ သိရွိနားလည္ေစရန္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ တတ္ရန္၊ လက္ရွိ ပညာေရး အေျခအေနမ်ား အား သိရွိရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ယင္းလူငယ္္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကုိ ျပဳလုပ္ေပးရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ၏ တာဝန္ခံ ေစာကေပၚမူးက ၾသဂုတ္လ ၁၈ရက္(ယေန႔)တြင္ ေျပာသည္။

၎က “နယ္စပ္နဲ႔ ျပည္တြင္းက လူငယ္ေတြက မတူၾကဘူးေလ။ ဥပမာ- ပညာေရးစနစ္က အစေပါ့။ ဒီလိုပြဲမ်ိဳး လုပ္ျခင္း အားျဖင့္ဆိုရင္လူငယ္ေတြဟာ မသိတဲ့အရာေတြ သိလာမယ္။ သိၿပီးရင္ ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳး ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾက မလဲဆို တာ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ျခင္းအားျဖင့္ ေလာကကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

သံုးရက္တာၾကာျမင့္မည့္ ထိုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ အစီအစဥ္၏ ပထမေန႔ နံနက္ပုိင္း၌ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေကအဲန္ယူ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ မန္းၿငိမ္းေမာင္မွ ခ်ျပျခင္း၊ ဒုတိယေန႔တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးမ်ားအား ရွင္းျပျခင္း၊ ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္း အရာမ်ားအား ကရင္ပညာေရးဌာန-KED၊ Karen Refugee Committee Education Entity- KRCEE မ်ားမွ ရွင္းျပျခင္းမ်ားႏွင့္ ညေနပိုင္းတြင္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြမ်ားျပဳလုပ္ကာ က႑တစ္ခုခ်င္းစီအား အုပ္စုလိုက္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ထိုလူငယ္္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး၊ KSNG၊ KED၊ KRCEE မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ က ေလးမ်ားဖ႔ြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစင္တာ-CDC၊ ဆာသူးေလ အစရွိသည့္ မဲေဆာက္ေဒသ ေက်ာင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသခံ ႏွင့္ မယ္လဒုကၡသည္ စခန္းမွ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ လူငယ္မ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၆၀ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

၎ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြကို တက္ေရာက္ေနေသာ ေသ့ေဘာဘုိးေက်ာင္းမွ လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေစာကလယ္ ေကာ့မူးက “တက္ေရာက္ ေနတဲ့ ဒီႏွစ္ရက္တာ အတြင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းေတြ၊ က်ေနာ္တို႔ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းရမလဲ ဆိုတာေတြ သိလာရလို႔ အမ်ားႀကီး အက်ိဳးေက်းဇူးရွိပါတယ္”ဟု ေျပာ သည္။

KSNG ကုိ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအပါအဝင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ကရင္ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား တစ္ဖဲြ႔ႏွင့္ တစ္ဖဲြ႔ဆက္သြယ္ကာ ၎တုိ႔၏ အေတြ႔အႀကံဳ ဗဟုသုတမ်ားကုိ ေဝငွႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ ဖဲြ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

KSNG မွဦးေဆာင္ေသာ အလားတူ လူငယ္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ အစီအစဥ္မ်ားကို ေကအဲန္ယူ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခ႐ုိင္တစ္ခုစီ၌ ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္ဟု KSNG တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။